Liity verkostomme!

EU

Uusi alku työpaikkojen ja kasvun Kreikassa: Komission mobilisoi yli € 35 miljardia EU: n talousarviosta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

egf_greece_irelandKaksi päivää sen jälkeen, kun Kreikka sai uuden tukiohjelman, Euroopan komissio ilmoitti tänään suunnitelmistaan ​​auttaa Kreikkaa maksimoimaan EU: n varojen käytön. Kuten 12 / 13 heinäkuun euroalueen huippukokouksessaTämä auttaa mobilisoimaan yli 35 miljardia euroa 2020iin Kreikan talouden tukemiseksi edellyttäen, että euro-huippukokouksessa sovitut ehdot täyttyvät.

Kreikan työllisyys- ja kasvusuunnitelman tarkoituksena on yhdistää kattava joukko uudistuksia, jotka voisivat olla osa Euroopan vakausmekanismin mukaista ohjelmaa, josta neuvotellaan lähiviikkoina Kreikan ja sen kansainvälisten kumppaneiden välillä. Molemmat osatekijät - uudistukset ja varojen käyttö investointeihin ja koheesioon - ovat välttämättömiä edellytyksiä työpaikkojen ja kasvun palauttamiselle Kreikassa ja maan palauttamiseen hyvinvointiin.

Työllisyys- ja kasvusuunnitelma auttaa investoimaan Kreikan ihmisiin ja yrityksiin. Se on jatkoa sille tuelle, jota komissio on jo antanut Kreikalle koko kriisin ajan sekä taloudellisen tuen että teknisen avun osalta.

Mainos

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi: "Kreikka on jo saanut enemmän kansainvälistä rahoitusta kuin koko Eurooppa Yhdysvaltain Marshall-suunnitelmasta toisen maailmansodan jälkeen. Maanantain (13. heinäkuuta) eurohuippukokouksen jälkeen Euroopan komissio on valmis astumaan tämä auttaa entisestään auttamaan Kreikkaa vapauttamaan merkittävän taloudellisen elpymisen ja antamaan ehdotetuille uudistuksille parhaat mahdollisuudet toimia: nämä 35 miljardia euroa voivat auttaa tekemään Kreikasta houkuttelevan sijoituspaikan ja antaa toivoa etenkin nuoremmalle sukupolvelle. Kuukausien neuvottelujen on nyt katsottava tulevaisuuteen. Tämä uusi alku työllisyydelle ja kasvulle on komission panos. Luotan siihen, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot tekevät osansa, jotta voimme avata rahat nopeasti. "

Euron ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi: "Euroopan komissio voi käyttää yli 35 miljardia euroa EU: n talousarviosta kasvun, työpaikkojen ja investointien tukemiseen Kreikassa. Se voi tarjota kaivattua tukea Kreikan talouden kohentamiseen investointien dramaattisen vähenemisen aikana. Pelkästään tämä tuki ei riitä takaamaan kestävää elpymistä. Se on tuettava perusteellisilla uudistuksilla, joilla puututaan Kreikan talouden pitkäaikaisiin rakenteellisiin heikkouksiin. "

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Creţu sanoi: "Euro-huippukokouksessa sovitut uudistukset ovat ehdottoman välttämättömiä kasvun ja työllisyyden kannalta, mutta niihin on liitettävä kunnianhimoiset investoinnit. Euroopan rakenne- ja investointirahastoista voidaan kanavoida yli 20 miljardia euroa investointeja kentällä 2014 2020, Kreikan ja kreikkalaisten hyväksi. "

Mainos

Poikkeuksellisena toimenpiteenä ja Kreikan ainutlaatuisen tilanteen perusteella komissio ehdottaa, että välitöntä likviditeettiä parannetaan, jotta investoinnit voidaan vielä rahoittaa 2007-2013-ohjelmakaudella. Näitä ovat muun muassa viimeisten 5-prosenttimäärän vapauttaminen jäljellä olevista EU-maksuista, jotka säilytetään yleensä ohjelmien päättymiseen saakka, ja 100-osarahoitusosuuden soveltaminen 2007-2013-kaudelle. Tämä merkitsisi noin 500: n miljoonan euron välitöntä ylimääräistä likviditeettiä ja Kreikan talousarvioon noin 2bn: n säästöä. Nämä varat ovat käytettävissä kasvun ja työpaikkojen tukemiseen tarkoitettujen investointien rahoittamiseksi välittömästi. Edellytyksenä on, että Kreikan viranomaiset varmistavat, että nämä lisävarat käytetään täysimääräisesti tuensaajien ja ohjelmien mukaisten toimien yhteydessä. Komissio ehdottaa myös, että 2014-2020-ohjelmien Kreikassa toteutettavien ohjelmien alustava ennakkomaksu korotetaan 7-prosentilla pistettä[1]. Tämä ylimääräinen ennakkomaksu voi saada lisää 1bn: ää, jota voidaan käyttää ainoastaan ​​koheesiopolitiikan yhteydessä yhteisrahoitettujen hankkeiden käynnistämiseen täysin 81-artiklan mukaisesti (2) asetuksen säännösten mukaisesti.

Kreikka on jo hyötynyt etuuskohtelusta: EU: n varoilla vuosina 2007–2013 rahoitetut Kreikan ohjelmat saavat suuremman osan EU: n rahoituksesta. Siksi Kreikan on yhteisrahoitettava vähemmän kuin monet muut maat 10 prosentin "lisäyksellä" EU: n yhteisrahoituksesta vuoden 2016 puoliväliin saakka. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa, että EU maksaa 95 prosenttia kokonaisinvestointikustannuksista rahoituskaudella 2007--2013 (toisin kuin 85 prosentin enimmäismäärä).

Lisäksi koheesiopolitiikan osalta, mikäli kaikki edellytykset täyttyvät, Kreikan viranomaisille voidaan edelleen korvata 95-2007-ohjelmiin kohdistuvien tukikelpoisten menojen enimmäismäärä.

Tämänpäiväinen tiedonanto seuraa korkean tason ryhmän perustamista varapuheenjohtaja Dombrovskisin johdolla. Ryhmä pyrkii yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa varmistamaan, että kaikki ohjelmakaudella 2007–2013 käytettävissä olevat varat käytetään ennen sen päättymistä vuoden lopussa, ja auttamaan Kreikkaa täyttämään kaikki käytettävissä olevat EU-varat. vuosina 2014--2020.

Kreikka hyötyy myös jatkossa komission uudesta tuesta uudistusten ja täytäntöönpanon tekniselle tuelle Rakenneuudistus Tukipalvelut, joka aloitti työnsä 1-heinäkuussa ja joka perustuu Kreikan työryhmän arvokasta kokemusta ja muuta jäsenvaltioille annettavaa teknistä apua.

Euroopan investointisuunnitelmalla voi olla ratkaiseva merkitys työpaikkojen luomiselle ja kasvulle Kreikassa. Uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) hyötyy kaupallisesti kannattavista investointihankkeista Kreikassa. Uusi eurooppalainen sijoitusneuvontakeskus tarjoaa kohdennettuja tiedotustoimia ja apua investoijien, hankkeiden vetäjien, viranomaisten ja pk-yritysten auttamiseksi rakentamaan hankkeita, jotka todennäköisesti voivat saada ESIR-rahoitusta. Apua on saatavilla myös siihen, miten ESIR-rahoitus yhdistetään EU: n rakenne- ja investointirahastoon.

Tausta

Presidentti Junckerin tekemien ehdotusten perusteella 12in heinäkuun 2015-euron huippukokous pyysi komissiota tukemaan työpaikkojen ja kasvun luomista Kreikassa seuraavien kolmen tai viiden vuoden aikana. Se antoi komissiolle tehtäväksi "tehdä tiivistä yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa varmistaakseen 35 miljardin euron (eri EU-ohjelmien puitteissa) investointien ja taloudellisen toiminnan rahoittamiseksi myös pk-yrityksissä".

EU: n rahoitus on jo ollut ensisijainen lähde julkisille investoinneille Kreikassa kriisin aikana. Esimerkiksi Ateenan metro, Katerinin yleinen sairaala, Akropolis-museo ja Kozanin kaukolämpöjärjestelmä rahoitettiin pääosin EU: n talousarviosta. 35-2014-ohjelmakaudesta Kreikka voisi saada yli 2020bn: n, joka koostuu 20bn: stä Euroopan rakennerahastoista ja investointirahastoista sekä 15bn: stä maatalousrahastoista. Ne voivat virrata investointeihin, torjua työttömyyttä, köyhyyttä ja huonoja sosiaalisia oloja, tutkimusta ja koulutusta sekä infrastruktuuria. Ensimmäiset maksut näiltä EU-varoilta 2014issa ja 2015issa ovat jo 4.4bn.

EU: n varojen käyttöä ei ole viime aikoina annettu Kreikalle. Viime kuukausina tiukat rahoitusehdot ja epävarmuus taloudellisesta tilanteesta ovat häirinneet investointisuunnitelmia ja asettaneet kyseenalaiseksi Kreikan viranomaisten kyvyn hyödyntää ja hyödyntää täysimääräisesti käytettävissä olevaa EU: n rahoitusta.

Merkittävä määrä hankkeita on tällä hetkellä vaarassa jäädä loppuun. Lisäksi, jos Kreikan viranomaiset eivät käytä täysimääräisesti 2007-2013-rahoituskaudella vielä käytettävissä olevaa EU: n rahoitusta tämän vuoden loppuun mennessä, he jäävät huomiotta noin 2bn. Kreikalla on oltava perustavanlaatuiset oikeudelliset vaatimukset, kuten EU: n sääntöjen noudattaminen, varojen moitteeton varainhoito ja kirjanpito, jotta EU: n rahoitusta voidaan hyödyntää.

[1] Tähän ei sisälly nuorisotyöllisyysaloite, jonka ennakkomaksu on jo nostettu 30 prosenttiin, ks. Asetus (EU) N: o 2015/779 asetuksen (EU) N: o 1304/2013 muuttamisesta.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa