Liity verkostomme!

Talous

Rautatieliikenteen matkustajat, joilla on oikeus osittaiseen hyvitykseen junalipun hinnasta, mikäli kyseessä on merkittävä viivästys, vaikka se johtuisi ylivoimaisesta esteestä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

kuvienRahdinkuljettajat eivät voi vedota kansainvälisen oikeuden sääntöihin, jotka vapauttavat heidät ylivoimaisen esteen sattuessa korvauksen maksamisesta viivästymisen vuoksi kärsineistä vahingoista välttääkseen korvausvelvollisuutensa.

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva asetus1 säädetään, että rautatieyritysten vastuusta myöhästymisessä säädetään matkustajien ja matkatavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaa sopimusta koskevilla yhtenäisillä säännöillä2, jollei asetuksen sovellettavista säännöksistä muuta johdu.

Yhtenäisten sääntöjen, jotka ovat osa kansainvälistä oikeutta ja toistetaan asetuksen liitteessä, rautatieyhtiö on vastuussa matkustajalle menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että junalla, hänen matkaansa ei voida jatkaa tai matkan jatkamista ei voida kohtuudella vaatia samana päivänä. Rahdinkuljettaja on kuitenkin vapautettu vastuusta, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, toisin sanoen muun muassa rautatieliikenteen yhteyteen liittyvistä olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei voinut välttää.

Mainos

Asetuksessa säädetään, että matkustaja, jonka tunti viivästyy vähintään tunti, voi pyytää rautatieyritykseltä lipusta maksetun hinnan osittaista korvaamista. Tämän korvauksen määrä on vähintään 25% kyseisestä hinnasta, jos viive on välillä 60 ja 119 minuuttia ja 50%, jos viive on vähintään 120 minuuttia. Asetuksessa ei ole poikkeusta tästä oikeudesta korvaukseen, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Tätä taustaa vasten Verwaltungsgerichtshof (hallintotuomioistuin, Itävalta) on kysynyt yhteisöjen tuomioistuimelta, voidaanko rautatieyritys vapauttaa korvausvelvollisuudestaan, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Hallintotuomioistuimen on ratkaistava itävaltalaisen rautatieyhtiön ÖBB-Personenverkehr AG: n nostama kanne Itävallan rautatieverkon valvontakomitean päätöksestä, jonka mukaan sen on poistettava yleisistä ehdoistaan ​​säännös, joka sulkee pois oikeuden korvauksiin ylivoimaisesta esteestä. .

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa tänään antamassaan tuomiossa ensinnäkin, että asetus itsessään ei vapauta rautatieyrityksiä korvausvelvollisuudesta, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Mainos

Tuomioistuin toteaa sitten, että yhtenäiset säännöt, jotka vapauttavat liikenteenharjoittajan velvollisuudesta maksaa korvausta ylivoimaisesta esteestä, koskevat vain matkustajien oikeutta saada korvausta vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat junan viivästyksestä tai peruuttamisesta. Toisaalta asetuksessa säädetyllä korvauksella, joka lasketaan lipun hinnan perusteella, on hyvin erilainen tarkoitus, joka on korvata matkustajalle vastikkeesta, joka on annettu palvelusta, jota ei toimitettu kuljetuksen mukaisesti sopimus. Se on myös kiinteämääräinen vakiomuotoinen taloudellinen korvaus, toisin kuin yhdenmukaisissa säännöissä vahvistetussa vastuujärjestelmässä, joka edellyttää kärsittyjen vahinkojen yksilöllistä arviointia. Koska nämä kaksi vastuujärjestelmää ovat varsin erilaisia, matkustajat voivat kiinteän korvauksen saamisen lisäksi myös nostaa korvausvaatimuksen yhtenäisten sääntöjen nojalla.

Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että lentoliikenteen harjoittajan perusteita vapautukselle vastuusta yhtenäisten sääntöjen nojalla ei voida soveltaa asetuksessa perustetun vastuujärjestelmän yhteydessä. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että asetuksen valmisteluasiakirjat osoittavat yksiselitteisesti, että EU: n lainsäätäjä aikoi laajentaa korvausvelvollisuuden niihin tapauksiin, joissa lentoliikenteen harjoittajat on vapautettu korvausvelvollisuudesta yhtenäisten sääntöjen nojalla.

Yhteisöjen tuomioistuin hylkää myös väitteen, jonka mukaan muilla kuljetusmuodoilla, kuten lentokoneella, veneellä, linja-autolla matkustavien matkustajien oikeuksia koskevissa säännöksissä vahvistettuja ylivoimaista estettä koskevia sääntöjä sovelletaan analogisesti. Koska eri kuljetusmuodot eivät ole keskenään vaihdettavissa niiden käyttöedellytysten suhteen, eri liikennealoilla toimivien yritysten tilanne ei ole vertailukelpoinen.

Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että rautatieyritys ei voi sisällyttää yleisiin kuljetusehtoihinsa lauseketta, jonka mukaan se on vapautettu korvausvelvollisuudesta viivästymisen yhteydessä, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Continue Reading
Mainos

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa