Liity verkostomme!

energia

Komissio ehdottaa uutta luetteloa yhteistä etua koskevista hankkeista yhtenäisempien ja kestävämpien energiamarkkinoiden luomiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen viides luettelo yhteistä etua koskevista energiahankkeista (PCI:t). Nämä ovat keskeisiä rajat ylittäviä energiainfrastruktuurihankkeita integroituneiden ja kestävämpien EU:n energian sisämarkkinoiden rakentamiseksi ja energia- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. Tämä viides PCI-lista sisältää 98 hanketta: 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta, 20 kaasuprojektia, kuusi CO2-verkkohanketta ja viisi älyverkkohanketta. Kaikkiin PCI-hankkeisiin sovelletaan virtaviivaistettuja lupa- ja sääntelymenettelyjä, ja ne ovat oikeutettuja EU:n Connecting Europe Facility (CEF) -rahoitukseen.

PCI-listalla olevat 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta edistävät merkittävästi uusiutuvan energian kunnianhimoa Euroopan vihreän sopimuksen puitteissa, kun taas viisi älykkään sähköverkkohanketta parantaa verkkojen tehokkuutta, rajat ylittävää tiedon koordinointia ja turvallisempaa verkonhallintaa. Ehdotus ei tue uutta kaasuinfrastruktuurihanketta. Muutamat valitut kaasuhankkeet, jotka ovat olleet jo neljännellä PCI-luettelolla, ovat hankkeita, jotka ovat välttämättömiä toimitusvarmuuden varmistamiseksi kaikille jäsenvaltioille. Vahvistettu kestävyysarviointi on johtanut siihen, että monet kaasuprojektit on jätetty listalta.  

Tämän päivän luettelo on laadittu nykyisen luettelon alle Euroopan laajuista energiaverkkoa (TEN-E) koskeva asetus. Joulukuussa 2020 komissio ehdotti a TEN-E-asetuksen tarkistaminen mikä lopettaisi öljy- ja kaasuinfrastruktuurihankkeiden kelpoisuuden tuleviin PCI-luetteloihin ja velvoittaisi kaikkia hankkeita täyttämään pakolliset kestävyyskriteerit sekä noudattamaan Green Dealissa esitettyä "älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta.

Seuraavat vaiheet

Mainos

Sen jälkeen, kun komissio hyväksyi sen tänään, delegoitu säädös 5th PCI-luettelo toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Molemmilla lainsäätäjillä on kaksi kuukautta aikaa joko hyväksyä tai hylätä luettelo – prosessia voidaan pidentää tarvittaessa kahdella kuukaudella. Sovellettavien säännösten perusteella lainsäätäjillä ei ole mahdollisuutta muuttaa luetteloluonnosta.

Lisää: iTiedotus

Delegoitu asetus 5th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
Liite 5
th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (5. PCI-lista)
Henkilöstön työasiakirja yhteistä etua koskevien hankkeiden viidennestä luettelosta
Kysymyksiä ja vastauksia 5
th luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
Yhteistä etua palvelevat projektit -verkkosivu
PCI interaktiivinen kartta
Verkkojen Eurooppa -väline (CEF)

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

energia

Just Transition Platform Meetingin neljännen painoksen aloitus

Julkaistu

on

Komission isännöimä Just Transition -foorumikokous - Hiilialueet siirtymävaiheessa -virtuaaliviikko ja Hiiliintensiiviset alueet -seminaarit ovat alkaneet neljäs kertaa - 17. asti online-muodossa kokoontuva kokous kokoaa hiilen, turpeen ja liuskeen edustajat. öljy- ja hiili-intensiiviset alueet ympäri EU:ta.

Energiakomissaari Kadri Simson pitää puheen avajaisissa. Useiden temaattisten istuntojen puitteissa jäsenvaltiot, paikallis- ja alueviranomaiset, kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja EU:n toimielimet vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan matkalla kohti oikeudenmukaista siirtymistä ilmastoneutraaliin Eurooppaan.

Tapahtuma tarjoaa osallistujille päivityksiä tapahtuman tilanteesta Vain siirtymärahasto ohjelmointineuvottelut ja alueelliset oikeudenmukaiset siirtymäsuunnitelmat sekä päivitys EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta, myös useiden jäsenvaltioiden äskettäisten hiilen käytöstä poistamista koskevien ilmoitusten valossa. Esityslistalla on myös mm Just Transition Platform -työryhmien käynnistäminen kemikaaleja, terästä, sementtiä ja horisontaalista sidosryhmästrategiaa. Alueiden komitea on järjestänyt myös monitasoisen vuoropuhelun Just Transition -foorumin kokouksen oheistapahtumana. The Vain siirtymäalusta auttaa EU-maita ja alueita oikeudenmukaisessa siirtymävaiheessa tarjoamalla kattavaa teknistä ja neuvonta-apua yhtenä yhteyspisteenä ja neuvontapalveluna. Kaikki yksityiskohdat löytyvät tätä

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

EU: n terästeollisuus

EU ja Yhdysvallat sopivat aloittavansa keskustelut kestävää terästä ja alumiinia koskevasta maailmanlaajuisesta järjestelystä ja keskeyttävänsä teräksen ja alumiinin kauppakiistat

Julkaistu

on

Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen ja Yhdysvaltojen presidentti Biden sopivat sunnuntaina aloittavansa keskustelut kestävää terästä ja alumiinia koskevasta maailmanlaajuisesta järjestelystä. Tämä on uusi virstanpylväs transatlanttisissa suhteissa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen pyrkimyksissä saada aikaan maailmanlaajuisen teräs- ja alumiiniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Presidentit sopivat myös kahdenvälisten terästä ja alumiinia koskevien Maailman kauppajärjestön kiistan keskeyttämisestä. Tämä perustuu viimeaikaisiin menestykseemme transatlanttisen kauppasuhteen uudelleenkäynnistämisessä, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston käynnistäminen ja tullien keskeyttäminen Boeingin ja Airbusin välisissä kiistoissa.

Teräksen ja alumiinin valmistus on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä maailmanlaajuisesti. Jotta teräksen ja alumiinin tuotanto ja kauppa olisi kestävää, meidän on puututtava teollisuuden hiili-intensiteettiin sekä ylikapasiteettiin liittyviin ongelmiin. Globaalilla järjestelyllä pyritään varmistamaan toimialojemme pitkän aikavälin elinkelpoisuus, kannustamaan vähähiilisen teräksen ja alumiinin tuotantoa ja kauppaa sekä palauttamaan markkinalähtöiset olosuhteet. Järjestely on avoin kaikille samanmielisille yhteistyökumppaneille. Lisäksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti, että ne poistavat EU:n teräksen ja alumiinin viennin 232. luvun mukaiset tullit aiemmille kauppamäärille asti, Euroopan unioni ryhtyy toimiin keskeyttääkseen Yhdysvaltoihin kohdistuvat tasapainotustoimenpiteensä.

Osapuolet ovat myös sopineet keskeyttävänsä WTO-kiistansa tästä asiasta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Maailmanlaajuinen järjestely tuo uuden tehokkaan työkalun kestävän kehityksen tavoittelemiseen, ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseen teräs- ja alumiiniteollisuudellemme. Transatlanttisen kauppakumppanuuden toisen jännitteen lähteen purkaminen auttaa molempien osapuolten teollisuutta. Tämä on tärkeä virstanpylväs uudistetulle, tulevaisuuteen suuntautuvalle asialistallemme Yhdysvaltojen kanssa."

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa a lehdistötiedote, Q & A että tietosivu.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

energia

EU:n kestävän energian viikko alkaa EU:n polulla vuoteen 2030 pääpainopisteenä

Julkaistu

on

Tänään (25. lokakuuta) komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (Kuvassa) ja energiakomissaari Kadri Simson käynnistävät 16. EU:n kestävän energian viikon (EUSEW) teemalla "Kohti vuotta 2030: Euroopan energiajärjestelmän uudistaminen". Enimmäkseen virtuaalisessa muodossa, nelipäiväisessä 32 eri istunnossa ja 40 energiakeskustelussa järjestettävässä poliittisessa konferenssissa tarkastellaan tarkasti, kuinka energia-ala voi vaikuttaa ratkaisevasti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen EU:ssa vähintään 55 prosentilla. vuoteen 2030 mennessä – ja lopulta ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tämän vuoden ohjelman tärkeimpiä kohokohtia ovat EUSEW Awards -seremonia maanantaina klo 12 (CET) viidessä eri kategoriassa, mukaan lukien Woman in Energy Award ja uusi Young Energy Trailblazer Award.

Ohjelmaan kuuluu myös energia-alan tasa-arvofoorumin käynnistäminen ja energia-alan lähettiläiden keskustelu tänään; keskiviikkona (27. lokakuuta) kokoontuva istunto energiaunionin tulevasta tilaraportista; ja ensimmäinen European Youth Energy Communication Hackathon, jonka palkintojenjakotilaisuus järjestetään torstaina (28. lokakuuta) Euroopan nuorten energiapäivän kunniaksi. Viikon aikana vierailevia puhujia ovat muun muassa YK:n kehitysohjelman johtaja Achim Steiner ja tunnettu ilmastotieteilijä Jean-Pascal van Ypersele. Myös EU:n sisällä ja ulkopuolella järjestetään lukuisia tapahtumia. Yli 3,000 XNUMX ihmistä on jo rekisteröitynyt EUSEW:hen. Voit silti liittyä tätä. Lehdistötilaisuus pidetään myös tänään klo 13 (CET), ennakkoilmoittautumisella (vain media).

Löydät lisätietoja täältä.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa