Liity verkostomme!

koulutus

Aikuiset koulutuksessa EU:n alueilla

SHARE:

Julkaistu

on

Aikuisten osallistumisasteiden jakautuminen viralliseen ja epäviralliseen oppimiseen viimeisten 4 viikon aikana aluetasolla (NUTS 2 aluetta) on yleensä hyvin homogeeninen sisällä EU heijastaen kansallista eikä alueellista koulutus ja koulutusaloitteita. 

Vuonna 2022 96 alueella 240:stä oli EU:n keskiarvon 11.9 prosentin suuruinen tai sitä korkeampi. Tähän ryhmään kuuluivat kaikki Tanskan, Espanjan, Alankomaiden, Itävallan, Slovenian, Suomen ja Ruotsin alueet sekä Viro, Luxemburg ja Malta (kaikki yksittäiset alueet tällä tarkkuudella).

Listan kärjessä oli 24 aluetta, joilla vähintään neljäsosa 25-64-vuotiaista osallistui koulutukseen tutkimusta edeltäneiden neljän viikon aikana. Ruotsin kahdeksalla alueella osallistumisaste oli korkeampi kuin millään muulla EU:n alueella, pääkaupunkiseudulla Tukholmassa 8 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluivat myös kaikki 38.1 Tanskan aluetta ja 5 Alankomaiden 9 alueesta, ja korkeimmat luvut havaittiin Hovedstadenissa (Tanskan pääkaupunkialue) ja Utrechtissä (Alankomaat). Listalla on kaksi muuta pääkaupunkiseutua: Helsinki-Uusimaa Suomessa ja Bratislavský kraj Slovakiassa. 

Toisaalta 29 aluetta havaitsi aikuiskoulutuksen osallistumisasteen alle 5.0 % vuonna 2022. Tämä ryhmä oli keskittynyt Bulgariaan (kaikki 6 aluetta), Kreikkaan (10 aluetta 12:sta; ei tietoja Ionia Nisiasta) ja Kroatiaan ( 3/4 aluetta), mutta myös 5 aluetta Puolassa, 3 Romaniassa sekä yksi Belgiassa ja toinen Saksassa.

Naisten korkeampi osallistumisaste 192:lla 233:sta NUTS 2 -alueesta

Vuonna 2022 12.9 % 25–64-vuotiaista naisista osallistui koulutukseen tutkimusta edeltäneiden neljän viikon aikana. Tämä oli 2.1 prosenttiyksikköä (pp) suurempi kuin miesten vastaava osuus (10.8 %). Naisten koulutukseen osallistumisaste oli korkeampi 192:lla 233 NUTS 2 -alueesta, joista on saatavilla tietoja. Kolmella alueella sukupuolten osallistumisprosentti oli sama, kun taas lopuilla 3 alueella miesten osallistumisaste oli korkeampi.

Naisten korkeampi osallistumisaste koulutukseen oli erityisen selvä alueilla, joille oli ominaista erittäin korkea yleinen osallistumisaste. Tämä koski erityisesti kahdeksaa Ruotsin aluetta, joilla naisten osallistuminen oli 8–11.5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin miesten; suurin ero havaittiin Mellersta Norrlandissa (17.6 prosenttiyksikköä). Myös kahden muun pääkaupunkiseudulla korot olivat huomattavasti korkeammat Pohjoismainen EU-maat: Helsinki-Uusimaa Suomessa (9.8 pp ero) ja Hovedstaden Tanskassa (9.1 pp).

Mainos

Alueet, joilla aikuisten osallistumisaste koulutukseen oli korkeampi miesten keskuudessa, keskittyivät Saksaan (13 aluetta), Romaniaan (5 aluetta), Tšekkiin (4 aluetta), Italiaan (myös 4 aluetta, pääasiassa pohjoiseen), Kreikkaan ja Slovakiaan. (molemmat 3 aluetta). 

Horisontaalinen pylväskaavio: sukupuolten välinen ero koulutukseen osallistumisprosentteissa, 2022 (prosenttipisteen ero tutkimukseen neljän viikon aikana koulutukseen osallistuneiden 25–64-vuotiaiden naisten ja miesten välillä NUTS 2 -alueittain)

Lähdetietojoukko:  trng_lfse_04


Nämä tiedot ovat saatavilla vuoden 2023 painoksessa Eurostatin alueellinen vuosikirja, joka keskittyy Euroopan taitojen vuosi, joka on suunniteltu auttamaan yksilöitä hankkimaan oikeat taidot laadukkaisiin töihin ja auttamaan yrityksiä korjaamaan osaamispulaa. Laajennetut koulutusta ja työmarkkinoita käsittelevät luvut mittaavat eri alueiden menestystä. 

Haluatko tietää enemmän koulutuksesta EU:ssa? 

Voit lukea lisää aiheesta omistetusta osiosta Alueet Euroopassa - 2023 interaktiivinen painosja sen omistetussa luvussa Eurostatin alueellinen vuosikirja - 2023 painos, saatavana myös a Statistics Explained artikkeli. Vastaavat kartat Tilastollinen atlastarjota koko näytön interaktiivinen kartta. 

Lisätietoja

Metodologiset huomautukset

  • Muodollinen koulutus määritellään "koulutukseksi, joka on institutionalisoitua, tarkoituksellista ja suunniteltua julkisten organisaatioiden ja tunnustettujen yksityisten elinten kautta ja joka kokonaisuutena muodostaa maan muodollisen koulutusjärjestelmän. Asianomaiset kansalliset koulutusviranomaiset tai vastaavat viranomaiset, esimerkiksi mikä tahansa muu oppilaitos yhteistyössä kansallisten tai alueellisten koulutusviranomaisten kanssa, tunnustavat siten muodolliset koulutusohjelmat sellaisiksi. Virallinen koulutus koostuu pääosin peruskoulutuksesta [...]. Ammatillinen koulutus, erityisopetus ja jotkin aikuiskoulutuksen osat tunnustetaan usein osaksi muodollista koulutusjärjestelmää. Muodollisen koulutuksen tutkinnot tunnustetaan määritelmän mukaan, ja siksi ne kuuluvat ISCED-tason piiriin. Institutionalisoitu koulutus tapahtuu, kun organisaatio tarjoaa jäsenneltyjä koulutusjärjestelyjä, kuten oppilaiden ja opettajien välisiä suhteita ja/tai vuorovaikutusta, jotka on suunniteltu erityisesti koulutusta ja oppimista varten. Tämä määritelmä perustuu ISCED 2011.
  • Epävirallinen koulutus määritellään "koulutukseksi, joka on institutionalisoitua, tarkoituksellista ja koulutuksen järjestäjän suunnittelemaa". Epäviralliselle koulutukselle on ominaista se, että se on muodollisen koulutuksen lisä, vaihtoehto ja/tai täydennys yksilön elinikäisen oppimisen prosessissa. Se tarjotaan usein, jotta voidaan taata kaikille oikeus saada koulutusta. Se palvelee kaikenikäisiä ihmisiä, mutta se ei välttämättä käytä jatkuvaa polkurakennetta; se voi olla lyhytkestoinen ja/tai alhainen; ja se tarjotaan tyypillisesti lyhyiden kurssien, työpajojen tai seminaarien muodossa. Epävirallinen koulutus johtaa enimmäkseen pätevyyksiin, joita asianomaiset kansalliset tai alueelliset koulutusviranomaiset eivät tunnusta muodollisiksi tai muodollisia tutkintoja vastaaviksi, tai pätevyyttä ei lainkaan. Virallisia, tunnustettuja pätevyyksiä voidaan kuitenkin hankkia osallistumalla yksinomaan tiettyihin epävirallisiin koulutusohjelmiin. näin tapahtuu usein, kun epävirallinen ohjelma täydentää toisessa kontekstissa hankittuja kompetensseja”. Tämä määritelmä perustuu ISCED 2011.

Jos sinulla on kysyttävää, käy osoitteessa ottaa yhteyttä sivu.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa