Liity verkostomme!

Meri-

'Ei voi olla vihreää ilman sinistä'

Julkaistu

on

Euroopan komissio on ehdottanut (17. toukokuuta) uusia suuntaviivoja kestävälle siniselle taloudelle. Komissio lupaa uuden lähestymistavan kaikille merille, merille ja rannikoille liittyville teollisuudenaloille ja aloille uusiutuvasta energiasta vesiviljelyyn. 

Viimeisin ehdotus on osa Euroopan vihreää sopimusta ja Euroopan elvytyssuunnitelmaa. Komissio pitää EU: n sinistä taloutta perustavanlaatuisena sekä ympäristölle että taloudelle. EU väittää erityisesti, että "vihreää ei voi olla ilman sinistä". 

Green Dealin varatoimitusjohtaja Frans Timmermans sanoi: "Terveet valtameret ovat edellytys kukoistavalle siniselle taloudelle. Saastuminen, liikakalastus ja elinympäristöjen tuhoutuminen yhdistettynä ilmastokriisin vaikutuksiin uhkaavat sinistä taloutta riippuvaa rikasta meren biologista monimuotoisuutta. Meidän on muutettava pyrkimyksiä ja kehitettävä kestävä sininen talous, jossa ympäristönsuojelu ja taloudellinen toiminta kulkevat käsi kädessä. "   

Ympäristö-, kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Vesiviljelyllä on kasvava rooli eurooppalaisessa elintarvikejärjestelmässä. Ala voi tarjota terveellistä ruokaa, jonka ilmasto- ja ympäristöjalanjälki on yleensä alle maanviljelyn. Tänään hyväksymiemme suuntaviivojen avulla haluamme asettaa EU: n vesiviljelytuotannon kestävän kehityksen ja laadun maailmanlaajuiseksi viitekehykseksi, vähentää riippuvuutta merenelävien tuonnista ja luoda lisää työpaikkoja erityisesti rannikkoalueilla. "

Kalastus

Oceana kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja EU: ta lopettamaan kriittisen alhaisen kalakannan liikakalastuksen uudella sopimuksella

Julkaistu

on

Oceana vaatii voimakkaasti liikakalastettujen kalakantojen liikakalastuksen lopettamista Euroopan vesillä, kun EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset neuvottelut alkavat tänään erikoistuneessa kalastuskomiteassa. Tämä uusi komitea tarjoaa foorumin keskustelulle ja sopimukselle kalastuksenhoidosta valmistellakseen vuosittaisia ​​neuvotteluja, joiden avulla päätetään kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2022.

Kanssa viimeaikaisten tietojen Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) julkaisema korostamalla useiden keskeisten kalakantojen kriittistä tilaa1, Oceana kehottaa neuvotteluosapuolia sopimaan hoitostrategioista, jotka johtavat kaikkien kantojen elpymiseen ja terveelliseen tasoon.

Oceana, Ison-Britannian politiikan päällikkö Melissa Moor sanoi: "Vain 43 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n kesken jaetuista kalakannoista kalastetaan kestävällä tasolla2. Ei voida hyväksyä, että loput kannoista joko liikakalastetaan, ja tärkeiden lajien, kuten turskan, sillin ja valkoturskan, kannat ovat kriittisen alhaiset, tai niiden tilaa ei yksinkertaisesti tunneta. Jotta kalakannat elpyisivät, neuvottelevien osapuolten on ohjattava tieteestä. Toisin tekeminen takaa meriympäristön tuhoutumisen edelleen, heikentää kalakantoja ja heikentää vastustuskykyä ilmastonmuutokseen. "

"Kesäkuussa EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pääsivät ensimmäiseen vuotuiseen sopimukseensa Brexitin jälkeen yhteisistä kalakannoista kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti", sanoi Oceanan Euroopan kestävän kalastuksen kampanjajohtaja Javier Lopez. 

"Merien biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta kriittisellä hetkellä EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan on sovittava tehokkaista hoitostrategioista, jotka lopettavat liikakalastuksen niiden vesillä ja varmistavat jaettujen kantojen kestävän hyödyntämisen."

Koska erikoistuneen kalastuskomitean ensimmäinen kokous alkaa 20th Heinäkuussa Oceana korostaa kolmea ensisijaista aluetta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n välisessä sopimuksessa:

· Voimakkaasti liikakalastetuista kalakannoista on sovittava monivuotisista hoitostrategioista, joissa on asetettava selkeät elvytystavoitteet ja aikataulu niiden saavuttamiseksi.

· Kun määritetään sallittu kokonaissaalis (TAC) sekakalastukselle, jossa useita lajeja pyydetään samalla alueella ja samanaikaisesti, päättäjien tulisi sopia etusijalle kaikkein haavoittuvimpien kalakantojen kestävälle hyödyntämiselle.

· Kiintiöiden ulkopuolisten kantojen säilyttämistä ja hoitoa varten olisi sovittava monivuotisista strategioista. Näiden kantojen tietojen keruuta ja tieteellisiä arviointeja olisi parannettava huomattavasti, jotta varmistetaan niiden kestävä kalastus.

1. ICES-tiedoista esimerkkejä vakavasti liikakalastetuista kannoista ovat: Skotlannin länsipuolella turskaaKelttienmeren turskaSkotlannin länsipuolella ja Irlannin länsipuolella silliä että Irlanninmeren valkoturska.

2.       Oceana UK Fisheries Audit

Tausta

Neuvottelut kalastuksenhoitotoimenpiteiden sopimiseksi vuodelle 2022 alkavat 20th Heinäkuussa erikoistuneen kalastuskomitean (SFC) puitteissa. SFC koostuu molempien osapuolten valtuuskunnista ja tarjoaa foorumin keskustelulle ja yhteistyölle. SFC: n toimivaltuudet ja velvollisuudet on vahvistettu EU: ssa Kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA - artikkeli FISH 16, sivu 271).

SFC: n puitteissa käytävät keskustelut ja päätökset antavat johdolle suosituksia, joiden pitäisi helpottaa sopimusta viimeisten vuotuisten neuvottelujen aikana, jotka odotetaan järjestettävän syksyllä ja jotka saadaan päätökseen viimeistään 10th Joulukuu (katso artikkelit FISH 6.2 ja 7.1) tai 20. joulukuutath Joulukuu (katso artikkeli FISH 7.2). Esimerkiksi SFC: n odotetaan sopivan monivuotisten hoitostrategioiden kehittämisestä ja "erityisvarastojen" hallinnoinnista (esim. 0 TAC-kantaa, katso artikkelit FISH 7.4 ja 7.5).

TCA: n nojalla Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sopivat vuonna 2020 puitesopimuksesta jaettujen kalakantojen hallinnasta. Oceana oli tyytyväinen TCA: han, koska kalastuksenhoitotavoitteet ja -määräykset, jos ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön, edistäisivät jaettujen kantojen kestävää hyödyntämistä. Lisätietoja Oceanan reaktiosta TCA: n käyttöönottoon on ohjeartikkelissa lehdistötiedote.

Ensimmäinen EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen Brexitin jälkeinen sopimus kalastuksenhoitotoimenpiteistä vuodelle 2021 tehtiin kesäkuussa 2021. Koska neuvottelut olivat pitkiä ja monimutkaisia, kalastustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi molempien osapuolten oli ensin hyväksyttävä väliaikaiset toimenpiteet, jotka myöhemmin korvataan sopimuksella. Lisätietoja Oceanan reaktiosta vuoden 2021 sopimukseen on artikkelissa lehdistötiedote.

Continue Reading

Euroopan komissio

WTO ottaa tärkeitä askelia kohti kestävän kalastuksen maailmanlaajuisia kauppasääntöjä

Julkaistu

on

Maailman kauppajärjestö (WTO) järjesti 15. heinäkuuta kalastustukia käsittelevän ministerikokouksen, joka vahvisti sitoutumisen asettaa kurssi neuvottelujen onnistuneelle tulokselle ennen marraskuussa 2021 alkavaa WTO: n ministerikokousta.

Ministerit vahvistivat yhteisen tavoitteensa päästä sopimukseen, joka myötävaikuttaa merkittävästi maailman kalavarojen, taloudellisen toiminnan ja heidän toimeentulonsa jatkuvan heikkenemisen pysäyttämiseen. Vaikka eroja on edelleen, neuvottelujen puheenjohtajan ehdottama konsolidoitu teksti tarjoaa vankan perustan neuvottelujen viimeiselle vaiheelle.

Huomautuksissaan kollegoilleen ympäri maailmaa varapuheenjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Maailmanlaajuisten kalavarojen suojeleminen on yhteinen vastuu, ja sellaisenaan monenvälisen tuloksen saavuttaminen on ainoa tapa käsitellä haitallisten tukien ongelmaa. Olemme tyytyväisiä pääjohtaja Okonjo-Iwealan sitoutumiseen päästä sopimukseen ennen 12. ministerikokousta ja olemme täysin sitoutuneet tähän tavoitteeseen. YK: n kestävän kehityksen tavoitteen 14.6 mukaisen toimeksiannon on pysyttävä ohjaajana näissä neuvotteluissa. "

Euroopan unioni (EU) on yhteisessä kalastuspolitiikassaan asettanut pitkään etusijalle lähestymistavan, jolla varmistetaan, että kalastus on ympäristön kannalta, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Tämä on seurausta perusteellisesta uudistusprosessista, jossa haitalliset tuet vähitellen lopetetaan kestävää kalastusta edistävien myönteisten tukien hyväksi ja vahvistetaan kalastustoiminnan hallinnointijärjestelmiä. Tämän myönteisen kokemuksen perusteella EU tukee myös sitä, että WTO: n sääntöjen on perustuttava kestävyyteen. 

Lue lausunto Valdis Dombrovskis.

Continue Reading

Euro-Välimeri-suhteet

Korkean tason kokouksessa esitetään uusi näkemys kestävästä kalastuksesta ja vesiviljelystä Välimerellä ja Mustalla merellä

Julkaistu

on

Välimeren ja Mustanmeren uutta strategiaa käsittelevä korkean tason kokous pidettiin Yhdistyneiden Kansakuntien Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) elintarvike- ja maatalousjärjestön alaisuudessa. Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius osallistui kokoukseen yhdessä FAO: n pääjohtajan Qu Dongyun sekä GFCM: n sopimuspuolten kalastusministerien kanssa.

Osallistujat vahvistivat uudelleen poliittiset sitoumuksensa MedFish4Ever että Sofian julistukset ja hyväksyi uuden GFCM-strategia (2021--2030) kalatalouden ja vesiviljelyn kestävyyden varmistamiseksi Välimerellä ja Mustallamerellä seuraavalla vuosikymmenellä. Komissaari Sinkevičius sanoi: "Hyväksymällä uuden GFCM-strategian olemme tänään ylittäneet uuden virstanpylvään kohti kestävän hoidon kalataloutta ja vesiviljelyä Välimerellä ja Mustalla merellä. Olemme edenneet pitkällä vuonna 2017 käynnistetyn uuden kalastuksenhallinnan kanssa MedFish4Everin ja Sofian julistusten puitteissa. Silti emme ole matkamme lopussa, paljon muuta on vielä tehtävää. "

Komissaari korosti tarvetta aloittaa strategian täytäntöönpano välittömästi ja kannusti alueellisia kumppaneita tukemaan kunnianhimoista toimenpidepakettia, jonka Euroopan unioni esittää GFCM: n vuosikokouksessa marraskuussa, kun strategia hyväksytään virallisesti. Komission jäsen Sinkevičius korosti biologisen monimuotoisuuden suojelun merkitystä kalatalousalan sietokyvyn ja kannattavuuden luomisessa. Viiden päätavoitteensa ansiosta uusi GFCM-strategia perustuu edelleen aikaisempiin saavutuksiin. Lisätietoja on uutinen.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa