Liity verkostomme!

Slovakia

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Slovakian elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (21. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Slovakian elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 6.3 miljardin euron avustuksia elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Slovakian elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen tärkeiden investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on keskeinen rooli sen mahdollistamisessa, että Slovakia nousee vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta.

RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Slovakian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Olen iloinen voidessani esitellä Euroopan komission myönteisen arvion Slovakian elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Suunnitelma on Slovakian merkittävä ponnistelu vastatakseen kohtaamiinsa haasteisiin ja varmistaakseen, ettei kukaan jää jäljelle turvaamalla vihreät ja digitaaliset siirtymät. Se sisältää suuren määrän uudistuksia ja monia ilmastoon liittyviä investointeja, ja se vauhdittaa digitalisaatiota. Seisomme sinua joka askeleella varmistaaksemme, että suunnitelma tarjoaa täyden potentiaalinsa. "

Komissio arvioi Slovakian suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Slovakian suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Slovakian vihreän ja digitaalisen siirtymän turvaaminen  

Komission arvion mukaan Slovakian suunnitelmassa varataan 43 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat ilmastotavoitteita. Tähän sisältyvät investoinnit uusiin uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen, yksityisten ja julkisten rakennusten (myös sairaalat ja koulut) viherryttämiseen, uuden infrastruktuurin kehittäminen sähköajoneuvojen latauspisteille, julkinen liikenne, teollisuuden hiilestä irtautuminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen.

Komission arvion mukaan Slovakian suunnitelmassa varataan 21 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Tähän sisältyy investoinnit sähköiseen hallintotapaan, koulutuksen ja terveydenhuollon digitaaliseen muutokseen sekä tuki yritysten, erityisesti pk-yritysten, käytettävissä olevan digitaalisen tekniikan parantamiseen.

Vahvistetaan Slovakian taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Slovakian suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tai huomattavaan osaan taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty Slovakialle maakohtaisissa suosituksissa, jotka neuvosto on osoittanut EU-ohjausjaksolla Vuonna 2019 ja vuonna 2020. Se sisältää toimenpiteitä, jotka vastaavat pitkäaikaisiin haasteisiin koulutuksen, lastenhoidon ja terveydenhuollon aloilla. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin puututaan myös kattavilla toimenpiteillä, joiden odotetaan poistavan tärkeimmät puutteet. Näitä ovat koulutuksen heikko laatu ja osallistavuus, pirstoutunut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan koordinointi, riittämätön julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä heikko tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotulos. Suunnitelmassa ehdotetut lisätoimet oikeusjärjestelmän, julkisten hankintojen ja rahanpesun torjunnan parantamiseksi voivat auttaa vastaamaan tehokkaasti moniin taustalla oleviin haasteisiin. Useiden uudistusten odotetaan parantavan julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä, erityisesti suunnitellun eläkeuudistuksen.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Slovakian taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkiin kuuteen pilariin.

Tukee lippulaiva-investointeja ja uudistushankkeita

Slovakian suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille alueilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan kaksoissiirtymään. Esimerkiksi Slovakia on ehdottanut 528 miljoonan euron myöntämistä vähintään 30,000 XNUMX perheen talon kunnostamiseen energian ja vihreän suorituskyvyn parantamiseksi, samalla kun pienennetään ihmisten energialaskuja ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä sopeudutaan ilmastonmuutokseen vedenpidätystoimenpiteillä.

Talous, joka toimii ihmisille Varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Tämä on vahva elvytyssuunnitelma, joka asettaa Slovakian kohti osallistavaa toipumista COVID-19-kriisistä ja joustavammasta taloudesta, jolla on paremmat kasvunäkymät. Kunnianhimoiset investoinnit ja uudistukset koulutukseen, tieteeseen ja terveydenhuoltoon lisäävät maan houkuttelevuutta liiketoiminnan harjoittamiseen ja lisäävät mahdollisuuksia koko maassa. Olen erityisen tyytyväinen vihreiden ja digitaalisten hankkeiden voimakkaaseen painottamiseen, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä ja julkisten palvelujen laatua - lopulta myös ihmisten hyvinvointia. Tämän suunnitelman intensiivinen valmistelu on hyvä sen toteuttamiselle. "

Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Slovakian käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Positiivinen arvio Slovakian suunnitelmasta tuo maan suuren askeleen lähemmäksi NextGenerationEU-avustusten saamista 6.3 miljardista eurosta. Tämä kunnianhimoinen suunnitelma auttaa lisäämään investointeja uusiutuvaan energiaan, kestävään liikenteeseen ja hiilestä irtautumiseen Ylä-Nitra-alueella. Se tukee uudistuksia koulutuksen ja terveydenhuollon parantamiseksi ja varmistaa samalla sekä eläkkeiden riittävyyden että eläkejärjestelmän kestävyyden. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi myöntää 6.3 miljardia euroa avustuksia Slovakialle korkotuen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 823 miljoonan euron maksamisen Slovakialle ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Slovakialle osoitetusta kokonaismäärästä.

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio tukee Slovakian elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykokonaisuus: kysymyksiä ja vastauksia

Tietolomake Slovakian elvytys- ja sopeutumissuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Slovakian elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Slovakian elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Itävalta

NextGenerationEU: Presidentti von der Leyen Itävallassa ja Slovakiassa esittelemään komission arvion kansallisista elvytyssuunnitelmista

Julkaistu

on

Tänään (21. kesäkuuta) komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (Kuvassa) jatkaa NextGenerationEU-kiertuettaan Itävallassa ja Slovakiassa luovuttaakseen henkilökohtaisesti komission arvioinnin ja suosituksen tulokset neuvostolle kansallisten elvytys- ja sopeutumissuunnitelmien hyväksymisestä Seuraava sukupolviEU. Maanantai-aamuna hän on Wienissä tapaamassa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzia. Myöhemmin samana päivänä presidentti matkustaa Bratislavaan, jossa Slovakian tasavallan pääministeri Eduard Heger ottaa hänet vastaan. Hän tapaa myös Slovakian tasavallan presidentin Zuzana Čaputován ja kansallisen neuvoston puheenjohtajan Boris Kollárin sekä varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin. Molemmissa maissa presidentti vierailee hankkeissa, joita rahoitetaan tai tullaan rahoittamaan elvytys- ja sopeutumiskehyksen puitteissa ja jotka keskittyvät tieteeseen ja vihreään siirtymään Slovakiassa ja kvanttiteknologiaan Itävallassa.

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: 838.8 miljoonaa euroa Belgialle, Ranskalle, Saksalle ja Slovakialle koronaviruskriisin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten torjumiseksi

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynyt 838.8 miljoonaa euroa Belgialle, Ranskalle, Saksalle ja Slovakialle REACT-EU auttaa torjumaan koronaviruspandemian vaikutuksia ja valmistelemaan toipumista. Belgiassa EU lisää toimenpideohjelmaan (OP) 31.7 miljoonaa euroa Rahoitus eurooppalaiselle avulle vähävaraisimmille (FEAD) elintarvikkeiden ja aineellisen avun toimittamisesta haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille koronaviruskriisin aikana. Ranskassa Grand Est -alueelle myönnetään yhteensä 148.3 miljoonaa euroa helpottamaan ihmisten pääsyä koulutukseen tai ensimmäiseen työhön, parantamaan työnhakijoiden taitoja ja laajentamaan hoitajien koulutuskapasiteettia. EU-varoista tuetaan myös alueellista terveydenhuoltojärjestelmää auttamalla laitteiden hankinnassa ja helpottamalla sairaaloiden organisointia. Ne auttavat myös investoimaan julkisten rakennusten ja sosiaalisten asuntojen energiatehokkuuteen, tukemaan digitaalista siirtymistä ja auttamaan kriisistä eniten kärsineitä yrityksiä. Ranskan merentakaisessa departementissa La Réunionissa 256 miljoonaa euroa tarjotaan laitteita terveydenhuollon henkilöstön kouluttamiseen, käyttöpääoman ja investointien varmistamiseen yrityksiin, erityisesti matkailualaan, puhtaan veden verkoston ja kestävän liikkuvuuden parantamiseen sekä tukeen yritysten, paikallishallinnon ja oppilaitosten digitalisointi.

Saksassa lisärahoitus 86 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Baden-Württembergin osavaltion toimenpideohjelma tukee työpaikkojen luomista ja laadukkaita työpaikkoja, laajentaa nuorten työllisyystoimia EU: n nuorisotakaus, investoida taitoihin ja koulutukseen sekä tukea sosiaalijärjestelmiä, mukaan lukien lasten köyhyyden torjunta. Slovakiassa toimenpideohjelmalle ”Henkilöstöresurssit” myönnetään lisäksi 316.8 miljoonaa euroa työpaikkojen luomiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen, haavoittuvien ryhmien koulutukseen pääsyn, terveydenhuollon ja pitkäaikaishoitopalvelujen, taloudellisen neuvonnan ja kodittomien asumisen tukemiseen. REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardia euroa lisärahoitusta (käypinä hintoina) vuosina 2021 ja 2022 koheesiopolitiikan ohjelmille. Toimenpiteet keskittyvät työmarkkinoiden sietokyvyn, työpaikkojen, pk-yritysten ja pienituloisten perheiden tukemiseen sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän ja kestävän sosioekonomisen elpymisen luomiseen tulevaisuuden kannalta kestävälle pohjalle.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Venäjän mukaan Sputnik V -kiista Slovakian kanssa ei heikennä EU: n luottamusta

Julkaistu

on

By

Torstaina (8. huhtikuuta) Venäjän ja Slovakian välillä puhjennut Sputnik V -rokoteannoksia koskeva rivi ei heikennä Euroopan unionin luottamusta laukaukseen, Kreml sanoi perjantaina (9. huhtikuuta) EU: n rokotevalvontaviranomaisen viikolla. Moskovaan, kirjoittaa Gleb Stolyarov.

"Jos Slovakia ei tarvitse rokotetta, muut maat ovat tyytyväisiä ... muita on enemmän", Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov sanoi.

Venäjä kehotti torstaina Slovakiaa palauttamaan satojatuhansia Sponnik V -koronavirusrokoteannoksia sopimusrikkomuksiin vedoten kiihtyvällä rivillä maiden välillä sen jälkeen, kun Slovakian vahtikoira ilmaisi epäilyksiä laukauksesta.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa