Liity verkostomme!

Talous

Euroopan komissio ryhtyy määrätietoisiin toimiin laillisia huumeita

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

juridinen-huippuihinEuroopan komissio ehdotti 17. syyskuuta Euroopan unionin kyvyn parantamista vastaamaan "laillisiin huippuihin" - uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, joita käytetään vaihtoehtona laittomille huumeille, kuten kokaiinille ja ekstaasille. Komission tänään ehdottamien sääntöjen mukaan haitalliset psykoaktiiviset aineet poistetaan nopeasti markkinoilta vaarantamatta niiden laillista teollista ja kaupallista käyttöä. Ehdotukset ovat seurausta EU: n huumausaineviraston (EMCDDA) ja Europolin varoituksista ongelman laajuudesta ja vuoden 2011 raportista, jonka mukaan EU: n nykyinen mekanismi uusien psykoaktiivisten aineiden torjumiseksi vaatii vahvistamista (IP / 11 / 1236).

Tämänpäiväisen ehdotuksen esittivät varapuheenjohtaja Reding yhdessä varapuheenjohtaja Tajanin ja komissaari Borgin kanssa.

"Lailliset korkeudet ovat kasvava ongelma Euroopassa, ja juuri nuoret ovat vaarassa. Rajattomilla sisämarkkinoilla tarvitsemme EU: n yhteisiä sääntöjä tämän ongelman ratkaisemiseksi", varapuheenjohtaja Viviane Reding sanoi. "Ehdotamme tänään vahvaa EU: n lainsäädäntöä uusista psykoaktiivisista aineista, jotta EU voi tarjota nopeamman ja tehokkaamman toiminnan, mukaan lukien kyky poistaa haitalliset aineet välittömästi väliaikaisesti markkinoilta."

Mainos

Uusia psykoaktiivisia aineita ovat kasvava ongelma. Uusia psykoaktiivisia aineita EU: ssa havaittujen kolminkertaistui vuosina 2009 ja 2012. Toistaiseksi 2013, enemmän kuin yksi uusi aine on raportoitu joka viikko. Se on ongelma, joka vaatii Euroopan vastaus. Aineet ovat yhä saatavilla internetissä ja leviävät nopeasti EU-maiden välillä: 80% uusia psykoaktiivisia aineita havaitaan useammassa kuin yhdessä EU-maassa.

Nuori sukupolvi on suurin riski a Vuoden 2011 Eurobarometri nuorten suhtautumisesta huumeisiin osoittaa, että keskimäärin 5% nuorista EU: ssa on käytetty tällaisia ​​aineita ainakin kerran elämässään, joiden huippu 16% Irlannissa, ja lähes 10% Puolassa, Latviassa ja Isossa-Britanniassa. Nämä aineet aiheuttavat merkittäviä riskejä ihmisten terveydelle ja koko yhteiskunnalle (katso liite 2).

Kuluttaminen uusia psykoaktiivisia aineita voi olla kohtalokas. Esimerkiksi aine 5-IT kuulemma kuoli 24 henkilöä neljässä EU-maissa, vain viisi kuukautta, huhtikuun ja elokuun välillä 2012. 4-MA aine jäljittelee amfetamiinia, liittyi 21 kuolemantapauksia neljässä EU-maissa 2010-2012 yksin.

Mainos

Euroopan vastauksen on oltava vahvaa ja päättäväistä. Nykyinen, vuonna 2005 perustettu järjestelmä näiden uusien huumeiden havaitsemiseksi ja kieltämiseksi ei enää ole tarkoitukseen sopiva. Komission ehdotus parantaa ja nopeuttaa unionin kykyä torjua uusia psykoaktiivisia aineita säätämällä:

  • Nopeampi menettely: Tällä hetkellä kestää vähintään kaksi vuotta kieltää aineen EU: ssa. Tulevaisuudessa unioni pystyy toimimaan sisällä vain 10 kuukauden (katso liite 1). Erityisen vakavissa tapauksissa menettely on lyhyempi edelleen, koska se on myös mahdollista peruuttaa aineisiin välittömästi markkinoilta yhden vuoden. Tämä toimenpide varmistaa, että aine ei enää kuluttajien saatavilla, kun taas täydellinen riskinarviointi tehdään. Nykyjärjestelmässä ei väliaikaiset toimenpiteet ovat mahdollisia, ja komissio joutuu odottamaan täydellisen riskinarviointiraportin valmistuvan ennen ehdotuksen rajoittaa aineen.
  • Suhteellisempi järjestelmä: Uusi järjestelmä mahdollistaa porrastetun lähestymistavan, jossa kohtuullisen riskin aiheuttaviin aineisiin sovelletaan kuluttajamarkkinoiden rajoituksia ja aineisiin, jotka aiheuttavat suuren riskin täydellisiin markkinoiden rajoituksiin. Ainoastaan ​​kaikkein haitallisimmista aineista, jotka aiheuttavat vakavia riskejä kuluttajien terveydelle, sovelletaan rikosoikeudellisia säännöksiä, kuten laittomien huumeiden kohdalla. Nykyisessä järjestelmässä unionin vaihtoehdot ovat binaarisia - joko ei ryhdytä toimiin EU: n tasolla tai määrätä täydellisiä markkinarajoituksia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä vaihtoehtojen puute tarkoittaa, että unioni ei tällä hetkellä ryhdy toimiin joidenkin haitallisten aineiden suhteen. Uuden järjestelmän avulla unioni pystyy käsittelemään useampia tapauksia ja käsittelemään niitä suhteellisemmin räätälöimällä vastauksensa niihin liittyviin riskeihin ja ottamalla huomioon laillisen kaupallisen ja teollisen käytön.

Komission ehdotukset on nyt hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioiden Euroopan unionin neuvosto tullakseen lain.

Tausta

- EU: n huumausainestrategian 2013-2020 esitetyt painopisteet EU huumepolitiikka. Se tunnistaa syntymistä ja nopea leviäminen uusia psykoaktiivisia aineita uutena haasteena jonka on oltava voimakkaasti puututtava myös vahvistamalla EU: n nykyisen lainsäädännön.

Viime vuosina keskimäärin yhden uuden psykoaktiivisen aineen havaittiin viikoittain EU: ssa, ja numerot odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Koska 1997 Jäsenvaltiot ovat havainneet yli 300 aineista ja niiden määrä kolminkertaistui välillä 2009 ja 2012 (alkaen 24 in 2009 on 73 in 2012).

Voimassa olevan EU: n väline, neuvoston päätös 2005 / 387 / YOS, komissio voi ehdottaa jäsenvaltioille, että uusiin lääkkeisiin kohdistetaan rikosoikeudellisia toimenpiteitä. Tämän mekanismin ansiosta 9-aineet on toimitettu rajoittaviin toimenpiteisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Viime aikoina 2010: ssa komissio ehdotti ja saavutti EU: n laajuisen kiellon ekstaasin kaltaisesta lääkkeestä mefedronilla (MEMO / 10 / 646) Ja vuoden 2013 on amfetamiinin kaltainen huume 4-MA (IP / 13 / 75). Kesäkuussa 2013 komissio ehdotti myös synteettisen 5-IT-lääkkeen (IP / 13 / 604).

Vuoden 2011 raportissa todettiin, että nykyinen järjestelmä on pyrkinyt pysymään mukana markkinoilla olevien uusien aineiden suuressa määrässä. Yhden aineen asettaminen rajoittaviin toimenpiteisiin kestää kaksi vuotta. Rikolliset voivat sitten kiertää valvontatoimenpiteet muuttamalla aineen kemiallista rakennetta rajoitetusti, mikä ei lievennä aineen vakavia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi nykyisen järjestelmän binäärinen luonne, rikosoikeudelliset toimenpiteet tai toimimatta jättäminen haittaa unionin kykyä toimia. Siltä puuttuu useita tehokkaita vaihtoehtoja valvontatoimenpiteille, mikä mahdollistaisi nopean, kohdennetun toiminnan.

Tämän päivän ehdotukset vastaavat Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin toistuviin varoituksiin. Ne vastaavat myös Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kutsuihin (ks 2011 neuvoston päätelmät) Päivittämään neuvoston päätöksen 2005 / 387.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa