Liity verkostomme!

Ukraina

Euroopan komissio maksaa ensimmäisen erän uudesta 1 miljardin euron makrotaloudellisesta rahoitusavusta Ukrainalle

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on tänään maksanut EU:n puolesta ensimmäisen puoliskon (500 miljoonaa euroa) uudesta 1 miljardin euron makrotaloudellisen rahoitusavun (MFA) operaatiosta Ukrainalle. Toinen erä (toiset 500 miljoonaa euroa) maksettiin 2. elokuuta. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät päätöksen tästä uudesta poikkeuksellisesta makrotaloudellisesta rahoitusavusta 12. heinäkuuta 2022.

Tämä 1 miljardin euron ylimääräinen makrotaloudellinen apu on osa EU:n ja kansainvälisen yhteisön poikkeuksellisia pyrkimyksiä auttaa Ukrainaa vastaamaan välittömiin rahoitustarpeisiinsa Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyksen seurauksena. Se on ensimmäinen osa poikkeuksellista enintään 9 miljardin euron makrotaloudellista rahoitusapupakettia, joka julkistettiin 18. toukokuuta 2022 annetussa komission tiedonannossa ja jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 23.–24. kesäkuuta 2022. Se täydentää EU:n jo myöntämää tukea, mukaan lukien 1.2 miljardin euron hätälaina maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhdessä ohjelman kaksi osa-aluetta nostavat Ukrainan makrotaloudellisen rahoitusavun sodan alusta lähtien 2.2 miljardiin euroon.

Makrotaloudellisen rahoitusavun varat on annettu Ukrainan käyttöön pitkäaikaisten lainojen muodossa edullisin ehdoin. Apu tukee Ukrainan makrotaloudellista vakautta ja yleistä sietokykyä Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen ja siitä seuraavien taloudellisten haasteiden yhteydessä. Solidaarisuuden lisäosoituksena EU:n talousarvio kattaa tämän lainan korkokulut. Kuten kaikki aikaisemmat makrotaloudellisen rahoitusavun lainat, komissio lainaa varoja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja siirtää tuotot samoin ehdoin Ukrainalle. Tämä Ukrainalle myönnetty laina on 70 prosenttia EU:n talousarviosta varatusta arvosta.  

Tämä taloudellinen apu täydentää EU:n tähän mennessä antamaa ennennäkemätöntä tukea, erityisesti humanitaarista, kehitys- ja puolustusapua, Ukrainan viennin kaikkien tuontitullien keskeyttämistä vuodeksi tai muita yhteisvastuullisia aloitteita, esimerkiksi liikenteen pullonkaulojen poistamiseksi, jotta vienti erityisesti jyvien osalta.

Talous, joka toimii ihmisille Varapääjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Tämä 1 miljardin euron maksu on ensimmäinen osa 9 miljardin euron makrotaloudellista rahoitusapupakettiamme, jolla autetaan Ukrainaa vastaamaan Venäjän julman sodan aiheuttamiin hätätaloudellisiin tarpeisiinsa. Samanaikaisesti teemme tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa tulevista vaiheista Ukrainan pitkän aikavälin jälleenrakentamiseksi. EU antaa kaiken tarvittavan poliittisen, taloudellisen, sotilaallisen ja humanitaarisen tuen Ukrainan ja sen kansan auttamiseksi Venäjän jatkuvan laittoman hyökkäyksen edessä – niin kauan kuin se kestää.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell (kuvassa) sanoi: "Tuemme Ukrainalle on horjumatonta. Jatkamme Ukrainan kansan tukemista - poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisin keinoin - Venäjän aggression aiheuttamien vastoinkäymisten ja haasteiden kohtaamisessa. Ukraina puolustaa itsemääräämisoikeuttaan ja olemassaolooikeuttaan päättäväisesti ja arvokkaasti. EU tukee Ukrainaa näissä pyrkimyksissä ja aikoo jatkaa niin.

Budjetista ja hallinnosta vastaava komissaari Johannes Hahn sanoi: "Komission nopea maksaminen poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun 1 miljardin euron lainan ensimmäisestä erästä osoittaa EU:n horjumattoman solidaarisuuden Ukrainaa ja sen kansaa kohtaan. EU:n talousarviolla on keskeinen rooli tässä yhteisvastuussa, sillä se tukee näitä varoja 70 prosentilla niiden arvosta ja kattaa lainan korkokustannukset. Toinen esimerkki siitä, että EU:n budjetti tarjoaa myös kumppaneillemme kriisiaikoina.”

Mainos

Talouskomissaari Paolo Gentilon sanoi: "Tällä maksulla Euroopan komissio jatkaa Ukrainan tukemista sen julkisen talouden tukemisessa. Venäjän hellittämättömän ja julman aggression edessä EU:n on säilytettävä horjumaton solidaarisuus Ukrainan kansaa kohtaan. Tämän poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun toista osaa koskevaa ehdotusta käsitellään parhaillaan, kuten toukokuussa ilmoitettiin ja jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi.

Tausta

EU on jo antanut Ukrainalle merkittävää apua viime vuosina makrotaloudellisen rahoitusapuohjelmansa puitteissa. Vuodesta 2014 lähtien EU on myöntänyt Ukrainalle yli 5 miljardia euroa viiden makrotaloudellisen rahoitusapuohjelman kautta tukemaan laajan uudistusohjelman täytäntöönpanoa sellaisilla aloilla kuin korruption torjunta, riippumaton oikeusjärjestelmä, oikeusvaltio ja liiketoimintaympäristön parantaminen. . Lisäksi komissio myönsi aiemmin tänä vuonna 1.2 miljardin euron makrotaloudellisen rahoitusavun hätälainan, jota varten komissio keräsi varoja kahdella suunnatulla annilla vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Komissio esitti suunnitelmat 18. toukokuuta Viestintä EU:n välitön vastaus Ukrainan rahoitusvajeen korjaamiseksi sekä pitkän aikavälin jälleenrakennuspuitteet. EU-pankin EIP:n hallitus hyväksyi 25. heinäkuuta € 1.59 miljardia EU:n talousarviosta myönnettävin takuin rahoitettuna taloudellisena avuna Ukrainan auttamiseksi korjaamaan kaikkein olennaisin vaurioitunut infrastruktuuri ja käynnistämään uudelleen erittäin tärkeitä hankkeita Ukrainan kansan kiireellisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Makrotaloudellisen rahoitusavun rahoittamiseksi komissio lainaa pääomamarkkinoilta EU:n puolesta rinnakkain muiden ohjelmiensa, erityisesti NextGenerationEU:n ja SUREn, kanssa. Mahdollinen lainanotto Ukrainalle on ennakoitu komission rahoitussuunnitelmassa vuoden 2022 toiselle puoliskolle. Lisätietoa EU:n Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen myöntämästä avusta on saatavilla. verkossa.

Makrotaloudellisen avun (MFA) operaatiot ovat osa EU:n laajempaa yhteistyötä naapurimaiden kanssa ja ne on tarkoitettu poikkeukselliseksi EU:n kriisinhallintavälineeksi. Ne ovat saatavilla EU:n naapurimaille, joilla on vakavia maksutaseongelmia. Makrotaloudellisen rahoitusavun lisäksi EU tukee Ukrainaa useilla muilla välineillä, mukaan lukien humanitaarinen apu, budjettituki, temaattiset ohjelmat sekä tekninen apu ja yhdistelmäjärjestelyt investointien tukemiseksi.

Lisätietoja 

Presidentti von der Leyenin julkilausuma EU:n taloudellisesta tuesta Ukrainalle

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2022/1201, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2022, poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

Eurooppa-neuvoston päätelmät 23. kesäkuuta

Tiedonanto, annettu 18 päivänä toukokuuta 2022, Ukrainan avustus- ja jälleenrakennustoimista

Makrotaloudellinen apu Ukrainalle

EU:n edustusto Ukrainassa

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa