Liity verkostomme!

EU: n terästeollisuus

EU ja Yhdysvallat sopivat aloittavansa keskustelut kestävää terästä ja alumiinia koskevasta maailmanlaajuisesta järjestelystä ja keskeyttävänsä teräksen ja alumiinin kauppakiistat

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen ja Yhdysvaltojen presidentti Biden sopivat sunnuntaina aloittavansa keskustelut kestävää terästä ja alumiinia koskevasta maailmanlaajuisesta järjestelystä. Tämä on uusi virstanpylväs transatlanttisissa suhteissa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen pyrkimyksissä saada aikaan maailmanlaajuisen teräs- ja alumiiniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Presidentit sopivat myös kahdenvälisten terästä ja alumiinia koskevien Maailman kauppajärjestön kiistan keskeyttämisestä. Tämä perustuu viimeaikaisiin menestykseemme transatlanttisen kauppasuhteen uudelleenkäynnistämisessä, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston käynnistäminen ja tullien keskeyttäminen Boeingin ja Airbusin välisissä kiistoissa.

Teräksen ja alumiinin valmistus on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä maailmanlaajuisesti. Jotta teräksen ja alumiinin tuotanto ja kauppa olisi kestävää, meidän on puututtava teollisuuden hiili-intensiteettiin sekä ylikapasiteettiin liittyviin ongelmiin. Globaalilla järjestelyllä pyritään varmistamaan toimialojemme pitkän aikavälin elinkelpoisuus, kannustamaan vähähiilisen teräksen ja alumiinin tuotantoa ja kauppaa sekä palauttamaan markkinalähtöiset olosuhteet. Järjestely on avoin kaikille samanmielisille yhteistyökumppaneille. Lisäksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti, että ne poistavat EU:n teräksen ja alumiinin viennin 232. luvun mukaiset tullit aiemmille kauppamäärille asti, Euroopan unioni ryhtyy toimiin keskeyttääkseen Yhdysvaltoihin kohdistuvat tasapainotustoimenpiteensä.

Osapuolet ovat myös sopineet keskeyttävänsä WTO-kiistansa tästä asiasta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Maailmanlaajuinen järjestely tuo uuden tehokkaan työkalun kestävän kehityksen tavoittelemiseen, ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseen teräs- ja alumiiniteollisuudellemme. Transatlanttisen kauppakumppanuuden toisen jännitteen lähteen purkaminen auttaa molempien osapuolten teollisuutta. Tämä on tärkeä virstanpylväs uudistetulle, tulevaisuuteen suuntautuvalle asialistallemme Yhdysvaltojen kanssa."

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa a lehdistötiedote, Q & A että tietosivu.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Talous

Komissio jatkaa toimiaan oikeudenmukaisten kauppaehtojen tukemiseksi #EUSteelProducers -yrityksille

Julkaistu

on

Komissio on ottanut käyttöön väliaikaiset polkumyyntitullit Kiinan, Indonesian ja Taiwanin kuumavalssattujen ruostumattoman teräksen keloille ja levyille. Tullit nousevat 6 prosentista 18.9 prosenttiin ja asetetaan Taiwanin polkumyyntimarginaalin tasolle ja vahinkomarginaalin tasolle, ts. Tasolle, joka tarvitaan eurooppalaisten tuottajien taloudellisen vahingon poistamiseksi Kiinan ja Indonesian viejien tapauksessa. .

Tullien voimassaoloaika on enintään kuusi kuukautta, jonka aikana komissio jatkaa tutkimuksiaan ja päättää lopullisten toimenpiteiden käyttöönotosta. Samanaikaisesti komissio seuraa myös samaa tuotesarjaa koskevaa tukien vastaista tutkimustaan.

Tänään hyväksytyt toimenpiteet nostavat terästä koskevien EU: n kaupan suojatoimenpiteiden kokonaismäärän 55: een. Komissio puolustaa edelleen EU: n yrityksiä ulkomaiselta kaupalta ja kilpailulta. sen menettelyjen mukauttaminen - WTO: n lain mukaisten EU: n kansainvälisten velvoitteiden rajoissa - nykyisiin erityisiin olosuhteisiin. Lisätietoja nykyisistä polkumyyntitoimenpiteistä löytyy sivulta Euroopan unionin virallinen lehti.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Talous

Komissio asettaa lopulliset suojatoimenpiteet #SteelProductsin tuonnille

Julkaistu

on

Euroopan komissio on julkaissut asetuksen lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta terästuotteiden tuonnissa. Toimenpiteet tulivat voimaan 2. helmikuuta, ja ne korvaavat heinäkuun 2018 väliaikaiset toimenpiteet, jotka otettiin käyttöön osana Euroopan unionin vastausta Yhdysvaltojen päätökseen asettaa tariffit terästuotteille. EU: hun.

Komission tutkimus osoitti, että terästuotteiden tuonti EU: hun on lisääntynyt voimakkaasti, mikä uhkaa vakavasti EU: n teräksentuottajia. Tänään julkaistut lopulliset suojatoimenpiteet on muotoiltu huolellisesti siten, että tuonti jatkuu jatkuvasti, mikä takaa tehokkaan kilpailun Euroopan teräsmarkkinoilla ja riittävän valinnan useille EU: n teräksen käyttäjille. Ne ovat myös täysin WTO: n sääntöjen mukaisia. Toimenpiteet koskevat 26-terästuoteryhmiä ja muodostuvat tariffikiintiöistä, joiden ylittyessä sovelletaan 25-prosentin tullia. Tärkeimmät toimittajamaat hyötyvät yksittäisistä kiintiöistä, jotka perustuvat omaan historialliseen tuontiin.

Lisätietoja saat kokonaisuudessaan lehdistötiedote ja tekstin säätö.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

EU

#SteelExcessCapacity - Global Forum ottaa tärkeitä askelia ylikapasiteetin torjumiseksi

Julkaistu

on

Pariisissa 20. syyskuuta pidetyssä teräsylituotantokapasiteettia käsittelevän maailmanlaajuisen foorumin ministerikokouksessa maailman suurimmat terästuottajamaat sopivat vähentävänsä kapasiteettiaan aina tarvittaessa, välttääkseen ylikapasiteetin pahenemisen tulevaisuudessa sekä työskentelemään poistaa ylikapasiteettia aiheuttavat tuet.

Työllisyyden, kasvun, investointien ja kilpailukyvyn varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, joka oli puheenjohtajana Pariisin kokouksessa, sanoi: "Tämä lähettää selkeän viestin: emme toista menneisyyden kalliita virheitä, ja meidän on puututtava ylikapasiteettiin ja sen perimmäisiin syihin välttää vakavia sosiaalisia, taloudellisia, kaupallisia ja poliittisia seurauksia tulevaisuudessa. Tämä suojaa kasvua ja työpaikkoja tehokkaalla ja kestävällä EU: n terästeollisuudella. Paljon työtä on kuitenkin edessäsi, ja kaikkien maailmanlaajuisen foorumin jäsenten on jatkettava sitoumustensa toteuttamista ja ilmoita G20-maiden johtajille. "

Kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoi: "Ylikapasiteetin maailmanlaajuinen haaste on kiristänyt kauppasuhteet ja globaalin kaupan arkkitehtuurin murtumakohtaan. Edistyminen tässä foorumissa tällä arkaluonteisella hetkellä osoittaa, että monenvälinen yhteistyö ei ole vain mahdollista, vaan että se on todella parasta. työkalu globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi. Tämän sovitun paketin käyttöönotto on jotain, jota Euroopan unioni seuraa nyt tiiviisti. Työvoimamme ja teollisuutemme ovat riippuvaisia ​​näiden sitoumusten toteuttamisesta. "

Maailmanlaajuinen foorumi on keskeinen elin taistelussa jatkuvaa maailmanlaajuista ylikapasiteettia teräsalalla. Se on jo tuottanut konkreettisia tuloksia, kuten tuottanut luotettavia ja jaettuja tilastoja terästuotannosta, kapasiteetista ja ylikapasiteetista suurten terästuottajien keskuudessa ja aloittanut ponnistelut ylikapasiteetin vähentämiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Tämän viikon sitoumukset perustuvat sitoumuksiin, jotka ministeri teki vuoden 2017 kokouksessaan Berliinissä.

Laitos viimeistelee arviointinsa, joka johtaa ylikapasiteettiin vuoden loppuun mennessä. Jatkuvan globaalin ylikapasiteetin takia viimeaikaisista ponnisteluista huolimatta foorumi tunnistaa 2019-järjestelmässä lisävähennyksiä. Lisäksi foorumi päätti seurata maailmanlaajuisen kapasiteetin lisääntymistä säännöllisesti, jotta tällainen vakava ylituotannon tapaus pysyisi tulevaisuudessa uudelleen.

Tausta

Teräsala on elintärkeä ala Euroopan unionin taloudelle, ja sillä on keskeinen asema globaaleissa arvoketjuissa, ja se tarjoaa työpaikkoja sadoille tuhansille Euroopan kansalaisille.

Teräksenvalmistuskapasiteetin maailmanlaajuinen ylijäämä oli noin 540 miljoonaa tonnia vuonna 2017 - lasku vuodesta 2016 huipusta, mutta silti historian toiseksi korkein taso. Tämä on vienyt teräksen hinnan kestämättömälle tasolle viime vuosina ja sillä on ollut haitallinen vaikutus teräsalalle sekä siihen liittyville teollisuudenaloille ja työpaikoille.

Komissio antoi maaliskuussa 2016in tiedonannon, jossa esitettiin useita toimenpiteitä EU: n terästeollisuuden kilpailukyvyn tukemiseksi.

Komissio on toiminut muun muassa kauppapolitiikassa asettamalla polkumyyntitulleja ja tukien vastaisia ​​tulleja suojellakseen EU: n terästeollisuutta epäterveen kaupan vaikutuksilta. EU: lla on tällä hetkellä ennennäkemätön määrä kaupan suojatoimenpiteitä, jotka kohdistuvat terästuotteiden vilpilliseen tuontiin, ja yhteensä 53 polkumyynnin ja tukien vastaista toimenpidettä. EU on myös aktivoinut kaikki käytössään olevat oikeudelliset ja poliittiset välineet taistellakseen Yhdysvaltojen 232 perusteettomilla toimilla.

Nämä ponnistelut voivat kuitenkin puuttua vain maailmanlaajuisen ylikapasiteetin vaikutuksiin kauppaan, eivät sen perimmäisiin syihin. Tätä varten EU osallistui joulukuussa 2016 maailmanlaajuisen foorumin perustamiseen teräksen ylikapasiteetista. Yhdistämällä 33 taloutta - kaikki G20-jäsenet ja jotkut muut kiinnostuneet OECD-maat - se kattaa kaikki maailman suurimmat tuottajat.

Perustamisensa jälkeen osallistuvat taloudet ovat vaihtaneet tietoja teräksen kapasiteetista, tuista ja muista tukitoimenpiteistä. Tämä avoimuuden lisääminen on mahdollistanut Global Forumin jäsenille mahdollisuuden keskittyä teräksen ylikapasiteettiongelman taustalla oleviin syihin ja sopia konkreettisista toimista niiden ratkaisemiseksi parantamalla markkinoiden roolia ja muuttamalla teollisuuden rakennetta.

Lisätietoja

Marraskuu 2017 Global Forum -paketti, joka koskee terästeollisuuden ylikapasiteettia koskevia ratkaisuja

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa