Liity verkostomme!

Tietotekniikka

Komissio suosittelee riskinarviointien tekemistä neljällä kriittisellä teknologia-alueella: kehittyneet puolijohteet, tekoäly, kvantti ja bioteknologia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio hyväksyi 3. lokakuuta a Suositus EU:n taloudellisen turvallisuuden kannalta kriittisistä teknologia-alueista, lisäriskinarviointia varten jäsenvaltioiden kanssa. Tämä suositus on peräisin yhteisestä tiedonannosta a Euroopan talousturvastrategia jotka ottavat käyttöön kattavan strategisen lähestymistavan EU:n taloudelliseen turvallisuuteen.

Tämä suositus liittyy yhden neljästä riskityypistä tässä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa, nimittäin teknologiariskin ja teknologian vuodon arviointiin. Riskinarviointi on luonteeltaan objektiivinen, eikä sen tuloksia tai jatkotoimenpiteitä voida tässä vaiheessa ennakoida. Suosituksessa komissio esittää luettelon kymmenestä kriittisestä teknologia-alueesta. Nämä teknologia-alueet valittiin seuraavien kriteerien perusteella:

  • Teknologian mahdollistava ja muuntava luonne: teknologioiden potentiaali ja merkitys parantaa merkittävästi suorituskykyä ja tehokkuutta ja/tai radikaaleja muutoksia sektoreilla, valmiuksilla jne.;
  • Siviili- ja sotilaallisen fuusion riski: teknologioiden merkitys sekä siviili- että sotilassektorille ja sen mahdollisuudet edistää molempia aloja sekä riski, että tiettyjä teknologioita käytetään rauhan ja turvallisuuden heikentämiseen;
  • Riski, että teknologiaa voidaan käyttää ihmisoikeuksien vastaisesti: teknologian mahdollinen väärinkäyttö ihmisoikeuksia loukkaavasti, mukaan lukien perusvapauksien rajoittaminen.

Yhteiset riskiarvioinnit jäsenvaltioiden kanssa

Suositukset yksilöidään kymmenestä kriittisestä teknologia-alueesta neljä teknologia-aluetta joiden katsotaan erittäin todennäköisimmin sisältävän herkimmät ja välittömät teknologian turvallisuuteen ja teknologiavuotoon liittyvät riskit:

  • Kehittyneet puolijohdetekniikat (mikroelektroniikka, fotoniikka, suurtaajuussirut, puolijohteiden valmistuslaitteet);
  • Tekoälyteknologiat (suorituskykyinen laskenta, pilvi- ja reunalaskenta, dataanalytiikka, tietokonenäkö, kielenkäsittely, objektien tunnistus);
  • Kvanttitekniikat (kvanttilaskenta, kvanttisalaus, kvanttiviestintä, kvanttitunnistus ja tutka);
  • biotekniikka (geneettisen muuntamisen tekniikat, uudet genomitekniikat, geeniajat, synteettinen biologia).

Komissio suosittelee, että jäsenvaltiot suorittavat yhdessä komission kanssa yhteiset riskiarvioinnit näiltä neljältä alueelta tämän vuoden loppuun mennessä. Suositus sisältää joitakin ohjaavia periaatteita kollektiivisen riskinarvioinnin jäsentämiseksi, mukaan lukien yksityisen sektorin kuuleminen ja luottamuksellisuuden suoja.

Päättäessään ehdotuksista uusiksi yhteisiksi riskinarvioinneiksi jäsenvaltioiden kanssa yhdellä tai useammalla luetelluista lisäteknologia-alueista tai niiden osaryhmistä komissio ottaa huomioon meneillään olevat tai suunnitellut toimet kyseisen teknologia-alan edistämiseksi tai kumppaniksi. Yleisesti ottaen komissio pitää mielessä, että EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi asiaankuuluvilla aloilla toteutetut toimenpiteet voivat osaltaan vähentää tiettyjä teknologiariskejä.

Seuraavat vaiheet

Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisten asiantuntijafoorumien kautta yhteisten riskinarviointien käynnistämiseksi neljällä edellä mainitulla teknologia-alueella.

Mainos

Lisäksi komissio käy avointa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa lisäriskinarviointien asianmukaisesta aikataulusta ja laajuudesta ottaen huomioon muun muassa aikatekijän vaikutuksen riskien kehitykseen. Komissio voi esittää tähän liittyviä lisäaloitteita kevääseen 2024 mennessä tällaisen vuoropuhelun ja ensimmäisistä kollektiivisista riskinarvioinneista saatujen kokemusten sekä lueteltujen teknologia-alueiden osalta mahdollisesti saatavien lisäpanosten valossa.

Suositus ei vaikuta riskinarvioinnin tulokseen. Ainoastaan ​​esitettyjen riskien tasoa ja luonnetta koskevan yksityiskohtaisen kollektiivisen arvioinnin tulos voi toimia pohjana jatkokeskustelulle siitä, tarvitaanko tarkkoja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla edistetään, kumotaan tai suojellaan millä tahansa näistä teknologia-alueista. sen alajoukko.

Tausta

Komissio ja korkea edustaja hyväksyivät 20. kesäkuuta 2023 Yhteinen tiedonanto Euroopan talousturvastrategiasta. Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategia perustuu kolmen pilarin lähestymistapaan: EU:n taloudellisen perustan ja kilpailukyvyn edistäminen; suojaus riskeiltä; ja kumppanuus mahdollisimman monien maiden kanssa yhteisten huolenaiheiden ja etujen käsittelemiseksi.

Siinä esitetään useita toimia, joilla puututaan toimitusketjujen sietokykyyn, kriittisten infrastruktuurien fyysiseen ja kyberturvallisuuteen liittyviin riskeihin, teknologian turvallisuuteen ja teknologian vuotamiseen liittyviin riskeihin sekä taloudellisten riippuvuuksien tai taloudellisen pakottamisen aseistautumisen riskeihin. . Suosituksessa esitetty luettelo on osa näiden toimien kolmatta luokkaa.

Lisätietoja

Yhteinen tiedonanto Euroopan talousturvastrategiasta

Tänään käynnistämme yhteisiä riskiarviointeja yhdessä jäsenvaltioidemme kanssa neljällä taloudellisen turvallisuutemme kannalta kriittisellä teknologia-alueella. Teknologia on tällä hetkellä geopoliittisen kilpailun ytimessä, ja EU haluaa olla toimija, ei leikkikenttä. Ja ollaksemme toimija, tarvitsemme EU:n yhtenäisen kannan, joka perustuu yhteiseen riskien arviointiin. Tällä lähestymistavalla pysymme avoimena ja ennustettavana globaalina kumppanina, mutta sellaisena, joka vaalii sen teknologista etua ja käsittelee sen riippuvuuksia. Yhtenäismarkkinamme vain vahvistuvat kaikilta osin. Varapuheenjohtaja Věra Jourová – 02

Tänään täytämme lupauksemme vähentää Euroopan talouden riskejä yksilöimällä kymmenen teknologia-aluetta, jotka ovat kriittisiä taloudellisen turvallisuutemme kannalta, erityisesti siviili-sotilaallisen fuusioriskin vuoksi. Tämä on tärkeä askel kestävyydellemme. Meidän on jatkuvasti seurattava kriittisiä teknologioitamme, arvioitava riskejämme ja – tarpeen mukaan – ryhdyttävä toimenpiteisiin strategisten etujemme ja turvallisuutemme säilyttämiseksi. Eurooppa sopeutuu uusiin geopoliittisiin todellisuuksiin, lopettaa naiivisuuden aikakauden ja toimii todellisena geopoliittisena voimana. Thierry Breton, sisämarkkinoista vastaava komissaari – 02

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa