Liity verkostomme!

uzbekistan

Uzbekistanin edunsaajan aseman laajentaminen GSP + -järjestelmään merkitsee uuden EU: n ja Uzbekistanin kumppanuuden alkua

Julkaistu

on

COVID-2-pandemian takia venytetyn kahden vuoden pituisen neuvotteluprosessin ja Euroopan komission säännöllisten tarkastusten jälkeen EU on vihdoin hyväksynyt Uzbekistanin tasavallan yhdeksänneksi edunsaajamaaksi kestävää kehitystä koskevassa erityisessä kannustusmenettelyssä ja hyvä hallintotapa, joka tunnetaan paremmin nimellä GSP +. Tämän uuden järjestelyn mukaisesti EU alkaa soveltaa etuuskohtelua Uzbekistanista tuotuihin tuotteisiin ja myöntää tariffien täydellisen poistamisen yli 19 prosentille tariffiriveistä, jotka kattavat hyvin laajan tuotevalikoiman, mukaan lukien esimerkiksi tekstiilit ja kalastus - kirjoittaa Vita Kobiela

GSP + -järjestelmän myöntämiselle on tiukat kriteerit. Uzbekistanin oli ensin täytettävä taloudelliset kriteerit, joita seurasi poliittiset kriteerit (vaikeimmat), mikä tarkoittaa, että on ratifioitava 27 kansainvälistä yleissopimusta ihmisoikeuksista, ilmastosta, työntekijöiden oikeuksista jne. Ei kuitenkaan riitä, että yksinkertaisesti ratifioidaan ne: kaikki ne olisi pantava täytäntöön ja toteutettava Euroopan komission ja EUH: n valvonnassa.

Tällainen kahdenvälisten suhteiden kehitys osoittaa jälleen kerran, että Uzbekistan on erittäin tärkeä EU: lle ja että sen kasvava merkitys luotettavana talouskumppanina Keski-Aasian alueella on tunnustettu.

On syytä mainita, että koko EU: n lisäksi myös sen jäsenvaltiot ovat tunnustaneet tämän merkityksen.

Esimerkiksi Unkarin pääministeri Victor Orban ja Uzbekistanin tasavallan presidentti Shavkat Mirziyoyev ovat allekirjoittaneet 30. maaliskuuta 2021 strategisen kumppanuussopimuksen. Tämä asiakirja monien muiden hallitustenvälisten sopimusten joukossa avasi uuden mahdollisuuden ja yhteistyön ikkunan paitsi niiden valtioille myös molemmille alueille, joita ne edustavat: Keski- ja Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Tätä strategista kumppanuutta voidaan pitää historiallisena tapahtumana, joka avaa uuden tien Eurooppaan Aasiaan ja päinvastoin.

Palataksemme GSP +: een, on välttämätöntä olla aliarvioimatta tämän tapahtuman yleistä merkitystä, mikä on ratkaisevan tärkeää sekä EU: lle että Uzbekistanille.

Taloudellisesta näkökulmasta GSP + -järjestelmä antaa tietysti enemmän hyötyä Uzbekistanille. Noin 74 prosenttia EU: n kokonaisviennistä on jo viety edellisen GSP-ohjelman mukaisesti. Tästä huolimatta, kun GSP + on myönnetty, tämän määrän odotetaan kaksinkertaistuvan, mikä lisää vientiä ja houkuttelee maahan lisää investointeja. GSP + -sitoumus kestävään kehitykseen vahvistaa edelleen Uzbekistanin kansainvälistä asemaa luotettavana ja tulevaisuuteen suuntautuvana talouskumppanina.

EU: lle tällä kahdenvälisten suhteiden parannuksella ei kuitenkaan ole mitään tekemistä taloudellisten etujen kanssa. Huolimatta siitä, että EU on Uzbekistanin neljäs tärkein kauppakumppani (kokonaiskaupassa vuodesta 2019), Uzbekistanin läsnäolo Euroopan markkinoilla on kuitenkin vähäistä verrattuna EU: n vapaakauppasopimuksiin, DCFTA-kumppaneihin. Esimerkiksi maatalous- ja elintarvikekaupan osalta Uzbekistan on EU: n 95. asemassa. Elintarvikkeiden viejänä samat numerot koskevat muita tuotteita, kuten koneita ja kuljetusvälineitä.
Se voi kuitenkin muuttua sen jälkeen, kun uusi tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus on tehty maan kanssa, joka on edelleen neuvotteluprosessissa.

GSP +: n suurin etu EU: lle on se, että se antaa sille oikeuden seurata säännöllisesti edellä mainittujen 27 kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja antaa samalla Brysselille mahdollisuuden edistää yleisiä arvoja ja varmistaa niiden tiukka täytäntöönpano Uzbekistanissa.
EU: n Uzbekistanin edustuston päällikkö, suurlähettiläs Charlotte Adrian totesi Taškentissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa: "GSP + -etuusjärjestelmän soveltaminen Uzbekistaniin on hyvin ajankohtaista, varsinkin kun maa on toipumassa COVID-19: stä. Se on myös hyvä kannustin sellaisten uudistusten toteuttamiselle Uzbekistanissa, jotka liittyvät 27 merkittävän ympäristöä, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä hyvää hallintotapaa koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoon »1.

Uzbekistanin tasavallan investointi- ja ulkomaankauppaministeri Sardor Umurzakov sanoi samassa lehdistötilaisuudessa: "Euroopan unionin päätös myöntää tasavallallemme GSP + -edunsaajamaan asema tehtiin laajamittaisten uudistusten konkreettisten tulosten perusteella. ja Uzbekistanin tasavallan presidentin johdolla ja aloitteesta toteutetut muutokset, joiden tarkoituksena on luoda demokraattinen valtio, jolla on vahvat hallinto- ja kansalaisyhteiskunnan instituutiot ".

Itse asiassa tämä pieni Euroopan näkökulmasta katsottava taloudellinen "porkkana" on tukeva käsi maalle sen vaikeassa muutosvaiheessa kohti "uutta Uzbekistania". Uzbekistan on painostettu Venäjän ja Kiinan vaikutuspiirin välillä, eikä sillä yleensä ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata heidän poliittista hallintomalliaan vain selviytyäkseen. Eurooppalainen avoimuus ja ennakoiva asenne kannustavat maata sen taistelussa kohti itsenäistä ja vauras valtiota. Vielä enemmän: Uzbekistanin yritykset, kansalaisyhteiskunnat ja viranomaiset motivoituvat edistyäkseen suhteissaan EU: hun, kun ne ovat kokeneet Euroopan sisämarkkinat ja kaikki niistä koituvat edut, sekä onnistuneesti toteutetut kansainväliset yleissopimukset. Eurooppalainen kehityspolku.

Päätelmät

Vuodesta 2016 Uzbekistan on aloittanut taloudellisten ja poliittisten uudistusten polun. Monet saavutukset korostavat poliittista tahtoa uudistaa ja muuttaa maata. Tämä uusi lähestymistapa asettaa Uzbekistanin myönteisesti Keski-Aasian valokeilaan, alueelle, johon itse on kiinnitetty uutta huomiota EU: n yhteysstrategian yhteydessä.
Uzbekistanin päivittäminen GSP: stä GSP +: ksi merkitsee uuden polun alkua EU: n ja Uzbekistanin kumppanuudessa, joka perustuu vakaaseen ja pitkäaikaiseen tehostettuun yhteistyöhön. Seuraava askel on tehdä tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus, auttaa Uzbekistania liittymään WTO: hon ja jatkamaan tämän myönteisen vauhdin rakentamista lopulta yhdistämään Eurooppa Aasian kanssa elvyttämällä sen suhteita Keski-Aasian valtioihin.

1 https://mift.uz/ru/news/uzbekistan-prisoedinilsja-k-spetsialnomu-soglasheniju-evropejskogo-sojuza-gsp

uzbekistan

Uzbekistan on turistimaa

Julkaistu

on

Muinaisista ajoista lähtien Uzbekistan on ollut Suuren Silkkitien keskellä, ja sillä on suuri historiallinen, kulttuurinen ja arkkitehtoninen perintö. Samarkand, Bukhara, Khiva ovat idän muinaisen kulttuurin merkkejä. Uzbekistanin vuoristomaisemat ja aavikot houkuttelevat Internet-yhteisön huomiota ja ihailua. Siksi tämän maan matkailupotentiaalia tuskin voidaan yliarvioida, ja hallitus pyrkii merkittävästi kehittämään sitä, kirjoittaa Khasanjon Majidov, johtava tutkija Taloudellisen tutkimuksen ja uudistusten keskuksessa.

Matkailun räjähtävä kehitys

Uzbekistanissa käynnistettiin vuoden 2016 alussa radikaali matkailualan uudistaminen. Vuosina 60--2016 hyväksyttiin yli 2020 matkailualan kehitykseen liittyvää asetusta.

Maiden välistä viisumijärjestelmää yksinkertaistettiin. Vuonna 2018 Uzbekistan otti käyttöön viisumivapauden yhdeksän maan kansalaisille, vuonna 9 2019 maan kansalaisille, vuosina 47-2020 vielä 2021 maalle. 5. toukokuuta 10 alkaen Uzbekistanin tasavallassa on 2021 maata, joiden kansalaisille myönnetään viisumivapaus.

Lisäksi noin 80 maan kansalaisilla on mahdollisuus hakea sähköistä viisumia yksinkertaistetulla tavalla. Ulkomaalaisille on otettu käyttöön viisi uutta viisumityyppiä: "maanmies", "opiskelija", "akateeminen", "lääketiede" ja "pyhiinvaellus". Uzbekistanin tasavallan matkailu- ja urheiluministeriön mukaan viisumijärjestelmän yksinkertaistaminen on tuonut myönteisiä tuloksia. Erityisesti vuonna 2019, jos ulkomaisten matkailijoiden määrän keskimääräinen kasvu oli 26%, viisumivapaan maan kasvu oli 58%.

Hallitus toteutti kattavia toimenpiteitä kehittyäkseen matkailun infrastruktuuri. Ensinnäkin 22 budjettiasuntotyyppiin liittyvää hostellien toimintaa säätelevää vaatimusta on peruutettu. Erityisesti hostellien tarjoamien hotellipalvelujen pakollista varmentamista koskeva menettely on peruutettu ja käytäntö yhtenäisen majatalojen ja hostellien rekisterin kanssa on otettu käyttöön. Toiseksi pienten hotellien määrän lisäämiseksi yrittäjille tarjottiin kahdeksan pienten hotellien vakiohanketta, joissa on enintään 8 huonetta, ja tämä toimenpide on kehitetty Turkin ja Etelä-Korean kokemusten perusteella.

Tämän seurauksena harjoittelujen määrä maassa on kasvanut dramaattisesti. Vuosina 2016--2020 majoituspaikat lisääntyivät vuodesta 750 ja 1308 ja vierastalojen määrä kasvoi 13 kertaa vuoteen 1386. Niiden määrän on tarkoitus lisätä 2 tuhanteen.

Uudistusten seurauksena matkailualalla vuosina 2016--2019 matkailijoiden määrä kasvoi 2.0 miljoonasta 6.7 ​​miljoonaan. Ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvun dynamiikka vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2010 oli ennätykselliset 592% (kasvu yli 6 kertaa). On huomionarvoista, että eri alueiden turistien määrän kasvu tapahtui eri tavoin. Esimerkiksi Keski-Aasian maista tulevien kävijöiden määrä kasvoi keskimäärin 22-25% vuodessa, kun taas IVY-maista tulevien matkailijoiden vuotuinen kasvu oli 50%. Samaan aikaan kotimaan matkailussa havaittiin myönteisiä tuloksia. Vuoteen 2016 verrattuna kotimaisten matkailijoiden määrä vuonna 2019 lähes kaksinkertaistui ja oli 14.7 miljoonaa.

Pandemian vaikutukset

On huomattava, että koronaviruspandemian taustalla asetettujen rajoitusten ja maailmanlaajuisen kriisin seurausten vuoksi matkailuala on kärsinyt vakavia tappioita. Erityisesti Uzbekistanissa vierailevien ulkomaisten matkailijoiden määrä väheni yli 4.5 kertaa 1.5 miljoonaan ja matkailupalvelujen määrä laski 261 miljoonaan dollariin vuonna 2020.

Nykyinen tilanne huomioon ottaen kehitettiin "Uzbekistan-projekti". Turvallinen matkustaminen taattu ("Uzbekistan. Turvallinen matkustaminen taattu"), joka on uusi maailman terveysstandardeihin perustuva turisteille tarkoitettu terveys- ja epidemiologinen turvallisuusjärjestelmä. Matkailukohteiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin, uusiin terveys- ja hygieniavaatimuksiin perustuvien matkailupalvelujen sertifiointi kaikille valtion raja-asemille; lento-, rautatie- ja linja-autoasemat; aineellisen kulttuuriperinnön kohteet, museot, teatterit jne. Pandemian matkailualalle aiheuttamien seurausten lieventämiseksi perustettiin Turvallisen matkailun rahasto kriisinvastaisen rahaston alkuperäisen rahoitusosuuden ja kulujen maksamisen kustannuksella. vapaaehtoinen sertifiointi, joka toteutetaan Uzbekistanin puitteissa. Turvallinen matkustaminen on taattu ".

Matkailupelaajat saivat useita etuja ja mieltymyksiä koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi. Tuloveroprosenttia alennettiin 50% vahvistetuista verokannoista, ne vapautettiin maaveron ja oikeushenkilöiden kiinteistöveron maksamisesta ja sosiaalivero vahvistettiin alennetuksi prosentiksi. He korvaivat myös osittain liikepankeilta aiemmin myönnettyjen majoitustilojen rakentamiseen liittyvien lainojen korkomenot sekä aineellisen ja teknisen perustan kunnostamis-, jälleenrakennus- ja laajennuskulut. Majoitustiloja tuetaan 1 prosentilla hotellipalvelujen kustannuksista 10. kesäkuuta 1 - 2020. joulukuuta 31. Kiinteistö-, maa- ja sosiaaliveroetuja sai noin 2021 matkailuyksikköä noin 1,750 miljardia soumia.

Suuntojen monipuolistaminen

Viime vuosina Uzbekistan on keskittynyt matkailupalvelujen monipuolistamiseen ja uudenlaisen matkailun kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään turistivirtojen lisäämiseen MICE-matkailu, joka järjestää useita turnauksia, kokouksia, konferensseja ja näyttelyitä Uzbekistanissa. Perinteinen "Game of Heroes" -urheiluturnaus Khorezmissa, "Art of Bakhchichilik" -festivaali Surkhandaryassa, "Muynak-2019" -ralli Karakalpakstanissa ja muut. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman MICE-matkailun kehittämiseksi Uzbekistanissa.

Elokuvamatkailu on tärkeä työkalu maan imagon muokkaamiseen, tiedon tarjoaminen potentiaalisille matkailijoille. Elokuvamatkailun kehittämiseksi Uzbekistanissa on kehitetty asetus menettelystä, jolla korvataan osa ulkomaisten elokuvayhtiöiden kustannuksista ("hyvitys") audiovisuaalisten tuotteiden luomisessa Uzbekistanin alueella. Lisäksi ulkomaiset elokuvayhtiöt ovat julkaisseet elokuvia, kuten Basilik, Khuda Hafiz ja Al Safar. Viime vuonna ulkomaiset elokuvayhtiöt kuvasivat 6 elokuvaa Uzbekistanissa.

Pyhiinvaellusmatkailu. MinäJotta saataisiin erityistä mukavuutta Uzbekistanissa vieraileville pyhiinvaellusta varten, hotelleille on asetettu uusia vaatimuksia, maan moskeijoista on kehitetty kartta, joka on lähetetty mobiilisovellukseen. Ensimmäinen pyhiinvaellusmatkailufoorumi pidettiin Bukharassa ja siihen osallistui 120 ulkomaalaista vierasta 34 maasta.

Lääketieteellinen matkailu. Uzbekistanissa toteutetaan toimenpiteitä lääketieteellisen matkailun kehittämiseksi ja houkuttelemaan lisää turisteja lääkeorganisaatioihin. Vuonna 2019 Uzbekistanissa lääkinnällisistä syistä vierailevien ulkomaalaisten määrä ylitti 50 tuhatta. Itse asiassa tämä määrä voi olla suurempi, koska yksityisissä klinikoissa vierailevien turistien määrän määrittäminen on edelleen vaikea tehtävä.

Yhteenveto

Viime vuosina The Guardian on tunnustanut Uzbekistanin maailman parhaaksi matkakohteeksi, Wanderlustin mielestä nopeimmin kasvavaksi maaksi ja Grand Voyage -järjestelyn mukaan parhaiten kasvavaksi matkailukohteeksi. Johdonmukaisesti toteutettujen toimenpiteiden seurauksena Uzbekistan on noussut 10 sijaa (22 sijaa) Crescent Ratingin laatimassa globaalissa muslimimatkailuindeksissä. Lisäksi Maailman matkailujärjestö sijoittui Uzbekistanin 4. sijalle nopeimmin kasvavien matkailualan maiden luettelossa.

Lopuksi on huomattava Uzbekistanin matkailun on muutettava liiketoimintamallejaan innovaatioiden ja digitalisaation avulla. On välttämätöntä kehittää sellaisia ​​markkinasegmenttejä kuin maatalouden ja etnisen matkailun.

Continue Reading

uzbekistan

Artelista tulee yksi ensimmäisistä yksityisistä Uzbekistanin yrityksistä, joka on saanut luottoluokituksen

Julkaistu

on

Uzbekistanilaisesta elektroniikkavalmistajasta on tullut yksi maan ensimmäisistä yrityksistä, joka on saanut halutun luottoluokituksen.

Artel Electronics LLC (Artel), Keski-Aasian suurin kodinkone- ja elektroniikkatuottaja ja yksi Uzbekistanin suurimmista yrityksistä, sai ensimmäistä kertaa Fitch-luokituksen 'B' ja vakaat näkymät.

Se on maan ensimmäinen yksityinen valmistaja, joka on saanut luottoluokituksen yhdeltä kansainväliseltä "kolmen suuren" luokituslaitokselta.

Yrityksen kaupallisen ja taloudellisen tilanteen perusteellisen arvioinnin jälkeen Fitch kiitti Artelin ”johtavaa kotimaan markkina-asemaa”, sen ”odotettavissa olevia voimakkaita varoja toiminnasta” ja yhtiön ”menestyvää ja pitkäaikaista yhteistyötä” kansainvälisesti tunnettujen alkuperäislaitevalmistajien kanssa.

Luokitus antaa itsenäisen vertailuarvon Artelin luotettavuudesta luotonsaajana.

Artel on markkinajohtaja Uzbekistanissa ja yksi maan tunnetuimmista tuotemerkeistä. Viime vuosina yhtiö on läpikäynyt laajan uudelleenjärjestelyn ja sisäisten prosessiensa tarkistuksen, jotta se vastaisi kansainvälisen taloudellisen raportoinnin sekä ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointijärjestelmän (ESG) vaatimuksia.

Yhtiö on äskettäin perustanut ammattimaisen valvontalautakunnan, ja Deloitte on suorittanut IFRS-kirjanpidonsa tarkastuksen viimeisten kolmen vuoden aikana.

Artelin talousjohtaja Bektemir Murodov kertoi Fitch-luokitukselle tällä verkkosivustolla: "Olemme iloisia saadessamme ensimmäisen luokituksen Fitchiltä.

"Tämä hetki seuraa Artelin tiimin kuukausien kovaa työtä, kun pyrimme yhdenmukaistamaan itsemme parhaiden globaalien hallinnointistandardien kanssa."

Hän lisäsi, että luokitus "auttaisi meitä syventämään yhteistyötämme kumppaneidemme kanssa, saamaan uusia rahoitusmuotoja ja on luonnollinen seuraava askel kohti kansainvälisiä pääomamarkkinoita".

Artelin tiedottaja kertoi EU Reporter että yritys oli "erittäin tyytyväinen" luokitukseen ja lisäsi "tämä on vasta matkan alku. Odotamme innolla tämän rakentamista tulevina kuukausina ja vuosina, ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa liiketoimintaamme. "

Luokitus on viimeisin osoitus siitä, että monilla Uzbekistanin ennustetuilla yritysuudistuksilla on toivottu vaikutus maan sijoitusympäristöön. Uudistukset mahdollistavat maan johtavien yritysten uudistumisen, pääsyn kansainvälisiin rahoitusmahdollisuuksiin ja tutkia ulkomaisia ​​markkinoita, ja Artel on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka hyödyntää tätä.

Artel perustettiin vuonna 2011 rajoitetulla tuotevalikoimalla, mutta se on sittemmin kasvanut tuottamaan laajan valikoiman kodinkoneita ja elektroniikkaa, ja yli 10,000 työntekijää työskentelee Uzbekistanissa. Tällä hetkellä se vie yli 20 maahan IVY-maissa ja Lähi-idässä, ja se on myös Samsungin ja Viessmannin alueellinen kumppani. 

Continue Reading

uzbekistan

Taškentissa harkitaan mahdollisuuksia yhdistää Keski- ja Etelä-Aasia

Julkaistu

on

Keski- ja Etelä-Aasian maat eivät ole yhteydessä toisiinsa luotettavilla kuljetusreiteillä, mikä vaikeuttaa niiden mahdollisuuden hyödyntämistä taloudellisessa yhteistyössä. Kansainvälinen konferenssi “Keski- ja Etelä-Aasia: alueelliset yhteydet. Haasteet ja mahdollisuudet ”, joka on tarkoitus pitää 15. – 16. Heinäkuuta Taškentissa, auttaa kehittämään alueiden visiota ja ohjeita, kirjoittaa Uzbekistanin tasavallan presidentin hallinnon alainen Taloudellisen tutkimuksen ja uudistusten keskus.

Keski- ja Etelä-Aasian maiden valtion-, hallitusten ja ulkoasiainpäämiehet, muiden maiden edustajat, kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, sekä kansainväliset järjestöt kutsutaan osallistumaan konferenssiin, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella korkean tason erityisehdotus maiden välisen keskinäisen yhteistyön käytännön toteuttamiseksi sellaisilla keskeisillä aloilla kuin liikenne ja logistiikka, energia, kauppa ja investoinnit sekä kulttuuri-humanitaarinen toiminta.

Uzbekistanin alueellinen prioriteetti

Uzbekistanin presidentti nimitti Uzbekistanin uuden ulkopolitiikan naapurimaiden kanssa heti hänen valitsemisensa jälkeen, ja Keski-Aasian maat ovat ottaneet siinä etusijan. Valtionpäämies aloitti myös ensimmäiset viralliset ulkomaanvierailunsa Keski-Aasian maiden kanssa ja aloitti sen jälkeen alueen johtajien säännöllisten neuvoa-antavien kokousten muodon luomisen. ja luotiin muoto säännöllisten neuvottelukokousten järjestämisestä johtajille.

Uzbekistanin Keski-Aasian maiden kanssa tekemän yhteistyön tuloksena viimeisten 4 vuoden aikana niiden välinen kauppavaihto on yli kaksinkertaistunut 2.5 miljardista dollarista 5.2 miljardiin dollariin. ja CA-maiden osuus Uzbekistanin ulkomaankaupasta kasvoi 1.8 prosentista 5 prosenttiin.

Myös vientiindikaattorit kasvoivat melkein kaksi kertaa 2 miljardista 1.3 miljardiin dollariin, ja Keski-Aasian maiden osuus Uzbekistanin kokonaisviennistä kasvoi 2.5 prosentista 10.8 prosenttiin. Vuoden 14.5 viiden ensimmäisen kuukauden aikana viennin osuus CA-maihin kasvoi 2021% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja CA-maiden osuus kokonaisviennistä (kultaa lukuun ottamatta) kasvoi viidesosaan.

Kaupan kasvun myötä sijoitusyhteistyö laajenee, alueen maissa, joihin osallistuu uzbekistanin pääoma, on avattu yhteisyrityksiä kodinkoneiden, autojen ja tekstiilien tuotantoon Uzbekistanin pääomalla. Uzbekistanin ja Kazakstanin rajalla on aloitettu Kansainvälisen kauppa- ja taloudellisen yhteistyön keskuksen "Keski-Aasia" rakentaminen, sopimukset "Uzbekistanin ja Kirgisian sijoitusrahaston" ja "Uzbekistanin Tadžikistanin sijoitusyhtiön" perustamisesta on allekirjoitettu.

Alueiden välisen yhteistyön mahdollisuudet

Keski-Aasia on markkinat, joiden väkiluku on 75.3 miljoonaa ja bruttokansantuote on 300 miljardia dollaria. Samanaikaisesti BKT: n kasvuvauhti CA-maissa on viime vuosina ollut korkea - keskimäärin 5-7%.

Vuonna 2020 CA-maiden ulkomaankaupan kokonaisliikevaihto oli 142.6 miljardia dollaria, josta 12.7 miljardia dollaria eli 8.9% on alueiden sisäisen kaupan osuus, mikä olisi paljon suurempi, jos jätettäisiin pois alkutuotteiden vienti, jota alue pääasiassa toimittaa kolmansiin maihin.

CA-maiden tärkeimmät kauppareitit ovat pohjoisessa, ulkomaankaupan monipuolistamiseksi lupaava suunta on taloudellisen yhteistyön kehittäminen Etelä-Aasian maiden kanssa.

Etelä-Aasian maat ovat markkinoita, joiden väkiluku on noin 1.9 miljardia (25% maailmasta) ja joiden bruttokansantuote on yli 3.3 biljoonaa dollaria. (3.9% maailman bruttokansantuotteesta) ja ulkomaankaupan liikevaihto on yli 1.4 trn dollaria.

Tällä hetkellä Keski-Aasian maiden ja Etelä-Aasian maiden välinen kauppavaihto on vähäistä, vuonna 2020 - 4.43 miljardia dollaria, mikä on vain 3.2% niiden ulkomaankaupan kokonaisliikevaihdosta. Samanaikaisesti Kazakstanin ulkomaankaupan liikevaihto on 2.3%, Uzbekistan - 3.8%, Turkmenistan - 3.4%, Tadžikistan - 4.0% ja Kirgisia - 1.0%.

Laskelmat osoittavat, että Keski- ja Etelä-Aasian maiden välisellä kaupankäynnillä on realisoitumattomia 1.6 miljardia dollaria, josta Keski- ja Etelä-Aasia - noin 0.5 miljardia dollaria.

Pienestä kaupankäynnistä huolimatta Kalifornian maat ovat kiinnostuneita toteuttamaan suuria investointihankkeita Etelä-Aasian maiden kanssa. Esimerkiksi Kirgisia ja Tadžikistan toteuttavat kansainvälistä CASA-1000-hanketta, joka tarjoaa voimajohtojen rakentamisen 5 miljardin kW / h: n sähkön toimittamiseksi Afganistaniin ja Pakistaniin; Turkmenistan rakentaa Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Intia (TAPI) -kaasuputkea, jonka kapasiteetti on 33 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa; Kazakstan kansainvälisen pohjois-etelä-liikennekäytävän kehittämisessä käyttämällä Iranin Chabaharin satamaa Intian ja muiden Etelä-Aasian maiden kanssa käytävän kaupan lisäämiseen.

Uzbekistan rakentaa kuljetusreittiä etelään

Yhteistyön laajentaminen Etelä-Aasian maiden kanssa ennen kaikkea Afganistan avaa Uzbekistanille uusia lupaavia markkinoita ja kuljetusreittejä.

Vuonna 2020 vienti Afganistaniin oli 774.6 miljoonaa, Intia - 19.7 miljoonaa ja Pakistan - 98.3 miljoonaa, elintarvikkeiden ja teollisuustuotteiden sekä energian tuonti. Suurimmat vientimäärät ovat Afganistanissa sen maantieteellisen sijainnin sekä suuren riippuvuuden vuoksi elintarvikkeiden, teollisuustuotteiden ja energiavarojen tuonnista. Uzbekistan aikoo tuoda Afganistanin kanssa käytävän keskinäisen kaupan vuotuisen määrän vuoteen 2 mennessä 2023 miljardiin dollariin.

Afganistanin alueella on tarkoitus toteuttaa investointihanke "500 kW: n voimajohdon" Surkhan - Puli-Khumri "rakentaminen", joka yhdistää Afganistanin sähköjärjestelmän Uzbekistanin ja Keski-Aasian yhtenäiseen sähköjärjestelmään. .

Tällä hetkellä on käynnissä Mazar-i-Sharif-Herat-rautatien rakennushanke, josta tulee jatkoa Hairaton-Mazar-i-Sharif -rautatieverkolle ja joka muodostaa uuden Afganistanin liikennekäytävän.

Suunnitteilla on kehittää Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar-rautatien rakentamista koskeva hanke, josta keskusteltiin jo helmikuussa pidetyssä kolmenvälisen työryhmän kokouksessa, johon osallistuivat Uzbekistanin, Pakistanin ja Afganistanin hallitusten valtuuskunnat. vuosi Taškentissa.

Tämän rautatien rakentaminen vähentää merkittävästi tavaroiden kuljettamisen aikaa ja kustannuksia Etelä-Aasian maiden ja Euroopan välillä Keski-Aasian kautta.

Lopuksi on huomattava, että Keski-Aasian maiden sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden välisen kaupan määrän lisääminen riippuu suurelta osin luotettavien kuljetusreittien luomisesta tavaroiden toimittamiseksi.

Tältä osin Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar -rautatien rakentamisprojektilla on tärkeä rooli alueiden maille, koska se antaa niille mahdollisuuden vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia tavaroiden toimituksesta ulkomaisille markkinoille.

On huomattava, että näiden yhteisten taloushankkeiden toteuttaminen mahdollistaa Afganistanin aktiivisen osallistumisen, jolla on eräänlainen silta kahden alueen välillä.

Samaan aikaan viimeaikaiset tapahtumat Afganistanissa lisäävät epävarmuutta kansainvälisten taloushankkeiden toteuttamisen näkymistä sen alueella.

Tässä yhteydessä tuleva kansainvälinen konferenssi Keski- ja Etelä-Aasian yhteistyöstä, muun muassa Afganistanin presidentti Ashraf Ghani ja Pakistanin pääministeri Imran Khan, kutsutaan, jos siihen osallistuvat myös Taleban-liikkeen edustajat, voivat on merkittävä rooli määritettäessä kahden alueen maiden välisiä yhteistyönäkymiä.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa