Liity verkostomme!

ruoka

Muuttuva maatalous: EU:n ensimmäinen hiiliviljelyhuippukokous murtaa jalansijaa ilmastonkestävälle käytännölle 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kun globaalit ympäristöhaasteet kovenevat ja vaatimukset kestävistä maatalousratkaisuista kovenevat, ensimmäinen EU:n hiiliviljelyalan huippukokous valmistautuu toivottamaan tervetulleeksi asiantuntijoita, innovoijia ja ajatusjohtajia eri puolilta Eurooppaa keskustelemaan innovaatioista ja hiiliviljelyn mahdollisuuksista. Valenciassa, Espanjassa 5.–7. maaliskuuta 2024 järjestettävä huippukokous lupaa olla keskeinen hetki kestävän maatalouden ja ilmastonsietokyvyn tavoittelussa. 

Hosted by Projekti USKOTTAVAEIT Climate-KIC ja SAE InnovaEU:n hiiliviljelyn huippukokous kokoaa yhteen erilaisia ​​sidosryhmiä – maanviljelijöistä poliittisiin päättäjiin, ympäristönsuojelijain ja teknologia-asiantuntijoihin – tutkimaan innovatiivisia tekniikoita, jotka voivat edistää hiiliviljelykäytäntöjen käyttöönottoa.  

Tapahtuma on ensimmäinen askel EU:n laajuisen käytäntöyhteisön rakentamisessa kaikille niille, jotka ovat motivoituneita kestävään maatalousmaan hoitoon. Se esittelee kaikkea uudistavan viljelyn lähestymistavoista huippuluokan seurantatekniikoihin ja havainnollistaa mahdollisuuksia lähestyä maataloutta eri tavalla. Lisäksi esitellään Euroopan komission valmistelema EU-kehys hiilidioksidinpoistosertifioinnista ja keskustellaan sen täytäntöönpanosta. Huippukokous keskittyy erityisesti hiiltä sitovien, maaperän terveyttä ja biologista monimuotoisuutta edistävien tekniikoiden kehittämiseen. Huippukokouksen tavoitteena on vauhdittaa yhteistyötä ja löytää toimivia ratkaisuja Euroopan maatalouden kiireellisten haasteiden ratkaisemiseksi.  

Näiden monimutkaisten haasteiden – maaperän huononeminen, veden niukkuus ja kiireellinen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen – keskellä kestävien käytäntöjen välttämättömyys ei ole koskaan ollut kiireellisempi. Huippukokouksessa käsitellään tätä tarvetta innovaation ja järjestelmällisen lähestymistavan avulla, ja eri sidosryhmät otetaan mukaan yhteistyöhön, jotta voidaan luoda muuntavia ratkaisuja kestävää ja kestävää tulevaisuutta varten. 

Tilaisuudessa keskustellaan mm. 

  • Mitkä ovat asiaankuuluvat maatalouskäytännöt EU:n eri ilmastovyöhykkeillä ja maankäytöissä, ja miten ne voivat hillitä ilmastonmuutosta samalla kun tuetaan biologista monimuotoisuutta ja elintarviketuotantoa? 
  • Miten maaperän orgaanisen aineksen taloudellista arvoa voidaan mitata tarkasti hiiliviljelyaloitteiden tukemiseksi? 
  • Mitä strategioita voidaan toteuttaa alueellisten klustereiden inspiroimiseksi ja mahdollistamiseksi kehittämään hiiliviljelyjärjestelmiä? 
  • Mitkä vähimmäisvaatimukset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että hiiliviljelykäytännöt tuottavat kestävän kehityksen etuja? 
  • Miten politiikan välineiden yhdistelmää voidaan hyödyntää hiiliviljelyn tehostamiseksi? 
  • Millä menetelmillä voidaan harmonisoida julkisia ja yksityisiä tietokokonaisuuksia maaperän hiilidynamiikan kartoittamista ja seurantaa varten? 
  • Miten proksimaalisen havainnoinnin ja digitalisaation innovaatioita voidaan hyödyntää hiiliviljelyn käytäntöjen tehostamiseksi? 
  • Millä tavoin Earth Observation -teknologia tukee hiilenpoiston mittaus-, raportointi- ja todentamismenetelmiä? 
  • Miten pitkän aikavälin seurantapaikkojen tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti hiiliviljelyn yhteydessä päätöksenteon ja tulosten parantamiseksi? 

”Ensimmäinen USKOTTAVA hiiliviljelyn huippukokous on tärkeä virstanpylväs Euroopan hiiliviljelymarkkinoiden luomisessa. Tarvitsemme uskottavan ja luotettavan sertifikaatin vapauttaaksemme hiiliviljelyn liiketoimintamahdollisuudet. Odotan innolla keskustelua toimijoiden ja tutkijoiden kanssa siitä, kuinka voimme laajentaa hiiliviljelyä kaikkialla Euroopassa. - Christian Holtzleitner, maantalouden ja hiilenpoiston yksikön päällikkö, ilmaston ja ilmaston pääosasto, Euroopan komissio 

"Tämä ensimmäinen EU:n hiiliviljelyn huippukokous korostaa kestävän maatalouden elintärkeää roolia taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan. EIT Climate-KIC on innoissaan avainroolistaan ​​yhtenä isännistä, joka puolustaa aktiivisesti käytännön ratkaisuja, jotka ajavat mielekästä muutosta. Yhdistämällä erilaisia Äänet ja asiantuntemus mahdollistavat vuoropuhelun, jota tarvitaan konkreettisen edistyksen saavuttamiseksi kohti vihreämpää, kestävämpää tulevaisuutta – joka perustuu innovaatioihin ja yhteistyöhön." - Saskia Visser, maankäytön, maatalouselintarvikkeiden ja kestävän biotalouden orkesteri, EIT Climate-KIC 

Mainos

"Hiiliviljelystä tulee kannattavinta, jos emme näe sitä pelkästään maatalouden etujen linssin kautta. Meidän pitäisi sen sijaan sisällyttää se pitkän aikavälin kokonaisvaltaisiin maiseman kunnostussuunnitelmiin, jotka tuottavat myös sosiaalista ja biologista monimuotoisuutta. Sen pitäisi olla osa sekoitettua rahoituslähestymistapaa, joka ajaa eteenpäin yhteisövetoisia aloitteita, jotka innostavat ihmisiä ennallistamaan rappeutuneita maisemia." - Willem Ferwerda, perustaja, Commonland 

EU:n hiiliviljelyn huippukokous on puheenvuoroa laajempi ja tarjoaa foorumin todellisten oivallusten ja menestystarinoiden jakamiseen. Nostamalla valokeilaan hiiliviljelyn muutospotentiaalia, huippukokous pyrkii käynnistämään kollektiivisen siirtymän kohti kestävää maataloutta ja kestäviä elintarvikejärjestelmiä. 

Lisätietoja EU:n hiiliviljelyn huippukokouksesta on osoitteessa: https://www.carbonfarmingsummit.eu/ 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa