Liity verkostomme!

EU

Komissio investoi 14.7 miljardia euroa Horisontti Euroopasta terveellisempään, vihreämpään ja digitaalisempaan Eurooppaan

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynyt tärkein työohjelma of Horizon Europe kaudelle 2021--2022, jossa hahmotellaan tavoitteet ja erityisaiheet, joille rahoitetaan yhteensä 14.7 miljardia euroa. Nämä investoinnit auttavat nopeuttamaan vihreää ja digitaalista siirtymistä ja edistävät kestävää toipumista koronaviruspandemiasta ja lisäävät EU: n sietokykyä tulevia kriisejä vastaan. Ne tukevat eurooppalaisia ​​tutkijoita apurahojen, koulutuksen ja vaihdon avulla, rakentavat yhteenliitetympiä ja tehokkaampia eurooppalaisia ​​innovaatioekosysteemejä ja luovat maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureja. Lisäksi ne kannustavat osallistumaan kaikkialle Eurooppaan ja ympäri maailmaa ja vahvistavat samalla EU: ta Eurooppalainen tutkimusalue.

Digitaalisen aikakauden Eurooppa sopiva johtaja Margrethe Vestager sanoi: "Tämä Horisontti Eurooppa -työohjelma tukee eurooppalaisia ​​tutkijoita, tuottaa huippulaatua, erinomaista tutkimusta ja innovaatioita, mikä hyödyttää meitä kaikkia. Se kattaa koko tutkimus- ja innovointisyklin laboratoriosta markkinoihin ja tuo tutkijat ja innovaattorit ympäri maailmaa lähemmäs toisiaan kohtaamaan kohtaamiamme kysymyksiä. "

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Koska tämä Horisontti Eurooppa -työohjelma on varattu 40 prosentilla budjetistaan ​​Euroopan kestävämmäksi tekemiseen, se tekee Euroopasta vihreämmän ja sopivamman digitaaliseen muutokseen. Horizon Europe on nyt täysin avoin yrityksille: Haluaisin rohkaista tutkijoita ja innovaattoreita kaikkialta EU: sta hakemaan ja löytämään ratkaisuja päivittäisen elämämme parantamiseksi. "

Horizon Europe tarjoaa ilmastoneutraaliutta ja digitaalista johtajuutta

Yli neljä kymmenestä eurosta - ympärillä Yhteensä 5.8 miljardia euroa - investoidaan tutkimukseen ja innovaatioihin Euroopan vihreä sopimus ja unionin sitoutuminen EU on maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Rahastoista tuetaan hankkeita, jotka edistävät ilmastonmuutoksen tiedettä ja kehittävät ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja sopeutumiseksi muuttuvaan ilmastoon. Esimerkiksi toimet nopeuttavat siirtymistä puhtaaseen energiaan ja liikkuvuuteen kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, auttavat mukauttamaan ruokajärjestelmiä ja tukemaan kierto- ja biotaloutta, ylläpitämään ja parantamaan luonnollisia hiilinieluja ekosysteemeissä ja edistämään sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tämän vuosikymmenen tekeminen Euroopan digitaalinen vuosikymmen ja uusien digitaalisten yritysten perustan luominen vielä pidemmälle tulevaisuuteen ovat myös ohjelman keskeisiä tavoitteita, mikä varmistaa investointien huomattavan kasvun tällä alalla. Esimerkiksi se auttaa maksimoimaan digitaalisten välineiden ja tietopohjaisen tutkimuksen ja innovoinnin potentiaalin terveydenhuollossa, tiedotusvälineissä, kulttuuriperinnössä ja luovassa taloudessa, energiassa, liikkuvuudessa ja elintarviketuotannossa, tukemalla teollisuusmallien nykyaikaistamista ja edistämällä Euroopan teollista johtajuutta. Digitaalisen ydinteknologian kehittämistä tuetaan noin € 4bn yli 2021--2022.

Lopuksi, tämä työohjelma ohjaa noin € 1.9bn yhteensä koronaviruspandemian aiheuttamien välittömien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen korjaamiseen. Sopusoinnussa Seuraava sukupolviEU, rahoitus auttaa koronaviruksen jälkeisen Euroopan rakentamisessa, joka ei ole vain vihreämpää ja digitaalisempaa, mutta myös kestävämpi nykyisille ja tuleville haasteille. Tähän sisältyy aiheita, joiden tarkoituksena on nykyaikaistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja edistää tutkimustoimintaa erityisesti rokotteiden kehittämisessä.

Kansainvälinen yhteistyö suuremman vaikutuksen saavuttamiseksi: strateginen, avoin ja vastavuoroinen

Kansainvälinen tutkimus- ja innovaatioyhteistyö on välttämätöntä globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että Eurooppa voi saada resursseja, taitotietoa, tieteellistä huippuosaamista, arvoketjuja ja markkinoita, jotka kehittyvät muilla maailman alueilla. Toukokuussa 2021 komissio esitti a Globaali lähestymistapa tutkimukseen ja innovaatioihin, Euroopan strategia kansainväliselle yhteistyölle muuttuvassa maailmassa. Tällä tavoin EU pyrkii tarjoamaan monenvälisyyteen, avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen perustuvia ratkaisuja ja helpottamaan maailmanlaajuisia vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Horisontti Euroopan -ohjelma vuosiksi 2021--2022 sisältää erityisiä toimia tukemiseksi ja vahvistamiseksi yhteistyö monenvälisten aloitteiden avulla biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonsuojelun, ympäristötutkimusten, valtamerten tutkimuksen tai maailmanlaajuisen terveyden kaltaisilla aloilla. Se sisältää myös kohdennettuja toimia keskeisten EU: n ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, mukaan lukien kaikkien aikojen ensimmäinen kunnianhimoinen ja kattava.Afrikka-aloite'.

Horizon Europe on oletuksena avoinna maailmalle. EU: n ulkopuolisten maiden assosiaatio Horisontti Eurooppaan laajentaa koko ohjelman maantieteellistä ulottuvuutta ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia osallistua tutkijoille, tutkijoille, yrityksille, laitoksille tai muille kiinnostuneille laitoksille yleensä samoin ehdoin kuin jäsenvaltioiden. . EU: n strategisten voimavarojen, etujen, autonomian tai turvallisuuden turvaamiseksi ja Horisontti Eurooppa -asetuksen 22.5 artiklan XNUMX kohdan mukaisesti ohjelma rajoittaa osallistumista hyvin pieneen määrään toimia. Tällainen rajoitus on poikkeuksellinen ja asianmukaisesti perusteltu yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa ja täysin noudattaen kahdenvälisten sopimusten mukaisia ​​EU: n sitoumuksia.

Seuraavat vaiheet

Ensimmäiset ehdotuspyynnöt avataan komissiossa Rahoitus- ja tarjousportaali 22. kesäkuuta. Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 23. ja 24. kesäkuuta on tilaisuus keskustella Horisontti Euroopasta päättäjien, tutkijoiden, innovaattoreiden ja kansalaisten keskuudessa. Euroopan horisontti -päivät potentiaaliset hakijat kohdennetaan 28. kesäkuuta ja 9. heinäkuuta välisenä aikana.

Tausta

Horizon Europe on EU € 95.5bn tutkimus- ja innovaatio-ohjelma vuosille 2021--2027 ja Horisontti 2020 -ohjelmaa seuraaja. Tämän päivän Horisontti Eurooppa -ohjelma perustuu Horisontti Euroopan strateginen suunnitelma, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2021 asettamaan EU: n tutkimus- ja innovaatioprioriteetit vuosille 2021--2024. Suurin osa rahoituksesta myönnetään työohjelmissa esitettyjen kilpailukykyisten ehdotuspyyntöjen perusteella. Uudet rahoitusmahdollisuudet ovat jo avautuneet vuoden 2021 alusta: komissio aloitti ensimmäisen Euroopan tutkimusneuvosto puhelut Horizon Europe -ohjelmassa ja maaliskuussa se lanseerasi uuden Euroopan innovaationeuvosto. Lisäksi huhtikuussa se nopeasti mobilisoi 123 miljoonaa euroa koronavirusvaihtoehtojen tutkimusta ja innovaatioita varten.

Lisätietoja

Horizon Europe -video

Horizon Europe -taulukot

Horizon Europe

Horisontti Euroopan strateginen suunnitelma (2021--2024)

Rahoitus- ja tarjousportaali

Rahoitus- ja tarjousportaalityöohjelma

Tšekin tasavalta

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Tšekin tasavallan 7 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (19. heinäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Tšekin elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 7 miljardin euron avustusta elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Tšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on keskeinen rooli auttaessaan Tšekkiä nousemaan vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Tšekin suunnitelma on osa EU: n ennennäkemättömää koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Tšekin suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen perusteiden perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Tšekin suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Turvataan Tšekin vihreä ja digitaalinen siirtymä  

Komission arvio Tšekin suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 42% kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Suunnitelma sisältää investoinnit uusiutuvaan energiaan, kaukolämmön jakeluverkkojen nykyaikaistamiseen, kivihiilikattiloiden korvaamiseen sekä asuin- ja julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Suunnitelma sisältää myös luonnonsuojelua ja vesihuoltoa koskevia toimenpiteitä sekä investointeja kestävään liikkuvuuteen.

Komission arvio Tšekin suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 22 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Suunnitelmassa määrätään investoinneista digitaaliseen infrastruktuuriin, julkishallinnon digitalisointiin, mukaan lukien terveyden, oikeuden ja rakennuslupien hallinta. Se edistää yritysten digitalisaatiota ja digitaalisia hankkeita kulttuuri- ja luovilla aloilla. Suunnitelma sisältää myös toimenpiteitä digitaalisten taitojen parantamiseksi kaikilla tasoilla osana koulutusjärjestelmää ja erityisten osaamis- ja uudelleenkoulutusohjelmien avulla.

Vahvistetaan Tšekin taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Tšekin tasavallan suunnitelmassa puututaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittävään osaan taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty neuvoston Tšekin tasavallalle Eurooppa-ohjausjaksolla vuonna 2019 ja vuonna 2020 osoittamissa maakohtaisissa suosituksissa.

Suunnitelma sisältää toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, kestävään liikenteeseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin tehtävien investointitarpeiden ratkaisemiseksi. Useilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan tarpeeseen edistää digitaalitaitoja, parantaa koulutuksen laatua ja osallistavuutta sekä lisätä lastenhoitopalvelujen saatavuutta. Suunnitelmassa määrätään myös liiketoimintaympäristön parantamisesta pääasiassa laajojen sähköisen hallinnon toimenpiteiden, rakennuslupien myöntämismenettelyjen uudistamisen ja korruption vastaisten toimenpiteiden avulla. Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteita on parannettava investoinneilla, joilla pyritään vahvistamaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä taloudellista ja muuta tukea innovatiivisille yrityksille.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Tšekin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti kaikkiin kuuteen pilariin, joihin viitataan RRF-asetuksessa.

Lippulaiva-investointien ja uudistusprojektien tukeminen

Tšekin suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kaikille jäsenvaltioille yhteisiä asioita työpaikkoja ja kasvua luomilla aloilla, joita tarvitaan kaksosista siirtymistä varten. Esimerkiksi Tšekki on ehdottanut 1.4 miljardia euroa rakennusten energiatehokkuuden kunnostamiseen ja 500 miljoonaa euroa digitaalisten taitojen parantamiseen kouluttamalla ja investoimalla koko työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin.  

Komission arvioinnissa todetaan, että mikään suunnitelmaan sisältyvä toimenpide ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle RRF-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa ehdotetut järjestelyt valvontajärjestelmien suhteen ovat riittävät varojen käyttöön liittyvän korruption, petosten ja eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Järjestelyjen odotetaan myös välttävän tosiasiallisesti kaksinkertaisen rahoituksen mainitun asetuksen ja muiden unionin ohjelmien nojalla. Näitä valvontajärjestelmiä täydennetään ylimääräisinä tarkastus- ja valvontatoimenpiteinä, jotka sisältyvät komission ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi virstanpylväinä. Nämä välitavoitteet on täytettävä ennen kuin Tšekki esittää ensimmäisen maksupyyntönsä komissiolle.

Presidentti Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmalle. Tällä suunnitelmalla on ratkaiseva merkitys tukemalla siirtymistä kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta Tšekissä. Toimenpiteet, jotka parantavat energiatehokkuutta, digitalisoivat julkishallinnon ja estävät julkisten varojen väärinkäytön, ovat täysin NextGenerationEU: n tavoitteiden mukaisia. Suhtaudun myös myönteisesti siihen, että suunnitelmassa painotetaan voimakkaasti Tšekin terveydenhuoltojärjestelmän sietokyvyn vahvistamista sen valmistelemiseksi tulevia haasteita varten. Seisomme kanssasi joka askeleella varmistaaksemme, että suunnitelma pannaan täysimääräisesti täytäntöön.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelma antaa voimakkaan sysäyksen maan pyrkimyksille nousta jalkoihin pandemian aiheuttaman taloudellisen shokin jälkeen. Seuraavan viiden vuoden aikana Tšekkiin virtaavat 7 miljardin euron suuruiset NextGenerationEU-varat tukevat laaja-alaista uudistus- ja investointiohjelmaa kestävämmän ja kilpailukykyisemmän talouden rakentamiseksi. Ne sisältävät erittäin mittavia investointeja rakennusten kunnostamiseen, puhtaaseen energiaan ja kestävään liikkuvuuteen sekä toimenpiteitä digitaalisen infrastruktuurin ja taitojen parantamiseksi sekä julkisten palvelujen digitalisoimiseksi. Yritysympäristö hyötyy sähköisen hallinnon ja korruption vastaisten toimenpiteiden edistämisestä. Suunnitelma tukee myös terveydenhuollon parantamista, mukaan lukien tehostettu syövän ehkäisy ja kuntoutushoito. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 7 miljardin euron avustusten myöntämisestä Tšekille korkotuen myöntämisen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 910 miljoonan euron maksamisen Tšekille ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Tšekille osoitetusta kokonaismäärästä.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Tämä suunnitelma tuo Tšekin tasavallan elpymisen tielle ja vauhdittaa sen talouskasvua, kun Eurooppa valmistautuu vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tšekki aikoo investoida uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikenteeseen parantaen samalla rakennusten energiatehokkuutta. Sen tavoitteena on lisätä digitaalista liitettävyyttä koko maassa, edistää digitaalista koulutusta ja taitoja sekä digitalisoida monia sen julkisia palveluja. Ja siinä keskitytään myönteisesti liiketoimintaympäristön ja oikeusjärjestelmän parantamiseen korruption torjuntaa ja sähköisen hallinnon edistämistä tukevien toimenpiteiden avulla - kaikki tasapainossa Tšekin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Kun tämä suunnitelma on otettu asianmukaisesti käyttöön, se auttaa asettamaan Tšekin tasavallan vankalle pohjalle tulevaisuutta varten. "

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymykset ja vastaukset: Euroopan komissio tukee Tšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykeskus: Kysymyksiä ja vastauksia

FTšekin tasavallan elvytys- ja sietokykysuunnitelma

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Tšekin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Tšekin tasavallan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Continue Reading

Belgia

Kuolleiden määrä nousee 170: een Saksan ja Belgian tulvissa

Julkaistu

on

Kuolleiden määrä tuhoisissa tulvissa Länsi-Saksassa ja Belgiassa nousi vähintään 170: een lauantaina (17. heinäkuuta) sen jälkeen, kun joet puhkesivat ja tämän viikon äkilliset tulvat romahtivat talot ja repivät teitä ja voimajohtoja, kirjoittaa Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi Düsseldorfissa, Philip Blenkinsop Brysselissä, Christoph Steitz Frankfurtissa ja Bart Meijer Amsterdamissa.

Noin 143 ihmistä kuoli tulvissa Saksan pahimmassa luonnonkatastrofissa yli puolen vuosisadan ajan. Siihen sisältyi noin 98 Ahrweilerin alueella Kölnin eteläpuolella poliisin mukaan.

Sadat ihmiset olivat edelleen kadonneita tai saavuttamattomia, koska useille alueille ei päässyt korkean vedenpinnan takia, kun taas tietoliikenne oli edelleen poissa.

Asukkaat ja yritysten omistajat kamppaili poimia palat pahoinpidellyissä kaupungeissa.

"Kaikki on tuhoutunut kokonaan. Et voi tunnistaa maisemia", sanoi Michael Lang, viinikaupan omistaja Bad Neuenahr-Ahrweilerin kaupungissa Ahrweilerissä taistellen kyyneleitä vastaan.

Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier vieraili Erftstadtissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, jossa katastrofi tappoi vähintään 45 ihmistä.

"Me suremme niiden kanssa, jotka ovat menettäneet ystäviä, tuttavia, perheenjäseniä", hän sanoi. "Heidän kohtalo on repimässä sydämemme erilleen."

Noin 700 asukasta evakuoitiin perjantaina myöhään sen jälkeen, kun Wassenbergin kaupungissa Kölnin lähellä murtui pato, viranomaisten mukaan.

Mutta Wassenbergin pormestari Marcel Maurer sanoi, että vedenpinta oli vakiintunut yön jälkeen. "On liian aikaista antaa kaikki selkeät, mutta olemme varovaisia ​​optimistisia", hän sanoi.

Steinbachtalin pato Länsi-Saksassa oli kuitenkin edelleen vaarassa rikkoutua, viranomaisten mukaan noin 4,500 ihmisen evakuointi kodeista alavirtaan.

Steinmeier sanoi, että kestää viikkoja, ennen kuin kaikki vahingot, joiden odotetaan vaativan useita miljardeja euroja jälleenrakennusvaroja, voidaan arvioida.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet ja CDU-puolueen ehdokas syyskuun vaaleissa kertoi puhuvansa lähipäivinä valtiovarainministeri Olaf Scholzin kanssa taloudellisesta tuesta.

Kansleri Angela Merkelin odotettiin matkustavan sunnuntaina Rheinland-Pfalziin, osavaltioon, jossa asuu tuhoutunut Schuldin kylä.

Bundeswehrin joukkojen jäsenet, osittain veden alla olevien autojen ympäröimänä, kahlivat tulvaveden läpi voimakkaiden sateiden jälkeen Erftstadt-Blessemissä, Saksassa, 17. heinäkuuta 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Itävallan pelastusryhmän jäsenet käyttävät veneitä kulkiessaan tulvien kärsimän alueen läpi voimakkaiden sateiden jälkeen Pepinsterissä, Belgiassa, 16. heinäkuuta 2021. REUTERS / Yves Herman

Belgiassa kuolonuhrien määrä nousi 27: een kansallisen kriisikeskuksen mukaan, joka koordinoi siellä avustusoperaatiota.

Se lisäsi, että 103 ihmistä oli "kadonnut tai tavoitettavissa". Jotkut olivat todennäköisesti saavuttamattomissa, koska he eivät voineet ladata matkapuhelimia tai olivat sairaalassa ilman henkilöllisyystodistuksia, keskus sanoi.

Viime päivien aikana tulvat, jotka ovat enimmäkseen kohdanneet Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiota, Nordrhein-Westfalenia ja Itä-Belgiaa, ovat sulkeneet kokonaiset yhteisöt vallasta ja viestinnästä.

RWE (RWEG.DE), Saksan suurin sähköntuottaja, ilmoitti lauantaina, että Indenin avomerikaivokseen ja Weisweilerin hiilivoimalaitokseen vaikutti huomattavasti, ja lisäsi, että laitos käy pienemmällä kapasiteetilla tilanteen vakiintumisen jälkeen.

Belgian eteläisissä provinsseissa Luxemburgissa ja Namurissa viranomaiset ryntäsivät toimittamaan juomavettä kotitalouksille.

Tulvat vedenpinnat laskivat hitaimmin Belgian pahimmissa osissa, jolloin asukkaat pystyivät lajittelemaan vahingoittuneen omaisuuden. Pääministeri Alexander De Croo ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailivat joillakin alueilla lauantai-iltapäivällä.

Belgian rautatieverkko-operaattori Infrabel julkaisi linjojen korjaussuunnitelmat, joista osa olisi jälleen käytössä vasta elokuun lopussa.

Alankomaiden hätäpalvelut olivat myös edelleen valppaana, koska ylivuotoiset joet uhkasivat kaupunkeja ja kyliä koko Limburgin eteläisessä maakunnassa.

Kymmenet tuhannet alueen asukkaat on evakuoitu kahden viime päivän aikana sotilaat, palokunnat ja vapaaehtoiset työskentelivät kiihkeästi koko perjantai-iltana (16. heinäkuuta) patojen valvomiseksi ja tulvien estämiseksi.

Hollantilaiset ovat toistaiseksi paenneet katastrofista naapureidensa mittakaavassa, eikä lauantaiaamuna ole ilmoitettu uhreja.

Tutkijat ovat jo pitkään sanoneet, että ilmastonmuutos johtaa rankkasateisiin. Mutta sen roolin määrittäminen näissä säälimättömissä sateissa vie ainakin useita viikkoja tutkimukseen, tutkijat sanoivat perjantaina.

Continue Reading

Tšekin tasavalta

NextGenerationEU: Tšekin tasavallan presidentti von der Leyen esittämään komission arvion kansallisesta elvytyssuunnitelmasta

Julkaistu

on

Tänään (19. heinäkuuta) komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (Kuvassa) Tšekissä esittävän komission arvion vuoden XNUMX kansallisesta elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta Seuraava sukupolviEU. Maanantai-aamuna presidentti von der Leyen matkustaa Prahaan tapaamaan pääministeri Andrej Babišin yhdessä varapuheenjohtaja Věra Jourován kanssa. Hän vierailee myös Prahan valtionoopperassa ja Valtionoopperassa ja kansallismuseossa ja keskustelee energiatehokkuuteen tehtävistä investoinneista. 

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa