Liity verkostomme!

Meri-

Katastrofia pelättiin kemiallisen rahtialuksen uppoessa Sri Lankalle

Julkaistu

on

Sri Lankan laivaston jäsenet vetävät MV X-Press Pearl -säiliöalukselta rannalle huuhdellun roskasäkin, joka syttyi palamaan Colombon sataman lähellä Sri Lankan Ja-Elan rannalla 28. toukokuuta 2021. Liyanawatte
Savu nousee tulipalosta MV X-Press Pearl -aluksella merellä Colombon sataman edustalla Sri Lankassa 30. toukokuuta 2021. Sri Lankan ilmavoimien media / moniste REUTERSin kautta

Savua nousee tulipalosta MV X-Press Pearl aluksella merellä Colombon sataman edustalla Sri Lankassa 30. toukokuuta. Sri Lankan ilmavoimien media / moniste REUTERSin kautta

Tonnia kemikaaleja kuljettava rahtilaiva uppoaa Sri Lankan länsirannikolle, maan hallitus ja laivasto ilmoittivat keskiviikkona (2. kesäkuuta) yhdessä Sri Lankan kaikkien aikojen pahimmista merikatastrofeista. kirjoittaa Alasdair Pal.

Singaporessa rekisteröity MV X-Press Pearl, joka kuljetti 1,486 astiaa, mukaan lukien 25 tonnia typpihappoa, yhdessä muiden kemikaalien ja kosmetiikan kanssa, ankkuroitiin saaren länsirannikolle, kun tulipalo puhkesi 20. toukokuuta.

Viranomaiset ovat taistelleet syttymisen jälkeen, koska kemikaaleilla ladatut liekit ovat pudonneet aluksen kannelta, merivoimien mukaan viime kuussa.

Tonnit muovipellettejä ovat saaneet saaren rantaviivan ja rikkaat kalastusalueet aiheuttaen yhden vuosikymmenien suurimmista ympäristökriiseistä, asiantuntijat sanovat.

"X-Press Pearl -yritykseen osallistunut pelastusyhtiö on ilmoittanut, että alus uppoaa nykyisessä asemassa", kalastusministeri Kanchana Wijesekera sanoi tweetissään.

Hallitus on kieltänyt kalastuksen 80 kilometrin pituisella rantaviivalla, joka koskee 5,600 kalastusalusta, kun taas satoja sotilaita on lähetetty puhdistamaan rantaa.

Pelastusryhmä hinaa alusta syvempään veteen, Wijesekera lisäsi.

Euroopan vihreä sopimus

Euroopan merien suojelu: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen meristrategiadirektiivistä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on käynnistänyt a julkisen kuulemisen haetaan julkisen ja yksityisen sektorin kansalaisten, instituutioiden ja organisaatioiden näkemyksiä EU: n luomisesta Meristrategiapuitedirektiivi tehokkaampi, vaikuttavampi ja merkityksellisempi EU: n tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan vihreä sopimus. Perustuen Euroopan vihreän kaupan yhteydessä ilmoitettuihin aloitteisiin, erityisesti Nollan pilaantumista koskeva toimintasuunnitelma ja EU: n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2030, tällä tarkastelulla pyritään varmistamaan, että Euroopan meriympäristöä ohjaa vankka kehys, joka pitää sen puhtaana ja terveellisenä ja varmistaa samalla sen kestävän käytön.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Terve meri ja valtameri ovat välttämättömiä hyvinvoinnillemme ja ilmasto- ja biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteidemme saavuttamiselle. Ihmisen toiminta vaikuttaa kuitenkin kielteisesti meriemme elämään. Biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja saastuminen uhkaavat edelleen meren elämää ja elinympäristöjä, ja ilmastonmuutos aiheuttaa valtavia uhkia valtamerille ja koko planeetalle. Meidän on tehostettava merien ja valtamerien suojelua ja hoitoa. Siksi meidän on tarkasteltava tarkasti nykyisiä sääntöjämme ja tarvittaessa muutettava niitä ennen kuin on liian myöhäistä. Näkemyksesi meriympäristöstä ovat ratkaisevia tässä prosessissa. "

Meristrategiadirektiivi on EU: n tärkein väline meriympäristön suojelemiseksi, ja sen tavoitteena on ylläpitää terveellisiä, tuottavia ja joustavia meriekosysteemejä ja varmistaa samalla merivarojen kestävämpi käyttö nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi. Direktiivin uudelleentarkastelussa tarkastellaan tarkemmin sen tähänastista toimintaa, ottaen huomioon komission havainnot raportti kesäkuussa 2020 julkaistusta meristrategiasta ja arvioida sen soveltuvuutta torjumaan ihmisen toiminnan kumulatiivisia vaikutuksia meriympäristöön. julkisen kuulemisen on avoinna 21. lokakuuta asti. Lisätietoja on lehdistötiedotteessa tätä.

Continue Reading

Kalastus

Oceana kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja EU: ta lopettamaan kriittisen alhaisen kalakannan liikakalastuksen uudella sopimuksella

Julkaistu

on

Oceana vaatii voimakkaasti liikakalastettujen kalakantojen liikakalastuksen lopettamista Euroopan vesillä, kun EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset neuvottelut alkavat tänään erikoistuneessa kalastuskomiteassa. Tämä uusi komitea tarjoaa foorumin keskustelulle ja sopimukselle kalastuksenhoidosta valmistellakseen vuosittaisia ​​neuvotteluja, joiden avulla päätetään kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2022.

Kanssa viimeaikaisten tietojen Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) julkaisema korostamalla useiden keskeisten kalakantojen kriittistä tilaa1, Oceana kehottaa neuvotteluosapuolia sopimaan hoitostrategioista, jotka johtavat kaikkien kantojen elpymiseen ja terveelliseen tasoon.

Oceana, Ison-Britannian politiikan päällikkö Melissa Moor sanoi: "Vain 43 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n kesken jaetuista kalakannoista kalastetaan kestävällä tasolla2. Ei voida hyväksyä, että loput kannoista joko liikakalastetaan, ja tärkeiden lajien, kuten turskan, sillin ja valkoturskan, kannat ovat kriittisen alhaiset, tai niiden tilaa ei yksinkertaisesti tunneta. Jotta kalakannat elpyisivät, neuvottelevien osapuolten on ohjattava tieteestä. Toisin tekeminen takaa meriympäristön tuhoutumisen edelleen, heikentää kalakantoja ja heikentää vastustuskykyä ilmastonmuutokseen. "

"Kesäkuussa EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pääsivät ensimmäiseen vuotuiseen sopimukseensa Brexitin jälkeen yhteisistä kalakannoista kauppa- ja yhteistyösopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti", sanoi Oceanan Euroopan kestävän kalastuksen kampanjajohtaja Javier Lopez. 

"Merien biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta kriittisellä hetkellä EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan on sovittava tehokkaista hoitostrategioista, jotka lopettavat liikakalastuksen niiden vesillä ja varmistavat jaettujen kantojen kestävän hyödyntämisen."

Koska erikoistuneen kalastuskomitean ensimmäinen kokous alkaa 20th Heinäkuussa Oceana korostaa kolmea ensisijaista aluetta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n välisessä sopimuksessa:

· Voimakkaasti liikakalastetuista kalakannoista on sovittava monivuotisista hoitostrategioista, joissa on asetettava selkeät elvytystavoitteet ja aikataulu niiden saavuttamiseksi.

· Kun määritetään sallittu kokonaissaalis (TAC) sekakalastukselle, jossa useita lajeja pyydetään samalla alueella ja samanaikaisesti, päättäjien tulisi sopia etusijalle kaikkein haavoittuvimpien kalakantojen kestävälle hyödyntämiselle.

· Kiintiöiden ulkopuolisten kantojen säilyttämistä ja hoitoa varten olisi sovittava monivuotisista strategioista. Näiden kantojen tietojen keruuta ja tieteellisiä arviointeja olisi parannettava huomattavasti, jotta varmistetaan niiden kestävä kalastus.

1. ICES-tiedoista esimerkkejä vakavasti liikakalastetuista kannoista ovat: Skotlannin länsipuolella turskaaKelttienmeren turskaSkotlannin länsipuolella ja Irlannin länsipuolella silliä että Irlanninmeren valkoturska.

2.       Oceana UK Fisheries Audit

Tausta

Neuvottelut kalastuksenhoitotoimenpiteiden sopimiseksi vuodelle 2022 alkavat 20th Heinäkuussa erikoistuneen kalastuskomitean (SFC) puitteissa. SFC koostuu molempien osapuolten valtuuskunnista ja tarjoaa foorumin keskustelulle ja yhteistyölle. SFC: n toimivaltuudet ja velvollisuudet on vahvistettu EU: ssa Kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA - artikkeli FISH 16, sivu 271).

SFC: n puitteissa käytävät keskustelut ja päätökset antavat johdolle suosituksia, joiden pitäisi helpottaa sopimusta viimeisten vuotuisten neuvottelujen aikana, jotka odotetaan järjestettävän syksyllä ja jotka saadaan päätökseen viimeistään 10th Joulukuu (katso artikkelit FISH 6.2 ja 7.1) tai 20. joulukuutath Joulukuu (katso artikkeli FISH 7.2). Esimerkiksi SFC: n odotetaan sopivan monivuotisten hoitostrategioiden kehittämisestä ja "erityisvarastojen" hallinnoinnista (esim. 0 TAC-kantaa, katso artikkelit FISH 7.4 ja 7.5).

TCA: n nojalla Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sopivat vuonna 2020 puitesopimuksesta jaettujen kalakantojen hallinnasta. Oceana oli tyytyväinen TCA: han, koska kalastuksenhoitotavoitteet ja -määräykset, jos ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön, edistäisivät jaettujen kantojen kestävää hyödyntämistä. Lisätietoja Oceanan reaktiosta TCA: n käyttöönottoon on ohjeartikkelissa lehdistötiedote.

Ensimmäinen EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen Brexitin jälkeinen sopimus kalastuksenhoitotoimenpiteistä vuodelle 2021 tehtiin kesäkuussa 2021. Koska neuvottelut olivat pitkiä ja monimutkaisia, kalastustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi molempien osapuolten oli ensin hyväksyttävä väliaikaiset toimenpiteet, jotka myöhemmin korvataan sopimuksella. Lisätietoja Oceanan reaktiosta vuoden 2021 sopimukseen on artikkelissa lehdistötiedote.

Continue Reading

Euroopan komissio

WTO ottaa tärkeitä askelia kohti kestävän kalastuksen maailmanlaajuisia kauppasääntöjä

Julkaistu

on

Maailman kauppajärjestö (WTO) järjesti 15. heinäkuuta kalastustukia käsittelevän ministerikokouksen, joka vahvisti sitoutumisen asettaa kurssi neuvottelujen onnistuneelle tulokselle ennen marraskuussa 2021 alkavaa WTO: n ministerikokousta.

Ministerit vahvistivat yhteisen tavoitteensa päästä sopimukseen, joka myötävaikuttaa merkittävästi maailman kalavarojen, taloudellisen toiminnan ja heidän toimeentulonsa jatkuvan heikkenemisen pysäyttämiseen. Vaikka eroja on edelleen, neuvottelujen puheenjohtajan ehdottama konsolidoitu teksti tarjoaa vankan perustan neuvottelujen viimeiselle vaiheelle.

Huomautuksissaan kollegoilleen ympäri maailmaa varapuheenjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Maailmanlaajuisten kalavarojen suojeleminen on yhteinen vastuu, ja sellaisenaan monenvälisen tuloksen saavuttaminen on ainoa tapa käsitellä haitallisten tukien ongelmaa. Olemme tyytyväisiä pääjohtaja Okonjo-Iwealan sitoutumiseen päästä sopimukseen ennen 12. ministerikokousta ja olemme täysin sitoutuneet tähän tavoitteeseen. YK: n kestävän kehityksen tavoitteen 14.6 mukaisen toimeksiannon on pysyttävä ohjaajana näissä neuvotteluissa. "

Euroopan unioni (EU) on yhteisessä kalastuspolitiikassaan asettanut pitkään etusijalle lähestymistavan, jolla varmistetaan, että kalastus on ympäristön kannalta, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Tämä on seurausta perusteellisesta uudistusprosessista, jossa haitalliset tuet vähitellen lopetetaan kestävää kalastusta edistävien myönteisten tukien hyväksi ja vahvistetaan kalastustoiminnan hallinnointijärjestelmiä. Tämän myönteisen kokemuksen perusteella EU tukee myös sitä, että WTO: n sääntöjen on perustuttava kestävyyteen. 

Lue lausunto Valdis Dombrovskis.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa