Liity verkostomme!

Talous

EU:n valtiovarainministerit hyväksyvät kunnianhimoisen strategian, joka perustuu EIP-ryhmän vahvuuksiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan investointipankin pääjohtaja Nadia Calviño jakoi tänään EU:n valtiovarainministerien kanssa kunnianhimoisen strategian, jonka tarkoituksena on rakentaa EIP-ryhmän vahvuuksia, keskittyä kahdeksaan keskeiseen politiikan painopisteeseen ja hyödyntää instituution koko potentiaali kasvun ja sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä tukea. Euroopan johtava asema kaksoisvihreässä ja digitaalisessa siirtymävaiheessa sekä Euroopan kilpailukyvyn, avoimen strategisen autonomian ja taloudellisen turvallisuuden lisäämisessä.

Gentissä epävirallisen Ecofin-kokouksen aikana käyty keskustelu oli ensimmäinen strateginen näkemystenvaihto EIP:n pääjohtajien ja 1 aloittaneen uuden pääjohtajan välillä.

Kokous seurasi useita intensiivisiä viikkoja kestäneitä toimitusjohtajan ja pankin yksittäisten osakkeenomistajien sitouttamiskokouksia, joiden aikana Calviño vieraili useissa pääkaupungeissa ja tapasi ministereitä ja hallitusten päämiehiä.

EIP-ryhmän puheenjohtajan tänään Gentissä julkistaman lähestymistavan ytimessä on umpeen investointivaje innovointiin, uusiin teknologioihin sekä fyysiseen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella Euroopan alueiden, yritysten ja kansalaisten hyödyksi.

Pöydälle asetettujen uusien aloitteiden tavoitteena on keskittää investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen sekä energiasiirtymään, digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin. Niihin sisältyy myös suunnitelmia lisätä investointeja turvallisuuteen ja puolustukseen, lisätä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukea ja laajentamista, vahvistaa alueellista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista infrastruktuuria esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon ja kohtuuhintaisten asuntojen aloilla, ja investoimaan maatalouteen ja biotekniikkaan. Euroopan unionin ulkopuolella strategian painopiste on Ukrainan ja onnistuneen laajentumisprosessin tukemisessa sekä EU:n Global Gateway -strategiassa.

"Suhtaudun erittäin myönteisesti tämänpäiväisiin rakentaviin keskusteluihin EU:n valtiovarainministerien kanssa puheenjohtajavaltio Belgian johdolla. Ministerien vahva tuki strategiallemme auttaa meitä rakentamaan EIP-ryhmän vahvuuksia ja hyödyntämään tätä tehokasta välinettä täysimääräisesti tukemaan EU:n strategisia painopisteitä ja vastaamaan menestyksekkäästi tämän päivän globaaleihin haasteisiin”, presidentti Calviño sanoi.

Tämän päivän kokouksen puheenjohtajana toimi Belgian valtiovarainministeri ja EIP:n hallituksen puheenjohtaja Vincent Van Peteghem. Hän sanoi: "Eurooppa on valtavien haasteiden edessä, ja se vaatii valtavasti rahoitusta. Maailman suurimpana monenvälisenä pankkina EIP voi auttaa hallituksia ottamaan käyttöön varoja, joita tarvitaan kohtaamiemme haasteiden, kuten puolustuksen, ilmaston ja kilpailukyvyn, rahoittamiseen. EIP:llä on oikea asiantuntemus ja oikeat työkalut saada yksityinen sektori mukaan. Panostamalla laatuleiman tiettyihin investointihankkeisiin EIP antaa vahvan uskottavuuden riskialttiimmille hankkeille ja antaa yksityisille sijoittajille mahdollisuuden tulla mukaan."

Mainos

EIP-ryhmän vahvuuksien pohjalta keskittyen kahdeksaan pääprioriteettiin

Presidentti Calviño esitteli ministereille kahdeksan ydinprioriteettia, jotka auttavat rakentamaan kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja kilpailukykyisempää taloutta: ilmastopankin lujittaminen; teknologisten innovaatioiden ja digitalisoinnin nopeuttaminen; turvallisuuteen ja puolustukseen tehtävien investointien lisääminen; nykyaikaisen koheesiopolitiikan edistäminen; innovatiivisen rahoituksen kehittäminen maataloudelle ja biotaloudelle; investointeja sosiaaliseen infrastruktuuriin; Pääomamarkkinaunionin edelläkävijä ja toiminnan keskittäminen Euroopan unionin ulkopuolella Global Gateway -strategiaan, Ukrainaan ja onnistuneeseen laajentumisprosessiin.

EIP:n pääjohtaja kertoi myös suunnitelmista lisätä EIP-ryhmän rahoitusta Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen keskittyen voimakkaasti uusiin teknologioihin, kriittiseen infrastruktuuriin, kuten rajavalvontaan, kyberturvallisuuteen, avaruuteen ja kaksikäyttöteknologioihin, kuten drooniin. Strategiaan sisältyy myös uutta tukea uusille ja vahvemmille kumppanuuksille. "Olemme jo tekemisissä Euroopan komission ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa "kaksikäytön" laajuudesta ja määritelmästä", hän lisäsi.

Keskustelujen joukossa oli myös uusien rahoitusvälineiden luominen strategisille teknologioille, kuten siruille, sekä keskeisille talouden aloille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ecofin-keskustelun jälkeen EIP-ryhmä työskentelee hallintoneuvostonsa kanssa selvittääkseen ja hienosäätääkseen ehdotuksia:

· pk-yritysten energiatehokkuusohjelma vihreiden ja taloudellisesti tehokkaiden teknologioiden ydinryhmän laajentamiseksi;

· uusi vesiohjelma, jolla autetaan kaupunkeja, alueita ja yrityksiä, erityisesti maanviljelijöitä ja maatalousalaa, hallitsemaan kuivuuden ja tulvien vaikutuksia, digitalisoimaan ja tehostamaan veden kiertokulkua;

· uusi FASTER-ohjelma digitalisaation ja teknologisen innovaation nopeuttamiseksi Euroopan unionissa;

· uraauurtavia EU:n rahoitusvälineitä, jotka voivat muodostaa pääomamarkkinaunionin rakennuspalikoita.

Hyödynnetään EIP-ryhmän koko potentiaali investointivajeen kuromiseksi

Investointivajeen kurominen, jotta Eurooppa menestyisi vihreässä ja digitaalisessa siirtymävaiheessa, edellyttää julkisten resurssien täyttä mobilisointia, byrokratian leikkaamista, markkinoille tuloajan lyhentämistä ja yksityisen sektorin syrjäytymistä.

Presidentti Calviño esitti myös kunnianhimoisia suunnitelmia tehostaa EIP-ryhmän toimintaa esimerkiksi virtaviivaistamalla ja digitalisoimalla prosesseja ja siten lyhentämällä hankkeiden hyväksymiseen ja toimittamiseen kuluvaa aikaa.

EIP on Euroopan unionin rahoitusosasto, jonka tase on yli 550 miljardia euroa, vakaa taloudellinen asema ja ennennäkemättömät sijoitukset merkittäviin infrastruktuuriin, ilmastoon ja innovaatioihin. EIP toimii katalysaattorina yksityisille investoinneille (jokaista EIP:n pääomaa kohden otetaan käyttöön 40 euroa investointeja) ja sillä on suhdanteita vastustava rooli, joka edistää talouden vakautta. Tämä antaa erittäin vahvan pohjan tulevien vuosien toiminnan vauhdittamiseen.

Taustatieto

Euroopan investointipankki (ElB) on Euroopan unionin pitkän aikavälin luottolaitos, jonka omistavat sen jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveitä investointeja, jotka edistävät EU:ta politiikan tavoitteita. EIP:n hankkeet vahvistavat kilpailukykyä, edistävät innovaatioita, edistävät kestävää kehitystä, lisäävät sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä tukevat oikeudenmukaista ja nopeaa siirtymistä ilmastoneutraaliuteen.

EIP-ryhmä, johon kuuluu myös Euroopan investointirahasto (EIR), allekirjoitti yhteensä 88 miljardia euroa uutta rahoitusta yli 900 hankkeelle vuonna 2023, josta 49 miljardia euroa meni vihreisiin investointeihin. Näiden sitoumusten odotetaan mobilisoivan noin 320 miljardia euroa investointeja, jotka tukevat 400 000 yritystä ja 5.4 miljoonaa työpaikkaa.

Kaikki EIP-ryhmän rahoittamat hankkeet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Olemme oikealla tiellä saavuttaaksemme sitoumuksensa tukea 1 biljoonaa euroa ilmaston ja ympäristön kestävyyteen tehtäviä investointeja vuosikymmenellä vuoteen 2030 asti, kuten lupaamme. Ilmastopankin etenemissuunnitelma. Yli puolet EIP-ryhmän vuosirahoituksesta tukee hankkeita, jotka edistävät suoraan ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä terveellisempää ympäristöä.

Noin puolet EIP:n rahoituksesta Euroopan unionin sisällä suuntautuu koheesioalueille, joilla tulot asukasta kohden ovat alhaisemmat. Tämä korostaa pankin sitoutumista osallistavan kasvun ja elintasotason lähentymisen edistämiseen sekä oikeudenmukaiseen vihreään siirtymiseen kaikkialla Euroopan unionissa.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa