Liity verkostomme!

EU

Miten varmistetaan oikeudenmukainen, inhimillinen ja tehokas palauttamismenettelyt?

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20130812-10Tehokas ja inhimillinen palauttamispolitiikka, jossa kunnioitetaan täysin perusoikeuksia, on keskeinen osa EU: n muuttoliikepolitiikkaa. Tänään (28. maaliskuuta) hyväksytyssä tiedonannossa EU: n palauttamispolitiikasta komissio esittelee tällä alalla saavutettua edistystä ja viittaa tulevaan kehitykseen ja tarvittaviin toimiin.

Viime vuosina kaikissa jäsenvaltioissa on tapahtunut merkittäviä lainsäädännöllisiä ja käytännön muutoksia oikeudenmukaisten ja läpinäkyvien sääntöjen vahvistamiseksi ja palauttamismenettelyjen parantamiseksi. Vuonna 2008 annetussa palauttamisdirektiivissä on vahvistettu selkeät, avoimet ja oikeudenmukaiset yhteiset säännöt kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta ilman laillista oikeutta oleskella EU: ssa sekä pakkokeinojen käytöstä, säilöönotosta ja uudelleenkäyttökielloista. . Edistymistä voitaisiin kuitenkin varmistaa sen varmistamiseksi, että kaikki sen nojalla annetut takuut pannaan täytäntöön tasaisesti koko EU: ssa ja johtavat tehokkaisiin ja inhimillisiin käytäntöihin kaikkialla.

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sanoi: "Palauttamisdirektiivi on vaikuttanut myönteisesti kansalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöön. Se on vaikuttanut muutokseen vapaaehtoisen poistumisen ja pakotetun palauttamisen seurannassa. Se edisti vankeusrangaistusten enimmäisaikojen yleistä lyhentämistä koko EU: ssa ja auttoi edistää säilöönoton vaihtoehtoja. Silti pidätystilanne useissa jäsenvaltioissa herättää vakavia huolenaiheita. Siksi meidän on jatkettava pyrkimyksiämme valvoa uskottavaa ja inhimillistä politiikkaa käytäntöjen avulla, jotka takaavat jokaisen yksilön perusoikeudet ja ihmisarvon - riippumatta heidän muuttotilastaan. "

Mainos

Palauttamisdirektiivi on edistänyt myönteistä kehitystä seuraavilla aloilla: perusoikeuksien kunnioittaminen; oikeudenmukaiset ja tehokkaat menettelyt niiden tapausten vähentäminen, joissa maahanmuuttajat jäävät ilman selkeää oikeudellista asemaa; vapaaehtoisen poistumisen ensisijaisuus ja reintegraation edistäminen ja säilöönoton vaihtoehtojen edistäminen.

Näistä positiivisista muutoksista huolimatta on vielä parantamisen varaa direktiivin käytännön täytäntöönpanossa ja palauttamispolitiikassa yleensä.

Ponnistelujen tulisi keskittyä: pidätysolosuhteisiin liittyviin näkökohtiin; pidätyksen vaihtoehtojen järjestelmällisempi käyttö perustaa riippumattomat pakkopalautusten seurantajärjestelmät; politiikan yleinen tehokkuus (esim. nopeammat menettelyt ja korkeammat - vapaaehtoisen - paluun määrät).

Mainos

Luvut osoittavat huomattavan eron henkilöiden välillä, joille on annettu palauttamispäätös (noin 484,000 2012 henkilöä vuonna 491,000, 2011 540,000 henkilöä vuonna 2010 ja 178 000 henkilöä vuonna 2012) ja niiden henkilöiden välillä, jotka ovat tämän vuoksi poistuneet EU: sta (noin 167 000 vuonna 2011, 199 000 vuonna 2010). XNUMX ja XNUMX vuonna XNUMX).

Tärkeimmät syyt palauttamatta jättämiseen liittyvät käytännön ongelmiin paluumuuttajien tunnistamisessa ja tarvittavien asiakirjojen hankinnassa EU: n ulkopuolisilta viranomaisilta. Siksi yhteistyön parantaminen EU: n ulkopuolisten maiden kanssa on keskeinen tekijä palautusmenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi.

Kaiken kaikkiaan komissio yksilöi viisi pääaluetta:

  • Varmistetaan nykyisten sääntöjen asianmukainen ja tehokas täytäntöönpano: Komissio aikoo edelleen korjata kaikki jäsenvaltioiden kanssa annetussa tiedonannossa havaitut puutteet. Se kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön direktiivin säännökset, jotka koskevat paluumuuttajien säilöönottoa, takeita ja oikeussuojakeinoja sekä alaikäisten ja muiden haavoittuvien henkilöiden kohtelua palauttamismenettelyissä. Se käyttää Schengenin arviointimekanismia arvioidakseen palauttamisen ja tehostetun pakotetun seurannan sääntöjen noudattamisen.
  • Edistetään johdonmukaisempia ja perusoikeuksien kanssa yhteensopivia käytäntöjä: Komissio hyväksyy palautuskäsikirjan, joka sisältää yhteiset ohjeet ja parhaat käytännöt. Se tukee Euroopan neuvoston pyrkimyksiä kodifioida yksityiskohtaiset pidätysstandardit.
  • Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen EU: n ulkopuolisten maiden kanssa: Paluu- ja takaisinottokysymyksiä käsitellään jatkossakin johdonmukaisesti ja tasapainoisesti EU: n ulkopuolisten maiden kanssa käytävissä yhteistyövuoropuheluissa, kuten muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen liittyvä kokonaisvaltainen lähestymistapa ja liikkuvuuskumppanuudet. Ponnisteluja kapasiteetin lisäämiseksi EU: n ulkopuolisissa maissa vahvistetaan esimerkiksi parantamalla niiden kykyä tarjota apua ja uudelleenkotoutumistukea palaaville.
  • Jäsenvaltioiden välisen operatiivisen yhteistyön parantaminen palauttamisen yhteydessä: Komissio käyttää Euroopan muuttoliikeverkko yhteistyöalustana, erityisesti tietojen keräämiseksi ja jakamiseksi vapaaehtoisen paluun alalla.
  • Frontexin roolin vahvistaminen palauttamisen alalla: Frontexin koordinointiroolia yhteisten palautusoperaatioiden alalla olisi lisättävä varmistamalla, että paluumuuttajien inhimilliseen ja arvokkaaseen kohteluun liittyvät yhteiset standardit täyttyvät. Palautuskysymyksistä tulisi järjestää koulutuksia.

Lisätietoja

MEMO / 14 / 243
Viestintä EU: n palauttamispolitiikasta

Cecilia Malmströmin verkkosivusto
Seuraa Komissaari Malmström Twitter
DG sisäasioiden verkkosivusto
Seuraa DG sisäasioiden valiokunnalle Twitter

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa