Liity verkostomme!

Tuki

Muita € 30 miljoonaa lisäämään tukea uhrien Syyrian kriisin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Mideast Libanonin ja Syyrian-50-630x431Aivan kuten talvisää on kärsinyt Syyriaa ja aluetta, Euroopan komissio on ottanut käyttöön ylimääräisen 30 miljoonan euron määrän, jonka tarkoituksena on antaa kiireellisesti tarvittavaa apua Syyrian sisäisissä konfliktista kärsiville väestölle sekä naapurimaiden Jordanian ja Libanonin syyrialaisille pakolaisille ja isäntäyhteisöille. . Tämä tapahtuu muutaman päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komissio allekirjoitti Yhdistyneiden Kansakuntien virastojen kanssa suuria sopimuksia, yhteensä 147 miljoonaa euroa, elintärkeän avun toimittamiseksi Syyrian kriisistä kärsiville ihmisille.

Ylimääräinen 30m € tulee Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI), ja se on lisäksi 960m €, jonka Euroopan komissio on jo antanut kriisin alusta, mukaan lukien € 400m kattava avustuspaketti käynnistettiin EU: n yhteisellä Syyrian tiedonannolla 24 kesäkuu 2013.

Laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen Štefan Füle sanoi: "Syyrian kriisin alusta lähtien EU on seisonut miljoonien ihmisten rinnalla, joihin tämä julma konflikti vaikuttaa suoraan Syyriassa ja alueella. Olemme antaneet nopean vastauksen haasteisiin, jotka johtuvat jatkuvasta ja kasvavasta pakolaisvirrasta naapurimaihin. Tällä uudella lisätukella on tärkeä merkitys sekä isäntäyhteisöjen että syyrialaisten pakolaisten elinolojen parantamisessa Jordaniassa ja Libanonissa sekä tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia palestiinalaisia ​​pakolaisia ​​Syyriassa. Tuemme keskitymme pakolaislapsille koulutuksen ja suojelun tarjoamiseen. Lisäksi päivitämme Jordanian ja Libanonin pakolaisten ja isäntäyhteisöjen peruspalveluja, erityisesti vesi- ja sanitaatiopalveluja. Talvi lyö alueelle poikkeuksellisen kovaa ja lämpötilat laskevat; uusi tukemme tulee oikeaan aikaan ja auttaa pakolaisia ​​- etenkin lapsia - ja isäntäyhteisöjä, jotka kärsivät ankarista talviolosuhteista. "

Mainos

Tästä ylimääräisestä 30m € -määrärahasta käytetään yhteensä 16m € UNRWA1 tarjota kiireellistä käteisapua Syyriasta tuleville palestiinalaisille pakolaisille ja auttaa vastaamaan lisääntyneisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat kymmenen kertaa kasvaneista palestiinalaispakolaisista, jotka kärsivät nyt vakavasta köyhyydestä Syyrian kriisin seurauksena. Arviolta 235,000 80 palestiinalaispakolaista - noin puolet koko palestiinalaispakolaisväestöstä - joutuu siirtymään Syyrian alueelle, josta on tosiasiallisesti tullut pakolaisia ​​toisen kerran, ja 540,000% Syyrian XNUMX XNUMX rekisteröidystä palestiinalaispakolaisesta tarvitsee nyt kriittistä apua.

Jäljellä olevalla 14m-eurolla tuetaan isäntäyhteisöjä Jordaniassa ja Libanonissa, joihin erityisesti pakolaisten virta vaikuttaa. Nämä kaksi maata isännöivät nyt yli 60% 2.3 miljoonasta Syyrian pakolaisesta. Pelkästään Libanonissa Syyrian pakolaiset muodostavat nyt lähes viidenneksen väestöstä, mikä merkitsisi sitä, että Saksan olisi otettava vastaan ​​14 miljoonaa pakolaista tai koko EU: n 90 miljoonaa. Lisätuella autetaan parantamaan peruspalveluita, kuten vettä ja sanitaatiota, riittämättömästi käsitellyn jäteveden aiheuttamien terveysriskien vähentämiseksi ja vesihuollon parantamiseksi. Lisäksi kadonneen sukupolven välttämiseksi tällä rahoituksella tuetaan UNICEFiä suojelemaan pakolaislapsia ja edistämään noin 400,000-kouluikäisten pakolaislapsten oppimismahdollisuuksia.

Kaiken kaikkiaan Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ovat tähän mennessä mobilisoineet yli 2 miljardia euroa kehitys- ja humanitaarista apua, joten EU on suurin avunantaja. Pelkästään 2013-ohjelmassa komissio on antanut 280 miljoonaa euroa kehitysapua ENPI: n puitteissa, 350m euroa humanitaarisen avun yhteydessä ja 65m euroa muissa avustusvälineissä, mikä nostaa tämän vuoden avun määrän melkein 700m euroon.

Mainos

Tausta

On 24 kesäkuui, Euroopan komissio ja korkea edustaja ilmoittivat lisäävänsä EU: n apua 400–250 miljoonaa euroa humanitaarisen avun ja 150 miljoonan euron kehitysavun tukemiseksi. Tästä päivästä lähtien kehitysyhteistyön pääosasto on jo tehnyt sopimuksen lähes 90 prosentista 150 miljoonan euron palautus- ja kehitysavusta, ja niistä on nopeasti tullut konkreettisia hankkeita. Täytäntöönpano on alkanut kentällä.

Syyrian sisällissodasta kärsivien ja apua tarvitsevien ihmisten kokonaismäärä on yli 9 miljoonaa, noin puolet koko väestöstä. Tämä tekee Syyrian kriisistä suurimman humanitaarisen hätätilanteen vuosikymmeniin. Syyrian sisällä yli 6.5 miljoonaa siirtymään kotimaahan. Lisäksi Syyrian sodasta naapurimaihin paenneiden pakolaisten määrä on nyt saavuttanut yli 2.3 miljoonaa. Yli puolet kaikista pakolaisista on lapsia. UNHCR: n arvioiden mukaan alueen pakolaisväestö voisi saavuttaa yli 4 miljoonaa 2014: n loppuun mennessä.

EU: n tuki UNRWA: lle

Syyrian kriisi vaikuttaa palestiinalaispakolaisten yhteisöön, ja palestiinalaisten pakolaisten tilanne Syyriassa on entistä vaikeampaa. Pelkästään 2013-ohjelmassa EU: n tuki UNRWA: lle Syyrian ja Libanonin toimille on noussut yhteensä 35.2m euroon. Tätä rahoitusta käytetään hätäkoulutuksen, käteissiirtojen ja suoja-avun tarjoamiseen palestiinalaispakolaisten lapsille Syyriassa sekä Libanoniin paenneille.

EU on UNRWA: n suurin avunantaja, sillä 153.5m on osoitettu 2013m: lla pelkästään 2012: ssä, mikä on lisääntynyt rahoitusosuus verrattuna 7.8: ään. Euroopan komissio on kuitenkin todennut, että on välttämätöntä, että virasto monipuolistaa rahoituslähteitään, etenkin aktivoimalla Arabiliiton maiden sitoumukset maksaa XNUMX prosenttia yleisen rahaston vaatimuksista.

Lisätietoja

Kehityksen ja yhteistyön pääosaston verkkosivusto - EuropeAid

Verkkosivusto laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta komissaari Stefan Füle

Syyriaa koskevan Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivusto

Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI)

IP / 13 / 1284: Syyrian kriisi: EU: n ja YK: n kumppanit tavoittavat miljoonat syyrialaiset humanitaarista apua tarvittaessa

MEMO / 13 / 1173: Apupäälliköiden yhteinen julkilausuma, jossa vaaditaan päättäväisiä toimia humanitaarisen avun saatavuuden ja rahoituksen lisäämiseksi Syyrian kriisissä

AKT

#AfricaEuropeAlliance - Kestävien energiainvestointien lisääminen #Africassa

Julkaistu

on

Uusi korkean tason aloite tuo yhteen keskeiset toimijat kestävän energia-alan sekä julkisen että yksityisen sektorin sekä Euroopassa ja Afrikassa.

Afrikan kehityspankin Afrikan investointifoorumissa Euroopan unioni ja Afrikan unioni ovat käynnistäneet EU: n ja Afrikan korkean tason foorumin energia-alan kestävistä investoinneista Afrikassa.

hänen Unionin tila puheen Presidentti Juncker on ilmoittanut uuden Afrikka - kestävien investointien ja työpaikkojen Eurooppa-allianssi lisätä merkittävästi investointeja Afrikkaan, vahvistaa kauppaa, luoda työpaikkoja ja investoida koulutukseen ja taitoihin. Nykyään käynnistetty korkean tason foorumi edustaa konkreettista toimintaa tämän liittoutuman avulla strategisten investointien lisäämiseksi ja yksityisen sektorin roolin vahvistamiseksi.

Mainos

Sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komission jäsen Elżbieta Bieńkowska sanoi Johannesburgissa: "Jos suhtaudumme vakavasti kestäviin energiainvestointeihin Afrikassa, tarvitsemme kaikki aluksella olevat henkilöt, myös yksityinen sektori. Korkean tason foorumi tasoittaa tietä tälle: julkisen, yksityisen, akateemisen ja finanssisektorin asiantuntijat keskustelevat yhdessä kestävien investointien haasteista ja esteistä tällä alalla ja auttavat vastaamaan niihin. "

Korkean tason foorumi kokoaa yhteen julkiset, yksityiset ja rahoittajat sekä Afrikan ja Euroopan akateemiset alueet. He käsittelevät haasteita ja strategisia etuja, jotka voisivat nopeuttaa vaikutuksia etenkin kestävään kasvuun ja työpaikkoihin. Korkean tason foorumi pyrkii houkuttelemaan ja lisäämään vastuullisia ja kestäviä yksityisiä investointeja kohti kestävää energiaa Afrikassa.

Korkean tason alustatapahtuman konkreettinen lopputulos oli kolmen työn virran ilmoittaminen, 1). Niiden avulla voidaan tunnistaa energiainvestoinnit, joilla on suuri vaikutus kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, 2) analysoidaan energiainvestointiriskejä ja ehdotetaan kestävän investoinnin ja liiketoiminnan suuntaviivoja ympäristö ja 3) lisäävät vaihtoa Afrikan ja Euroopan yksityissektorin välillä.

Mainos

Tausta

Yhdistämällä yksityisen ja julkisen sektorin energiatoimijat molemmilta mantereilta korkean tason foorumi tukee eurooppalaisten ja afrikkalaisten yritysten välistä kumppanuutta ja tukee Afrikan ja EU: n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssia. Se auttaa hyödyntämään suurimmaksi osaksi mahdollisuuksia kestäviin energiainvestointeihin Afrikassa sekä vastaamaan paremmin haasteisiin ja keskeisiin esteisiin, jotka tällä hetkellä haittaavat sitä.

- Afrikan investointifoorumi Johannesburgissa järjestettiin 7.-9. marraskuuta 2018, ja sen järjesti Afrikan kehityspankki. Foorumi on paikka, jossa projektin sponsorit, lainanottajat, lainanantajat sekä julkisen ja yksityisen sektorin sijoittajat kokoontuvat nopeuttamaan Afrikan investointimahdollisuuksia - etenkin energia-ala.

- Afrikan ja Euroopan kestävien investointien ja työpaikkojen liitto perustuu vuoden 2001 aikana tehtyihin sitoumuksiin Afrikan unioni - Euroopan unionin huippukokous, joka pidettiin viime vuoden marraskuussa Abidjanissa, jossa molemmat maanosat sopivat vahvistavansa kumppanuuttaan. Siinä esitetään keskeiset toimintakehykset EU: n ja sen afrikkalaisten kumppanien vahvemman taloudellisen toimintaohjelman toteuttamiseksi.

Kestävän energian saatavuus on keskeisessä asemassa kehityksessä. Tavoitteena 2030 esityslista kestävän kehityksen on tarjota yleinen pääsy kohtuuhintaisiin, luotettaviin ja nykyaikaisiin energiapalveluihin. EU on päättänyt auttaa kumppanuusmaita lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa ja monipuolistamaan energialähteitään varmistaakseen siirtymisen älykkääseen, turvalliseen, kestävään ja kestävään energiajärjestelmään kaikille. Yksityisen sektorin mobilisointi on ratkaisevan tärkeää tämän pyrkimyksen kannalta.

Lisätietoja

Afrikka-Eurooppa -liitto

Continue Reading

Afrikka

EU tukee kuivuutta kärsineitä maita #HornofAfricaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on ilmoittanut ylimääräisestä humanitaarisesta avusta, jonka määrä on 60 miljoonaa euroa, auttamaan Somalian, Etiopian ja Kenian ihmisiä, jotka ovat kärsineet vakavasta kuivuudesta johtuvan elintarviketurvan kriittisestä tasosta.

Tämä ylimääräinen apu tuo EU: n humanitaarisen avun Afrikan sarven alueelle (mukaan lukien Somalia, Etiopia, Kenia, Uganda ja Djibouti) lähes vuoden alusta alkaen lähes € 260m.

"Afrikan sarven tilanne on huonontunut dramaattisesti vuonna 2017, ja se pahenee jatkuvasti. Miljoonat ihmiset kamppailevat täyttääkseen omien ja perheidensä ruokatarpeet. Nälänhädän riski on todellinen. Euroopan unioni on seurannut tilannetta tiiviisti siitä lähtien. alusta alkaen ja asteittain lisääntyvä apu kärsineille väestöryhmille. Tämä uusi paketti auttaa humanitaarisia kumppaneitamme laajentamaan toimia entisestään ja jatkuvasti tarjoamaan hengenpelastavaa apua tarvitseville ihmisille ", totesi humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan komissaari Christos Stylianides.

Mainos

Äskettäin julkistettu EU: n tuki tukee humanitaarisia kumppaneita, jotka vastaavat jo väestöryhmien tarpeisiin elintarvikehuollon hätäavun lisäämiseksi ja aliravitsemuksen hoitamiseksi. Tuetaan myös vesihuoltoa, eläinten suojelua ja tautitapauksia koskevia hankkeita. Suurin osa rahoituksesta (€ 40m) auttaa auttamaan Somalian haavoittuvimpia, kun taas € 15m tulee Etiopiaan ja € 5m Keniaan.

Tausta

Miljoonat Afrikan sarven ihmisistä kärsivät elintarviketurvasta ja vesipulasta. Kasvillisuus on harva. Raportoidaan karjan kuolemat, korkeat elintarvikkeiden hinnat ja vähentyneet tulot. Huonosti sattuneen sadekauden seurauksena seuraavia satoja vähenee huomattavasti ja tilan odotetaan huononevan tulevina kuukausina.

Mainos

Kuivuus syntyy El Niño -ilmiön aiheuttamasta epätasaisesta säästä vuosina 2015-16. Etiopiassa se aiheutti maan historian suurimman kuivuuden torjuntaoperaation.

Alueella on myös 2.3 miljoonaa pakolaista - joista suurin osa on Jemenistä, Etelä-Sudanista ja Somaliasta - ja kamppailee heidän kasvavien tarpeidensa tyydyttämiseksi.

2011: n jälkeen EU on myöntänyt yli € 1 miljardia humanitaarista apua Afrikan sarven kumppaneilleen. EU: n rahoitus on auttanut tarjoamaan elintarvikeapua, terveydenhoitoa ja ravitsemuksellista hoitoa, puhdasta vettä, puhtaanapitoa ja suojaa niille, joiden elämää uhkaa kuivuus ja konflikti.

Kuitenkin kuivuudesta kärsivien väestöryhmien apua monimutkaistaa tiettyjen alueiden syrjäisyys sekä Somalian väkivalta. Kaikkien konfliktin osapuolten on siksi kehotettava tarjoamaan esteettömän humanitaarisen avun tarvitsijoille.

Continue Reading

Tuki

EU: n viralliset #Development apu saavuttaa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle

Julkaistu

on

Uudet luvut vahvistavat, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vakiinnuttaneet paikkansa maailman johtavana avunantajana vuonna 2016.

OECD: n alustavat luvut osoittavat, että EU: n ja sen jäsenvaltioiden antama virallinen kehitysapu (ODA) on saavuttanut 75.5 miljardia euroa vuonna 2016. Tämä tarkoittaa 11 prosentin kasvua vuoden 2015 tasoon verrattuna. EU: n apu on lisääntynyt jo neljättä vuotta peräkkäin ja saavuttanut korkeimman tason tähän mennessä. Vuonna 2016 EU: n yhteisen julkisen kehitysavun osuus oli 0.51% EU: n bruttokansantulosta (BKTL), kun se oli kasvanut vuoden 0.47 2015 prosentista. Tämä on huomattavasti yli kehitysapukomitean (DAC) jäsenten EU: n ulkopuolisten maiden keskimäärin 0.21%: n keskiarvon. .

Mainos

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat siis jälleen vakiinnuttaneet paikkansa maailman johtavana avunantajana vuonna 2016.

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehityksestä vastaava komissaari Neven Mimica sanoi: "Olen ylpeä siitä, että EU on edelleen maailman johtava virallisen kehitysavun toimittaja - selkeä osoitus sitoutumisestamme YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kehotamme kaikkia kehitystoimijoita kaksinkertaistamaan ponnistelunsa tekemään samoin. Ja emme pysähdy siihen. Hyödyntämällä yksityisen sektorin investointeja, auttamalla mobilisoimaan kotimaisia ​​resursseja ja tehostamalla yhteisiä ponnisteluja EU: n jäsenvaltioiden kanssa, pyrimme hyödyntämään kaikkia kehityksen rahoituslähteitä parhaalla mahdollisella tavalla. "

Vuonna 2016, viidestä EU edellyttäen 0.7% tai enemmän niiden bruttokansantulosta (BKTL) viralliseen kehitysapuun: Luxemburg (1.00%), Ruotsi (0.94%), Tanska (0.75%), Saksa (0.70%), joka on saavuttanut tavoitteen ensimmäistä kertaa, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (0.70%). Kuusitoista EU-maat lisäsivät julkista kehitysapuaan verrattuna bruttokansantulostaan, vaikka 5 jäsenmaat vähensivät ODA ja 7 pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna. Kaikkiaan 20 jäsenmaat kasvattivat ODA nimellisesti € 10.9 miljardia, kun taas vähennykset 6 toiset olivat € 3.4 miljardiin.

Mainos

Vuonna 2016 ennennäkemättömän muuttoliikekriisin edessä EU ja sen jäsenvaltiot pystyivät lisäämään sekä tukeaan pakolaisille että kehitysapuaan kehitysmaille. Euroopan unionin virallisen kehitysavun yleinen lisäys 7.6 miljardilla eurolla oli suurempi kuin avunantajien pakolaisten nousu 1.9 miljardia euroa. Vain 25% EU: n kollektiivisen julkisen kehitysavun kasvusta vuosina 2015--2016 johtui maan pakolaiskustannuksista, joten virallinen kehitysapu kasvoi, vaikka nämä kustannukset eivät sisälly. EU: n yhteinen julkinen kehitysapu ilman pakolaiskustannuksia kasvoi 59.1 miljardista eurosta vuonna 2015 64.8 miljardiin euroon vuonna 2016, mikä tarkoittaa 10 prosentin kasvua.

Tausta

Virallinen kehitysapu on elintärkeä rahoituslähde monille kehitysmaille, mutta on selvää, että ponnisteluja on mentävä paljon pidemmälle. Tämä näkemys, miten kehitysrahoituksen olisi kehitettävä tukemaan 2030 kestävän kehityksen edistämiseksi, on sovittu Addis Abeba Action Agenda[1] (AAAA).

Tämän tueksi esityslistan Euroopan unioni (EU) pyrkii increaseresources kestävää kehitystä, muun muassa:

- Kotimaisten resurssien mobilisointi

- Hyödyntämällä yksityisen sektorin resursseja kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla rahoituksen saamiseksi yksityisen sektorin kehittämiseen

- Tehostetaan EU: n ja sen jäsenvaltioiden yhteisiä ohjelmointitoimia keinona parantaa kehitysyhteistyön tehokkuutta, omistajuutta ja vaikuttavuutta.

Vuonna 2005, EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat lisäämään kollektiivista julkisen kehitysavun 0.7% EU bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2015. Vaikka talouskriisi ja vakavia talousarviopaineet useimmissa EU-maissa merkitsi sitä, että EU ei täytä tämän kunnianhimoisen tavoitteen 2015 on ollut jatkuvasti reaalikasvu Euroopan ODA lähes 40% vuodesta 2002. Toukokuussa 2015, Eurooppa-neuvosto vahvisti sitoumuksensa tämän tavoitteen saavuttamisessa ennen 2030. EU sitoutui myös pyrkimyksiä kollektiivisesti täyttämään julkisen kehitysavun tavoitteeksi 0.15-0.20% bruttokansantulosta vähiten kehittyneiden maiden lyhyellä aikavälillä, ja saavuttaa 0.20% julkisesta kehitysavusta / bruttokansantulosta vähiten kehittyneiden maiden mukaan 2030.

ODA pantin perustuu yksittäisiin tavoitteisiin. Jäsenvaltiot, jotka liittyivät EU: hun ennen 2002 toistivat sitoumuksensa saavuttaa 0.7% ODA / BKTL tavoite huomioon ottaen finanssipoliittiset olosuhteet, kun taas ne, jotka ovat saavuttaneet tämän tavoitteen sitoutuivat pysyvän tai mainitun tavoitteen yläpuolella. Jäsenvaltiot, jotka liittyivät Euroopan unioniin myöhemmin 2002 sitoutunut pyrkivät nostamaan julkisen kehitysapunsa / BKTL 0.33%.

Tiedot julkaistu tänään perustuvat alustaviin antamiin tietoihin unionin jäsenvaltiot OECD: ssä ja EU: n komissiolle. EU: n yhteenlaskettu julkinen kehitysapu koostuu yhteensä julkisen kehitysavun n 28 EU: n jäsenvaltioiden ja julkisen kehitysavun EU: n toimielinten ei lasketa jäsenvaltiot (omat varat Euroopan investointipankki).

In-luovuttajan pakolaisten ilmoittamat kustannukset EU: n jäsenvaltioiden nousi € 8.8 miljardia (eli 12.9% kollektiivisen EU ODA in 2015) ja € 10.7 miljardia (eli 14.2% kollektiivisen EU ODA in 2016). Kasvu EU ODA omistettu rahoittamaan-luovuttajan pakolainen kustannukset kuvastaa sitä, että 2015 ja 2016, monissa EU-maissa, edessä ennennäkemätön kasvu pakolaisia, edellyttäen elintärkeitä hätäapua ja tukea suuren määrän pakolaisia ​​rajojensa sisällä. Useimmat liittyvät kustannukset[2] voidaan kirjata viralliseksi kehitysavuksi vain pakolaisen ensimmäisen oleskeluvuoden aikana.

On 30 jäseniä kehitysapukomitean (DAC), mukaan lukien Euroopan unioni, joka toimii täyden komitean jäsenenä.

Lisää tietoa:

Factsheet: Julkaistuissa uusissa lukuja 2016 virallinen kehitysapu

liite: Saavuttamisessa 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin: kootaan yhteen toteutusmuotojen korosta EU ensimmäisiin saavutuksiin kolmella keskeisellä alalla

OECD Lehdistötiedote

[1] Addis Abeban Action ohjelma (AAAA) sovittiin Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannelle kansainvälisessä kehitysrahoituskokouksessa heinäkuussa 2015

[2] Katso: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Rivi IA8.2 pakolaiset avunantajamaiden (koodi 1820)

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa