Liity verkostomme!

Meri-

Meriturvallisuus: Neuvosto ja parlamentti sopivat puhtaamman merenkulun varmistamiseksi EU:ssa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Turvallisemman ja puhtaamman merenkulun varmistamiseksi EU:ssa neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentin neuvottelijat pääsivät väliaikaiseen sopimukseen alusten aiheuttamaa pilaantumista koskevasta tarkistetusta direktiivistä osana "meriturvallisuutta" koskevaa lainsäädäntöpakettia.

"Meret ja valtameret ovat yhteinen etumme. Nämä uudet säännöt nostavat EU:n puhtaan merenkulun eturintamaan. Löysimme kompromissin, joka varmistaa puhtaamman meren Euroopassa ja tarjoaa samalla tasapuoliset toimintaedellytykset dynaamiselle merenkululle. merenkulkuala."
Paul Van Tigchelt, Belgian varapääministeri ja oikeus- ja Pohjanmeren ministeri

Tarkistettu direktiivi sisältää kansainväliset standardit osaksi EU:n lainsäädäntöä ja varmistamalla, että saastuttavien aineiden laittomista päästöistä vastuussa oleviin henkilöihin sovelletaan varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamukset parantaa meriturvallisuutta ja suojella meriympäristöä paremmin alusten aiheuttamalta pilaantumiselta.

Kaiken kaikkiaan se varustaa EU:n nykyaikaisilla tukivälineillä puhdas toimitus mukauttamalla EU:n säännöt kansainvälisten standardien kanssa ja varmistamalla tasapuoliset toimintaedellytykset merenkulkualalle sekä parantamalla täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanoa Euroopan ja kansallisten viranomaisten välisen tehostetun yhteistyökehyksen avulla.

Tarkistetun direktiivin päätavoitteet

Uudistetulla lainsäädännöllä pyritään pääasiassa:

  • laajenna laajuus nykyisen direktiivin säännökset kattamaan haitallisten aineiden laittomat päästöt pakattuina, jätevedet, jätteet sekä jätevedet ja jäämät
  • vahvistetut oikeudelliset puitteet seuraamukset ja niiden tehokas soveltaminen, jotta kansalliset viranomaiset voivat varmistaa varoittavien ja johdonmukaisten seuraamusten määräämisen alusten aiheuttamista pilaantumisesta kaikilla Euroopan merillä
  • erota hallinnollisia seuraamuksia uudessa ympäristörikosdirektiiviluonnoksessa vahvistetusta rikosoikeudellisten seuraamusten järjestelmästä.

Uuden lainsäädännön keskeiset osat

Lainsäätäjät säilyttivät komission ehdotuksen yleisen linjan. Väliaikainen sopimus sisältää kuitenkin useita muutoksia sen varmistamiseksi selkeys ja johdonmukaisuus meriympäristön suojelemiseksi kansainvälisten sääntöjen ja menettelyjen, erityisesti alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL) mukaisesti.

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät, väliaikainen sopimus osoittaa myös selkeämmin, että kyseinen lainsäädäntö koskee hallinnollisia seuraamuksia Tämä tekee selvän rajan tämän direktiivin soveltamisalan ja ympäristörikoksia koskevan uuden lainsäädäntöehdotuksen välillä.

Mainos

Lopuksi riittävä joustavuus otettiin käyttöön koskien jäsenvaltioiden velvollisuutta todentaa ja raportoida saastetapahtumat, välttää liiallisen hallinnollisen taakan aiheuttamista ja tunnustaa jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet maantieteellisen sijainnin, resurssien ja valmiuksien suhteen.

Seuraavat vaiheet

Molempien lainsäätäjien on hyväksyttävä tämänpäiväinen väliaikainen sopimus, ennen kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät säädöksen virallisesti. Jäsenvaltioilla on tarkistetun direktiivin voimaantulosta 30 kuukautta aikaa saattaa sen säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Taustatieto

Ehdotus on osa komission 1. kesäkuuta 2023 esittämää meriturvallisuuspakettia. Viisi lainsäädäntöehdotusta, mukaan lukien merionnettomuuksien tutkinta, lippuvaltion vaatimusten noudattaminen, satamavaltion valvonta ja Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA), tavoitteena on nykyaikaistaa EU:n meriturvallisuutta koskevia sääntöjä ja vähentää alusten aiheuttamaa veden pilaantumista. Koska 75 prosenttia EU:n ulkomaankaupasta kuljetetaan meritse, meriliikenne ei ole vain globalisoituneen talouden valtimo, vaan myös EU:n saarten ja syrjäisten ja syrjäisten merialueiden elinehto. Vaikka meriturvallisuus EU:n vesillä on tällä hetkellä erittäin korkea, kuolonuhreja on vain vähän eikä suuria öljyvuotoja ole viime aikoina sattunut, yli 2 000 merionnettomuutta ja vaaratilannetta raportoidaan edelleen joka vuosi. Meriturvallisuutta koskevan lainsäädäntöpaketin hyväksyminen ja täytäntöönpano on konkreettinen tulos EU:n sitoutumisesta kestävään ja älykkääseen liikkuvuuteen. Marian-Jean Marinescu (PPE/RO) on Euroopan parlamentin esittelijä tässä asiakirjassa, kun taas liikenteestä vastaavaa komission jäsentä Adina Văleania edusti toimielinten välisissä keskusteluissa liikenteen pääosaston johtaja ai Fotini Ioannidou.

Tarkistettu direktiivi alusten aiheuttamasta pilaantumisesta, neuvoston yleinen lähestymistapa, 4. joulukuuta 2023

Tarkistettu direktiivi alusten aiheuttamasta pilaantumisesta, komission ehdotus, 1

Euroopan vihreä sopimus (taustatietoa)

Meriturvallisuus (taustatiedot)

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa