Liity verkostomme!

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Saksa lähettää ensimmäisen maksupyynnön 3.97 miljardin euron avustuksina ja pyytää muuttamaan elpymis- ja selviytymissuunnitelmaansa

SHARE:

Julkaistu

on

Saksa on lähettänyt ensimmäisen maksupyyntönsä Recovery and Resilience Facilityn (RRF) mukaisesti ja pyytänyt muuttamaan elpymis- ja sietokykysuunnitelmaansa.

Saksan ensimmäinen maksupyyntö 3.97 miljardia euroa (ilman ennakkomaksuja) liittyy 28 virstanpylvästä ja 8 tavoitetta. Ne peittävät investoinnit sellaisilla aloilla kuin sähköinen liikkuvuus ja latausinfrastruktuuri, vedyn tutkimus ja vetyyn liittyvien hankkeiden toteuttaminen, mikroelektroniikan tukeminen, rautateiden digitalisointi, rokotteiden kehittäminen sekä lastenhoidon ja oppisopimuskoulutuksen tukeminen. Maksupyyntö kattaa myös uudistuksia edistää julkishallinnon digitalisaatiota ja tehokkuutta sekä liikennealan suunnittelu- ja hyväksymismenettelyjen nopeuttamista.

RRF:n mukaiset maksut ovat tulosperusteisia ja riippuvaisia ​​siitä, että Saksa toteuttaa elpymis- ja selviytymissuunnitelmassaan hahmotellut investoinnit ja uudistukset.

Saksan ehdottama tarkistettu suunnitelma sisältää lisärahoitusta järjestelmän laajentamiseksi tukea yksityisiä sähköajoneuvojen ostoja sekä latausinfrastruktuurin asentamista tukeva ohjelma. Saksa ehdottaa myös uuden toimenpiteen sisällyttämistä vihreiden kaukolämpöverkkojen rahoitustuki. Tämän investoinnin myötä kaukolämpöjärjestelmissä integroidaan uusiutuva energia ja hukkalämpö.

Saksan pyyntö muuttaa elvytys- ja kestävyyssuunnitelmaansa perustuu ylöspäin tarkistus 25.6 miljardista eurosta 28 miljardiin euroon. Uudistus on osa kesäkuuta 2022 päivitys RRF-apurahojen allokointiavaimeen.

Komissio arvioi nyt Saksan maksupyynnön ja lähettää sitten neuvoston talous- ja rahoituskomitealle alustavan arvionsa siitä, miten Saksa on saavuttanut tämän maksun edellyttämät välitavoitteet ja tavoitteet. Mitä tulee Saksan tarkistettu suunnitelma, komissiolla on nyt enintään kaksi kuukautta aikaa arvioida, täyttääkö muutettu suunnitelma edelleen kaikki RRF-asetuksen arviointiperusteet. Jos komission arvio on myönteinen, se tekee ehdotuksen tarkistetuksi neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Saksan suunnitelmaan tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Sen jälkeen jäsenvaltioilla on neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission arviointi.

Lisätietoa RRF:n mukaisten maksupyyntöjen prosessi ja  elvytys- ja selviytymissuunnitelmien tarkistamisesta löytyvät verkosta.

Mainos

Lisätietoja Saksan elvytys- ja kestävyyssuunnitelmasta on saatavilla tätä.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa