Liity verkostomme!

Talous

Vaalioikeudet: Komission toimet varmistaa EU: n kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

big_article_parliamentEuroopan unionin kansalaiset voivat helpommin käyttää äänioikeuttaan Euroopan parlamentin ja paikallisissa vaaleissa asettaessaan toisessa EU-maassa Euroopan komission oikeustoimien jälkeen. Uutisia tulee siitä, että komissio päätti tänään rikkomisesta johtuvan menettelyn Bulgariaa vastaan ​​lisävaatimusten asettamisesta muille kuin Bulgarialaisille EU: n kansalaisille, jotka haluavat äänestää tai asettua ehdokkaaksi paikallisissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa (esimerkiksi ilmoittaa oleskelutodistuksen numero ja päivämäärä). Bulgarian lakia koskevien muutosten seurauksena komissio on päättänyt lopettaa oikeustoimet maata vastaan. Komissio on yksilöinyt samanlaiset esteet EU: n kansalaisten äänioikeudelle asuinmaassaan kymmenessä muussa jäsenvaltiossa (Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Liettua, Latvia, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia) 2010: n jälkeen, joilla on Nyt ratkaistu lukuun ottamatta kolmea vireillä olevaa tapausta. Muutto tapahtuu kahdeksan kuukautta ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja, jotka pidetään 22-25 toukokuun 2014.

"Toukokuussa 2014 Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus äänestää seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä on keskeinen hetki Euroopan demokratiassa, ja haluan heidän kuulevan äänensä tulevaisuudestaan ​​Euroopassa", sanoi varapuheenjohtaja Viviane Reding, EU: n oikeusasioista, perusoikeuksista ja kansalaisuudesta vastaava komission jäsen. "Siksi Euroopan komissio on ryhtynyt päättäväisiin toimiin varmistaakseen, että toisessa EU-maassa asuvat 8 miljoonaa äänioikeutettua EU-kansalaista voivat käyttää äänioikeuttaan tehokkaasti - sekä Euroopan parlamentin että paikallisvaaleissa."

Euroopan unionin kansalaisuus antaa jokaiselle EU: n jäsenvaltion kansalaiselle oikeuden äänestää ja asettua ehdolle kunnallis- ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa kansalainen asuu. Tämä oikeus on myönnettävä samoin ehdoin kuin kansalaisille. Kahdessa EU: n lainsäädännössä asetetaan yksityiskohtaiset ehdot kansalaisten mahdollisuuksille käyttää näitä oikeuksia.

Mainos

Direktiivin 2003/5 / EY antamisen jälkeen 93 / 109 / EY (EU: n kansalaisten oikeudesta osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin) ja direktiiviä 94 / 80 / EY (EU: n kansalaisten oikeudesta osallistua kunnallisvaaleihin) komissio on käynyt aktiivista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että EU: n kansalaiset voivat tosiasiallisesti nauttia näistä tärkeistä oikeuksista käytännössä. Tämän vuoksi komissio suoritti laajan valvontasarjan varmistaakseen, että EU: n sääntöjä pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että niitä sovelletaan kaikissa kansallisissa laeissa.

Viimeisen liittymisaallon jälkeen EU: lle ja noudattaen sitoumuksia, jotka se teki ensimmäisessä EU: n kansalaisuusraportti Komissio pyysi 2010: n lähettämiä 11-jäsenvaltioita mukauttamaan tai selkeyttämään lainsäädäntöään EU: n kansalaisten äänioikeuden esteiden poistamiseksi. Kyseiset maat olivat Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Liettua, Latvia, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia. Aiheet vaihtelivat EU: n kansalaisten rekisteröintiä koskevista lisävaatimuksista siihen, että heille annettiin riittävästi tietoa heidän äänioikeuksistaan. Jotkut maat eivät keränneet riittävästi tietoja kaksinkertaisen äänestyksen estämiseksi (äänestys Euroopan parlamentin vaaleissa sekä alkuperämaassa että asuinmaassa, mikä on lainvastaista).

Bulgariaa vastaan ​​aloitettiin rikkomusmenettely molemmissa direktiiveissä. 2011: n ja 2012: n välillä ratkaiseva komission toiminta on taannut EU: n lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon useimmissa jäsenvaltioissa rakentavan, epävirallisen vuoropuhelun ja oikeudellisen toiminnan avulla. Seurauksena on, että esteet on ratkaistu kaikissa paitsi kolmessa maassa. Muissa tapauksissa (Tšekin tasavalta, Slovenia ja Slovakia) lakia muutetaan parhaillaan tai muutokset tulevat voimaan.

Mainos

Tausta

Liikkumisvapaus on EU: n kansalaisuuden vaalituin oikeus (ks lehdistötiedote nro 14 / 2011). Yhä useammat eurooppalaiset hyötyvät tästä oikeudesta ja asuvat toisessa EU: n jäsenvaltiossa: 2010: ssä arviolta 12.3 miljoonaa kansalaista asui muussa jäsenvaltiossa kuin omassa maassaan (STAT / 11 / 105). Noin 8 miljoonaa heistä on äänioikeutettuja.

EU: n kansalaisuuden ansiosta - joka ei korvaa kansallista kansalaisuutta, mutta täydentää sitä - kaikilla 28-EU: n jäsenvaltioiden kansalaisilla on myös oikeus äänestää ja asettua ehdolle paikallisissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä EU-maassa, jossa he asuvat.

Euroopan komission 10-raportin mukaan vain noin 2012% toisessa EU-maassa asuvista EU: n kansalaisista käyttää äänioikeuttaan ja vaalikelpoisuuttaan paikallisissa vaaleissa.IP / 12 / 229). Raportissa todettiin, että vaikka suurin osa maista on pannut täytäntöön asiaa koskevat EU: n säännöt (Direktiivi 94 / 80 / EY) tyydyttävällä tavalla joitain esteitä säilyi. Se totesi myös, että jotkut kansalaiset eivät ehkä tiedä oikeuksiaan ja menettelyt voivat joskus osoittautua liian hankaliksi.

Sen 2010 unionin kansalaisuuteen vuonna, komissio esitti kysymyksen äänestysprosentin jatkuvasta laskusta Euroopan parlamentin vaaleissa ja tarpeesta helpottaa EU: n kansalaisten osallistumista vaaleihin (IP / 10 / 1390). Yksi tapa käsitellä tätä kysymystä on työskennellä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että muussa EU: n jäsenvaltiossa kuin heidän kotimaassaan asuvat EU: n kansalaiset voivat osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin samoin ehdoin kuin kansalliset kansalaiset EU: n lainsäädännön mukaisesti (EU: n toiminta 18 Kansalaisuusraportti). Lisäksi sen 2013 unionin kansalaisuuteen vuonna Euroopan komissio ilmoitti kehittävänsä ratkaisuja, joilla lopetetaan joissakin jäsenvaltioissa käytäntö, jonka mukaan kansalaisilta ei voida äänestää heille muutettaessa toiseen EU-maahan (IP / 13 / 410 että MEMO / 13 / 409).

Joulukuussa 2012 EU: n ministerineuvosto hyväksyi Euroopan komission ehdotuksen, jonka avulla toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU: n kansalaisten on helpompi asettua ehdokkaiksi 2014-Euroopan parlamentin vaaleissa (MEMO / 12 / 1020). Uusi laki yksinkertaistaa menettelyä (jota tällä hetkellä sääntelee Direktiivi 93 / 109 / EY), jotta EU: n kansalaiset voisivat olla ehdokkaina Euroopan parlamenttiin toisessa EU: n jäsenvaltiossa. Se on toinen komission aloitteista edistää ja helpottaa osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa