Liity verkostomme!

Yhdistyneet kansakunnat

YK: n yleiskokous hyväksyi Uzbekistanin presidentin ehdottaman päätöslauselman Aralin merialueesta

Julkaistu

on

YK: n yleiskokous hyväksyi 75. täysistunnossaan 18. toukokuuta yksimielisesti päätöslauselman, jossa Aralimeri-alue julistettiin ekologisten innovaatioiden ja teknologian alueeksi, jolla se kannusti tutkimusta ja tieteellistä neuvontaa ympäristön palauttamiseksi ja parantamiseksi, luonnonvarojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi alueen elämänlaatu.

Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirziyoyev esitti aloitteen.

Uzbekistanin edustaja YK: ssa kuvaili Aralin meren kuivumista "yhdeksi aikamme vakavimmista ympäristöongelmista". Alueen heikkenevällä ympäristötilanteella on kauaskantoisia sosioekonomisia, humanitaarisia ja terveysvaikutuksia, hän varoitti ja huomautti, että Aralin meri - maailman neljänneksi suurin järvi 1960-luvulle asti - on vähentynyt hälyttävän nopeasti. Kriisi on saanut Uzbekistanin ja Yhdistyneiden Kansakuntien luomaan yhtenäisen foorumin sen seurausten lieventämiseksi.

Kirgisian edustaja ilmoitti kantansa selvityksestä, että vaikka hän onkin päässyt yksimielisyyteen, huoli Aralin meren tilanteen korjaamiseen suunnattujen varojen tehokkuudesta on edelleen olemassa.

Edustajakokous kehotti jäsenvaltioita, Yhdistyneitä Kansakuntia ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia kehittämään ja toteuttamaan ympäristöystävällisiä tekniikoita sekä energiaa ja vettä säästäviä tekniikoita kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 mukaisesti.

Alueiden komitea (AK)

YK: n vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi ohjata Euroopan elpymistä

Julkaistu

on

Euroopan paikalliset ja alueelliset johtajat vaativat YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden asettamista takaisin Euroopan unionin asialistan kärkeen ja pyytävät EU: n toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ne pannaan täytäntöön vuoteen 2030 mennessä. mielipide Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi tänään täysistunnossaan, että COVID-19-pandemia on osoittanut kestävän kehityksen tärkeyden ja että kestävän kehityksen tavoitteet voivat auttaa siirtymään kohti yhtenäistä, kokonaisvaltaista visiota Seuraavan sukupolven EU. AK: n äskettäin tekemässä tutkimuksessa todetaan kuitenkin, että monissa kansallisissa elvytys- ja sietokykysuunnitelmissa ei ole selkeää ja avointa viittausta YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Meneillään oleva pandemia ja sen odotetut taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat seuraukset osoittavat selvästi kiireellistä tukea kestävän kehityksen tavoitteiden "lokalisointia", jotta voidaan rakentaa takaisin oikeudenmukaisemmalla tavalla ja välttää tulevat terveyskriisit. Kestävän kehityksen tavoitteiden olisi autettava jäsenvaltioiden taloutta elpymään ja toteuttamaan digitaaliset ja vihreät siirtymät kentällä. Kuitenkin, AK: n teettämä äskettäin tekemä tutkimus kuulosti hälytyksestä alueiden ja kaupunkien puutteellisesta osallistumisesta kansallisiin elvytyssuunnitelmiin, vaikka monissa tapauksissa puuttuvat selkeät viittaukset kestävän kehityksen tavoitteisiin, mikä vähentää mahdollisuuksia suunnitelmien yhteisymmärrykseen.

Ricardo Rio (PT / EPP), esittelijä ja Bragan pormestari totesivat: "Kestävän kehityksen tavoitteet melkein kadonnut EU: n kertomuksesta: Ei ole kattavaa strategiaa eikä kestävän kehityksen tavoitteiden tehokasta valtavirtaistamista tai koordinointia Euroopan komission sisäisessä hallinnossa. OECD: n ja AK: n tutkimuksen alustavat tulokset osoittavat selvästi, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat hyvin sitoutuneet kestävään elpymiseen kestävän kehityksen tavoitteiden perusteella. 40% vastaajista on käyttänyt ennen pandemiaa ja alkoi nyt käyttää niitä elpymiseen, kun taas 44% aikoo tehdä sen toipumiseen COVID-19: stä. Tämä on suuri tilaisuus kaikille päättäjille palata vahvemmaksi tästä kriisistä, ja aion kannattavat sitä aktiivisesti yhdessä OECD: n kanssa aktiivisesti EU: n tasolla. "

OECD arvioi että 65 prosenttia 169 kestävän kehityksen tavoitteen 17 tavoitteesta XNUMX prosenttia ei voida saavuttaa ilman paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista tai koordinointia niiden kanssa. Lisäksi, uuden AK: n ja OECD: n yhteisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että 60% paikallis- ja aluehallinnoista uskoo, että COVID-19-pandemia on johtanut enemmän vakaumukseen siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet voivat auttaa omaksumaan kokonaisvaltaisemman lähestymistavan elpymiseen. Siksi AK pitää valitettavana, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat asteittain menettäneet asemaansa EU: n kertomuksessa ja että EU: n päätöksenteossa matalampi profiili vaarantaa niiden mahdollisuudet panna täytäntöön vuoteen 2030 mennessä.

AK: n jäsenet kehottavat Euroopan johtajia olemaan kunnianhimoisia ja johdonmukaisia ​​sisä- ja ulkopolitiikassaan ja ilmoittamaan yhdellä selkeällä tarkoituksella, että EU: n on oltava johtava ja näkyvä puolustaja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa kaikilla hallitustasoilla. Lausunnossa todetaan, että kestävän kehityksen tavoitteiden olisi tarjottava johdonmukainen kehys kaikille EU: n politiikoille ja autettava yhdenmukaistamaan kaikkien rahoitusohjelmien painopisteet. Joskus yhteys YK: n tavoitteiden ja tärkeimpien eurooppalaisten aloitteiden, kuten uuden teollisuusstrategian, välillä näyttää kuitenkin vähäiseltä. Lisäksi se kehottaa Euroopan komissiota käyttämään seuraavaa vuotuista kestävän kasvun strategiaa 2022 kestävän kehityksen tavoitteiden viralliseksi integroimiseksi uudelleen EU-ohjausjaksoon, kestävän kehityksen tavoitteiden ja Palautus- ja sietokykyväline (seuraavan sukupolven EU: n kulmakivi) ja vahvistavat nimenomaisesti kestävän kehityksen tavoitteet keinona EU: lle muodostaa kestävä elpyminen.

Paikalliset ja alueelliset johtajat pyytävät Euroopan komissiota uudistamaan SDG-sidosryhmäalusta tai luoda toinen vuoropuhelufoorumi, jolla on painoarvo ja jäsennelty seuranta, jotta voidaan lisätä kaikkien julkisten ja yksityisten laitosten eri sidosryhmien asiantuntemusta vuoden 2030 agendasta ja neuvoa komissiota suoraan.

Esittelijä Rio soitti kutsun EU: n merkittäville päätöksentekijöille jo tiistaina, jolloin hän otti puheenvuoron Brysselin talousfoorumissa 2021, Euroopan komission lippulaiva vuosittainen taloudellinen tapahtuma yhdessä presidentti Von der Leyenin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa.

Tausta

Alueiden komitea ja OECD tekivät yhdessä touko-kesäkuun 2021 välisenä aikana tutkimuksen kestävän kehityksen tavoitteista kehyksenä COVID-19: n elpymiselle kaupungeissa ja alueilla. Tutkimus sisälsi 86 vastausta 24 EU-maan kunnalta, alueelta ja välittäjältä sekä muutamalta muulta OECD: n ja OECD: n ulkopuolelta. Alustavat havainnot esitettiin tiistaina Kestävän kehityksen tavoitteiden pyöreän pöydän kaupungit ja alueet, kahden päivän online-tapahtuma, jossa keskityttiin kestävän kehityksen tavoitteisiin kehyksenä pitkän aikavälin COVID-19-elvytysstrategioille kaupungeissa ja alueilla. Asiakirja on saatavana tätä.

AK antoi ensimmäisen lausunnon aiheestaKestävän kehityksen tavoitteet: perusta EU: n pitkän aikavälin strategialle kestävää Eurooppaa varten vuoteen 2030 mennessä'' vuonna 2019 esittelijä Arnoldas Abramavičius (LT / EPP) Zarasain piirikunnan kunnanvaltuuston jäsen.

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2020 valmisteluasiakirjan YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen - kattava lähestymistapa.

Continue Reading

Euroopan parlamentti

Guterres: "Pandemia on paljastanut yhteisen haavoittuvuutemme"

Julkaistu

on

Puhuminen parlamentin jäsenille, YK: n pääsihteeri António Guterres (Kuvassa) kiitti Eurooppaa johtajuudesta rokotteiden, ilmastonmuutoksen ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa, EU-asiat.

Istunnon avatessaan presidentti David Sassoli onnitteli Guterresia hänen äskettäisestä tapahtumastaan nimittäminen toiseksi toimikaudeksi pääsihteerinä ja ilmaisi tyytyväisyytensä hänen sitoutumisestaan ​​"vahvistaa monenvälisyyttä, uudistaa Yhdistyneitä Kansakuntia ja vastata edelleen tehokkaasti kohtaamiemme haasteisiin".

Guterres kuvaili EU: n ja YK: n kumppanuutta "välttämättömämmäksi kuin koskaan", ja kiitti unionia siitä, että se pysyi humanitaarisen avun ykkösrahoittajana "maailmanlaajuisesti nopeasti kasvavien tarpeiden yhteydessä". Hän ilmaisi tyytyväisyytensä EU: n pyrkimyksiin lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta, sen johtajuus digitaalisen muutoksen alalla sekä sitoutumisensa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion suojaamiseen maailmanlaajuisesti.

"Pandemia on paljastanut yhteisen haavoittuvuutemme ja yhteenliitettävyytemme", hän sanoi ja kehotti maita "käyttämään tätä kriisiä mahdollisuutena kääntyä vihreämpään, oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään maailmaan". Pääsihteeri oli tyytyväinen EU: n pyrkimykseen saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja sanoi, että maailma katsoo EU: ta "voimakkaaksi sillanrakentajaksi ennen COP26: ta". Hän vaati myös "säännöllisiä, turvallisia ja järjestäytyneitä siirtolaispolkuja".

Hän totesi, että "rokoterahasto on aikamme suurin moraalinen koe", hän kiitti EU: ta solidaarisuudesta Covax-laitokseen ja vaati maailmanlaajuista rokotussuunnitelmaa. Hän pyysi myös rohkeita ja rohkeita toimia "kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden järkyttävän eriarvoisuuden torjumiseksi".

Lue lisää 

Continue Reading

Portugali

YK: n turvallisuusneuvosto tukee Guterresia toiseksi toimikaudeksi

Julkaistu

on

By

YK: n turvallisuusneuvosto tuki pääsihteeri Antonio Guterresia (Kuvassa) tiistaina (8. kesäkuuta) toiseksi toimikaudeksi ja suositteli 193-jäsenisen yleiskokouksen nimittävän hänet uudeksi viideksi vuodeksi 1. tammikuuta 2022 alkaen, kirjoittaa Michelle Nichols.

Viron YK: n suurlähettiläs, kesäkuun neuvoston puheenjohtaja Sven Jürgenson sanoi, että yleiskokous kokoontuu todennäköisesti nimittämään 18. kesäkuuta.

"Olen erittäin kiitollinen neuvoston jäsenille heidän luottamuksestaan ​​minuun", Guterres sanoi lausunnossaan. "Olisin syvästi nöyrä, jos yleiskokous antaisi minulle toisen toimeksiannon."

Guterres seurasi Ban Ki-moonia tammikuussa 2017, vain viikkoja ennen kuin Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti. Suuri osa Guterresin ensimmäisestä kaudesta keskittyi Trumpin sijoittamiseen, joka kyseenalaisti Yhdistyneiden Kansakuntien arvon ja monenvälisyyden.

Yhdysvallat on YK: n suurin rahoittaja, jonka osuus on 22 prosenttia tavanomaisesta talousarviosta ja noin neljännes rauhanturvabudjetista. Tammikuussa virkaan astunut presidentti Joe Biden on alkanut palauttaa Trumpin tekemiä rahoitusleikkauksia joillekin YK: n virastoille ja palannut takaisin maailman elimeen.

Kourallinen ihmistä yritti haastaa Guterresin, mutta hän oli muodollisesti vastustamaton. Henkilöä pidettiin ehdokkaana vasta kerran, kun jäsenvaltio oli esittänyt sen. Portugali esitti Guterresia toiselle toimikaudelle, mutta kenelläkään muulla ei ollut jäsenvaltion tukea.

Guterres, 72, oli Portugalin pääministeri vuosina 1995-2002 ja YK: n pakolaisjärjestön johtaja vuosina 2005-2015. Pääsihteerinä hän on ollut ilmastotoimien, COVID-19-rokotteiden kaikille ja digitaalisen yhteistyön cheerleader.

Kun hän otti ohjat YK: n päälliköksi, maailman elin kamppaili sotien lopettamiseksi ja humanitaaristen kriisien ratkaisemiseksi Syyriassa ja Jemenissä. Nämä konfliktit ovat edelleen ratkaisematta, ja Guterres on myös edessään hätätilanteissa Myanmarissa ja Etiopian Tigrayssa.

New Yorkissa toimiva Human Rights Watch kehotti Guterresia ottamaan julkisemman kannan toisella toimikaudellaan ja totesi, että hänen "viimeaikainen halukkuutensa" tuomita Myanmarin ja Valkovenäjän väärinkäytökset tulisi laajentaa "voimakkaisiin ja suojattuihin" hallituksiin, jotka ansaitsevat tuomion.

"Guterresin ensimmäinen termi määriteltiin julkisella hiljaisuudella Kiinan, Venäjän, Yhdysvaltojen ja heidän liittolaistensa ihmisoikeusloukkauksista", sanoi Human Rights Watchin johtaja Kenneth Roth.

YK: n tiedottaja Stephane Dujarric sanoi, että Guterresilla on "vahva kanta ihmisoikeuksien puolustamiseen, puhumalla väärinkäytöksistä".

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa