Liity verkostomme!

Digitaalinen talous

Kroes kiittää Liettuan kansallisen digitaaliliiton käynnistämistä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Digitaalisesta ohjelmasta vastaava EY: n varapuheenjohtaja Neelie Kroes vierailee Interface3: n ylläpitämässä Belgian Telecentressa.Varapuheenjohtaja Neelie Kroes (Kuvassa) pani tyytyväisenä merkille Liettuan hallituksen koulutus-, kirjasto- ja digitaalialan sekä tieto- ja viestintätekniikan sitoumuksen lisätä digitaalitaitoja ja työpaikkoja Liettuassa. Tänään 11 ​​kumppaniorganisaatiota ja -yhdistystä allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan, joka käynnisti virallisesti Liettuan kansallisen digitaalisen koalition Vilnassa ICT 2013, Euroopan suurin digitaalisen innovaation tapahtuma. Liettuan koalition tavoitteena on vähentää IT-ammattilaisten pulaa, kannustaa koulutusohjelmia elinikäisen oppimisen avulla ja lisätä tietoisuutta digitaalisen lukutaidon ja ICT-taitojen tärkeydestä.

Pöytäkirjan allekirjoitti Liettuan Liikenne- ja viestintäministeri Rimantas Sinkevičius ja Liettuan kuntien julkisten kirjastojen yhdistys, The ICT-yhdistys Infobalt, Vilnan yliopisto, Yhdistys "Langas į ateitį", Liettuan tietokonejärjestö ja ECDL, Kansallinen etäopetuksen yhdistys, Liettuan tietojenkäsittelytieteenopettajien liitto, Kaunasin teknillinen yliopisto, The Opetus- ja tiedeministeriöja Sosiaaliturva- ja työministeriö.

Neelie Kroes sanoi: "Olen varma, että Liettuan koalitiosta tulee inspiroiva malli muille jäsenvaltioille. Liettuassa ja EU: n tasolla kumppaneilla on valtava sitoutuminen ja vahva poliittinen tuki. Koalitiolla on valtava tehtävä, ja rohkaisen kehottaa heitä tutkimaan rakennerahastojen, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen, käyttöä digitaalisten taitojen tuomiseksi menetetylle Euroopan sukupolvelle. "

Mainos

Euroopan digitaalitalous kasvaa ja luotamme digitaalisiin työkaluihin ja prosesseihin jokapäiväisessä elämässämme, mutta tätä valtavaa potentiaalia haittaa valtava digitaalisten taitojen epäsuhta. Liettuassa, kuten monissa muissakin EU-maissa, ICT-tutkinnon suorittaneiden määrä vähenee, kun taas yritykset ja organisaatiot huutavat ICT-asiantuntijoita. Vuonna 2015 koko EU: ssa voi olla jopa 900 000 täyttämätöntä avointa työpaikkaa, ellei suuntaus muutu.

Komissio käynnisti Grand Coalition for Digital työpaikkoja tämän ongelman ratkaisemiseksi maaliskuussa 2013. Liettua on toinen EU-maista, joka on virallisesti aloittanut kansallisen koalition sen jälkeen, kun Puola aloitti oman koalition heinäkuussa 2013 (ks. SPEECH / 13 / 598). Samanlaisia ​​kansallisia tai paikallisia koalitioita kehitetään myös noin 10 jäsenvaltiossa. Toistaiseksi 41 viranomaista, koulutuksen tarjoajaa, julkista ja yksityistä työvoimapalvelua, tietotekniikkayrityksiä ja muita organisaatioita on luvannut tukea EU: n laajuiselle suurelle koalitiolle.

Digitaalisten taitojen kriisistä keskustelivat myös EU: n johtajat Eurooppa-neuvostossa 25. – 26. Lokakuuta 2013. Erityisesti neuvosto vaati vahvistamaan digitaalisten työpaikkojen suurta koalitiota, jotta se voi auttaa korjaamaan taitojen epätasapainoa tukemalla kohdennettuja työvoiman liikkuvuusohjelmia ja vasta kehitetyn työvoiman luokittelun käyttöä Eurooppalaiset taidot / pätevyys, pätevyys ja ammatit

Mainos

Tausta

Komissio johtaa useita sidosryhmiä edustavaa kumppanuutta puuttuakseen tieto- ja viestintätekniikan taitojen puutteeseen ja moniin satoihin tuhansiin täyttämättömiin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviin avoimiin työpaikkoihin. Maaliskuussa 2013 aloitetun toimintansa jälkeen suuri koalitio on kasvanut 41: ään pantit edustaa joukkoa sidosryhmiä teollisuudesta, koulutuksesta, voittoa tavoittelemattomasta sektorista ja paikallisista aloitteista. Viimeaikaiset uudet lupaukset keskittyvät suurelta osin nuorten työllisyyteen, kuten Sinä rokkaat, uusi online-ammattilaisverkko nuorille ympäri Eurooppaa, mikä antaa heille mahdollisuuden käyttää nykyistä online-sisällöntuotantotoimintaansa todisteena piilevistä liiketoimintaosaamistaan ​​ja muista kyvyistään, mikä lisää heidän kilpailuetua ja näkyvyyttä työmarkkinoilla. Toinen on Getbusy.gr, Kreikan teollisuuden, koulutus- ja koulutuslaitosten, aloittelevien yritysten ja henkilöstöhallinnon virastojen yhteinen ponnistelu, jonka tarkoituksena on kouluttaa 12,500 2014 nuorta vuoteen XNUMX mennessä Kreikassa, lisätä heidän yrittäjyystaitojaan ja oppia uutta tekniikkaa. Tämän seurauksena se auttaa torjumaan rajuja nuorten työttömyyttä maassa.

Liettuan digitaalinen kansallinen koalitio aloitettiin ICT 2013 - Luo Connect Grow, Euroopan suurin digitaalisen innovaation tapahtuma, jonka järjestää Euroopan komissio yhteistyössä Liettuan puheenjohtajakauden kanssa Euroopan unionin neuvostossa 2013.

Tietoja Grand Coalition for Digital Jobs -ohjelmasta

Digitaalinen talous

Digitaalinen euro: Komissio on tyytyväinen digitaalisen euro-hankkeen käynnistämiseen EKP: ssä

Julkaistu

on

Komissio on tyytyväinen Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätökseen käynnistää digitaalinen euro -hanke ja aloittaa sen tutkintavaihe. Tässä vaiheessa tarkastellaan erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja, käyttäjien vaatimuksia ja sitä, kuinka rahoituksen välittäjät voisivat tarjota palveluja digitaalisen euron pohjalta. Digitaalinen euro, keskuspankkirahan digitaalinen muoto, tarjoaisi enemmän valinnanvaraa kuluttajille ja yrityksille tilanteissa, joissa fyysistä käteistä ei voida käyttää. Se tukisi hyvin integroitua maksualaa vastaamaan uusiin maksutarpeisiin Euroopassa.

Kun otetaan huomioon digitalisaatio, nopeat muutokset maksukehyksessä ja salausvarojen syntyminen, digitaalinen euro täydentäisi käteistä, jonka pitäisi edelleen olla laajalti saatavilla ja käytettävissä. Se tukisi useita komission laajemmin määriteltyjä poliittisia tavoitteita digitaalinen rahoitus ja vähittäismaksustrategiat, mukaan lukien Euroopan talouden digitalisaatio, lisäävät euron kansainvälistä asemaa ja tukevat EU: n avointa strategista autonomiaa. Tammikuussa aloitetun teknisen yhteistyön perusteella EKP: n kanssa komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä EKP: n ja EU: n toimielinten kanssa koko tutkintavaiheen ajan analysoiden ja testaamalla erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja poliittisten tavoitteiden kannalta.

Mainos

Continue Reading

Digitaalinen talous

Uusi digitaalinen resurssi käynnistettiin terveyden, sosiaalihoidon ja teollisuuden innovaatioiden tukemiseksi

Julkaistu

on

Innovaation saavuttaminen on uusi resurssi, jonka Life Sciences Hub Wales on kehittänyt tiedottamaan ja ohjaamaan teollisuuden, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon innovaatioita. Siinä esitetään yhteenveto avaintutkimuksista, annetaan kriittisiä oivalluksia ja tuodaan uusia näkökulmia monialaisilta ajatusjohtajilta.

Tämä uusi digitaalinen resurssi tarkastelee terveyden- ja sosiaalihuollon innovaatioista saatavan runsaan tiedon tarjoamista tarvitseville tärkeimmillä ja tärkeimmillä tiedoilla. Life Sciences Hub Wales on tehnyt tiivistä yhteistyötä terveyden, teollisuuden, korkeakoulujen ja sosiaalihuollon avustajien kanssa.

Monet sidosryhmät pitävät innovaatioita välttämättöminä koko järjestelmän laajuisen muutoksen katalysoimiseksi ja potilaiden ja ihmisten muutokseksi. Life Sciences Hub Walesin Beaufort Researchille teettämässä äskettäisessä tutkimuksessa todettiin, että 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä 91%: lla teollisuudesta.

Mainos

Esteet voivat kuitenkin vaikeuttaa innovaatiota, mukaan lukien yhteisen kielen, resurssien ja sektorien välisen sitoutumisen puute. Life Sciences Hub Wales on luonut Achieving Innovation -resurssin auttaakseen vastaamaan näihin haasteisiin tunnistamalla näyttöön perustuvia ratkaisuja ja vastauksia innovaatioekosysteemissä liikkumisen helpottamiseksi ja terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien tulevaisuuden kannalta.

Resurssi on asetettu päivitettäväksi säännöllisesti uudella materiaalilla, ja se käynnistetään seuraavalla tavalla:

Cari-Anne Quinn, Life Sciences Hub Walesin toimitusjohtaja, sanoi: ”Tällä uudella resurssilla voi olla keskeinen rooli kaikkien taustojen sidosryhmien auttamisessa siirtymään terveys- ja sosiaalihuollon ekosysteemeihin Walesissa ja muualla. Innovaattoreilla on avain terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin laajamittaiseen muutokseen Walesissa, ja tämä resurssi tukee heitä tämän saavuttamisessa. "

Mainos

Terveys- ja sosiaaliministeri Eluned Morgan sanoi: ”Innovaatiolla on ratkaiseva rooli tukemalla terveydenhuolto- ja sosiaalialaamme Walesissa uusien ideoiden ja tekniikoiden toimittamiseksi yhteistyössä teollisuuden kanssa. Suhtaudun myönteisesti Life Sciences Hub Walesin uuteen '' Achieving Innovation '' -resurssiin keskeisenä työkaluna innovaattoreille, jotka pyrkivät voittamaan todelliset haasteet ja tarttumaan mielenkiintoisiin uusiin mahdollisuuksiin. Kun perustimme ja rahoitimme Life Science Hub Walesin, innovaatio oli sen eetoksen ytimessä - tällä eetoksella on ollut keskeinen rooli toipumisessamme ja vastauksessamme COVID-19: n vaikutuksiin. "

Betsi Cadwaladrin yliopiston terveyskeskuksen akuutti, hengitysteiden ja kriittisen hoidon lääketieteellinen konsultti tohtori Chris Subbe ja Bangorin yliopiston vanhempi kliininen lehtori sanoivat: ”Minulla oli ilo osallistua Achieving Innovation -resurssiin tutkimalla, kuinka tärkeää on tehdä innovaatioista jokapäiväinen tapa.

Tällä hetkellä, kun kykymme tarjota laadukasta hoitoa on poikkeuksellisia paineita, meidän on löydettävä tapoja kehittää kykyjä ja ideoita mistä tahansa. Tämän uuden resurssin on annettava teollisuuden ja terveydenhuollon taustalla oleville monialaisille innovaattoreille tarvittavat tiedot, asiayhteys ja kieli. "

NHS: n Walesin valaliiton johtaja Darren Hughes sanoi: "Olemme tyytyväisiä Life Sciences Hub Walesin uuteen Achieving Innovation -resurssiin, koska olemme nähneet innovaatioiden ja palvelumuutosten vaikutukset Covid-19-pandemiaan. Resurssi tukee syvempää ymmärrystä innovaatioista ja täydentää Swansean yliopiston laatimaa usean viraston raporttia, NHS Walesin COVID-19-innovaatio- ja muutostutkimusraportti, joka perustuu laajaan NHS Walesin henkilöstökokemusten näyttöön, jossa tutkitaan miksi ja miten he tekivät innovaatioita ja tarkastelivat käytännön suosituksia tämän asialistan edistämiseksi.

"Kun aloitamme elpymisen, on välttämätöntä, että hyödynnämme mahdollisuuden parantaa palvelujen tuottamista, tehokkuutta, potilastuloksia, henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa oppimiskulttuuriin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen organisaation rajojen yli."

Resurssi on jännittävä innovaatioiden aika Walesissa. Intensiivisen oppimisen akatemiat perustettiin aiemmin vuonna 2021. Ensimmäiset laatuaan maailmassa nämä maailman johtavat akatemiat tarjoavat innovaatiokeskeisiä opetettuja kursseja, tutkimusta ja räätälöityä konsultointia palvelut, ja Life Sciences Hub Wales tukee asiaankuuluvia kumppaneita.

Jos haluat tutustua Achieving Innovation -resurssiin, Klikkaa tästä

Tietoja Life Sciences Hub Walesista

Life Sciences Hub Walesin tavoitteena on tehdä Walesista valinta terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin innovaatioille. Autamme edistämään innovaatioita ja luomaan mielekästä yhteistyötä teollisuuden, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, hallituksen ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

Haluamme auttaa muuttamaan kansakunnan terveyttä ja taloudellista hyvinvointia:

  • - nopeutetaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka tukevat Walesin terveys- ja sosiaalihuollon tarpeita, ja
  • kumppanuus teollisuuden kanssa taloudellisen kehityksen edistämiseksi koko biotieteiden alalla ja liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi Walesissa.

Teemme tämän tekemällä tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kollegoiden kanssa ymmärtääksemme organisaation kohtaamat haasteet ja paineet. Kun se on tunnistettu, teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa auttaaksemme hankkimaan ja tukemaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä vastaamaan näihin haasteisiin ketteryydellä.

Tiimimme tarjoaa räätälöityjä neuvoja, opasteita ja tukea kaikkien innovaatiomatkojen vauhdittamiseen riippumatta siitä, tukevatko he kirkkaan idean omaavaa kliinikkoa tai monikansallista biotieteiden organisaatiota.

Life Sciences Hub Wales auttaa katalysoimaan järjestelmän laajuista muutosta kutsumalla yhteen ja organisoimalla monialaisen innovaatioekosysteemin. Näiden yhteyksien avulla voimme luoda arvokkaita verkostoitumis- ja matchmaking-mahdollisuuksia.

Lisätietoja, Klikkaa tästä.

Tietoja innovaatioresurssin saavuttamisesta

Resurssi käynnistyy:

  • Kahdeksan oivallusta innovaation saavuttamiseksi- artikkeli kerää tärkeimmät oivallukset ja teemat koko resurssista.
  • hakemisto yhteenveto Walesissa saatavasta tuesta ja organisaatioista.
  • A kerronta-arvostelu innovaatiotodistuksia ja kirjallisuutta.
  • A käytännön tarkistus Walesin hallituksen lähestymistavasta innovaatioihin.
  • blogit kirjoittaneet innovaatioihin keskittyvät terveys-, teollisuus- ja sosiaalihuollon johtajat.
  • Podcastit, joissa ajattelijat keskustelevat innovaation haasteista ja mahdollisuuksista.

Tutkimuksen viite:

"Äskettäin Life Sciences Hub Walesin teettämän Beaufort Researchin tilaaman tutkimuksen mukaan 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä, 91% teollisuuden rinnalla. "

Life Sciences Hub Wales tilasi Beaufort Research -tutkimuksen anonyymiksi tutkimukseksi monialaisista sidosryhmien käsityksistä organisaatiossa ja laajemmassa biotieteiden sektorissa vuoden 2021 alussa. Tämän tarkoituksena oli auttaa tiedottamaan Life Sciences Hub Walesin tulevasta strategisesta suunnasta.

Continue Reading

Digitaalinen talous

Digitaalisten markkinoiden lain taloudellinen analyysi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen digitaalisista markkinoista (DMA). Sen tavoitteena on luoda oikeudenmukaiset ja kilpailukykyiset digitaaliset markkinat EU: hun. Sen tavoitteena on saavuttaa tämä ottamalla käyttöön uusia ennakko- säännökset, joita sovelletaan automaattisesti ns. portinvartijoihin. Portinvartijoiden on oltava suuria Internet-alustoja, jotka täyttävät valitut kokokriteerit, kirjoittaa Robert Chovanculiak, PhD.

Uudessa yhteisjulkaisussa nimeltä Digitaalisten markkinoiden taloudellinen analyysi, jonka on valmistellut neljä ajatushautomoa: INESS (Slovakia), CETA (Tšekki), IME (Bulgaria) ja LFMI (Liettua), huomautamme DMA: n puutteista ja korostamme tämän asetuksen mahdollisia tahattomia seurauksia. Lisäksi ehdotamme tapaa muuttaa ehdotettua Internet-yritysten sääntelymenettelyä.

Yksi tärkeimmistä puutteista on "portinvartijoiden" määritelmä. Ne eivät todellakaan ole määräävässä asemassa koko taloudessa. Jopa digitaalisissa palveluissa alustojen välillä on kovaa kilpailua toisiaan vastaan, samalla kun uudet innovaattorit haastavat jatkuvasti niiden aseman markkinoilla.

Mainos

Ainoa tila, jossa portinvartijoilla on mahdollisuus vaikuttaa pelisääntöihin, on heidän omalla alustallaan. Vaikka heillä on täysi määräysvalta käyttäjien ehtojen asettamisessa, heillä ei ole kannustinta asettaa niitä epäedullisesti. Tämä näkyy parhaiten, kun on kyse erilaisista käytännöistä, joita DMA-ehdotus rajoittaa tai kieltää.

Tutkimuksessa osoitamme, että nämä liiketoimintakäytännöt on testattu ajallisesti ja monet yritykset käyttävät niitä laillisesti offline-maailmassa. Lisäksi kirjallisuudessa on useita taloudellisia selityksiä sille, miksi nämä liiketoimintakäytännöt eivät ole osoitus kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä, vaan tarjoavat enemmän hyötyä sekä alustan loppukäyttäjille että yrityskäyttäjille.

Siksi suosittelemme, että DMA miettii uudelleen "portinvartijoiden" ja yksittäisten kiellettyjen liiketoimintatapojen tunnistamisprosessin keskittämisen ja automatisoinnin. KIE-alueen näkökulmasta on tärkeää säilyttää kilpailun dynaaminen elementti. Tämä voidaan saavuttaa korvaamalla staattinen ja etukäteen lähestymistapa DMA: ssa monikeskisellä lähestymistavalla, jossa kansalliset valmiudet ovat mukana päätöksenteossa ylläpitämällä avointa sääntelyä koskevaa vuoropuhelua, johon Internet-yrityksillä itsellään on mahdollisuus osallistua.

Mainos

Robert Chovanculiak, PhD, on INESSin analyytikko ja Digitaalisten markkinoiden taloudellinen analyysi.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa