Liity verkostomme!

Horizon Europe

"Israelin liittyminen Horizon Europeen johtaa korkealaatuisiin työpaikkoihin, huipputeknologiaan ja uusien israelilaisten yritysten avaamiseen"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Vuoden kestäneiden neuvottelujen jälkeen Israel ja Euroopan unioni ovat saaneet päätökseen sopimuksen Israelin liittymisestä EU:n Horizon Research & Development -ohjelmaan, joka on lajissaan maailman suurin ohjelma, jonka kokonaisbudjetti on noin 95.5 miljardia euroa. kirjoittaa Yossi Lempkowicz.  

Sopimustekstin hyväksymisen ohella Euroopan komissiossa ja Israelissa on parhaillaan käynnissä keskinäinen hyväksyntäprosessi, jotta sopimus astuisi voimaan kuluvan työvuoden aikana. Sopimuksen allekirjoittamisen odotetaan tapahtuvan joulukuussa.

"Israelin liittyminen Horizon Europeen johtaa korkealaatuisiin työpaikkoihin, huipputeknologiaan ja uusien israelilaisten yritysten avaamiseen. Jatkamme Israelin johtamista uusiin korkeuksiin sekä liiketoiminnassa että teknologisissa innovaatioissa", totesi Israelin ulkoministeri Yair Lapid.

Horizon-ohjelma kestää seitsemän vuotta.

Mainos

Lapid sanoi, että hänen ministeriönsä "luo edelleen taloudellisia ja tieteellisiä mahdollisuuksia Israelille".

Hän totesi, että Israelin liittyminen Horisonttiin "on jälleen yksi askel yhteyspolitiikassamme, joka tuo meidät lähemmäksi koko Euroopan unionia, mutta myös jokaista Euroopan maata kahdenvälisellä tasolla ja rakentaa yhteyttä Israelin tiede- ja teknologiasektorit ja niiden eurooppalaiset vastineet".

Sopimus asettaa Israelin keskeiseksi toimijaksi yhdelle maailman tärkeimmistä tutkimus- ja kehitysohjelmista.

Mainos

Israel on osallistunut eurooppalaisiin T&K-ohjelmiin assosioituneena maana 25 vuoden ajan.

Ohjelma edistää monia tieteellisiä ja taloudellisia etuja sekä Israelille että Euroopalle. Israelin osallistuminen ohjelmaan edistää merkittävästi tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja tietoteollisuutta sekä kauppaa ja taloutta ja edistää Israelin teollisuutta ja samalla luo israelilaisille yrityksille mahdollisuuksia päästä Euroopan markkinoille.

Israelin liittymisellä ohjelmaan on myös poliittinen merkitys Israelin ja Euroopan unionin välisten suhteiden kannalta.

Jaa tämä artikkeli:

Horizon Europe

Tärkeimmät toimijat kokoontuvat Raaka-aineviikon kuudenteen painokseen

Julkaistu

on

Perjantaihin 19. marraskuuta saakka komissio isännöi 6th Raaka-aineviikko, joka kokoaa yhteen laajan joukon EU:n ja kansallisia päättäjiä ja alan avaintoimijoita keskustelemaan alan politiikoista ja aloitteista. Konferenssissa keskitytään viimeisimpään raaka-ainekehitykseen EU:ssa, mukaan lukien EU:n elvytys- ja vihreän kehityksen politiikan mahdollisuuksiin, siirtymäreititstrategisten riippuvuuksien lisäanalyysit sekä kumppanuuksia ja kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskeva työ. 

Viikon kohokohta on 8th Euroopan innovaatiokumppanuuden (EIP) vuosittainen korkean tason raaka-aineita käsittelevä konferenssi. Tämän sidosryhmäfoorumin tavoitteena on tarjota korkean tason näkemyksiä komissiolle, EU-maille ja yksityisille toimijoille innovatiivisista lähestymistavoista raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Komissaari Thierry Breton avaa konferenssin, minkä jälkeen tervetuliaispuheen Euroopan parlamentin jäsen Hildegard Bentele ja Slovenian talouskehitys- ja teknologiaministeriön valtiosihteeri Andrej Čuš. Myöhemmin aamulla myös komission Yhteisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja Stephen Quest pitää pääpuheen. Iltapäiväistunnon avaa varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. Osana raaka-aineviikkoa komissio järjestää myös useita toisiaan täydentäviä tapahtumia. Niissä keskitytään tarkemmin kriittisiin raaka-aineisiin, raaka-aineiden innovaatio- ja osaamissuuntauksiin, EU Horizon -teknologian menestystarinoihin, EU:n ja Kanadan kumppanuuteen sekä UNECE:n resurssienhallintaan liittyviin kysymyksiin. Lisätietoa tapahtumasta sekä avoin ilmoittautuminen löytyy osoitteesta raaka-aineviikon verkkosivuilla.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Armenia

Armenia liitetään Horisontti Eurooppaan

Julkaistu

on

Komissio on allekirjoittanut sopimuksen Armenian kanssa tutkimus- ja innovaatioyhteistyön tiivistämisestä. Kaudeksi 2021-2027. Armenialle on myönnetty yhdistyksen asema Horizon Europe, Euroopan 95.5 miljardin euron tutkimus- ja innovaatioohjelma. Maahan sijoittautuneet tutkijat, innovaattorit ja tutkimusyhteisöt voivat nyt osallistua samoin ehdoin kuin EU-maiden yhteisöt. Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel sanoi: "Toivotan Armenian Horisontti Eurooppa -ohjelmaamme. Armenia on jatkuvasti lisännyt osallistumistaan ​​edelliseen Horisontti 2020 -ohjelmaan ja tukenut Armenian kansallisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistusten nopeuttamista viime vuosina. Armenia rakentaa aiempia menestyksiään Horizon Europessa."

Association to Horizon Europe tukee 'Globaali lähestymistapa tutkimukseen ja innovaatioihin' ja vahvistaa Euroopan sitoutumisen maailmanlaajuisen avoimuuden tasoon, jota tarvitaan huippuosaamisen edistämiseksi, resurssien yhdistämiseksi nopeampaan tieteelliseen kehitykseen ja elinvoimaisten innovaatioekosysteemien kehittämiseen. Armenia on vuodesta 2016 lähtien ollut täysin mukana Horisontti 2020:ssa, EU:n edellisessä tutkimus- ja innovaatioohjelmassa (2014–2020), ja tästä yhteistyöstä syntyi useita menestystarinoita esimerkiksi terveydenhuollon, pk-yritysten taitojen ja innovaatiokyvyn aloilla. Lisätietoja on saatavilla tätä

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Horizon Europe

Islanti ja Norja ovat ensimmäiset Horisontti Eurooppa -ohjelmaan assosioituneet maat

Julkaistu

on

Islanti ja Norja ovat virallisesti liittyneet Horisontti Eurooppa -ohjelmaan, minkä ansiosta näiden kahden maan yksiköt voivat osallistua Euroopan 95.5 miljardin euron tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaan samoin ehdoin kuin EU: n jäsenvaltioiden yhteisöt. Euroopan talousalueen sekakomitea, joka koostuu Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja EU: n edustajista, teki tänään asiaa koskevan päätöksen Islannin ja Norjan osalta, mikä tekee niistä ensimmäiset Horisontti Eurooppa -ohjelmaan osallistuvista. Tämä on tilaisuus jatkaa ja syventää yhteistyötä tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin alalla ja keskittyä yhteisiin painopisteisiin: kaksoisvihreä ja digitaalinen siirtymä, kansanterveys ja Euroopan kilpailukyky globaalissa ympäristössä. Yhteisillä toimilla pyritään ratkaisemaan arktisen alueen ympäristöongelmat, kehittämään vedyn ja hiilen talteenottoteknologioita, vauhdittamaan datavetoista innovointia ja paljon muuta.

Europe Fit for the Digital Age -liiketoiminnan johtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Avoimuus ja yhteistyö muun maailman kanssa ovat avainasemassa strategiassamme luoda kriittinen massa tutkimukselle ja innovoinnille sekä nopeuttaa ja löytää ratkaisuja kiireellisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Yhdistämällä voimamme Islannin ja Norjan kanssa aiomme toteuttaa joukon toimia vihreiden, digitaalisten ja kansanterveyttä koskevien tavoitteiden tukemiseksi. ” Innovaatioista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: ”Toivotan Islannin ja Norjan lämpimästi tervetulleeksi Horisontti -Eurooppaan. He olivat Horisontti 2020 -puiteohjelman parhaiten menestyneitä, ja he osoittivat innovaatiojohtajuutta ja huippuosaamista kaikilla aloilla, kuten energia, ympäristö, elintarviketurvallisuus, terveys ja digitaalitekniikka. Odotan uusia läpimurtoja ja menestystarinoita tulevina vuosina! ”

Tämä yhteistyö korostaa ETA-sopimuksen merkitystä, sillä se mahdollistaa ETA-valtioiden täysimääräisen osallistumisen EU: n sisämarkkinoille ja tarjoaa perustan yhteistyölle muilla aloilla, kuten tutkimuksessa, teknologian kehittämisessä, ympäristössä ja kulttuurissa. Horizon Europe, EU: n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 2021--2027, on yksi tärkeimmistä välineistä Euroopan kansainvälisen yhteistyön strategian toteuttamiseksi: Euroopan maailmanlaajuinen lähestymistapa tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön. Ohjelma on avoin tutkijoille ja innovaattoreille ympäri maailmaa, joita kannustetaan tekemään yhteistyötä EU -kumppaneiden kanssa ehdotusten valmistelussa. Neuvottelut ovat käynnissä monien muiden EU: n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan, ja lisää ilmoituksia tehdään tulevina viikkoina. Lisätietoja on saatavilla tätä.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa