Liity verkostomme!

Ukraina

Ukrainan jälleenrakentaminen koulutuksen avulla

SHARE:

Julkaistu

on

Salvatore Nigro, JA Europen toimitusjohtaja, joka on tehnyt yhteistyötä UNICEFin kanssa UPLIFTin toimittamiseksi.

Ukraina on hyväksynyt lakiesityksen, joka mukauttaa maan koulutuspolitiikkaa EU-standardien mukaiseksi, koska se on ratkaisevan tärkeä jatkuvan konfliktin aiheuttaman koulutusjärjestelmän uudelleenrakentamisen kannalta. Tämä laki on viimeisin uudistusten sarjassa, jonka Ukraina on toteuttanut yhdenmukaistaakseen paremmin instituutioitaan ja politiikkaansa EU:n kanssa pyrkiessään liittymään unioniin.

Tämä mukauttaminen tarkoittaa, että kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ukrainalaisten vastaanottajamaissa kaikkialla Euroopassa hankkimat pätevyydet vaikuttavat suoraan Ukrainan koulutus- ja työllisyysjärjestelmiin. Siksi, jos he päättävät palata Ukrainaan, he eivät ole perillä. 

Lakiesityksen vaikutus riippuu kuitenkin siitä, että lapsia saadaan nyt lisää koulutukseen, sillä sillä on merkitystä vain tutkinnon kotiin tuoville. 

koulutus Esteet – Kieli ja epävarmuus 
Ukrainan sodan alkamisen jälkeen yli 6 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta, ja heistä lähes 2 miljoonaa on lapsia. Kouluttajien ja hallitusten ponnisteluista huolimatta noin 40% ukrainalaisista opiskelijoista kokee koulutushäiriöitä, kun he kamppailevat integroituakseen isäntämaidensa uusiin yhteiskuntiin.

Selvityksen mukaan OECD, ja omat kokemuksemme isäntämaissa toteutetuista toimista nuorten ukrainalaisten pakolaisten kanssa, kieli oli useimmin ilmoitettu lasten kohtaama koulutuksen este. Monet lapset perheineen eivät puhu isäntämaansa kieltä. Tämä estää heitä ymmärtämästä ilmoittautumisprosesseja ja kurssitöitä sekä muodostamasta tärkeitä vertaisyhteyksiä. 

Mainos

UPLIFTin kanssa tekemämme työn kautta olemme nähneet kuinka pakolaiset liikkuvat jatkuvasti, ja tämä epävarmuus ja jatkuvuuden puute on toinen suuri este, joka estää pitkäaikaisia ​​koulutussitoumuksia. Olemme nähneet, kuinka nuoret osallistuvat harvemmin isäntämaiden koulutukseen, kun he uskovat voivansa lähteä pian palatakseen kotiin tai jatkaakseen toiseen maahan. 

Esteiden ylittäminen 

Näiden esteiden voittamiseksi meidän on varustettava kotiseudultaan siirtymään joutuneille ukrainalaisille opiskelijoille työkalut ja resurssit, joilla he voivat päästä käsiksi ja menestyä, ja viime kädessä edistää talouksia.

Siksi on tärkeää varmistaa, että koulutusohjelmat ovat saatavilla sekä henkilökohtaisesti että verkossa. Jokainen lapsi oppii eri tavalla, ja isäntämaissa havaitsimme, että maiden välillä oli eroja henkilökohtaisessa ilmoittautumisessa. 

Siksi olemme asettaneet sisältömme saataville verkossa ja digitaalisen verkoston luomisen opiskelijoille. Olemme myös tehneet tiivistä yhteistyötä koulun ulkopuolisten organisaatioiden kanssa tukeaksemme niitä, joiden on ollut vaikea käydä paikallisissa kouluissa. 

Ja niille siirtymään joutuneille lapsille, jotka haluavat oppia henkilökohtaisesti, järjestämme myös henkilökohtaiset innovaatioleirit ja kasvokkain -ohjelmia.

Tarjottavien koulutustyyppien joustavuuden lisäksi myös kaikkien kielten perusteiden kattaminen on keskeistä. Tarjoamalla kursseja sekä ukrainaksi että isäntämaidensa kielillä nämä ohjelmat puuttuvat myös merkittäviin kielimuuriin, jotka ovat estäneet monia ukrainalaisia ​​pakolaisia ​​pääsemästä perinteiseen koulunkäyntiin.

Ydintutkijoiden ohella UPLIFTin kaltaiset kattavat ohjelmat tarjoavat kriittistä lisätukea digitaalisten taitojen, urakehityksen ja mielenterveyden alalla – valmistavat opiskelijoita kokonaisvaltaisesti tulevaan tielle ja varmistavat, että nuoret ukrainalaiset tuntevat omistajuuden tulevaisuudestaan. 

Päättäjien, viranomaisten ja yksityisen sektorin on jatkossakin tuettava verkko- ja joustavien koulutusvaihtoehtojen laajentamista. Nämä menetelmät eivät ainoastaan ​​ylitä maantieteellisiä ja logistisia esteitä, vaan tarjoavat myös siirtymään joutuneiden opiskelijoiden tarvitseman jatkuvuuden ja autonomian. Investoimalla sekä muodolliseen että täydentävään digitaaliseen oppimiseen voimme antaa ukrainalaisille pakolaisille mahdollisuuden hakea koulutustaan ​​missä ja milloin vain pystyvät.

Innolla 

Vaikka suhtaudumme myönteisesti siihen, että Ukrainan hallitus pyrkii saattamaan koulutusjärjestelmänsä EU-standardien mukaiseksi, sota jatkuu. Helmikuussa 2024 maailmassa oli 6.5 miljoonaa ukrainalaista pakolaista, ja on erittäin tärkeää, että meillä on aloitteita, jotka tukevat näitä siirtymään joutuneita henkilöitä heidän vastaanottajamaissaan ja verkossa. 

Jatkuvaa tukea tarvitaan sen varmistamiseksi, että kotiseudultaan siirtymään joutuneet nuoret saavat pätevyyden, joka tunnustetaan kotimaassaan, ja siksi heillä on valtuudet liittyä työvoimaan ja osallistua maan jälleenrakennustoimiin. Meidän on varmistettava, että ukrainalaisilla lapsilla on työkalut ja resurssit, joita he tarvitsevat jatkaakseen oppimista, kasvamista ja valmistautumista tulevaan tiehen – riippumatta siitä, minne heidän matkansa heidät vievät.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa