Liity verkostomme!

Ukraina

Askel kohti rauhaa Ukrainassa

SHARE:

Julkaistu

on

Josep Borrell, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja

Sveitsin järjestämä rauhanhuippukokous kokoaa yhteen lähes 100 kansakuntaa eri puolilta maailmaa keskustelemaan prosessin käynnistämiseksi Ukrainan vastaisen sodan lopettamiseksi. EU tukee täysin näitä pyrkimyksiä. Kukaan ei halua rauhaa enempää kuin Ukrainan kansa, mutta kestävä rauha voidaan saavuttaa vain, jos se perustuu YK:n peruskirjan perusperiaatteisiin.

Tänä viikonloppuna osallistun Huippukokous Ukrainan rauhasta Sveitsissä. Se ei ole foorumi suorille neuvotteluille Ukrainan ja Venäjän välillä. Tämän huippukokouksen tavoitteena on pikemminkin kehittää osallistuvien maiden kesken yhteisiä rauhanparametreja, jotka perustuvat kansainväliseen oikeuteen ja YK:n peruskirjaan. 

Huippukokouksessa keskitytään myös valikoituihin käytännön kysymyksiin, joihin Venäjä on otettava mukaan: miten voidaan parantaa ydinturvallisuutta, helpottaa vankien vaihtoa ja varmistaa useiden tuhansien siepattujen ukrainalaisten lasten paluu Venäjälle. Tämä käytäntö juontaa juurensa pimeämpiin aikoihin. Euroopan historia. Se keskittyy myös vapaan navigoinnin varmistamiseen ja Mustanmeren satamainfrastruktuurin suojelemiseen. Ukrainaa vastaan ​​käydyn hyökkäyssodan vaikutukset ulottuvat kauas sen rajojen ulkopuolelle. Pitkittynyt tai jäätynyt konflikti jatkaisi epävakautta ja uhkaisi maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja taloudellista vakautta. Edistyminen näillä alueilla voisi ajan myötä avata mahdollisuuksia vuorovaikutukseen Venäjän kanssa muilla aloilla.

Tämä sota ja sen lopputulos ovat tärkeitä Ukrainalle, mutta myös Euroopan turvallisuudelle. Tulitauko, joka sallisi Venäjän pitää sortohallinnonsa miehitetyillä alueilla, palkitsisi tämän aggression, heikentäisi kansainvälistä oikeutta ja rohkaisisi Venäjän alueellista laajentumista. Jokainen YK:n raportti vuodesta 2022 lähtien tarjoaa runsaasti todisteita ukrainalaisten julmasta sorrosta ja järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista miehitetyssä Ukrainassa.  

Kukaan ei halua rauhaa enempää kuin ukrainalaiset. Oikeat rauhanolosuhteet ovat kuitenkin tärkeitä Ukrainalle ja maailmalle. Venäjä käy provosoimatonta valintojen sotaa, jota ajaa keisarillinen kunnianhimo, kun taas Ukraina käy välttämättömyyden sotaa puolustaen oikeuttaan olla olemassa. Kuten Vladimir Putin totesi Pietarissa muutama päivä sitten, hän tavoittelee täyttä voittoa taistelukentällä eikä näe kiireellistä sodan lopettamista. Vain muutama viikko sitten hän aloitti uuden hyökkäyksen Harkovaa vastaan. Hänen ohjuksensa ovat suurelta osin tuhonneet Ukrainan energiainfrastruktuurin ja tappavat edelleen ukrainalaisia ​​siviilejä joka päivä. 

Mainos

Samaan aikaan hänen lähettiläänsä kiertävät maailmaa estääkseen maita osallistumasta rauhanhuippukokoukseen. Venäjä ei selvästikään ole valmis aloittamaan hyvässä uskossa käytäviä neuvotteluja ja käyttäisi mitä tahansa tulitaukoa aseistaakseen ja hyökätäkseen uudelleen. Venäjän narratiivit rauhasta ovat vain naamioituja yrityksiä legitimoida sen alueiden valloitussota. 

Näin ollen Venäjän julistus, jonka mukaan se ei osallistu Sveitsin huippukokoukseen, vaikka se olisi kutsuttu, ei tullut yllätyksenä. Kuitenkin lähes 100 maan ja organisaation osallistuminen Aasiasta, Lähi-idästä, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta osoittaa vahvaa kansainvälistä tukea sodan lopettamiseksi YK:n peruskirjan perusteella. Tämä on ratkaisevan tärkeää Venäjän hyökkäyssodan uhrin Ukrainan rauhoittamiseksi ennen mahdollisia suhteita Venäjän kanssa. 

Huippukokouksessa käsitellään myös muita ehdotuksia, mutta uskomme, että Ukrainan 10 pisteen rauhankaava on uskottavin perusta tuleville rauhanneuvotteluille. Ehdotukset, joissa ei viitata YK:n peruskirjaan ja sivuuttavat Ukrainan poliittisen suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja itsepuolustusoikeuden, merkitsisivät hyökkääjän palkitsemista ja Venäjän rajojen uudelleenpiirtämisyrityksen oikeuttamista. Tällaiset ehdotukset eivät voi tuoda kestävää rauhaa. Tältä osin Kiinan puuttuminen Sveitsistä ja sen pyrkimys osallistumisen hillitsemiseksi eivät vahvista Kiinan puolueettomuusvaatimuksia.

EU haluaa rauhaa Ukrainaan. Kansainvälisiä normeja kunnioittava diplomaattinen ratkaisu saisi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tuen. Samanaikaisesti meidän on jatkettava diplomaattisten ponnistelujemme yhdistämistä sotilaalliseen tukeen YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisen Ukrainan itsepuolustusoikeuden mukaisesti. Koska Putin ei osoita aikomusta neuvotella hyvässä uskossa, Euroopan jatkuva sotilaallinen tuki Ukrainalle on Ukrainan rauhan kannalta yhtä tärkeää kuin tukemme diplomaattiselle tielle. 

Kyllä, sodat yleensä päättyvät rauhansopimukseen, mutta tämän rauhansopimuksen sisältö on ratkaiseva Euroopan ja maailmanlaajuisen turvallisuuden sekä kansainvälisen sääntöihin perustuvan järjestyksen kannalta. Tehdään Sveitsin rauhanhuippukokouksesta ensimmäinen askel kohti oikeudenmukaista, YK:n peruskirjaan perustuvaa rauhaa Ukrainassa.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa