Liity verkostomme!

Gibraltar

EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet: Komissio ehdottaa luonnosta Gibraltaria koskeviksi neuvotteluiksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on antanut suosituksen neuvoston päätökseksi, jolla valtuutetaan aloittamaan neuvottelut Gibraltaria koskevasta EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksesta. Komissio esitti myös ehdotuksensa neuvotteluohjeiksi.

Nyt neuvoston tehtävänä on hyväksyä tämä luonnos toimeksiannoksi, jonka jälkeen komissio voi aloittaa muodolliset neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

Varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, sekakomitean ja kumppanuusneuvoston yhteispuheenjohtaja, totesi: "Esittämällä tämän luonnoksen toimeksiannoksi kunnioitamme Espanjalle tekemäämme poliittista sitoutumista aloittaa neuvottelut erillisestä sopimuksesta EU: n ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Gibraltarilla. Tämä on yksityiskohtainen toimeksianto, jonka tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti niihin, jotka asuvat ja työskentelevät Espanjan ja Gibraltarin välisen rajan kummallakin puolella, samalla kun suojellaan Schengen-alueen ja sisämarkkinoiden eheyttä. "

Gibraltaria ei sisällytetty EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen kauppa- ja yhteistyösopimukseen, josta EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat vuoden 2020 lopussa. Komissio sitoutui aloittamaan neuvottelut erillisestä Gibraltaria koskevasta sopimuksesta, jos Espanja sitä pyytää. Siksi komissio suosittelee nyt neuvostolle luvan käynnistää erityiset neuvottelut Gibraltarista.

Luonnos toimeksiannoksi

Suositus perustuu Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä viime vuonna 31. joulukuuta saavutettuun poliittiseen yhteisymmärrykseen. Se ei rajoita suvereniteettia ja lainkäyttövaltaa koskevia kysymyksiä, ja siinä keskitytään yhteistyöhön alueella.

Ehdotetuissa neuvotteluohjeissa esitetään ratkaisuja henkilöiden ja tavaroiden fyysisten tarkastusten ja tarkastusten poistamiseksi Espanjan ja Gibraltarin välisellä maarajalla ja samalla varmistetaan Schengen-alueen ja sisämarkkinoiden eheys. Ehdotuksiin sisältyy sääntöjä, joissa määritetään vastuu turvapaikasta, palauttamisesta, viisumista, oleskeluluvista sekä operatiivisesta poliisiyhteistyöstä ja tietojenvaihdosta.

Muut toimenpiteet sisältyvät eri aloihin, kuten maa- ja lentoliikenne, rajat ylittävien työntekijöiden oikeudet, ympäristö, taloudellinen tuki ja tasapuolisten toimintaedellytysten luominen. Siinä suunnitellaan vankka hallintomekanismi, mukaan lukien sopimuksen täytäntöönpanon tarkastelu neljän vuoden kuluttua, molempien osapuolten mahdollisuus irtisanoa sopimus milloin tahansa ja mahdollisuus keskeyttää sopimuksen soveltaminen yksipuolisesti tietyissä olosuhteissa.

Erityisesti sopimus vaikuttaa Espanjaan naapurina olevana Schengen-jäsenvaltiona ja jäsenvaltiona, jolle uskotaan tulevan sopimuksen tiettyjen määräysten soveltaminen ja täytäntöönpano. Siksi komissio ylläpitää läheisiä yhteyksiä Espanjan viranomaisiin neuvottelujen aikana ja sen jälkeen ottamalla heidän näkemyksensä asianmukaisesti huomioon.

Ulkorajavalvonnan osalta voidaan todeta, että olosuhteet, joissa tarvitaan lisää teknistä ja operatiivista tukea, jokainen jäsenvaltio, Espanja mukaan lukien, voi pyytää Frontexia apua velvoitteidensa täyttämisessä. Komissio myöntää, että Espanja on jo ilmaissut aikovansa pyytää Frontexilta apua.

Tausta

Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n välinen kauppa- ja yhteistyösopimus jätti Gibraltarin alueellisen soveltamisalan ulkopuolelle (774 artiklan 3 kohta). Komissio vastaanotti 31. joulukuuta 2020 muistion ehdotetusta kehyksestä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n oikeudelliselle välineelle, jossa esitetään Gibraltarin tulevat suhteet EU: hun. Komission asiaankuuluvat yksiköt ovat tutkineet tätä tiiviissä yhteistyössä Espanjan kanssa. Ehdotettujen puitteiden pohjalta ja unionin sääntöjen ja etujen mukaisesti komissio on tänään antanut suosituksen neuvoston päätökseksi, jolla valtuutetaan aloittamaan neuvottelut Gibraltaria koskevasta EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksesta, ja esitti ehdotuksensa neuvotteluohjeiksi.

Lisätietoja

Suositus neuvoston päätökseksi neuvottelujen aloittamisesta Gibraltaria koskevaa EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä sopimusta varten

Mainos
Mainos

Nousussa