Liity verkostomme!

Digitaalinen talous

Komissio esittelee uusia aloitteita huomisen digitaalisille infrastruktuureille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on esittänyt joukon mahdollisia toimia digitaalisten infrastruktuurien innovoinnin, turvallisuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Euroopan talouden tuleva kilpailukyky riippuu näistä kehittyneistä digitaalisista verkkoinfrastruktuureista ja -palveluista, sillä nopeat, turvalliset ja laajat yhteydet ovat välttämättömiä sellaisten teknologioiden käyttöönotolle, jotka tuovat meidät tulevaisuuden maailmaan: telelääketiede, automatisoitu ajo, rakennusten ennakoiva ylläpito tai tarkkuusmaataloutta.

Tämän digitaalisen liitettävyyden paketin tavoitteena on käynnistää keskustelu konkreettisista ehdotuksista sidosryhmien, jäsenvaltioiden ja samanhenkisten kumppanien kanssa siitä, miten EU:n tulevaa poliittista toimintaa voidaan muotoilla konsensuksen saavuttamiseksi:

  • Valkoinen kirja aiheesta "Kuinka hallita Euroopan digitaalisen infrastruktuurin tarpeet?" analysoi Euroopan tällä hetkellä kohtaamia haasteita tulevien liitäntäverkkojen käyttöönotossa ja esittää mahdollisia skenaarioita investointien houkuttelemiseksi, innovaation edistämiseksi, turvallisuuden lisäämiseksi ja todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.
  • Suositus merenalaisten kaapeliinfrastruktuurien turvallisuudesta ja kestävyydestä esittelee joukon toimia kansallisella ja EU:n tasolla, joilla pyritään parantamaan merenalaisten kaapelien turvallisuutta ja kestävyyttä koordinoimalla paremmin kaikkialla EU:ssa sekä hallinnon että rahoituksen osalta.

EU:n olisi edistettävä elinvoimaista eurooppalaisten innovaattorien yhteisöä edistäen kehitystä integroidut yhteydet ja yhteiskäyttöiset tietojenkäsittelyinfrastruktuurit. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi valkoisessa kirjassa kaavaillaan "Connected Collaborative Computing" -verkon luomista.3C verkko) perustaa päästä päähän integroituja infrastruktuureja ja alustoja telco-pilvelle ja reunalle, joita voitaisiin käyttää ohjaamaan innovatiivisten teknologioiden ja tekoälysovellusten kehitystä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tällaista yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa voitaisiin valmistella perustamalla laajamittaisia ​​pilotteja tai mahdollistamalla uusi tärkeä yhteistä eurooppalaista etua koskeva hanke (IPCEI) tietojenkäsittelyn jatkumossa.

Se on myös välttämätöntä nykyisten aloitteiden välistä synergiaa, kuten IPCEI päällä Seuraavan sukupolven pilviinfrastruktuuri ja -palvelutja rahoitusohjelmia, kuten Verkkojen Eurooppa -väline ja Digital Europe. Tämä voisi sisältää a mahdollinen koordinoiva rooli Smart Networks and Services -yhteisyritykselle (SNS JU) tukemaan yhteistoiminnallisen yhteyksien ja tietojenkäsittelyekosysteemin luomista.  

Lisäksi EU:n on hyödynnettävä televiestinnän digitaalisten sisämarkkinoiden täysi potentiaali harkitsemalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan todellinen tasapuoliset ja miettiä uudelleen nykyisen sääntelykehyksen soveltamisala ja tavoitteet. Tässä pohdinnassa olisi otettava huomioon televiestinnän ja pilvipalvelujen teknologinen lähentyminen, joihin kuitenkin sovelletaan erilaisia ​​sääntelypuitteita, sekä tarve varmistaa, että kaikki digitaaliseen infrastruktuuriin investoivat operaattorit voivat hyötyä tarvittavasta mittakaavasta tehdäkseen suuria investointeja. Tämä voisi edellyttää yhdenmukaisempaa lähestymistapaa teleoperaattoreiden lupamenettelyihin, yhdennetympää taajuuksien hallintoa unionin tasolla ja mahdollisia muutoksia tukkumyyntipolitiikkaan. Komissio voi myös harkita toimenpiteitä kuparin käytöstä poistamisen nopeuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja digitaalisten verkkojen viherryttämisen edistämiseksi niiden tehokkuutta parantamalla.

EU:n pitäisi suojella Euroopan verkko- ja tietotekniikkainfrastruktuuria, jotka ovat taloudellisen turvallisuutemme olennainen osa kannustaa strategisten merenalaisten kaapeliinfrastruktuurien käyttöönottoa ja parantaa niiden turvallisuutta ja kestävyyttä. Valkoisen kirjan kanssa hyväksytyn suosituksen pohjalta voidaan harkita EU:n yhteistä hallintojärjestelmää pidemmällä aikavälillä sekä tarkastella käytettävissä olevia välineitä, joilla pyritään lisäämään yksityisten investointien tukemista. Euroopan edun mukaiset kaapeliprojektit (CPEI).

Välittömänä toimenpiteenä, joka vastaa jäsenvaltioiden ja sidosryhmien pyyntöihin, suosituksen tavoitteena on parantaa koordinointia EU:ssa esimerkiksi arvioimalla ja lieventämällä turvallisuusriskejä ja perustamalla Cable Security Toolboxja lupien myöntämismenettelyjen virtaviivaistaminen. Lisäksi komissio perustaa suosituksen seurannan tukemiseksi Merenalainen kaapeliinfrastruktuurin asiantuntijaryhmä, joka koostuu jäsenvaltioiden viranomaisista.

Mainos

Seuraavat vaiheet

Komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen 12:sta valkoisessa kirjassa esitetystä skenaariosta. Kuuleminen päättyy 30. kesäkuuta 2024. Lausunnot julkaistaan ​​ja ne edistävät tulevia poliittisia toimia.

Tausta

EU on jo toteuttanut useita toimia edistääkseen perinteisten yhteysverkkojen siirtymistä kohti tulevaisuuden infrastruktuureja:

  • Komissio käynnisti 23. helmikuuta 2023 laajan alustavan kuulemisen liitettävyysalan ja sen infrastruktuurin tulevaisuudesta. tulokset julkaistiin lokakuussa 2023.
  • Kuulemisen yhteydessä komissio esitteli myös Gigabitin infrastruktuurilaki (GIA), jolle a poliittinen sopimus löytyi 5. helmikuuta 2024, vuosi ehdotuksen jättämisen jälkeen. GIA sisältää joukon toimia erittäin suurten verkkojen käyttöönoton yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi, mikä vähentää hallinnollista taakkaa ja käyttöönottokustannuksia.
  • Sopimus tuli samaan aikaan kun sopimus hyväksyttiin Suositus gigabit-yhteyksien sääntelyn edistämisestä (Gigabit Recommendation), joka antaa kansallisille sääntelyviranomaisille ohjeita siitä, miten merkittävän markkinavoiman omaaville operaattoreille suunnitellaan tukkutason käyttöoikeuskorjausvelvoitteita.
  • Lisäksi EU on ryhtynyt toimiin vahvistaakseen runkoyhteyksiämme esimerkiksi Global Gateway -kumppanuuksilla, joilla varmistetaan korkealaatuiset yhteydet unionin kaikkiin osiin, mukaan lukien syrjäisimmät alueet, saaret, jäsenvaltiot, joilla on rannikkoa, sekä merentakaiset maat ja alueilla. CEF:n kautta rahoitettu Global Gateways -kumppanuus tukee keskeisiä infrastruktuureja, kuten merenalaisia ​​kaapeleita.

Lisätietoja

Valkoinen kirja "Kuinka hallita Euroopan digitaalisen infrastruktuurin tarpeet?"

Suositus merenalaisten kaapeliinfrastruktuurien turvallisuudesta ja kestävyydestä

Factsheet

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa