Liity verkostomme!

Työlainsäädäntö

Neuvosto ja parlamentti sopivat pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet väliaikaiseen sopimukseen asetuksesta, joka kieltää pakkotyöllä valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Kahden lainsäätäjän tänään saavutettu väliaikainen sopimus tukee ehdotuksen päätavoitetta kieltää kaikkien pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden saattaminen ja saattaminen saataville EU:n markkinoilla tai vienti EU:n markkinoilta. Kaupalla tehdään merkittäviä muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen selventääkseen komission ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastuita tutkinta- ja päätöksentekoprosessissa.

"On kauhistuttavaa, että 21-luvulla maailmassa on edelleen orjuutta ja pakkotyötä. Tämä hirvittävä rikollisuus on kitkettävä, ja ensimmäinen askel sen saavuttamiseksi on murtaa työntekijöitä hyväksikäyttävien yritysten liiketoimintamalli. Tällä asetuksella me Haluamme varmistaa, että heidän tuotteilleen ei ole paikkaa sisämarkkinoillamme, olipa ne valmistettu Euroopassa tai ulkomailla."
Pierre-Yves Dermagne, Belgian varapääministeri ja talous- ja työministeri

Tietokanta pakkotyön riskialueista ja tuotteista

Lainsäätäjät ovat sopineet, että tämän asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio perustaa tietokannan, joka sisältää todennettavissa olevia ja säännöllisesti päivitettävää tietoa pakkotyön riskeistä, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen (kuten Kansainvälisen työjärjestön) raportit. Tietokannan pitäisi tukea komission ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työtä tämän asetuksen mahdollisten rikkomusten arvioinnissa.

Riskilähtöinen lähestymistapa

Väliaikaisessa sopimuksessa asetetaan selkeät kriteerit, joita komission ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava arvioidessaan tämän asetuksen rikkomisen todennäköisyyttä. Nämä kriteerit ovat:

  • epäillyn pakkotyön laajuus ja vakavuus, mukaan lukien se, voiko valtion määräämä pakkotyö olla huolenaihe
  • unionin markkinoilla asetettujen tai saataville asetettujen tuotteiden määrä tai määrä
  • niiden tuotteen osien osuus, jotka todennäköisesti valmistetaan pakkotyöllä
  • taloudellisten toimijoiden läheisyys epäiltyihin pakkotyöriskeihin toimitusketjussaan sekä niiden vaikutusmahdollisuudet niihin puuttumiseen

Komissio antaa taloudellisille toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille suuntaviivoja auttaakseen heitä noudattamaan tämän asetuksen vaatimuksia, mukaan lukien parhaat käytännöt erilaisten pakkotyön lopettamiseksi ja korjaamiseksi. Nämä ohjeet sisältävät myös mikro-, pk-yrityksiä koskevia liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat saatavilla pakkotyöportaalin kautta.

Kuka johtaa tutkimuksia?

Kahden lainsäätäjän saavuttamassa sopimuksessa määritellään kriteerit, joiden perusteella määritetään, minkä viranomaisen tulee johtaa tutkimuksia. Komissio johtaa tutkimuksia EU:n alueen ulkopuolella. Jos riskit ovat jäsenvaltion alueella, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen johtaa tutkimuksia. Jos toimivaltaiset viranomaiset arvioidessaan tämän määräyksen rikkomisen todennäköisyyttä löytävät uutta tietoa epäillystä pakkotyöstä, niiden on ilmoitettava asiasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille edellyttäen, että epäilty pakkotyö tapahtuu kyseisen jäsenvaltion alueella. . Samoin heidän on ilmoitettava komissiolle, jos epäiltyä pakkotyötä tapahtuu EU:n ulkopuolella.

Tänään saavutettu sopimus varmistaa, että taloudellisia toimijoita kuullaan tarpeen mukaan kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Se myös varmistaa, että myös muut asiaankuuluvat tiedot otetaan huomioon.

Mainos

Lopulliset päätökset

Lopullisen päätöksen (eli pakkotyöllä valmistetun tuotteen kieltämisestä, markkinoilta poistamisesta ja hävittämisestä) tekee tutkinnan johtanut viranomainen. Kansallisen viranomaisen tekemä päätös tulee voimaan kaikissa muissa jäsenvaltioissa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti.

Pakkotyöllä valmistettujen kriittisten tuotteiden toimitusriskeissä toimivaltainen viranomainen voi päättää olla määräämättä sen hävittämistä ja sen sijaan määrätä talouden toimijan pidättelemään tuotetta, kunnes se voi osoittaa, ettei heidän toiminnoissaan ole enää pakkotyötä. toimitusketjuja.

Väliaikaisessa sopimuksessa selvennetään, että jos tuotteen osa, jonka todetaan olevan tämän asetuksen vastainen, on vaihdettavissa, hävittämistä koskeva määräys koskee vain kyseistä osaa. Esimerkiksi jos osa autosta tehdään pakkotyöllä, se osa on hävitettävä, mutta ei koko autoa. Autonvalmistajan on löydettävä tälle osalle uusi toimittaja tai varmistettava, ettei sitä valmisteta pakkotyöllä. Jos kastikkeen valmistukseen käytetyt tomaatit kuitenkin valmistetaan pakkotyöllä, kaikki kastike on hävitettävä.

Seuraavat vaiheet

Molempien toimielinten on nyt hyväksyttävä ja virallisesti hyväksyttävä Euroopan parlamentin kanssa tehty alustava sopimus.

Tausta

Noin 27.6 miljoonaa ihmistä on pakkotyössä ympäri maailmaa, monilla toimialoilla ja kaikilla mantereilla. Suurin osa pakkotyöstä tapahtuu yksityisellä sektorilla, kun taas osa on julkisten viranomaisten määräämiä.

Komissio ehdotti asetusta pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämiseksi EU:ssa 14. Neuvosto vahvisti neuvottelukantansa 2022.

Komission ehdotuksesta

neuvoston yleinen sopimus / neuvotteluvaltuutus

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa