Liity verkostomme!

Rikollisuus

Komissio esittää EU:n uuden etenemissuunnitelman ensisijaisista toimenpiteistä järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan torjumiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio hyväksyy a EU:n tiekartta tehostetaan huumekaupan ja rikollisverkostojen torjuntaa tähän mennessä esitettyjen lainsäädäntö- ja operatiivisten aloitteiden pohjalta. Huumekauppa on yksi merkittävimmistä EU:n tällä hetkellä kohtaamista turvallisuusuhkista. Kokaiinitakavarikkojen määrä EU:ssa nousee ennätystasolle, ja pelkästään vuonna 303 takavarikoitiin 2021 tonnia. Rikollisverkostojen toiminta on kehittynyt laajuudeltaan, hienostuneisuudeltaan ja väkivaltaisilta seurauksiltaan.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan torjunta on Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja sen kansainvälisten kumppanien prioriteetti.. Meidän on puututtava kohtaamiimme uhkiin yhdessä. Tästä syystä komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, että ne hyväksyvät täysin etenemissuunnitelmassa esitetyt ensisijaiset toimet sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet.  

EU:n kohdennettujen toimien tehostaminen

Viimeaikaiset saavutukset EU:n rikollisverkostojen torjunnassa osoittavat, että EU on oikealla tiellä vastatakseen näihin uusiin uhkiin. Koska rikollinen toiminta kuitenkin muuttuu jatkuvasti eri puolilla maailmaa, EU:n yhteisiä toimia on jatkuvasti mukautettava ja täydennettävä. Tiekartta sisältää konkreettisia ja kohdennettuja toimia korjaamaan ilmaantuvia aukkoja 17 toimella neljällä painopistealueella:

  1. Uusi Euroopan satamaliitto lisätä satamien sietokykyä rikollisten soluttautumista vastaan ​​vahvistamalla tulliviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden työtä satamissa kaikkialla EU:ssa. Esimerkiksi huippuluokan skannauksen ja laitteiden avulla.
  2. Korkean riskin rikollisverkostojen purkaminen helpottamalla taloudellisia ja digitaalisia tutkimuksia, kartoittamalla suurimmat rikollisverkostot, vahvistamalla yhteistyötä erikoistuneiden syyttäjien ja tuomareiden välillä sekä hyödyntämällä Schengenin tietojärjestelmän (SIS) ilmoituksia.
  3. Toimenpiteet järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi vaihtamalla parhaita käytäntöjä ja ohjeita jäsenvaltioiden välillä, jotta estetään näiden ryhmien soluttautuminen yhteiskuntaan ja lailliseen talouteen, estetään rikollisryhmiä värväämästä nuoria ja parannetaan yleistä turvallisuutta ja terveyttä sekä rajoitetaan tehokkaammin huumeiden lähtöaineiden saatavuutta.
  4. Työskentely kansainvälisten kumppaneiden kanssa kohdata maailmanlaajuinen uhka muun muassa vahvistamalla tiedonvaihtoa, yhteisiä operaatioita tärkeimmillä huumekaupan reiteillä sekä vahvistamalla lainvalvonta- ja oikeudellista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Työtä täysimääräiseen täytäntöönpanoon Järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeiden vastaiset EU:n strategiat Sen pitäisi jatkua täysimääräisesti kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden toimesta, komissio sitoutuu panemaan nämä lisätoimet täytäntöön vuosien 2023 ja 2024 aikana tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, EU:n virastojen ja elinten kanssa.

Seuraavat vaiheet

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kumppaneidensa kanssa saavuttaakseen tässä etenemissuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Mainos

Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään menetetyksi tuomitsemista ja omaisuuden takaisin saamista koskeva direktiivi, Prümin asetuksen tarkistaminen, pankkitilirekisterien yhteenliittämistä koskevat säännöt, ehdotettu rahanpesunvastainen lainsäädäntöpaketti ja Direktiivi korruption torjumisesta rikosoikeudellisesti, jotka ovat välttämättömiä EU:n ponnistelujen tehostamiseksi järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan torjumiseksi tehokkaasti kaikkialla EU:ssa. Komissio toistaa olevansa sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä lainsäätäjien kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Komissio sitoutuu myös käynnistämään sisäisen turvallisuuden rahastosta järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvän ehdotuspyynnön, jonka arvo on yhteensä 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä. EU:n huumeviraston on määrä aloittaa toimintansa kesällä 2024.

Tausta

Komissio jatkaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan EU:n strategian 2021–2025 sekä EU:n huumestrategian ja toimintasuunnitelman 2021–2025 täytäntöönpanoa. Näiden strategioiden mukaisesti komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksia rikollisverkostojen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamiseksi, mukaan lukien omaisuuden takaisinperintää ja menetetyksi tuomitsemista koskevan direktiivin vahvistaminen sekä lainsäädäntöehdotuksia EU:n rahanpesun vastaisten sääntöjen vahvistamiseksi.

Lisäksi lainvalvontavalmiuksia on tehostettu vahvistamalla Europolin valtuuksia. Lopuksi EU on vahvistanut tukeaan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille Euroopan monitieteisen rikosuhkien vastaisen foorumin (EMPACT) kautta, joka on nyt pysyvä väline ja jonka rahoitusta on lisätty.

Lisätietoja

Tiedonanto EU:n etenemissuunnitelmasta huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi

Kysymyksiä ja vastauksia

Factsheet

Sisäasioiden pääosaston huumepolitiikkaa käsittelevä verkkosivusto

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa