Liity verkostomme!

Rikollisuus

Komissio suhtautuu myönteisesti poliittiseen yhteisymmärrykseen automaattisesta tiedonvaihdosta poliisiyhteistyötä varten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopassa asuvien turvallisuus on komission ensisijainen tavoite. Rikollisuuden torjumiseksi tehokkaasti lainvalvontaviranomaisten on voitava vaihtaa tietoja oikea-aikaisesti.

Tänään komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin ja neuvoston saavuttamaan poliittiseen yhteisymmärrykseen Asetus automaattisesta tiedonvaihdosta poliisiyhteistyötä varten (Prüm II). Tällä sopimuksella tarkistetaan nykyinen Prümin kehys, joka on EU:n poliisiyhteistyön kulmakivi ja keskeinen osa EU:n puitteita turvallisuuden parantamiseksi Euroopan unionissa.

Nykyistä Prümin puitteet tarkistamalla tämä sopimus parantaa lainvalvontavälineitä rikollisuuden torjumiseksi.

Prümin puitteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi monien rikosten ratkaisemisessa Euroopassa. Poliisi käyttää päivittäin Prümin puitteissa tapahtuvaa vaihtoa rikollisten tunnistamiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden, huumeiden, terrorismin, seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ja muun rikollisen toiminnan torjuntaan. Tätä kehystä parannetaan nyt merkittävästi lisäämällä kasvokuvat ja poliisitiedot, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä lainvalvonnan kannalta, ja keskittämällä tietovirrat niiden toteuttamiseen nopeampi ja tehokkaampaa.  

- uusi Prüm II -asetus poistaa tietopuutteita ja tehostaa rikosten ehkäisemistä, paljastamista ja tutkintaa EU:ssa, joka edistää turvallisuutta kaikille Euroopassa.  

Uudet säännöt tulevat voimaan parantaa, helpottaa ja nopeuttaa tiedonvaihtoa nykyisen Prümin puitteissa:

  • Säilytetään olemassa oleva automaattinen DNA-profiilien, sormenjälkitietojen ja ajoneuvorekisteritietojen vaihto.
  • Mahdollistaa haut ajoneuvojen rekisteritiedoista käyttämällä rikollisten henkilötietoja.
  • Automaattisen tiedonvaihdon aloittaminen kasvokuvista ja poliisiasiakirjoista.
  • Keskitetyn reitittimen perustaminen biometristen tietojen automaattisen vaihdon yksinkertaistamiseksi.
  • Euroopan poliisirekisterijärjestelmän (EPRIS) perustaminen poliisiasiakirjojen automaattisen vaihdon mahdollistamiseksi.
  • Sen varmistaminen, että biometristen tietojen täsmäytys vahvistetaan tunnistustietojen vaihdon avulla, seuranta suoritetaan 48 tunnin sisällä.
  • Europolin sisällyttäminen Prümin puitteisiin.
  • Prümin sopimuksen mukaisen tiedonvaihdon yhdenmukaistaminen tietosuojakehyksen kanssa vahvoilla suojatoimilla.

Seuraavat vaiheet

Mainos

Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt hyväksyttävä asetus virallisesti saavutetun poliittisen sopimuksen mukaisesti.

Tausta

Prüm II -ehdotus on osa johdonmukaista pakettia, joka sisältää myös a Neuvoston suositus operatiivisen rajat ylittävän poliisiyhteistyön vahvistamisesta hyväksyttiin kesäkuussa 2022 ja a Direktiivi tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä hyväksytty toukokuussa 2023.

Prüm II -ehdotus on viimeinen ja puuttuva pilari Joulukuun 2021 poliisiyhteistyöpaketti.

Lisätietoja

Tiedonvaihto (europa.eu)

Ehdotus asetukseksi automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyötä varten ("Prüm II")

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa