Liity verkostomme!

koulutus

Korkeakoulutus: EU:n yliopistojen valmistaminen tulevaisuutta varten syvemmän kansainvälisen yhteistyön avulla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eurooppalainen yhteiskunta tarvitsee yliopistojen ja muiden korkeakoulujen panosta enemmän kuin koskaan. Euroopalla on edessään suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos, digitaalinen muutos ja väestön ikääntyminen, aikana, jolloin sitä iskee vuosisataan suurin globaali terveyskriisi ja sen taloudellinen lasku. Yliopistoilla ja koko korkeakoulusektorilla on ainutlaatuinen asema koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation risteyksessä, kestävien ja kestävien talouksien muovaamisessa sekä Euroopan unionin vihreämmän, osallistavan ja digitaalisemman tekemisessä.

Kaksi uusia aloitteita Hyväksytty eurooppalainen yliopistostrategia ja komission ehdotus neuvoston suositukseksi siltojen rakentamisesta tehokkaalle eurooppalaiselle korkeakouluyhteistyölle, tukevat yliopistoja tässä pyrkimyksessä.

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen Varapresidentti Margaritis Schinas sanoi: ”Huippuosaamisen ja osallisuutta edistävät eurooppalaiset yliopistot ovat sekä edellytys että perusta eurooppalaiselle elämäntavallemme. Ne tukevat avoimia, demokraattisia ja oikeudenmukaisia ​​yhteiskuntia sekä kestävää kasvua, yrittäjyyttä, integraatiota ja työllisyyttä. Tämänpäiväisillä ehdotuksillamme pyrimme nostamaan kansainvälisen korkeakouluyhteistyön uudelle tasolle. Yhteiset arvot, enemmän liikkuvuutta, laajempi kattavuus ja synergiaetuja aidon eurooppalaisen ulottuvuuden rakentamiseksi korkeakouluomme.”

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel sanoi: "Nämä ehdotukset hyödyttävät koko korkeakoulusektoria, ennen kaikkea opiskelijoitamme. He tarvitsevat nykyaikaisia ​​ylikansallisia kampuksia, joista on helppo liikkua ulkomailla, jotta he voivat saada aidosti eurooppalaisen opintopolun ja kokemuksen. Olemme valmiita yhdistämään voimamme jäsenvaltioiden ja korkeakoulujen kanssa kaikkialla Euroopassa. Yhdessä voimme tuoda koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita lähemmäksi yhteiskuntaa. Eurooppalaiset yliopistoliittoumat tasoittavat tietä; Vuoden 2024 puoliväliin mennessä EU:n talousarviosta tuetaan jopa 60 eurooppalaista yliopistoliittoa, joissa on yli 500 yliopistoa eri puolilla Eurooppaa.

Eurooppalainen yliopistostrategia

Euroopassa on lähes 5,000 17.5 korkeakoulua, 1.35 miljoonaa korkea-asteen opiskelijaa, 1.17 miljoonaa korkea-asteen koulutuksessa opettavaa henkilöä ja XNUMX miljoonaa tutkijaa. Tämän strategian tarkoituksena on tukea kaikkia Euroopan yliopistoja ja mahdollistaa niiden sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin, menestyä ja edistää Euroopan sietokykyä ja elpymistä. Siinä ehdotetaan joukko tärkeitä toimia, joilla tuetaan Euroopan yliopistoja neljän tavoitteen saavuttamisessa:

  • Vahvistetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaista ulottuvuutta;
  • vakiinnuttaa yliopistot eurooppalaisen elämäntapamme majakkaina tukemalla toimia, jotka keskittyvät akateemiseen ja tutkijanuraan, laatuun ja tulevaisuuden taitojen merkitykseen, monimuotoisuuteen, osallisuuteen, demokraattisiin käytäntöihin, perusoikeuksiin ja akateemisiin arvoihin;
  • vahvistaa yliopistoja keskeisinä muutoksen toimijoita kaksoisvihreässä ja digitaalisessa siirtymävaiheessa;
  • vahvistaa yliopistoja EU:n maailmanlaajuisen roolin ja johtajuuden veturina.

Siltojen rakentaminen tehokkaalle eurooppalaiselle korkeakouluyhteistyölle

Komission ehdotuksella neuvoston suositukseksi pyritään mahdollistamaan eurooppalaisten korkeakoulujen tiiviimpi ja syvempi yhteistyö, helpottamaan yhteisten kansainvälisten koulutusohjelmien ja -toimintojen täytäntöönpanoa, yhdistämään valmiuksia ja resursseja tai myöntämään yhteisiä tutkintoja. Se on kehotus jäsenvaltioille ryhtyä toimiin ja luomaan asianmukaiset olosuhteet kansallisella tasolla tällaisen tiiviimmän ja kestävän kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi, yhteisten koulutus- ja tutkimustoimien tehokkaamman toteuttamisen sekä Euroopan korkeakoulutusalueen (Bologna) työkalut. Se helpottaa tiedon kulkua ja rakentaa vahvemman yhteyden koulutuksen, tutkimuksen ja innovatiivisten teollisuusyhteisöjen välille. Tavoitteena on erityisesti tukea korkealaatuisten elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista kaikille keskittyen eniten tarvittaviin taitoihin ja pätevyyksiin vastaamaan tämän päivän taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin.

Mainos

Sen toteuttaminen: Neljä lippulaivahanketta

Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaista ulottuvuutta vahvistetaan neljällä lippulaivaaloitteella vuoden 2024 puoliväliin mennessä:

  • Laajenna 60 eurooppalaiseen yliopistoon yli 500 korkeakoulua vuoden 2024 puoliväliin mennessä, ja Erasmus+:n ohjeellinen budjetti on yhteensä 1.1 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Tavoitteena on kehittää ja jakaa yhteistä pitkän aikavälin rakenteellista, kestävää ja järjestelmällistä koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä luomalla eurooppalaisia ​​yliopistojen välisiä kampuksia, joissa opiskelijat, henkilökunta ja tutkijat kaikkialta Euroopasta voivat nauttia saumattomasta liikkuvuudesta ja luoda uutta tietoa. yhdessä, eri maiden ja tieteenalojen välillä.
  • Työskentele kohti a korkea-asteen oppilaitosten liittoutumien laillinen perussääntö jotta he voivat yhdistää resurssejaan, kapasiteettiaan ja vahvuuksiaan Erasmus+ -pilotilla vuodesta 2022 alkaen.
  • Työskentele kohti a yhteinen eurooppalainen tutkinto tunnustaa monikansallisten kokemusten arvon korkeakoulututkinnoissa opiskelijat hankkivat ja vähentävät yhteisten ohjelmien toteuttamisen byrokratiaa.
  • Laajenna eurooppalaista opiskelijakorttialoitetta ottamalla käyttöön ainutlaatuisen eurooppalaisen opiskelijatunnisteen, joka on kaikkien liikkuvien opiskelijoiden saatavilla vuonna 2022 ja kaikkien Euroopan yliopistojen opiskelijoiden saatavilla vuoden 2024 puoliväliin mennessä liikkuvuuden helpottamiseksi kaikilla tasoilla.

Seuraavat vaiheet

Toimien koordinointi EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakoulusektorin välillä on avainasemassa Eurooppalainen yliopistostrategia todellisuus. Komissio kehottaa neuvostoa, jäsenvaltioita ja yliopistoja keskustelemaan tästä poliittisesta asialistasta ja työskentelemään yhdessä tulevaisuudenkestävien yliopistojen puolesta.

- Komission ehdotus neuvoston suositukseksi siltojen rakentamisesta tehokkaalle eurooppalaiselle korkeakouluyhteistyölle keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Kun neuvosto on hyväksynyt sen, komissio tukee jäsenvaltioita ja asianomaisia ​​kumppaneita tämän neuvoston suosituksen täytäntöönpanossa.

Tausta

Komissio ilmoitti aikovansa käynnistää korkea-asteen koulutusta koskevan muutosohjelman yhteisluonnoksen Tiedonanto eurooppalaisen koulutusalueen saavuttamisesta vuoteen 2025 mennessä ja sen tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta. The Neuvoston päätelmät uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta1. joulukuuta 2020 hyväksytyssä päätöksessä korostetaan "että vahvempia synergioita ja keskinäisiä yhteyksiä eurooppalaisen tutkimusalueen, EHEA:n ja eurooppalaisen koulutusalueen (ETA) korkeakoulutukseen liittyvien osien välillä on kehitettävä". Sen Päätöslauselma, annettu 26. helmikuuta 2021, strategisista puitteista eurooppalaiselle koulutusalan yhteistyölle kohti eurooppalaista koulutusaluetta ja sen jälkeen (2021–2030)neuvosto on määritellyt korkea-asteen koulutuksen muutosta koskevan asialistan laatimisen konkreettiseksi toimeksi korkeakoulutuksen painopistealalla.

Eurooppalaisen tutkimusalueen tulevaa hallintoa koskeviin neuvoston päätelmiin, jotka on hyväksytty 26. marraskuuta 2021, liitteenä oleva ERA-politiikka tukee yliopistojen kannalta merkityksellisiä toimia, mukaan lukien erityistoimi korkeakoulujen valtuuttamiseksi kehittymään eurooppalaisen tutkimusalueen mukaisesti ja synergiaa eurooppalaisen koulutusalueen kanssa.

Lisätietoja

Komission tiedonanto eurooppalaisesta yliopistostrategiasta

Komission ehdotus neuvoston suositukseksi siltojen rakentamisesta tehokkaalle eurooppalaiselle korkeakouluyhteistyölle

Tiedonanto eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä

Tiedonanto uudesta tutkimus- ja innovaatioalueesta

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa