Liity verkostomme!

Venäjä

EU:n tavarakauppa Venäjän kanssa on edelleen vähäistä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU kauppa Venäjän kanssa on vaikuttanut voimakkaasti tuoda ja vienti EU:n asettamat rajoitukset Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan.  

Sekä vienti että tuonti ovat pudonneet huomattavasti alle hyökkäystä edeltäneen tason. Kausitasotetut arvot osoittavat, että Venäjän osuus EU:n ulkopuolelta tuonti laski helmikuun 9.5 2022 prosentista 2.0 prosenttiin syyskuussa 2023, kun taas EU:n ulkopuolisen viennin osuus laski 3.8 prosentista 1.4 prosenttiin samalla ajanjaksolla.  

EU:n tavarakauppa Venäjän kanssa, tammikuu 2021 - syyskuu 2023, % EU:n ulkopuolisesta kaupasta

Lähdetietojoukko: ext_st_eu27_2020sitc

Maaliskuussa 2022 huippu kaupan alijäämä Venäjälle 18.6 miljardia euroa energiatuotteiden korkeiden hintojen vuoksi. Tämä alijäämä pienennettiin 0.1 miljardiin euroon maaliskuussa 2023, eikä se muuttunut juurikaan ennen syyskuuta 2023, jolloin se oli miljardi euroa. Tähän muutokseen vaikutti voimakkaasti Venäjältä tulevan tuonnin kuukausittaisen arvon lasku.

Venäjän osuus EU:n ulkopuolisesta tuonnista on pienentynyt suurimman osan keskeisistä tuotteista

Kaiken kaikkiaan maakaasun, öljyöljyjen, nikkelin, raudan ja teräksen sekä lannoitteiden osuus EU:n ulkopuolisesta tuonnista Venäjältä on noin kaksi kolmasosaa.

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2023 kolmannen neljänneksen välillä Venäjän osuus EU:n ulkopuolisesta maakaasun tuonnista laski merkittävästi (-27 prosenttiyksikköä, pp), kun taas päinvastainen havaittiin tuonnissa Yhdysvalloista (+14 pp), Norjasta (+7.6 pp) ja Algeriasta (+5.5 pp). 

Samankaltainen ilmiö havaittiin EU:n ulkopuolisessa öljyöljyjen tuonnissa Venäjän osuuden pienentyessä (-25 prosenttiyksikköä), kun taas Yhdysvaltojen (+7 prosenttiyksikköä), Norjan (+4 prosenttiyksikköä) ja Saudi-Arabian osuudet. (+2 pp) kasvoi. 

Mainos

Nikkelin tuonnissa Yhdysvallat kasvatti osuuttaan (+5 prosenttiyksikköä) ja Venäjän osuus laski (-14 prosenttiyksikköä). 

Kiina nousi raudan ja teräksen päätoimittajaksi (osuus kasvoi 5 prosenttiyksikköä) Venäjän tuonnin vähentyessä (osuus laski 9 prosenttiyksikköä).

Lannoitekaupassa on kuitenkin erilainen kuvio. Venäjän osuus EU:n ulkopuolisesta tuonnista laski vuoden 27 kolmannen neljänneksen 2021 prosentista 17 prosenttiin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, mutta nousi takaisin 27 prosenttiin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Venäjän osuus EU-tuonnista valikoiduissa tuotteissa, Q3 2021, Q3 2022, Q3 2023, % tuonnin arvosta

Lähdetietojoukko: DS-059322

Lisätietoja

Metodologiset huomautukset

Seuraavia harmonoidun järjestelmän (HS) koodeja käytettiin valituissa tuotteissa: 

  • HS 75: nikkeli ja siitä valmistetut tavarat.
  • HS 271111 + 271121: maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt; nesteytetty, maakaasu ja maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt; kaasumaisessa tilassa, maakaasu.
  • HS 2709 + 2710: maaöljyt ja bitumisista mineraaleista saadut öljyt; raa'at öljyt ja maaöljyt ja öljyt bitumisista mineraaleista, ei raa'at; muualle luokittelemattomat valmisteet, jotka sisältävät vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä; nämä ovat valmisteiden perusaineosia; jäteöljyt.
  • HS 31: lannoitteet.

Jos sinulla on kysyttävää, käy osoitteessa ottaa yhteyttä sivu.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa