Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

Siirtyminen häkittömään maanviljelyyn osana kestävän kehityksen siirtymistä voi olla hyödyksi ympäristölle ja eläimille, löytää uusi ajatushautomoraportti

Julkaistu

on

Eläinten häkkiin saattamisen lopettaminen osana eläintalouden muutosmuutosta voisi tehdä maataloudesta kestävämmän ja tuottaa parempia työpaikkoja maaseudulla.

In uusi raportti Tänään (13. lokakuuta) käynnistetty Euroopan ympäristöpolitiikan instituutti (IEEP) tutki häkkien käytön lopettamisen munivien kanojen, sikojen ja kanien tuotannossa aiheuttamia ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia etuja sekä kompromisseja EU: ssa.

Raportissa todetaan, että yhdistettynä kunnianhimoisiin toimiin liikakulutuksen torjumiseksi, proteiinituonnin vähentämiseksi ja laajamittaisen eläintuotannon orgaanisen muutoksen toteuttamiseksi, häkittömän viljelyn siirtyminen voi laukaista kaivatun ympäristö- ja sosioekonomisen muutoksen.

Compassion in World Farming teetti tutkimuksen toimittamaan näyttöön perustuva arviointi ja ilmoittamaan EU: n päättäjille ennen keskeistä päätöstä siitä, lopetetaanko häkkien käyttö eläintuotannossa. Aiemmin tässä kuussa Euroopan komissio sai 1.4 miljoonan ihmisen allekirjoittaman eurooppalaisen kansalaisaloitteen, joka vaati häkkien käytön lopettamista EU: n maataloudessa. Komissiolla on kuusi kuukautta aikaa vastata 'Lopeta häkin ikä' aloitteesta.

Olga Kikou, maailmanlaajuisen maatalouden myötätunnon päällikkö ja yksi aloitteen järjestäjistä, sanoi: "Tehdasviljely on yksi pahimmista rikollisista yhden ja ainoan planeettamme systeemisen hajoamisen yhteydessä. Häkki ei ole vain symboli rikkoutuneelle ruoka- ja viljelyjärjestelmällemme, vaan se on yksi tärkeimmistä pilareista, jotka pitävät tämän vanhentuneen mallin elossa. Tarvitsemme ruuan ja maatalouden vallankumouksen. Aloitetaan lopettamalla häkin ikä! "

Elisa Kollenda, Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin analyytikko, sanoi: "Tutkimuksemme mukaan siirtyminen kohti häkittömään maatalouteen osana laajempaa kestävän kehityksen siirtymää voi olla hyötyä sekä ympäristön kestävyydelle että eläinten hyvinvoinnille. Äskettäinen maatilasta haaraan -strategia osoittaa tarpeen tarkistaa ja parantaa maatilan eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä monien muiden vaiheiden kanssa tuotannon ja kulutuksen kestävyyden parantamiseksi. Näiden kahden välillä on oltava selvempi keskustelu. "

  1. Yli 50 vuotta, Myötätunto maailmanviljelyssä on kampanjoinut tuotantoeläinten hyvinvoinnin, kestävän ruoan ja maatalouden puolesta. Meillä on yli miljoona kannattajaa ja edustustoa 11 Euroopan maassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa.
  1. - Euroopan ympäristöpolitiikan instituutti (IEEP) on kestävän kehityksen ajatushautomo, jolla on yli 40 vuoden kokemus ja joka on sitoutunut edistämään näyttöön perustuvaa ja vaikutuksiin perustuvaa kestävyyspolitiikkaa kaikkialla EU: ssa ja muualla maailmassa. IEEP tarjoaa yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa paikallisesta Euroopan tasoon, kansalaisjärjestöistä ja yksityisestä sektorista tarjotakseen näyttöön perustuvaa poliittista tutkimusta, analyyseja ja neuvoja. IEEP: n työ on riippumatonta ja monipuolisten näkemysten pohjalta tavoitteena tiedon lisääminen ja tietoisuuden lisääminen. ja edistämään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa kestävyyden lisäämiseksi Euroopassa.
  1. IEEP esitteli tänään 13. lokakuuta 2020 "Siirtyminen kohti häkittömää maataloutta EU: ssa" raportti Euroopan parlamentin ja Euroopan komission edustajille verkkoseminaarissa, jonka järjestää Compassion in World Farming.

IEEP suoritti Compassion in World Farming -tilauksesta riippumattoman tutkimuksen siitä, miten siirtyminen häkittömään viljelyyn voisi tukea kestävyydelle siirtymistä eläintuotantoalalla ja samalla tuottaa laajempia myönteisiä etuja yhteiskunnalle. Raportissa esitetään sidosryhmien kuulemisten ja kirjallisuuskatsauksen avulla koottu valikoima poliittisia välineitä ja sidosryhmien toimia, jotka tukisivat siirtymistä häkittömään EU: hun. Siinä kuvataan kolme skenaariota siitä, miten sekä kotieläinten hyvinvointiin että tuotannon ja kulutuksen kestävyyteen voidaan vastata samanaikaisesti. Suurempia vaikutuksia melkein kaikkiin kestävän kehityksen osa-alueisiin voidaan odottaa, jos häkittömään siirtymiseen liittyy muutoksia eläintuotteiden kulutuksessa ja tuotannossa sekä jos tiivistettyjen rehujen nykyisestä laajamittaisesta käytöstä, mukaan lukien tuodut proteiinit.

  1. Euroopan komissio 2. lokakuuta 2020 sai 1.4 miljoonaa ihmistä 28 Euroopan maassa allekirjoittaman eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa EU: ta kehotetaan lopettamaan häkkien käyttö tuotantoeläimissä. "Lopeta häkki-ikä'on vasta kuudes eurooppalainen kansalaisaloite, joka on saavuttanut vaaditun miljoonan allekirjoituksen kynnyksen ensimmäisen aloitteen käynnistämisen jälkeen yli kahdeksan vuotta sitten. Se on ensimmäinen onnistunut tuotantoeläinten aloite.

Eläinten hyvinvointi

Antibioottien käyttö eläimillä vähenee

Julkaistu

on

Antibioottien käyttö on vähentynyt ja on nyt vähäisempää elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä, sanoo PDF-kuvake viimeisin raportti julkaisema Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Yhden terveyden lähestymistapaa noudattaen kolmen EU: n viraston raportti esittää tietoja antibioottien kulutuksesta ja antibioottien kehityksestä mikrobilääkeresistenssin (AMR) Euroopassa vuosina 2016--2018.

Ruoantuotantoon tarkoitettujen eläinten antibioottien käytön merkittävä väheneminen viittaa siihen, että maakohtaiset toimenpiteet käytön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Polymyksiineiksi kutsuttujen antibioottien luokan, joka sisältää kolistiinia, käyttö lähes puolittui vuosien 2016 ja 2018 välillä elintarviketuotantoeläimissä. Tämä on positiivinen kehitys, koska polymyksiinejä käytetään myös sairaaloissa monilääkeresistentteillä bakteereilla infektoituneiden potilaiden hoidossa.

Kuva EU: ssa on erilainen - tilanne vaihtelee huomattavasti maittain ja antibioottiluokittain. Esimerkiksi aminopenisilliinejä, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiineja ja kinoloneja (fluorokinoloneja ja muita kinoloneja) käytetään enemmän ihmisillä kuin elintarviketuotantoeläimillä, kun taas polymyksiinejä (kolistiini) ja tetrasykliinejä käytetään enemmän elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä .

Yhteys antibioottien käytön ja bakteeriresistenssin välillä

Raportti osoittaa, että karbapeneemien, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiinien ja kinolonien käyttö ihmisillä liittyy resistenssiin näille antibiooteille Escherichia coli ihmisten infektiot. Samanlaisia ​​assosiaatioita havaittiin elintarviketuotantoeläimille.

Raportissa tunnistetaan myös yhteydet eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen ja elintarviketuotantoeläinten bakteerien AMR: n välillä, mikä puolestaan ​​liittyy ihmisten bakteerien AMR: ään. Esimerkki tästä on Kampylobakteeri spp. bakteerit, joita esiintyy elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä ja jotka aiheuttavat elintarvikkeilla tarttuvia infektioita ihmisillä. Asiantuntijat löysivät yhteyden näiden bakteerien vastustuskyvystä eläimillä ja samojen bakteerien resistenssin välillä ihmisillä.

AMR: n torjunta yhteistyöllä

AMR on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, joka aiheuttaa vakavan taloudellisen taakan. EFSA: n, EMA: n ja ECDC: n yhteistyön avulla toteutettu yhden terveyden lähestymistapa ja tässä raportissa esitetyt tulokset edellyttävät jatkuvia toimia AMR: n torjumiseksi kansallisella, EU: n ja maailmanlaajuisella tasolla terveydenhuollon aloilla.

Lisätietoja

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Häkkikauden lopetus - historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille

Julkaistu

on

Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava johtaja

Euroopan komissio ehdotti tänään (30. kesäkuuta) lainsäädännöllistä vastausta Eurooppalaisen kansalaisaloitteen (End the Cage Age) lopettamiseen, jota tuki yli miljoona eurooppalaista 18 eri valtiosta.

Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen vuoteen 2023 mennessä useiden tuotantoeläinten häkkien kieltämiseksi. Ehdotuksessa poistetaan häkkijärjestelmien käyttö vaiheittain ja lopulta kielletään kaikki aloitteessa mainitut eläimet. Siihen kuuluvat eläimet, jotka jo kuuluvat lainsäädännön piiriin: munivat kanat, emakot ja vasikat; ja muut mainitut eläimet, mukaan lukien: kanit, kananpoikien, kerrosten kasvattajat, broilerien kasvattajat, viiriäiset, ankat ja hanhet. Näiden eläinten osalta komissio on jo pyytänyt EFSA: ta (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) täydentämään olemassa olevaa tieteellistä näyttöä häkkien kieltämisen edellytysten määrittämiseksi.

Osana Farm to Fork -strategiaansa komissio on jo sitoutunut ehdottamaan eläinten hyvinvointilainsäädännön tarkistamista, mukaan lukien kuljetus ja kasvatus, joka on parhaillaan kuntotarkastuksessa, ja saatettava päätökseen kesään 2022 mennessä.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Tämä on historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille. Eläimet ovat tuntevia olentoja, ja meillä on moraalinen, yhteiskunnallinen vastuu varmistaa, että eläimet maatilalla heijastavat tätä. Olen päättänyt varmistaa, että EU pysyy eläinten hyvinvoinnin eturintamassa globaalilla tasolla ja että täytämme yhteiskunnalliset odotukset. "

Lainsäädännön rinnalla komissio etsii erityisiä tukitoimenpiteitä keskeisillä liittyvillä politiikan aloilla. Erityisesti uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa taloudellista tukea ja kannustimia - kuten uusi ekosysteemiväline - auttaakseen maanviljelijöitä siirtymään eläimille sopivampiin tiloihin uusien standardien mukaisesti. On myös mahdollista käyttää Just Transition -rahastoa ja elvytys- ja sopeutumisvälinettä tukemaan maanviljelijöitä sopeutumisessa häkittömiin järjestelmiin.

Continue Reading

Eläinten kuljetukset

Auta viljelijöitä lopettamaan häkkikasvatus

Julkaistu

on

"Tuemme voimakkaasti tuotantoeläinten kansalaisaloitetta" Lopeta häkkikauden lopettaminen ". Yhden 1.4 miljoonan eurooppalaisen kanssa pyydämme komissiota ehdottamaan oikeita toimenpiteitä häkkikasvatuksen lopettamiseksi ", sanoi EPP-ryhmän parlamentin maatalousvaliokunnan jäsen Michaela Šojdrová.

”Eläinten hyvinvointi voidaan taata parhaiten, kun viljelijät saavat siihen oikeat kannustimet. Tuemme sujuvaa siirtymistä häkkeistä vaihtoehtoisiin järjestelmiin riittävän siirtymäkauden aikana, joka otetaan huomioon kullekin lajille erikseen ", Šojdrová lisäsi.

Koska Euroopan komissio on luvannut ehdottaa uutta eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2023, Šojdrová korostaa, että vaikutusten arviointi on tehtävä ennen vuotta 2022, mukaan lukien tarvittavan muutoksen kustannukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. "Koska eri lajit, munivat kanat tai kanit, edellyttävät erilaisia ​​ehtoja, ehdotuksen on katettava nämä erot lajikohtaisella lähestymistavalla vuoteen 2027 mennessä. Viljelijät tarvitsevat siirtymäkausia ja korvauksen korkeammista tuotantokustannuksista", Šojdrová sanoi.

"Eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi ja eurooppalaisten maanviljelijöiden vahingoittamiseksi emme tarvitse tehokasta valvontaa, jos tuodut tuotteet ovat EU: n eläinten hyvinvointistandardien mukaisia. Tuontituotteiden on oltava eläinten hyvinvointia koskevien eurooppalaisten standardien mukaisia, jotta korkealaatuista tuotantoa ei korvata heikkolaatuisella tuonnilla ”, Šojdrová painotti.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa