Liity verkostomme!

koulutus

Lasten koulutuksen on oltava osa EU:n hätäapua

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EPP-ryhmän logo 09.11.2021 11: 56

Humanitaarinen apu

Koululaisten ja nuorten apu olisi sisällytettävä EU:n hätäapuohjelmiin, sanoi Euroopan parlamentin jäsen Janina Ochojska ennen äänestystä Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnassa mietinnöstä "EU:n humanitaarisen toiminnan uudet suuntaviivat".

”Koulutus- ja kouluohjelmien yhdistäminen hätäohjelmiin on tärkeää, jotta lapset eivät keskeyttäisi koulua, erityisesti pitkäaikaisissa konflikteissa. Emme halua lisää kadonneita sukupolvia. Lapset menettävät eniten, kun he eivät pysty kehittämään tietojaan ja taitojaan”, sanoi Ochojska, joka neuvotteli parlamentaarisen mietinnön EPP-ryhmän puolesta.

Mainos

Asiakirja vastaa Euroopan komission suunnitelmiin EU:n humanitaarisesta toiminnasta ja asettaa parlamentin strategiset prioriteetit ja poliittiset suositukset humanitaariselle avulle ennen EU:n humanitaarista foorumia, joka järjestetään tammikuussa 2022.

Ochojska tukee Euroopan komission ehdotuksia EU:n humanitaaristen kumppaneiden hallinnollisen taakan keventämiseksi. ”Byrokratia on todellinen ongelma, joka vie paljon aikaa ja energiaa. Ehdotuksemme on tehostaa raportointivaatimusten yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista, jotta kansalaisjärjestöt voisivat keskittyä enemmän auttamiseen paperityön sijaan”, Ochojska jatkoi.

Hän korostaa myös tarvetta koordinoida paremmin EU:n toimia kehitysavun, humanitaarisen avun ja rauhanrakentamisen aloilla.

Mainos

"Kun keskustelemme uusista lähestymistavoista humanitaarisiin toimiin, meidän tulisi keskittyä humanitaarisen, kehityksen ja rauhan väliseen yhteyteen. Luonnonuhrien ja konfliktien aiheuttamat katastrofit muodostavat suuren uhan kestävälle kehitykselle ja rauhalle. Tällaisten katastrofien vaikutukset ja humanitaaristen kriisien monimutkaisuus kasvavat, kun ilmastonmuutos johtaa vakavampiin ja useammin sääolosuhteisiin liittyviin tapahtumiin. Kriisit toistuvat yhä enemmän ja pitkittyvät. Siksi emme monissa tapauksissa pysty tekemään selkeää eroa humanitaaristen ja kehitystarpeiden välillä”, Ochojska selitti. "Mielestämme humanitaarista apua ja kehitysapua tulisi toimittaa rinnakkain ja tukea rauhanrakentamistoimilla", hän päätti.

Jaa tämä artikkeli:

Erasmus +

Koulutus: ennätysbudjetti, 272 miljoonaa euroa, tuetaan eurooppalaisten yliopistojen välisiä liittoutumia

Julkaistu

on

Komissio on ilmoittanut uudesta Erasmus+ -ehdotuspyynnöstä, jolla tuetaan "European yliopistot" -aloitteen jatkamista. Kokonaisbudjetti on 272 miljoonaa euroa, ja vuoden 2022 haku Euroopan Erasmus+ -yliopistoille päättyy 22. maaliskuuta 2022. Eurooppalaisesta elämäntyylistä vastaava varapuheenjohtaja Margaritis Schinas sanoi: "Kiitos innovatiivisten ja monipuolisten pitkän aikavälin integroitujen mallien ansiosta Yhteistyössä eurooppalaiset yliopistot edistävät yhteisiä eurooppalaisia ​​arvoja ja vahvistunutta eurooppalaista identiteettiä sekä auttavat korkeakouluja saavuttamaan huomattavan harppauksen laadun, suorituskyvyn, houkuttelevuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn suhteen.

Tämä kutsu on olennainen askel korkea-asteen koulutuksen tukemisessa kestävän, kestävän ja menestyksekkään tulevaisuuden puolesta. Innovaatioista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisosta vastaava komissaari Mariya Gabriel sanoi: "Tänään autamme eurooppalaisia ​​yliopistoja vahvistamaan kumppanuuksiaan korkeakoulujen välillä tai luomaan uusia yhdistämällä vahvuutensa. Vahvat eurooppalaiset yliopistot ovat hyödyllisiä monin tavoin: ne antavat opiskelijoilleen, henkilöstölleen ja tutkijoilleen taidot, joita he tarvitsevat vastatakseen tämän päivän yhteiskunnallisiin tarpeisiin Vahvat eurooppalaiset yliopistot ovat myös välttämättömiä vahvan Eurooppaan kuulumisen tunteen kehittämiseksi, aluekehityksen edistämiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden lisäämiseksi maailman näyttämöllä."

Eurooppalaiset yliopistot tukevat systeemistä, rakenteellista ja kestävää yhteistyötä eri korkeakoulujen välillä eri puolilla Eurooppaa kattaen niiden kaikki tehtävät: koulutus, tutkimus, innovaatio ja palvelut yhteiskunnalle. Vuosina 2019 ja 2020 käynnistettyjen, Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimusulottuvuuden tukemien pilottihakujen menestyksen pohjalta vuoden 2022 haun tavoitteena on helpottaa korkeakoulujen yhteistyöponnistelujen jatkamista korkeakoulutasolla edistyneissä kumppanuuksissa. kuten Erasmus + 2019 European yliopistojen haussa valitut. Se tarjoaa mahdollisuuden luoda täysin uusia liittoutumia. Korkeakouluilla on myös mahdollisuus liittyä olemassa oleviin liittoutumiin. Tässä uudessa vuoden 2022 haussa ne Bolognan prosessin maat, jotka eivät ole assosioituneet Erasmus+ -ohjelmaan, kutsutaan liittymään allianssiin assosioituneiksi kumppaneiksi.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Erasmus

Komissio tekee Erasmus+:sta ja Euroopan solidaarisuusjoukoista entistä osallistavampia

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynyt puitteet, jotka lisäävät Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistavuutta ja monipuolisuutta vuosiksi 2021–2027. Nämä toimenpiteet antavat konkreettisen muodon komission sitoumukselle vahvistaa huomattavasti näitä kahta ohjelmaa, ei ainoastaan ​​avaamalla paljon suuremmalle ihmismäärälle pääsyä oppisopimuskoulutukseen tai vapaaehtoistyöhön toisessa maassa, vaan ennen kaikkea tavoittamalla yhä useampia vähemmän. onnekkaita ihmisiä. Tämän päivän osallistamistoimien puitteilla komissio antaa vahvan sysäyksen tasa-arvon ja osallisuuden parantamiselle eurooppalaisella koulutusalueella ja pitää lupauksensa eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteessa 1, jonka mukaan jokaisella on oikeus osallistamiseen ja osallistamiseen. laadukasta koulutusta ja elinikäistä oppimista. Komissio seuraa tiiviisti näiden osallistamistoimien täytäntöönpanoa kansallisella tasolla kansallisten Erasmus+ -virastojen ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

koulutus

EU ilmoittaa 25 miljoonalla eurolla koulutukseen kriisitilanteissa ja 140 miljoonalla eurolla kestävien ruokajärjestelmien tutkimuksen tukemiseen

Julkaistu

on

Puhuessaan Global Citizen Live Tapahtumassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti, että Euroopan unioni lupaa 140 miljoonaa euroa kestävien ruokajärjestelmien tutkimuksen tukemiseen ja elintarvikkeiden nälän torjumiseen CGIARja lisäksi 25 miljoonaa euroa Koulutus ei voi odottaa.  

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Meidän on yhdistettävä voimamme koronaviruksen voittamiseksi ja maailman rakentamiseksi uudelleen. Eurooppa tekee osansa. Eurooppalaiset ovat alusta alkaen toimittaneet 800 miljoonaa rokotetta maailmalle, vaikka meillä ei olisi tarpeeksi itsellemme. Meidän on nyt tehostettava toimia, jotta voimme lopettaa tämän pandemian maailmanlaajuisesti, lopettaa nälän ja antaa lapsille kaikkialla maailmassa yhtäläiset mahdollisuudet. Team Europe on jo sitoutunut lahjoittamaan 500 miljoonaa rokoteannosta haavoittuvassa asemassa oleville maille ensi kesään mennessä. Lisäksi Euroopan komissio sitoutuu tänään 140 miljoonalla eurolla parantamaan maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja vähentämään äärimmäistä köyhyyttä, ja 25 miljoonaa euroa koulutukseen ei voi odottaa, mikä tukee konfliktien ja kriisien läpi elävien lasten koulutusta kaikkialla maailmassa. ”

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen sanoi: "Meidän on yhdistyttävä saadaksemme kestävän kehityksen tavoitteet takaisin raiteilleen. Kuten edelleen todistamme, emme voi koskaan pitää pääsyä koulutukseen itsestäänselvyytenä. Team Europe on tähän mennessä osallistunut yli 40 prosenttiin Koulutus ei voi odottaa, ja EU: n uusi 25 miljoonan euron rahoitus tukee sitä edelleen haavoittuvimpien lasten tavoittamiseen ja palauttamiseen koulutukseen. Lisäksi luomme CGIARille 140 miljoonan euron huomattavan tuemme ansiosta mahdollisuuksia nuorille ja naiset, kun ne vastaavat tämän päivän keskeiseen haasteeseen edistää kestäviä ruokajärjestelmiä. Koordinoidut maailmanlaajuiset toimet ovat ratkaisevia elintarvikejärjestelmien ympäristön, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. ” 

Lue koko lehdistötiedote, The presidentti von der Leyenin lausunto ja tietosivu Team Europen COVID-19-maailmanlaajuisesta vastauksesta.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa