Liity verkostomme!

EU

Venäjän on myönnettävä se on osa konfliktia, saamieni Duuma Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Venäjän valtion duuman kansainvälisten asioiden komitean puheenjohtaja Pushkov osallistuu tiedotustilaisuuteen MoskovassaVenäjän on tunnustettava olevansa suoraan osallisena Ukrainan konfliktissa ja kansainvälinen oikeus on palautettava, ulkoministerikomitean parlamentin jäsenet kertoivat valtion duuman kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle Alexey Pushkoville (kuvassa) maanantai-iltana (9. helmikuuta). Keskustelussa he kysyivät myös Pushkovilta, miksi hänen maansa ei ole noudattanut syyskuun Minskin pöytäkirjan mukaisia ​​velvoitteitaan.

"Euroopan parlamentti on aina pitänyt suhteita Venäjään tärkeinä", sanoi EP: n ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Elmar Brok (EPP, DE) ja korosti rauhan tarvetta Euroopassa: "Emme halua palata viime vuosisadan sodat uudestaan ​​ja uudestaan ​​", palata" menneisiin tuhoihin ". "Väärinkäsitykset, joita meillä olisi voinut olla, eivät kuitenkaan ole perusteita hyökätä maan suvereniteettiin", hän painotti.

Matala konflikti vs. "iso ongelma Euroopan turvallisuudelle"

Mainos

"Tämä sota voi jatkua pitkään matalalla voimakkuudella", mutta se voi myös "laajentaa itseään ja alkaa todella olla suuri ongelma Euroopan turvallisuudelle", Pushkov kertoi parlamentin jäsenille viitaten mahdollisuuteen toimittaa aseita Yhdysvaltojen Ukrainalle. "Sodalle ei ole sotilaallista ratkaisua", hän sanoi ja suhtautui myönteisesti Saksan liittokansleri Merkelin ja Ranskan presidentti Hollanden esittämään suunnitelmaan.

Donbasin asema ratkaiseva

Poliittisessa ratkaisussa "Itä-Ukrainan alueiden asema on ratkaisevan tärkeä", Pushkov korosti. "Tällä alueella on oltava erityisasema", eikä Ukraina "voi pysyä yhtenäisenä valtiona", hän sanoi. "Donbasin on pysyttävä osana Ukrainaa", mutta siellä oleville ihmisille "on annettava turvallisuustakuu", hän kertoi myös parlamentin jäsenille ja ehdotti, että jos EU ja sen jäsenvaltiot takaavat tulitauon Ukrainan hallituksen puolella, niin Venäjä voisi "käyttää vaikutusvaltaansa" kapinallisiin.

Mainos

Kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen

 Keskustelussa monet parlamentin jäsenet viittasivat Venäjän vastuuseen lopettaa Ukrainan väkivalta. Monet kritisoivat sen laiminlyöntiä Minskin sopimuksen noudattamisessa ja epäilivät, voisiko uusi sopimus olla hyvin erilainen kuin syyskuun pöytäkirjan teksti. He pohtivat myös, oliko Venäjän ja separatistien välillä oikeudellisia järjestelyjä aseiden toimituksissa ja arvosteltiin Venäjää siitä, että se ei noudattanut sitoumuksiaan Ukrainan turvallisuusvakuutuksia koskevassa Budapestin muistiossa, Helsingin päätösasiakirjassa ja muissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Jotkut parlamentin jäsenet viittasivat siihen, että Venäjä kieltäytyi takaamasta pääsyä sen alueelle Euroopan parlamentin jäsenille, kun taas vähemmistö viittasi näkemyksiään Yhdysvaltojen puuttumisesta Ukrainaan ja sen vaikutuksesta EU: n Venäjää koskevaan politiikkaan.

"Venäjän on hyväksyttävä, että se on osa konfliktia", sanoi Brok ja lisäsi, että "annektio on tapahtunut, venäläiset sotilaat ja aseet ovat Ukrainassa". Hän totesi, että "rauhan saavuttamiseksi Euroopassa meidän on sovellettava kansainvälistä lakia".

Lisätietoja:

Ota tapaaminen mukaan VOD: n kautta (alkaa klo 20:25)

EuroparlTV: Haastattelu Alexey Pushkovin kanssa

 

 

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa