Liity verkostomme!

Maatalous

EU ilmoittaa uuden kehityksen tuki Burkina Faso

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

burkina-faso-kulta-007Vierailunsa aikana Burkina Fasoon Euroopan komission kehitysyhteistyövaltuutettu Andris Piebalgs ilmoitti, että Burkina Fasolle osoitetaan enintään 623 miljoonan euron kahdenvälinen tuki kaudelle 2014-20 (edellyttäen että neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät sen lopullisesti). ). Burkina Faso on edelleen yksi kymmenestä vähiten kehittyneestä maasta maailmassa. Euroopan unionin yhteistyön tulisi siis keskittyä elintarviketurvaan ja kestävään maatalouteen, oikeusvaltion vahvistamiseen ja terveyteen.

Komissaari Piebalgs ilmoitti asiasta käydessään Sahelin alueella YK: n pääsihteerin, Afrikan unionin komission puheenjohtajan Ban Ki-moonin, Maailmanpankin presidentin Dlamini Zuman, Venäjän presidentin Jim Yong Kimin kanssa. Afrikan kehityspankki Donald Kaberuka ja EU: n erityisedustaja Sahelissa, suurlähettiläs Michel Reveyrand de Menthon.

Komissaari Andris Piebalgs sanoi: "Haluan toistaa sitoutumisemme turvallisuuteen sekä kestävään ja osallistavaan kehitykseen Burkina Fasossa. Euroopan unioni on valmis tukemaan maan pyrkimyksiä saavuttaa oikeudenmukainen kasvu, jolla voi olla todellinen vaikutus väestön täysin sietämättömään köyhyyteen. Meidän on yhdessä tehtävä kaikkemme saavuttaaksemme vuosituhannen kehitystavoitteet ja etenkin puuttumalla ruokaturvan syvään juurtuneisiin syihin. ''

Mainos

Vierailunsa aikana komission jäsen Piebalgs tapaa Burkina Fason presidentin Blaise Compaorén ja pääministerin Luc-Adolphe Tiaon keskustellakseen maan suurimmista haasteista, 11. Euroopan kehitysrahaston (EKR) kaudella ehdotetusta tuesta. 2014–20 ja Burkina Fason sisällyttäminen Sahel-strategiaan.

Komission jäsen Piebalgs käyttää myös tilaisuutta keskustellakseen uudesta Global Alliance for Resilience Initiative (AGIR) -strategiasta, jolla lisätään Sahelin väestöryhmien sietokykyä, johon Burkina Faso kuuluu. On laadittu etenemissuunnitelma, jonka tarkoituksena on luoda kausiluonteiset sosiaaliset turvaverkot Sahelin haavoittuvan alueen kaikkein haavoittuvimpien ihmisten sietokyvyn vahvistamiseksi.

Tausta

Mainos

Huolimatta voimakkaasta 8 prosentin kasvusta vuonna 2012 Burkina Faso kärsii edelleen kroonisesta köyhyydestä (kolmasosa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella) ja syvästä sosiaalisesta eriarvoisuudesta.

Sen tilanne on erityisen epävarma alueellisen epävarmuuden ja erityisesti Pohjois-Malin kriisin sekä Sahelin seutukunnan yleisen epävakauden vuoksi.

Euroopan unionin yhteistyö Burkina Fason kanssa kymmenennen EKR: n aikana vuosina 10–2007 keskittyi pääasiassa

* Perusinfrastruktuurin ja yhteenliitettävyyden vahvistaminen

* hyvän demokraattisen ja taloudellisen hallinnon tukeminen ja

* sosiaalisten perussektorien tukeminen (erityisesti koulutus ja terveys).

Lisäksi Euroopan unioni tukee monia hankkeita, jotka toteutetaan suoraan paikan päällä kansalaisjärjestöjen ja monenvälisten järjestöjen kautta maaseudun kehittämisen sekä elintarvike- ja ravitsemusturvan aloilla.

Euroopan unioni avustaa maata myös ECHOn (Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston) myöntämällä hätäavulla kolmella pääalalla: terveys / ravitsemus, elintarviketurva ja pakolaisille annettava apu.

Euroopan unioni on ehdottanut, että Burkina Faso hyötyisi suoremmin Sahel-strategiasta, jonka tarkoituksena on auttaa Sahelin seutukunnan maita takaamaan turvallisuutensa talouskasvun helpottamiseksi ja samalla vähentämään köyhyyttä.

EU: n yhteistyön tulokset Burkina Fasossa

 • Maailmanlaajuinen budjettituki on vaikuttanut merkittävästi terveys- ja koulutusalojen kehitykseen:
  • Terveysbudjetti kasvoi 30 prosenttia vuosina 2007--2011;
  • avustettujen syntymien määrä nousi 65 prosentista 82 prosenttiin vuosien 2008 ja 2012 välillä, mikä auttoi vähentämään vastasyntyneiden ja äitien kuolleisuutta, ja
  • tyttöjen koulunkäynnin osuus nousi 67 prosentista 78 prosenttiin vuosina 2008-2012.
 • Juomaveden saaneiden väestön osuus kasvoi maaseudulla 55 prosentista vuonna 2009 63 prosenttiin vuonna 2012 ja kaupunkialueilla 72 prosentista vuonna 2009 84 prosenttiin vuonna 2012.
 • EU: n elintarviketurvaohjelma on auttanut 85 000 kotitaloutta, mikä vastaa yli 500,000 XNUMX köyhää ja haavoittuvaa ihmistä, selviytymään ruokakriisistä ja jyrkästi nousevista hinnoista.

Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.

IP / 12 / 1052: EU asettaa sietokyvyn nälän ja köyhyyden torjunnassa tekemänsä työn keskiöön

IP / 13 / 1013: EU vahvistaa tukeaan Sahelille tulevina vuosina

Yhteistyö Burkina Fason kanssa

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
 • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
 • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa