Liity verkostomme!

Talous

Talven 2024 talousennuste: Kasvun elpyminen viivästyy inflaation nopeamman hidastuessa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Viime vuoden vaimean kasvun jälkeen EU:n talous on siirtynyt vuoteen 2024 odotettua heikommin. Euroopan komission Winter Interim Forecast arvioi kasvun sekä EU:ssa että euroalueella 0.5 prosenttiin vuonna 2023 syksyn ennusteen 0.6 prosentista ja 0.9 prosenttiin (1.3 prosentista EU:ssa ja 0.8 prosenttiin (1.2 prosentista). %) euroalueella vuonna 2024. Vuonna 2025 taloudellisen toimeliaisuuden odotetaan edelleen kasvavan EU:ssa 1.7 % ja euroalueella 1.5 %.

Inflaation odotetaan hidastuvan syksyllä ennustettua nopeammin. EU:ssa harmonisoidun kuluttajahintaindeksin (YKHI) inflaation ennustetaan hidastuvan vuoden 6.3 2023 prosentista 3.0 prosenttiin vuonna 2024 ja 2.5 prosenttiin vuonna 2025. Euroalueella sen odotetaan hidastuvan vuoden 5.4 2023 prosentista 2.7 prosenttiin. % vuonna 2024 ja 2.2 % vuonna 2025. 

Kasvu palautuu vuonna 2024 heikon alkuvuoden jälkeen

Vuonna 2023 kasvua hidastivat kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen, voimakas rahapolitiikan kiristyminen, finanssipolitiikan tuen osittainen vetäytyminen ja ulkoisen kysynnän lasku. EU:n talouden näkymät vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä ovat edelleen heikot, kun tekniseltä taantumalta vältyttiin niukasti viime vuoden toisella puoliskolla.

Taloudellisen toimeliaisuuden odotetaan kuitenkin vielä tänä vuonna asteittain kiihtyvän. Inflaation hidastuessa reaalipalkkojen kasvun ja joustavien työmarkkinoiden pitäisi tukea kulutuksen elpymistä. Voittomarginaalien laskusta huolimatta investointien odotetaan hyötyvän luottoehtojen asteittaisesta keventämisestä ja elvytys- ja selviytymisvälineen jatkuvasta täytäntöönpanosta. Lisäksi kaupan ulkomaisten kumppaneiden kanssa odotetaan normalisoituvan viime vuoden heikon kehityksen jälkeen.

Kasvuvauhdin odotetaan vakiintuvan vuoden 2024 toiselta puoliskolta vuoden 2025 loppuun saakka.

Odotettua nopeampi inflaation hidastuminen

Mainos

Kokonaisinflaation hidastuminen vuonna 2023 oli odotettua nopeampaa, mikä johtui suurelta osin energian hintojen laskusta. Toiminnan hiljentyessä hintapaineiden hiljentyminen viime vuoden toisella puoliskolla laajeni muihin tavaroihin ja palveluihin.

Odotettua hitaampi inflaatio viime kuukausina, alemmat energiahyödykkeiden hinnat ja heikompi talouskehitys laskivat inflaation jyrkemmälle kuin syksyn ennusteessa odotettiin. Lähitulevaisuudessa jäsenvaltioiden energiatukitoimenpiteiden päättyminen ja Punaisenmeren kauppahäiriöiden aiheuttamat korkeammat toimituskustannukset aiheuttavat kuitenkin jonkin verran nousupaineita hintoja hidastamatta kuitenkaan hidastavaa inflaatiota. Ennustehorisontin lopussa euroalueen kokonaisinflaation ennustetaan ylittävän hieman EKP:n tavoitteen ja EU:n inflaation pykälän korkeampi.   

Lisääntynyt epävarmuus geopoliittisten jännitteiden keskellä

Tätä ennustetta ympäröi epävarmuus pitkittyneiden geopoliittisten jännitteiden ja Lähi-idän konfliktin laajenemisen riskin keskellä. Punaisenmeren kauppahäiriöiden aiheuttaman toimituskustannusten nousun odotetaan vaikuttavan inflaatioon vain marginaalisesti. Lisääntyvät häiriöt voivat kuitenkin johtaa uusiin tarjonnan pullonkauloihin, jotka voivat tukahduttaa tuotannon ja nostaa hintoja.

Kotimaassa kasvun ja inflaation perusennusteiden riskit liittyvät siihen, ovatko kulutuksen, palkkojen kasvun ja voittomarginaalit odotettua heikompia tai parempia, ja siihen, kuinka korkealla korkotaso säilyy ja kuinka kauan. Myös ilmastoriskit ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen muodostavat edelleen uhkia. 

Tausta

Talvi 2024 talousennuste sisältää päivityksen syksyn 2023 talousennusteesta, jossa keskitytään BKT:hen ja inflaatiokehitykseen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Talviennuste perustuu valuuttakursseja, korkoja ja hyödykkeiden hintoja koskeviin teknisiin oletuksiin, joiden katkaisupäivä on 29. tammikuuta 2024. Kaikkien muiden saapuvien tietojen, mukaan lukien hallituksen politiikkaa koskevat oletukset, osalta tämä ennuste ottaa huomioon tiedot ylös. 1 saakka ja mukaan lukien.

Euroopan komissio julkaisee vuosittain kaksi kattavaa ennustetta (kevät ja syksy) ja kaksi välitilannetta (talvi ja kesä). Väliarvioinnit kattavat vuotuisen ja neljännesvuosittaisen BKT: n ja inflaation kuluvalle ja seuraavalle vuodelle kaikkien jäsenvaltioiden osalta sekä EU: n ja euroalueen aggregaatit.

Komission seuraava ennuste on kevään 2024 talousennuste, joka on määrä julkaista toukokuussa.

Lisätietoja

Koko asiakirja: Talvi 2024 Talousennuste

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskis Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Gentilonia Twitterissä: @PaoloGentiloni

Seuraa rahoituksen pääosaston Twitterissä: ecfin

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa