Liity verkostomme!

UK

Yhdistynyt kuningaskunta haluaa määrittelemättömän keskeytyksen ja Pohjois-Irlannin pöytäkirjan uudelleenneuvottelut

Julkaistu

on

Yhdistynyt kuningaskunta esittelitie eteenpäin”Irlannin / Pohjois-Irlannin pöytäkirjasta (NIP) Westminsterin parlamentille tällä viikolla. Pohjois-Irlannin ulkoministeri Brandon Lewis ei halua muuta kuin neuvotteluja, joihin liittyy pysähdys pidennetyillä lisäajoilla eikä EU: lla ole enää oikeustoimia.  

NIP on tietysti osa EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimus, Britannian pääministeri neuvotteli `` uunivalmiin '' sopimuksen, jota käytettiin tärkeimpänä taisteluhuutona vuoden 2019 vaaleissa ja sitten ryntäsi parlamentin läpi vähäisellä erimielisyydellä. 

Yhdistynyt kuningaskunta ei keskustellut komentopaperistaan ​​EU: n kanssa etukäteen - mutta Yhdistynyt kuningaskunta on - jälleen kerran - toiminut yksipuolisesti ja kuulematta EU: ta.

Mainos

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää nyt, että se joutui neuvottelemaan Pohjois-Irlantia koskevasta optimaalista huonommasta sopimuksesta seuraavasti: "Parlamentin Benn-Burt-laissa vaadittu vaatimus siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta ei voi poistua EU: sta ilman sopimusta", laki, joka on annettu välttämään niin - kutsutaan sopimuksettomaksi skenaarioksi. Tämä heidän mukaansa heikensi radikaalisti hallituksen neuvottelukäsiä.

Yhdistynyt kuningaskunta väittää myös, että uusien tullijärjestelyjen hyvin dokumentoidut vaikutukset olivat tuntemattomia, vaikka julkishallinnon toimittamat selittävät asiakirjat ja monien Pohjois-Irlannista ja muualta tulleiden elinten tuolloin antamat panokset. Vaikka neuvottelija olisi eristetty osastonsa ulkopuolella olevasta maailmasta, hän ei olisi kyennyt ylläpitämään autuaa - ja nyt hyödyllistä - tietämättömyyttä.

Yhdistynyt kuningaskunta hahmottaa tekemänsä työn ja puoli miljardia kiloa investointeja, joita se on tehnyt yrittääkseen varmistaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on valmis muutoksiin, jotka tulevat voimaan 1. tammikuuta 2021. Se viittaa myös ongelmiin, joita se pitää ongelmina. mukaan lukien tapahtunut kaupan vääristyminen, mukaan lukien Irlannin Pohjois-Irlantiin suuntautuvan tavaravientin arvon 50 prosentin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan tämä antaa sille perustan käyttää pöytäkirjan 16 artiklaa, mikä antaisi sille mahdollisuuden yksipuolisesti ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia, ja erosopimuksen sekakomitea tarkastelee niitä uudelleen kolmen kuukauden välein.

Mainos

- reaktio Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič antoi nopean: "Irlantia / Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja on yhteinen ratkaisu, jonka EU löysi pääministeri Boris Johnsonin ja Lord David Frostin kanssa [...]. Pöytäkirja on pantava täytäntöön. Kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

"EU on etsinyt joustavia ja käytännöllisiä ratkaisuja voittamaan Pohjois-Irlannin kansalaisten vaikeudet pöytäkirjan täytäntöönpanossa. Esimerkiksi 30. kesäkuuta komissio esitti toimenpidepaketin tiettyjen kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi, mukaan lukien omien sääntöjemme muuttaminen, jotta varmistettaisiin lääkkeiden pitkäaikainen toimitus Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin. Näiden ratkaisujen tarkoituksena on ollut hyödyttää Pohjois-Irlannin kansaa.

"Olemme valmiita jatkamaan luovien ratkaisujen etsimistä pöytäkirjan puitteissa kaikkien Pohjois-Irlannin yhteisöjen edun mukaisesti. Emme kuitenkaan hyväksy pöytäkirjan uudelleenneuvotteluja. "

Euroopan parlamentin Yhdistyneen kuningaskunnan koordinointiryhmän johtaja David McAllister twiitti, että Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksesta keskustellaan huomenna (22. heinäkuuta), mutta twiitti: "Pöytäkirjassa otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätös poistua sisämarkkinoista ja tulliliitosta. Se noudattaa pitkäperjantain sopimusta ja varmistaa rauhan ja vakauden Pohjois-Irlannissa. Protokollaa ei voida neuvotella uudelleen tai korvata. "

Yhdistyneen kuningaskunnan lehdistötiedotteessa todetaan: "Pöytäkirjaa ei romuteta, mutta tarvitaan merkittäviä muutoksia kestävän" uuden tasapainon "saavuttamiseksi, mikä asettaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n suhteet vakaalle pohjalle. [...] 

"Tämän toteuttamiseksi tarvitaan merkittäviä muutoksia tavarakauppaa koskeviin järjestelyihin ja institutionaalisiin puitteisiin. Nämä sisältävät:

· Otetaan käyttöön tiukempi, näyttöön perustuva ja kohdennettu lähestymistapa vaarassa olevien tavaroiden pääsyn estämiseksi sisämarkkinoille. Olemme valmiita panemaan Irlanninmerellä täytäntöön EU: n tullisäännöt Pohjois-Irlannin kautta Irlantiin suuntautuville tavaroille, mutta Pohjois-Irlantiin menevien ja siellä pysyvien tavaroiden on voitava liikkua lähes vapaasti, ja tulli- ja SPS-prosesseja tulisi soveltaa vain tavaroihin aidosti tarkoitettu EU: lle.

· Varmistetaan, että Pohjois-Irlannin yrityksillä ja kuluttajilla on jatkossakin normaali pääsy muun Yhdistyneen kuningaskunnan tavaroihin, joihin he ovat pitkään luottaneet. Pohjois-Irlannin sääntely-ympäristön tulisi sietää erilaisia ​​standardeja, jolloin Yhdistyneen kuningaskunnan standardien mukaisesti valmistetut ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten sääntelemät tuotteet voivat liikkua vapaasti Pohjois-Irlannissa niin kauan kuin ne pysyvät Pohjois-Irlannissa.

· Pöytäkirjan hallintopohjan normalisointi siten, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n välisiä suhteita eivät viime kädessä valvoa EU: n toimielimet, mukaan lukien tuomioistuin. Meidän pitäisi palata normaaliin peruskehykseen, jossa hallintoa ja riitoja hallitaan yhdessä ja viime kädessä kansainvälisen välimiesmenettelyn kautta. "

Brexit

Britannia viivästyttää Brexitin jälkeisen kaupan valvonnan täytäntöönpanoa

Julkaistu

on

Britannia kertoi tiistaina (14. syyskuuta) viivyttävänsä joidenkin Brexitin jälkeisten tuontivalvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, toisen kerran, kun niitä on siirretty taaksepäin.

Britannia lähti Euroopan unionin yhtenäismarkkinoilta viime vuoden lopussa, mutta toisin kuin Bryssel, joka otti rajavalvonnan käyttöön välittömästi, se ryhtyi tuontitarkastusten käyttöönottoon tavaroiden, kuten elintarvikkeiden, antamiseksi yrityksille aikaa sopeutua.

Hallitus on viivästyttänyt tarkastusten käyttöönottoa jo kuusi kuukautta 1. huhtikuuta, ja nyt hallitus on siirtänyt täydellisten tulli -ilmoitusten ja tarkastusten tarpeen takaisin 1. tammikuuta 2022. Turvallisuus- ja turvallisuusilmoituksia vaaditaan ensi vuoden 1. heinäkuuta alkaen.

Mainos

"Haluamme, että yritykset keskittyvät toipumiseen pandemiasta sen sijaan, että joutuisivat käsittelemään uusia vaatimuksia rajalla, minkä vuoksi olemme laatineet käytännöllisen uuden aikataulun täydellisen rajavalvonnan käyttöönotolle", Brexit -ministeri David Frost sanoi.

"Yrityksillä on nyt enemmän aikaa valmistautua näihin tarkastuksiin, jotka otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2022 aikana."

Logistiikka- ja tullialan teollisuuden lähteet ovat myös sanoneet, että hallituksen infrastruktuuri ei ole valmis määräämään täydellisiä tarkastuksia.

Mainos

Continue Reading

Brexit

Miten EU auttaa lieventämään brexitin vaikutuksia

Julkaistu

on

Viiden miljardin euron EU -rahasto tukee ihmisiä, yrityksiä ja maita, jotka kärsivät Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista, EU-asiat.

- Brexitin siirtymäkauden loppuun, 31. joulukuuta 2020, päättyi ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaaseen liikkuvuuteen EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, ja sillä oli kielteisiä sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia ihmisille, yrityksille ja julkishallinnolle molemmilla puolilla.

Auttaakseen eurooppalaisia ​​sopeutumaan muutoksiin EU: n johtajat päättivät heinäkuussa 2020 luoda Brexitin säätelyvaraus, 5 miljardin euron rahasto (vuoden 2018 hintoina), joka maksetaan vuoteen 2025 saakka. EU -maat aloittavat resurssien vastaanottamisen joulukuuhun mennessäparlamentin hyväksynnän jälkeen. Euroopan parlamentin jäsenten odotetaan äänestävän rahastosta syyskuun täysistunnossa.

Mainos

Kuinka paljon menee kotimaani?

Rahasto auttaa kaikkia EU -maita, mutta suunnitelman mukaan Brexitin pahimmin kärsineet maat ja alat saavat eniten tukea. Irlanti on listan kärjessäja sen jälkeen Hollanti, Ranska, Saksa ja Belgia.

Kunkin maan määrän määrittämisessä otetaan huomioon kolme tekijää: Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän kaupan merkitys, Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä pyydettyjen kalojen arvo ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähimpillä EU: n merialueilla asuvan väestön koko.

Mainos
Infografia, joka selittää Brexitin sopeutusvarauksen
Infografia, joka osoittaa, kuinka paljon tukea yksittäiset EU -maat saavat Brexit -sopeutusvarauksesta  

Mitä rahastosta voidaan rahoittaa?

Ainoastaan ​​Yhdistyneen kuningaskunnan EU: sta eroamisen kielteisten seurausten torjumiseksi toteutetut toimenpiteet ovat tukikelpoisia. Näitä voivat olla:

  • Investoinnit työpaikkojen luomiseen, mukaan lukien lyhytaikaiset työohjelmat, uudelleenkoulutus ja koulutus
  • Yhdistyneestä kuningaskunnasta Brexitin seurauksena lähteneiden EU: n kansalaisten uudelleenintegrointi
  • Tuki yrityksille (erityisesti pk-yrityksille), itsenäisille ammatinharjoittajille ja paikallisille yhteisöille
  • Tullilaitosten rakentaminen ja raja-, kasvinsuojelu- ja turvallisuusvalvonnan toiminnan varmistaminen
  • Sertifiointi- ja lisensointijärjestelmät

Rahasto kattaa 1. tammikuuta 2020 ja 31. joulukuuta 2023 väliset menot.

Kalastus- ja pankkisektorit

Kansalliset hallitukset voivat vapaasti päättää, kuinka paljon rahaa kullakin alueella käytetään. Maiden, jotka ovat riippuvaisia ​​merkittävästi Yhdistyneen kuningaskunnan talousvyöhykkeen kalastuksesta, on kuitenkin sitouduttava vähimmäismäärä kansallisia varojaan pienimuotoiseen rannikkokalastukseen, samoin kuin kalastustoiminnasta riippuvaiset paikalliset ja alueelliset yhteisöt.

Rahoitus- ja pankkisektorit, jotka voivat hyötyä Brexitistä, eivät sisälly tähän.

Lue lisää 

Continue Reading

Päiväys

Parempi suoja, innovointi ja kasvu Yhdistyneen kuningaskunnan datasektorilla, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan digitaalinen sihteeri on ilmoittanut

Julkaistu

on

Informaatiokomissaarin toimisto (ICO) on suunniteltu uudistamaan, jotta voidaan edistää innovointia ja kasvua Ison -Britannian datasektorilla ja suojella kansalaisia ​​paremmin suurilta tietouhkilta digitaalisen sihteerin Oliver Dowdenin ilmoittamien suunnitelmien mukaan

Bridget Treacy, kumppani (Yhdistyneen kuningaskunnan yksityisyys- ja kyberturvallisuuskäytäntö), Hunton Andrews Kurth, sanoi: ”Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmaissut kunnianhimoisen vision Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön uudistamisesta, nykyisen järjestelmän yksinkertaistamisesta, yritysten byrokratian vähentämisestä ja datavetoisen innovaation kannustamisesta. Huolellisen analyysin jälkeen hallitus uskoo voivansa parantaa merkittävästi Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojajärjestelmää ja sen toimintaa käytännössä säilyttäen samalla yksilöiden korkeat suojelustandardit. Tämä ei ole mikään yritys korvata nykyistä järjestelmää, mutta se näyttää yritykseltä hienosäätää sitä, jotta se pystyy paremmin palvelemaan kaikkien sidosryhmien tarpeita ja sopimaan paremmin digitaaliseen aikakauteen. 

”Kansainvälisten tietovirtojen uusi tarkastelu on jo kauan odottanut, ja täällä on mielenkiintoista nähdä, kuinka luova Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on valmis olemaan. Globaalit tietovirrat ovat väistämätön osa maailmanlaajuista kaupankäyntiä, ja Covid-19-pandemia korosti maailmanlaajuisen yhteistyön tarvetta tutkimuksessa ja innovoinnissa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus haluaa mahdollistaa luotettavat ja vastuulliset tietovirrat vähentämättä yksilöiden suojaa ja turhaa byrokratiaa. Ketterämpi, joustavampi, riskiperusteinen ja tuloksiin perustuva lähestymistapa riittävyyden määrittämiseen voi parantaa tietosuojaa yleisesti. Mutta tässä hallituksessa on oltava erityisen varovainen olettaen, että se haluaa säilyttää Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyysaseman EU: ssa.

Mainos

”Näyttää siltä, ​​että jopa tietosuojavaltuutetun toimisto on uudistuksen kohteena, ja siinä ehdotetaan tietosuojavaltuutetun hallintorakenteen nykyaikaistamista, asetetaan selkeät tavoitteet ja varmistetaan suurempi avoimuus ja vastuuvelvollisuus. ICO on arvostettu tietosuojaviranomainen, joka tarjoaa paljon arvostettua maailmanlaajuista johtajuutta vaikeissa asioissa. On huolehdittava siitä, että ehdotetut uudistukset eivät vaaranna ICO: n arvostettua ja arvostettua riippumattomuutta.

”Kaiken kaikkiaan tämä näyttää harkitulta yritykseltä parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistä tietosuojajärjestelmää, ei radikaalin muutoksen kautta, vaan rakentamalla ja hienosäätämällä nykyistä kehystä, jotta se sopisi paremmin digitaalikaudeemme. Organisaatioiden olisi pidettävä tervetulleina tilaisuutta osallistua tähän kuulemiseen. ”

Bojana Bellamy, Hunton Andrews Kurthin presidentti Tietopoliittisen johtajuuden keskus (CIPL), merkittävä maailmanlaajuinen tietopolitiikan ajatushautomo Washingtonissa, Lontoossa ja Brysselissä sanoi: ”Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen visio on myönteinen kehitys, ja sitä tarvitaan paljon vastaamaan digitaalisen aikakauden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Suunnitelmat ovat tervetulleita sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU: ssa. Kyse ei ole tietosuojan tason alentamisesta tai GDPR: stä luopumisesta, vaan siitä, että laki todella toimii käytännössä, tehokkaammin ja tavalla, joka hyödyttää kaikkia - tietoja käyttäviä organisaatioita, yksilöitä, sääntelyviranomaisia ​​ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteiskuntaa ja talous. Lakien ja sääntelykäytäntöjen täytyy kehittyä ja olla ketteriä aivan kuten tekniikat, joita he yrittävät säännellä. Maat, jotka luovat joustavia ja innovatiivisia sääntelyjärjestelmiä, pystyvät paremmin vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen todistukseen.

Mainos

”Ei ole epäilystäkään siitä, että tietyt GDPR: n näkökohdat eivät toimi hyvin, ja jotkut alueet ovat turhan hämärän peitossa. Esimerkiksi tieteellisen ja teollisen tutkimuksen ja innovoinnin tietojen käyttöä koskevat säännöt ovat hankala löytää ja analysoida, mikä estää tietojen käytön ja jakamisen näihin hyödyllisiin tarkoituksiin. on vaikea käyttää henkilötietoja tekoälyalgoritmien kouluttamiseen vääristymien välttämiseksi; yksilön suostumus tietojen käsittelyyn on merkityksetön liiallisen käytön vuoksi; ja kansainväliset tietovirrat ovat joutuneet byrokratiaan.

”Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen rohkea visio yksinkertaistaa nykyistä tietosuojajärjestelmää, vähentää byrokratiaa, asettaa organisaatioille enemmän vastuuta hallinnoida ja käyttää tietoja vastuullisesti sekä vahvistaa Yhdistyneen kuningaskunnan yksityisyyden suojan sääntelyviranomaisen keskeistä roolia. Se tarjoaa tehokkaan suojan yksilöille ja heidän tiedoilleen ja mahdollistaa datavetoisen innovoinnin, kasvun ja yhteiskunnalliset hyödyt. Muiden hallitusten ja maiden tulisi seurata Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkkiä.

”On korkea aika uudistaa kansainvälisiä tietovirtoja koskevia sääntöjä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on täysin oikeassa keskittyessään luotettavien ja vastuullisten tietovirtojen mahdollistamiseen. Kaikkien alojen yritykset toivovat saumattomampaa tiedonsiirtojärjestelmää ja riittävyyspäätöksiä useiden maiden osalta. Yritysten tietosuojavastaavat käyttävät liikaa resursseja käsittelemään EU: sta tulevien tietovirtojen oikeudellisia teknisyyksiä erityisesti EU: n Schrems II -tuomion jälkeen. Kuluttajia ja yrityksiä palvelevat paremmin organisaatiot, jotka keskittyvät suunnitellun yksityisyyden suojaan, riskivaikutusten arviointeihin ja uusien digitaalitalouteen sopivien kattavien yksityisyyden hallintaohjelmien luomiseen. 

”On rohkaisevaa, että hallitus tunnustaa Ison -Britannian tietosuojavaltuutetun toimiston Yhdistyneen kuningaskunnan keskeiseksi digitaaliseksi sääntelyviranomaiseksi, jolla on kriittinen tehtävä suojella sekä yksilöiden tietooikeuksia että mahdollistaa vastuulliset datavetoiset innovaatiot ja kasvu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ICO on ollut progressiivinen sääntelyviranomainen ja vaikuttaja maailmanlaajuisessa sääntelyyhteisössä. ICO: lle on annettava resurssit ja työkalut, jotta se voi olla strateginen, innovatiivinen ja sitouttaa organisaatiot jo varhain tietoja hyödyntäen sekä kannustamalla ja palkitsemalla parhaita käytäntöjä ja vastuuvelvollisuutta. ”

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa