Liity verkostomme!

Kalastus

Oceana kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja EU: ta lopettamaan kriittisen alhaisen kalakannan liikakalastuksen uudella sopimuksella

Julkaistu

on

Oceana vaatii voimakkaasti liikakalastettujen kalakantojen liikakalastuksen lopettamista Euroopan vesillä, kun EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset neuvottelut alkavat tänään erikoistuneessa kalastuskomiteassa. Tämä uusi komitea tarjoaa foorumin keskustelulle ja sopimukselle kalastuksenhoidosta valmistellakseen vuosittaisia ​​neuvotteluja, joiden avulla päätetään kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2022.

Kanssa viimeaikaisten tietojen Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) julkaisema korostamalla useiden keskeisten kalakantojen kriittistä tilaa1, Oceana kehottaa neuvotteluosapuolia sopimaan hoitostrategioista, jotka johtavat kaikkien kantojen elpymiseen ja terveelliseen tasoon.

Oceana, Ison-Britannian politiikan päällikkö Melissa Moor sanoi: "Vain 43 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n kesken jaetuista kalakannoista kalastetaan kestävällä tasolla2. Ei voida hyväksyä, että loput kannoista joko liikakalastetaan, ja tärkeiden lajien, kuten turskan, sillin ja valkoturskan, kannat ovat kriittisen alhaiset, tai niiden tilaa ei yksinkertaisesti tunneta. Jotta kalakannat elpyisivät, neuvottelevien osapuolten on ohjattava tieteestä. Toisin tekeminen takaa meriympäristön tuhoutumisen edelleen, heikentää kalakantoja ja heikentää vastustuskykyä ilmastonmuutokseen. "

"Kesäkuussa EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pääsivät ensimmäiseen vuotuiseen sopimukseensa Brexitin jälkeen yhteisistä kalakannoista kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti", sanoi Oceanan Euroopan kestävän kalastuksen kampanjajohtaja Javier Lopez. 

"Merien biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta kriittisellä hetkellä EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan on sovittava tehokkaista hoitostrategioista, jotka lopettavat liikakalastuksen niiden vesillä ja varmistavat jaettujen kantojen kestävän hyödyntämisen."

Koska erikoistuneen kalastuskomitean ensimmäinen kokous alkaa 20th Heinäkuussa Oceana korostaa kolmea ensisijaista aluetta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n välisessä sopimuksessa:

· Voimakkaasti liikakalastetuista kalakannoista on sovittava monivuotisista hoitostrategioista, joissa on asetettava selkeät elvytystavoitteet ja aikataulu niiden saavuttamiseksi.

· Kun määritetään sallittu kokonaissaalis (TAC) sekakalastukselle, jossa useita lajeja pyydetään samalla alueella ja samanaikaisesti, päättäjien tulisi sopia etusijalle kaikkein haavoittuvimpien kalakantojen kestävälle hyödyntämiselle.

· Kiintiöiden ulkopuolisten kantojen säilyttämistä ja hoitoa varten olisi sovittava monivuotisista strategioista. Näiden kantojen tietojen keruuta ja tieteellisiä arviointeja olisi parannettava huomattavasti, jotta varmistetaan niiden kestävä kalastus.

1. ICES-tiedoista esimerkkejä vakavasti liikakalastetuista kannoista ovat: Skotlannin länsipuolella turskaaKelttienmeren turskaSkotlannin länsipuolella ja Irlannin länsipuolella silliä että Irlanninmeren valkoturska.

2.       Oceana UK Fisheries Audit

Tausta

Neuvottelut kalastuksenhoitotoimenpiteiden sopimiseksi vuodelle 2022 alkavat 20th Heinäkuussa erikoistuneen kalastuskomitean (SFC) puitteissa. SFC koostuu molempien osapuolten valtuuskunnista ja tarjoaa foorumin keskustelulle ja yhteistyölle. SFC: n toimivaltuudet ja velvollisuudet on vahvistettu EU: ssa Kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA - artikkeli FISH 16, sivu 271).

SFC: n puitteissa käytävät keskustelut ja päätökset antavat johdolle suosituksia, joiden pitäisi helpottaa sopimusta viimeisten vuotuisten neuvottelujen aikana, jotka odotetaan järjestettävän syksyllä ja jotka saadaan päätökseen viimeistään 10th Joulukuu (katso artikkelit FISH 6.2 ja 7.1) tai 20. joulukuutath Joulukuu (katso artikkeli FISH 7.2). Esimerkiksi SFC: n odotetaan sopivan monivuotisten hoitostrategioiden kehittämisestä ja "erityisvarastojen" hallinnoinnista (esim. 0 TAC-kantaa, katso artikkelit FISH 7.4 ja 7.5).

TCA: n nojalla Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sopivat vuonna 2020 puitesopimuksesta jaettujen kalakantojen hallinnasta. Oceana oli tyytyväinen TCA: han, koska kalastuksenhoitotavoitteet ja -määräykset, jos ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön, edistäisivät jaettujen kantojen kestävää hyödyntämistä. Lisätietoja Oceanan reaktiosta TCA: n käyttöönottoon on ohjeartikkelissa lehdistötiedote.

Ensimmäinen EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen Brexitin jälkeinen sopimus kalastuksenhoitotoimenpiteistä vuodelle 2021 tehtiin kesäkuussa 2021. Koska neuvottelut olivat pitkiä ja monimutkaisia, kalastustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi molempien osapuolten oli ensin hyväksyttävä väliaikaiset toimenpiteet, jotka myöhemmin korvataan sopimuksella. Lisätietoja Oceanan reaktiosta vuoden 2021 sopimukseen on artikkelissa lehdistötiedote.

Euroopan komissio

WTO ottaa tärkeitä askelia kohti kestävän kalastuksen maailmanlaajuisia kauppasääntöjä

Julkaistu

on

Maailman kauppajärjestö (WTO) järjesti 15. heinäkuuta kalastustukia käsittelevän ministerikokouksen, joka vahvisti sitoutumisen asettaa kurssi neuvottelujen onnistuneelle tulokselle ennen marraskuussa 2021 alkavaa WTO: n ministerikokousta.

Ministerit vahvistivat yhteisen tavoitteensa päästä sopimukseen, joka myötävaikuttaa merkittävästi maailman kalavarojen, taloudellisen toiminnan ja heidän toimeentulonsa jatkuvan heikkenemisen pysäyttämiseen. Vaikka eroja on edelleen, neuvottelujen puheenjohtajan ehdottama konsolidoitu teksti tarjoaa vankan perustan neuvottelujen viimeiselle vaiheelle.

Huomautuksissaan kollegoilleen ympäri maailmaa varapuheenjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Maailmanlaajuisten kalavarojen suojeleminen on yhteinen vastuu, ja sellaisenaan monenvälisen tuloksen saavuttaminen on ainoa tapa käsitellä haitallisten tukien ongelmaa. Olemme tyytyväisiä pääjohtaja Okonjo-Iwealan sitoutumiseen päästä sopimukseen ennen 12. ministerikokousta ja olemme täysin sitoutuneet tähän tavoitteeseen. YK: n kestävän kehityksen tavoitteen 14.6 mukaisen toimeksiannon on pysyttävä ohjaajana näissä neuvotteluissa. "

Euroopan unioni (EU) on yhteisessä kalastuspolitiikassaan asettanut pitkään etusijalle lähestymistavan, jolla varmistetaan, että kalastus on ympäristön kannalta, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Tämä on seurausta perusteellisesta uudistusprosessista, jossa haitalliset tuet vähitellen lopetetaan kestävää kalastusta edistävien myönteisten tukien hyväksi ja vahvistetaan kalastustoiminnan hallinnointijärjestelmiä. Tämän myönteisen kokemuksen perusteella EU tukee myös sitä, että WTO: n sääntöjen on perustuttava kestävyyteen. 

Lue lausunto Valdis Dombrovskis.

Continue Reading

Euro-Välimeri-suhteet

Korkean tason kokouksessa esitetään uusi näkemys kestävästä kalastuksesta ja vesiviljelystä Välimerellä ja Mustalla merellä

Julkaistu

on

Välimeren ja Mustanmeren uutta strategiaa käsittelevä korkean tason kokous pidettiin Yhdistyneiden Kansakuntien Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) elintarvike- ja maatalousjärjestön alaisuudessa. Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius osallistui kokoukseen yhdessä FAO: n pääjohtajan Qu Dongyun sekä GFCM: n sopimuspuolten kalastusministerien kanssa.

Osallistujat vahvistivat uudelleen poliittiset sitoumuksensa MedFish4Ever että Sofian julistukset ja hyväksyi uuden GFCM-strategia (2021--2030) kalatalouden ja vesiviljelyn kestävyyden varmistamiseksi Välimerellä ja Mustallamerellä seuraavalla vuosikymmenellä. Komissaari Sinkevičius sanoi: "Hyväksymällä uuden GFCM-strategian olemme tänään ylittäneet uuden virstanpylvään kohti kestävän hoidon kalataloutta ja vesiviljelyä Välimerellä ja Mustalla merellä. Olemme edenneet pitkällä vuonna 2017 käynnistetyn uuden kalastuksenhallinnan kanssa MedFish4Everin ja Sofian julistusten puitteissa. Silti emme ole matkamme lopussa, paljon muuta on vielä tehtävää. "

Komissaari korosti tarvetta aloittaa strategian täytäntöönpano välittömästi ja kannusti alueellisia kumppaneita tukemaan kunnianhimoista toimenpidepakettia, jonka Euroopan unioni esittää GFCM: n vuosikokouksessa marraskuussa, kun strategia hyväksytään virallisesti. Komission jäsen Sinkevičius korosti biologisen monimuotoisuuden suojelun merkitystä kalatalousalan sietokyvyn ja kannattavuuden luomisessa. Viiden päätavoitteensa ansiosta uusi GFCM-strategia perustuu edelleen aikaisempiin saavutuksiin. Lisätietoja on uutinen.

Continue Reading

Euroopan komissio

Kestävä kalastus: Komissio arvioi edistymistä EU: ssa ja käynnistää vuoden 2022 kalastusmahdollisuuksia koskevan kuulemisen

Julkaistu

on

Komissio on antanut tiedonannon '' Kohti kestävämpää kalastusta EU: ssa: tilanne ja suuntaviivat vuodelle 2022". Mukaisesti Euroopan vihreä sopimus Tavoitteiden saavuttamiseksi EU: n kalastus on siirtymässä kohti kestävämpää, tukemalla siirtymistä terveelliseen ja ympäristöystävälliseen EU: n ruokajärjestelmään ja tukemalla kestäviä tulonlähteitä EU: n kalastajille, tiedonannossa osoitetaan. Alan sosioekonominen suorituskyky on edelleen hyvä koronaviruskriisistä huolimatta myös komission nopean tuen ansiosta.

Tiedonannossa vaaditaan lisätoimia meren luonnonvarojen suojelemiseksi pitämällä yllä kunnianhimoisia tavoitteita EU: ssa ja pyrkimällä saavuttamaan sama korkea taso työssä EU: n ulkopuolisten maiden kanssa. Jäsenvaltioita, neuvoa-antavia toimikuntia, kalastusteollisuutta, kansalaisjärjestöjä ja kiinnostuneita kansalaisia ​​kutsutaan osallistumaan 31. elokuuta asti julkisen kuulemisen ja ilmaista näkemyksensä vuoden 2022 kalastusmahdollisuuksista.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "EU: n kalastus on edennyt kohti yhä kestävämpää meren käyttöä. Ja vaikka pandemia iski voimakkaasti kalastusyhteisöihimme, vahvistettiin, että ympäristön kestävyys on avain taloudelliseen sietokykyyn. Joidenkin merialueiden tilanne vaatii erityistä huomiota, mutta myös kaikilla merialueillamme on tehtävä enemmän sinisen toimittamiseksi vihreässä sopimuksessa. Luotan kaikkien osallistuvan täysimääräisesti. "

Vuoden 2021 tiedonannosta käy ilmi, että erityisesti Koillis-Atlantilla kestävyys saavutettiin melkein kaikilla kestävän enimmäistuoton periaatteen mukaisesti hoidetuilla kannoilla - suurin sallittu kalamäärä, jonka kalastajat voivat viedä merestä vaarantamatta uudistumista ja tulevaisuutta. kannan tuottavuus.

Terveet varastot vaikuttivat edelleen alan sosioekonomiseen suorituskykyyn, joka pysyi siten kannattavana COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta. Terveyskriisi kärsi kovasti kalastustoiminnasta, ja kalojen puretun arvon arvioidaan laskeneen viime vuonna 17 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Nopea tuki, jonka komissio antoi alalle, erityisesti asettamalla 136 miljoonaa euroa varoja saataville Euroopan meri- ja kalatalousrahasto on auttanut torjumaan pandemian vaikutuksia nopeasti.

Terveiden kalakantojen turvaamiseksi tuleville sukupolville on kuitenkin jatkettava ponnisteluja. Atlantin ja Itämeren alueella komissio ehdottaa ensi vuodeksi kalastuskuolevuuden säilyttämistä tai vähentämistä edelleen kestävän enimmäistuoton (MSY) mukaisesti kestävän enimmäistuoton arvioiduille kannoille ja sellaisten hoitosuunnitelmien täysimääräistä täytäntöönpanoa, joissa vahvistetaan kestävän enimmäistuoton mukaiset kuolleisuusalueet. Vaikka Välimerellä ja Mustalla merellä on tapahtunut lievää parannusta, hyödyntämisaste on edelleen kaksi kertaa korkeampi kuin kestävä. Siksi pyritään panemaan voimakkaasti täytäntöön Länsi-Välimeren monivuotinen suunnitelma ja Välimeren yleisen kalastuskomission hyväksymät toimenpiteet. Adrianmeren lisäparannukset näkyvät näkyvästi vuoden 2022 kalastusmahdollisuuksissa.

Jäsenvaltioiden on myös tehostettava laskeutumisvelvoitteen noudattamisen valvontaa ja valvontaa erityisesti käyttämällä sopivia moderneja valvontavälineitä, kuten sähköisiä etävalvontajärjestelmiä, jotka ovat tehokkaimpia ja kustannustehokkaimpia keinoja laskeutumisvelvollisuuden hallitsemiseksi meri. Komissio jatkaa työskentelyä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa päästäkseen sopimukseen tarkistetusta kalastuksenvalvontajärjestelmästä, joka voi helpottaa näiden välineiden käyttöä. Kalastajia kannustetaan lisäksi ottamaan käyttöön innovatiivisempia ja valikoivampia pyydyksiä.  Euroopan meri-, kalastus- ja vesiviljelyrahasto (EMFAF) voi auttaa rahoittamaan tällaisia ​​investointeja.

Suhteissaan kolmansiin maihin komissio pyrkii kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien toimenpiteiden yhdenmukaistamiseen korkeiden kestävyysstandardien kanssa. Tämä on avain resurssien kestävän hyödyntämisen varmistamiseen ja tasapuolisten toimintaedellytysten saavuttamiseen EU: n teollisuudelle, kun otetaan huomioon kyseisillä vesillä olevien laivastojen vahvat yhteydet. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jaettujen kantojen osalta kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA) tarjoaa vahvan perustan jaettujen kalakantojen kestävälle hallinnalle sekä vuosittaisissa kalastusmahdollisuuksia koskevissa neuvotteluissa että kalatalousalan erityiskomitean välityksellä.

Tausta

Joka vuosi komissio julkaisee tiedonannon, jossa esitetään kalakantojen tilanteen edistyminen ja käynnistetään laaja julkinen kuuleminen vuotuisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta seuraavalle vuodelle. Tässä tiedonannossa arvioidaan kestävän kalastuksen edistymistä EU: ssa ja tarkastellaan kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välistä tasapainoa, alan sosioekonomista suorituskykyä ja purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa. Siinä esitetään myös seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksia koskevan ehdotuksen perustelut.

Seuraavat vaiheet

Kuulemisen jälkeen komissio esittää syksyllä ehdotuksensa kalastusmahdollisuussäännöksistä vuodelle 2022 Atlantilla, Pohjoisella ja Itämerellä sekä Välimerellä ja Mustalla merellä. Ehdotuksissa otetaan huomioon monivuotiset suunnitelmat ja ne perustuvat Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja muiden riippumattomien elinten antamiin tieteellisiin lausuntoihin sekä tieteellisen, teknisen ja taloudellisen komitean toimittamaan taloudelliseen analyysiin. (STECF).

Ehdotuksiin sisältyy myös laskeutumisvelvoitteen toteuttamisesta johtuvia mukautuksia. Lopuksi Euroopan unionin kalastusministerien neuvosto keskustelee komission ehdotuksista ja vahvistaa kalastusmahdollisuuksien jakamisen.

Lisätietoja

Viestintä '' Kohti kestävämpää kalastusta EU: ssa: tilanne ja suuntaviivat vuodelle 2022'

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP)

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa