Liity verkostomme!

EU

"EU: n pitäisi aktiivisemmin edistää neuvoteltua ratkaisua Kashmirissa"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kashmir-05Puhuminen yhdellä äänellä on teema kahdeksannelle Kashmirin ja EU: n viikolle, joka järjestetään Euroopan parlamentissa 14. – 18. Syyskuuta. Se kokoaa yhteen tutkijoita, kansalaisjärjestöjä, asiantuntijoita ja parlamentaarikkoja Euroopasta ja Kashmirista.

Sen tavoite: lisätä kansalaisten tietoisuutta 68 vuotta vanhasta Kashmirin konfliktista ja suostutella eurooppalaiset lainsäätäjät edistämään neuvotteluratkaisua. Keskustelu pyörii kahden konferenssin ympärillä: "Mikä todella on tie eteenpäin", jota johtaa Euroopan parlamentin jäsen Sajjad Karim (Iso-Britannia, ECR), joka isännöi Kašmirin ja EU: n viikkoa, ja avauspuheen "Emerging war of war" Farzana Ahmed, Azad Kashmirin hallinnon sosiaali- ja naisten kehitysministeri.

"Tavallisilla eurooppalaisilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoa tilanteesta, ja tällainen tietoisuuden lisääminen vahvistaa parlamentin jäsenten sitoutumista", Sajjad Karim sanoi. "Ihmisoikeusrikkomukset: murhat, raiskaukset, katoamiset, kidutus, Intian viranomaisten käyttämät pellettiaseet ja sananvapauden puute ovat arkipäivää." Kashmirin ihmisoikeusaktivisti Khurram Parvez kiinnittää huomiota kansalaisjärjestön äskettäiseen raporttiin "Kadonneiden ihmisten vanhemmat". Se syyttää 972 intialaista virkamiestä kiduttamisesta, raiskauksista, pakotetuista katoamisista ja tuomioistuinten ulkopuolisista tapoista.

Mainos

"Vastuuhenkilöt on saatettava oikeuden eteen", sanoi Kashmirin neuvoston ja EU: n puheenjohtaja Ali Raza Syed - kansalaisjärjestö, joka järjestää Kashmirin ja EU: n viikkoa yhdessä Kansainvälisen inhimillisen kehityksen neuvoston ja Maailman Kashmirin diasporaallianssin kanssa. "Se on traaginen konflikti, jossa jokainen tunti tuo kurjuutta Intian miehitetyn Kashmirin ihmisille. Tämän tragedian inhimilliset kustannukset ovat aivan liian korkeat; tällä konfliktilla on oltava oikeudenmukainen ratkaisu, muuten se voi aiheuttaa ydinsodan ja tuhon ”, sanoi Ali Raza Syed.

Erityisen huolestuttavaa, hän lisäsi, on Intian äskettäinen vetäytyminen kansallisen turvallisuusneuvojan neuvotteluista Pakistanin kanssa. "Maailman on pantava merkille Intia ja painostettava sitä palaamaan neuvottelupöydälle ratkaisemaan kaikki Pakistanin kanssa jäljellä olevat kysymykset, myös Kashmirin kysymys", hän lisäsi.

Sekä Yhdistyneet Kansakunnat että Euroopan parlamentti ovat jo antaneet päätöslauselmia Kashmirin itsemääräämisoikeudesta. Kashmir-EU-viikon osallistujat laativat konferenssin lopullisen päätöslauselman, jonka odotetaan kutsuvan EU: ta käyttämään hyviä suhteitaan sekä Intiaan että Pakistaniin kannustaakseen molempia maita istumaan neuvottelupöydän ääreen.

Mainos

"Toivon, että lisäämällä ihmisten tietämystä Kashmirin tilanteesta voimme pakottaa EU: n osallistumaan aktiivisemmin edistämään neuvoteltua ratkaisua, johon Kashmirin kansalaiset osallistuvat, ja ratkaisemaan tämän käynnissä olevan konfliktin lopullisesti samalla kun poistetaan ydinaseiden naapureiden välinen konflikti koko maailmalle ", Sajjad Karim sanoi. Keskustelun rinnalla kulkeva Kashmirin näyttely on Kashmirin käsityön, kudonnan ja käsityönä. Siinä on myös valokuvia aiheesta "Kadonnut paratiisi", jotka kuvaavat linssin kauneuden ja lupauksen kautta, jota ahdistus ja menetys erottavat.

Toinen merkittävä tapahtuma - Kashmirin opiskelijoiden nuorten johtajuusfoorumi - järjestetään Kashmirin neuvoston EU: n toimesta tammikuun toisella viikolla 2016. Sen tavoitteena on edistää Kashmirin hyvän hallintotavan korkeimpia standardeja - myös julkishallinnon sisällä - ja määritellä tulevan johtajan rooli kestävän ratkaisun löytämisessä alueen konflikteihin. "Foorumi on tärkeä keino tuoda esiin Kashmirin tulevaa johtajuutta", sanoi Azad Kashmirin presidentti Yaqoob Khan. "EU: n ja Kashmirin neuvosto on iloinen kiinnostuksesta näihin aloitteisiin", Ali Raza Syed totesi.

www.facebook.com/kashmircouncil.eu Twitter: @ KashmirC Council1

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa