Liity verkostomme!

Brexit

Komissio hyväksyy 20 miljoonan euron Saksan valtiontukiohjelman kalastusalan tukemiseksi Brexitin yhteydessä

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti Saksan 20 miljoonan euron ohjelman, jolla tuetaan Ison-Britannian EU-eron vaikutuksista kärsimää kalastusalaa.

Järjestelmän tavoitteena on korvata Saksassa rekisteröityjen kalastusalusten omistajille Brexitin aiheuttamien kalastuskiintiöiden vähennysten aiheuttamat tulonmenetykset. Kokonaispituudeltaan enintään 24 metriä pitkien kalastusalusten omistajat voivat saada korvausta enintään 15 % arvioidusta tulonmenetyksestä, kun taas kokonaispituudeltaan yli 24 metriä pitkien kalastusalusten omistajat saavat enintään 10 % siitä. . Järjestelmä on voimassa 31 asti.

Toimenpidettä on tarkoitus rahoittaa Brexitin säätelyvaraus, joka on perustettu lieventämään Brexitin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, edellyttäen, että se hyväksytään kyseisen välineen rahoitusta koskevien erityissäännösten mukaisesti.

Komissio arvioi järjestelmän mukaisesti 107 artiklan 3 kohdan c alakohta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai alueiden kehitystä tietyin edellytyksin ja Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukia koskevat suuntaviivat. Komissio totesi, että järjestelmä helpottaa taloudellisen toiminnan kehittämistä Yhteinen kalastuspolitiikka kestävän kehityksen tavoitteita, eikä se vaikuta kielteisesti kaupankäynnin edellytyksiin yhteisen edun vastaisella tavalla. Tällä perusteella komissio hyväksyi Saksan ohjelman EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.108790 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa