Liity verkostomme!

Pakistan

Ulkoministeri puhuu Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa (AFET)

Julkaistu

on

Ulkoministeri Makhdoom Shah Mahmood Qureshi puhui Euroopan parlamentin (EP) ulkoasiainvaliokunnalle puheenjohtajansa parlamentin jäsenen David McAllisterin kutsusta 26. toukokuuta. Ulkoministerin seuraan liittyi ulkoministeri Zartaj Gul Ilmastonmuutos; Mian Farrukh Habib, tiedotus- ja lähetystoiminnan varaministeri; Malik Ehsan Ullah Tiwana, kansalliskokouksen pysyvän ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja; Andleeb Abbas, parlamentaarinen ulkoasiainsihteeri; Parlamentaarinen laki ja oikeusministeri Maleeka Bokhari; Parlamentaarinen ihmisoikeussihteeri Lal Chand Malhi; Ulkoministeri ja ulkoministeriön vanhemmat virkamiehet. Ulkoministerin puhetta seurasi keskustelu eri poliittisiin ryhmiin kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

Ulkoministeri kiitti AFET: n puheenjohtajaa ja jäseniä kutsusta hänet puhumaan arvostetulle EU: n parlamentin valiokunnalle. Hän korosti säännöllisen parlamentaarisen vaihdon merkitystä Pakistanin ja EU: n välillä.

Ulkoministeri Qureshi käsitteli huomautuksissaan Pakistanin ja EU: n suhteiden sekä alueellisen ja kansainvälisen kehityksen eri näkökohtia. Hän totesi, että Pakistanin ja EU: n strateginen sitoutumissuunnitelma (SEP) oli aloittanut uuden vaiheen kumppanuudessa tarjoamalla vankan perustan ja puitteet moniulotteiselle yhteistyölle osapuolten välillä.

Hän korosti valtavia mahdollisuuksia laajentaa edelleen Pakistanin ja EU: n suhteita eri aloilla, ja hän kertoi Pakistanin olevan valmis jatkamaan työtä tuottavan ja rakentavan kumppanuuden puolesta.
Korostaen kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön merkitystä ulkoministeri Qureshi korosti, että EU: n GSP Plus -järjestely Pakistanille oli ollut molempia osapuolia hyödyttävä ja että sillä oli tärkeä rooli molempien osapuolten välisen kaupan kasvussa. Hän vahvisti Pakistanin sitoutumisen GSP Plus -järjestelmään liittyvien kansainvälisten yleissopimusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Hän arvosti myös EU: n tukea Pakistanille COVID-19-pandemian torjunnassa.

Ulkoministeri Qureshi ilmaisi pettymyksen Pakistanin jumalanpalveluslaeista annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman hyväksymisestä ja korosti, että on tärkeää ymmärtää muslimien erityiset tunteet ja kunnioitus Pyhän Profeetan (PBUH) persoonallisuutta kohtaan. Sananvapautta ei voida käyttää loukkaamaan muiden uskonnollisia tunteita, ja tahallinen yllyttäminen ja vihaan ja väkivaltaan yllyttäminen on yleisesti kiellettävä. Ulkoministeri korosti, että muukalaisviha ja islamofobia ovat lisääntymässä ja että Pakistanin ja EU: n tulisi työskennellä yhdessä rauhanomaisen rinnakkaiselon sekä uskontojen ja kulttuurien välisen harmonian puolesta.

Ulkoministeri Qureshi korosti, että Afganistanin rauha ja vakaus ovat ensiarvoisen tärkeitä Pakistanin näkemyksen toteuttamiseksi alueellisesta taloudellisesta yhdentymisestä. Pakistan haluaa lopettaa Afganistanin konfliktin Afganistanin johtaman ja Afganistanin omistaman neuvottelupoliittisen ratkaisun avulla. Pakistanilla on ollut ja on edelleen keskeinen rooli Afganistanin rauhanprosessin helpottamisessa. Nykyinen rauhanprosessi on historiallinen mahdollisuus, ja kaikkien Afganistanin osapuolten tulisi työskennellä rakentavasti varmistaakseen kattavan, laaja-alaisen ja kattavan ratkaisun.

Ulkoministeri Qureshi väitti, että Jammun ja Kashmirin kiista on edelleen suurin este kestävän ja kestävän rauhan rakentamisessa Etelä-Aasiassa. Sen sijaan, että Intia reagoisi myönteisesti Pakistanin rauhanpurkuihin, Intia yksipuolisesti ja laittomasti muutti muuttamaan IIOJK: n asemaa, joka on YK: n tunnustama kiistanalainen alue, ja pahoinpiteli ympäristöä. Intian tehtävänä oli luoda suotuisa ympäristö. Pakistan on edelleen sitoutunut Jammun ja Kashmirin kiistan rauhanomaiseen ratkaisemiseen YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja Kašmirin kansan toiveiden mukaisesti. Korostaen Intian Pakistanin vastaista disinformaatiokampanjaa, jonka EU Disinfolab paljasti, ulkoministeri kehotti EU: ta olemaan sallimatta kolmansien maiden väärinkäyttää instituutioidensa nimiä.

AFETin puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsen David McAllister korosti huomautuksissaan Pakistanin ja EU: n suhteiden merkitystä ja parlamentin kiinnostusta vahvistaa tätä kumppanuutta edelleen. Hän kiitti ulkoministeriä hänen yksityiskohtaisesta keskustelustaan ​​AFET-valiokunnan kanssa.

Istuntoon osallistuivat AFET-valiokunnan jäsenet ja suhteista kolmansiin maihin ja alueisiin vastaavien valtuuskuntien päälliköt. 71-jäseninen AFET-valiokunta on yksi Euroopan parlamentin näkyvimmistä ja vaikutusvaltaisimmista valiokunnista. Se valvoo ja antaa ohjeita EU: n yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja sillä on tärkeä rooli ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin liittyvissä asioissa sekä EU: n kansainvälisten sopimusten viimeistelyssä.

Pakistan

Fintech-vallankumous Pakistanin kynnyksellä

Julkaistu

on

Koronaviruspandemian mukana tullut hopeavuori oli nopea siirtyminen kohti digitalisaatiota talouden eri sektoreilla, jotka olivat aikaisemmin liikkuneet kilpikonnien tahdissa. Erityisesti maaseutualueiden taloudellinen osallisuus on ratkaisevan tärkeää nopean talouskasvun kannalta, jonka maan on kehitettävä, ja Fintech-vallankumous tarjoaa mahdollisuuden tuoda mukaan monet näistä aiemmin pankkitonta ihmisiä, raportit Globaali kylätila.

Pakistanin fintech-vallankumous: Kuulostaa hyvältä, mutta ymmärrätkö mitä se tarkoittaa?

Pohjimmiltaan se viittaa tekniikkaan, joka tukee pankki- ja rahoituspalveluja. Ok, no, se on alku! Mutta mitä uutta tässä on - eikö me kaikki tiedämme, että laskureilla on tietokoneita, joita he käyttävät, kun talletamme tai otamme käteistä pankista.

Yksinkertaisimmillaan se on saattanut tarkoittaa sitä, mutta pohjimmiltaan viittaamamme fintech tarkemmin viittaa kaikkeen tekniikkaan, joka auttaa sinua hoitamaan pankkitarpeesi yleensä ilman henkilön apua. Joten se voi olla niin yksinkertaista kuin saldosi tarkistaminen tai varojen siirtäminen puhelinsovelluksessa.

Mitä se tarkoittaa pakistanilaisille?

Valtava tarjous. Seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia maasta on edelleen fyysisesti pankkitilassa eikä taloudellisesti mukana useista syistä, muun muassa siitä, että pankkipalvelut eivät voi kattaa kaikkia maan osia; 10 konttoria 100,000 16.38 aikuista kohden Pakistanin pankkitakaus on matala verrattuna Aasian keskiarvoon XNUMX.

Tämä tarkoittaa sitä, että suurella osalla ihmisistä ei ole rahoitusta, ja kaiken sen mukana, mukaan lukien maatalouslainat, traktorilainat, konelainat, autolainat, asuntolainat, viljelijävakuutukset ja pk-yritysten kehitystä vaikeuttaa pääsyn puute pääomaan ja niin edelleen.

Tämä estää yksilöitä harjoittamasta taloudellista toimintaa, joka voi muuttaa heidän elämäänsä, ja yleisesti ottaen estää talouskasvua. Access to Finance -tutkimuksen mukaan maa on edelleen pääasiassa kassaperusteista.

Vain 23 prosentilla Pakistanin aikuisväestöstä on pääsy virallisiin rahoituspalveluihin, ja vielä vähemmän vain 16 prosentilla aikuisista Pakistanista on pankkitili. COVID-19-niminen Musta Joutsen -tapahtuma muutti Pakistanin kaltaiset maat nopeasti digitaaliseksi XNUMX-luvulle rahoitusalalla.

Digitaalisista lompakoista ja haarattomista pankkitoiminnoista puhuneet pankit työnnettiin välittömästi, kun ne kannustivat kuluttajia pysymään turvassa ja pysymään kotona ja käyttämään Internet-pankkipalveluitaan. se toimi poikkeuksellisena katalysaattorina digitalisoinnille ja sähköiselle kaupankäynnille.

PTI-hallitus on käynnistänyt "Digital Pakistan -aloitteen", joka kattaa kaikki alat, mukaan lukien maatalous, terveydenhuolto, koulutus, kauppa, kauppa, julkiset palvelut ja rahoituspalvelut.

Ehsaas-ohjelmassa käytettävät valtavat rahat lähetettiin digitaalisina maksuina, ja hallitus käytti tätä (valtion väliset maksut (G2P)) mahdollisuutena saada aikaisemmin pankkitonta väestöä finanssialalle.

Pakistanin digitalisointi teki logaritmisen kiihtyvyyden, kun digitaaliset ratkaisut tulivat tarpeellisiksi etenkin lukituksen aikana. Pakistanin osavaltion keskuspankki ajaa myös nopeammin muutosten myötä, kun Raast-järjestelmän kautta on saatavilla välitöntä maksua.

Fintech on vaikuttanut moniin aloihin, kuten pankki, vakuutus, lainat, henkilökohtainen talous, sähkömaksut, lainat, riskipääoma ja varallisuudenhoito, muutamia mainitakseni. Monet uudet startupit ovat aloittaneet kentän ja ottaneet vakiintuneita pelaajia eteenpäin ja luoneet usein kilpailuympäristön, joka hyödyttää kuluttajia.

MarketScreenerin mukaan maailmanlaajuisen rahoitussektorin odotetaan olevan 26.5 biljoonaa dollaria vuonna 2022, ja Fintech-teollisuuden arvo on noin prosentti teollisuudesta.

Goldman Sachsin tutkimuksen mukaan arvioitiin, että maailmanlaajuinen fintech-teollisuus saattaa lopulta häiritä jopa 4.7 trn dollarin tuloja tiili- ja laastimarkkinoiden rahoituspalveluista. PwC arvioi vuonna 2020, että jopa 28% pankki- ja maksupalveluista olisi vaarassa häiriintyä fintechin tuomien uusien liiketoimintamallien vuoksi.

Fintech Pakistanissa

Pakistanin televiestintäviraston mukaan huimasti 101 miljoonaa ihmistä käyttää Internetiä Pakistanissa, 46 prosentilla on pääsy laajakaistapalveluihin ja 85 prosentilla Pakistanin väestöstä on matkapuhelinyhteyksiä, joiden osuus on 183 miljoonaa matkapuhelinliittymää, mikä on väestön suuri levinneisyys.

Pakistan tarjoaa valtavia liiketoimintamahdollisuuksia maksualalla pankeille ja muille fintech-yhteisöille, mukaan lukien startup-yritykset ja teleyritykset, hyödyntämään maan korkeaa matkapuhelintiheyttä tarjoamalla rahoituspalveluja mobiililaitteiden, sovellusten ja verkkopalvelujen kautta.

Sähköistä lompakkoa voidaan käyttää erilaisiin maksutapahtumiin, kuten maksujen vastaanottamiseen, mukaan lukien rahalähetykset, palkat ja laskujen maksaminen yhdessä puhelimen lisäysten kanssa. McKinsey Consultingin mukaan digitaalisten tilien tarjoamisen kustannukset asiakkaille voivat olla 80-90 prosenttia pienemmät kuin fyysisten haarojen käytön.

Neobankit osuivat maahan useita vuosia sitten, kun teletoiminnan jättiläiset tajusivat voivansa tulla tähän alaan ja haastaa perinteiset pankit. Neobankit ovat pohjimmiltaan Internet-pohjaisia ​​pankkeja, jotka ovat virtuaalisia pankkeja, jotka toimivat yksinomaan verkossa ilman perinteisiä fyysisiä konttoriverkkoja ja niihin liittyviä kustannuksia.

Maailmanpankin vuoden 2019 raportin mukaan Pakistanin digitaalisten rahoituspalveluiden puomi nousee 36 miljardiin dollariin, mikä on 7% BKT: stä, jos otetaan käyttöön reaaliaikainen vähittäismaksuyhdyskäytävä.

Tällä hetkellä haaraton pankkitoiminta, edes teleyritysten kanssa, ei ole tehnyt suurta hyppyä; maaliskuusta 2021 keskimääräinen päivittäinen liiketoimi pysyi noin 6,604,143 594 1.8: ssa, ja liiketoimien kokonaismäärä vuosineljänneksen aikana oli vain XNUMX miljoonaa, ja liiketapahtumien arvo oli noin Rs. XNUMX biljoonaa.

Kuka palvelee palvelematonta?

Maailmanpankin vuoden 2016 raportin mukaan 27.5 miljoonaa pakistanilaista aikuista sanoo, että etäisyys rahoituslaitokseen on merkittävä este rahoituspalvelujen saatavuudelle. Haarattomien pankkipalvelujen tarjoajien tulo markkinoille on lisännyt noin 180,000 2008 aktiivista edustajaa vuodesta 100,000 lähtien nykyisiin XNUMX XNUMX pankkipisteeseen, mutta tämä auttaa vain vähän väestön taloudellisten yhteyspisteiden niukkuudessa.

Lisäksi Karandazin raportti osoittaa, että pankit tarjoavat edelleen 80 prosenttia nykyisistä rahoituspalveluista ja palvelevat vain 15 prosenttia väestöstä. Yhä useammin näillä markkinoilla, joilla finanssipalvelujen tarjoajista on pulaa, näemme startup-yritysten, jotka tarjoavat tarvetta nopeammille, tehokkaammille ja röyhkeimmille maksupalveluille, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja pankkitilillä olevien henkilöiden keskuudessa.

Sen jälkeen kun SBP otti käyttöön elektronisen rahan instituutin (EMI) määräykset huhtikuussa 2019, useat Pakistanissa toimivat startup-yritykset ovat pyytäneet SBP: tä hyväksynnän saamiseksi - mukaan lukien Finja, Nayapay, Sadapay ja AFT. ohjaajan hyväksyntä SBP: n periaatteelliseen hyväksyntään.

Lisää fintech-startup-yrityksiä ja muita yrityksiä valmistautuu hankkimaan EMI-lisenssejä digitaalisten rahoituspalvelujen potentiaalin hyödyntämiseksi. EMI-lisenssi sallii fintechien tarjota asiakkaille tilin, jolla on päivittäiset ja kuukausittaiset transaktiorajat.

He eivät saa toimittaa lainoja tai säästötuotteita; Yritysten, jotka haluavat myös tehdä niin, on valittava haaraton pankkitoiminta tai haettava ei-pankkilaitosta (NBFI) [1] Pakistanin Securities and Exchange Commissionissa (SECP).

Finjasta tuli äskettäin ensimmäinen fintech, joka sai molemmat lakisääteiset lisenssit: EMI-lisenssin SBP: n piirissä ja lainanlisenssin NBFC: lle (ei-pankkiyritys) SECP: n nojalla. Kaikki fintechit eivät halua kilpailla pankkien kanssa.

Esimerkiksi Finja rakentaa kumppanuuksia pankkien kanssa tekemällä yhteistyötä niiden kanssa ja luomalla luotonanto- ja maksutuotteita palvellakseen segmenttiä, jota he eivät ehkä ole aiemmin kohdentaneet.

Äskettäin HBL investoi 1.15 miljoonaa dollaria Finjaan ja totesi, että tämä keksisi pankin ennakoivasti uudeksi "teknologiayritykseksi, jolla on pankkilisenssi". Pankki totesi, että investoinnit Finjaan palvelisivat pankin kahta strategista prioriteettia, nimittäin digitaalisen taloudellisen osallisuuden investointeja sekä maatalouteen ja pk-yrityksiin osallistuvia kehitysrahoitusyhtiöitä.

Huhtikuusta 2020 lähtien Finja on kasvattanut digitaalista luotonantoa 550% ja myöntänyt yli 50,000 XNUMX digitaalista lainaa mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille. Ei ole epäilystäkään siitä, että SBP haluaa varmistaa, että fintech-yritykset auttavat saavuttamaan taloudellisen osallisuuden tavoitteensa uusien ja usein innovatiivisten digitaalisten maksujen puitteiden avulla.

Vuoden 2019 säännökset tarjoavat selkeän kehyksen yleisölle palvelua haluaville EMI-palveluille, ja niille asetetaan palvelujen vähimmäisvaatimukset ja -vaatimukset näille yrityksille sen varmistamiseksi, että maksupalveluja tarjotaan kuluttajille vankasti ja kustannustehokkaasti, ja tarjoavat perustan asiakassuojalle.

Continue Reading

Afganistan

Imran Khan: Pakistan on valmis olemaan kumppani rauhan saavuttamiseksi Afganistanissa, mutta emme isännöi Yhdysvaltojen tukikohtia

Julkaistu

on

Pakistan on valmis olemaan kumppani rauhan Afganistanissa Yhdysvaltojen kanssa - mutta kun Yhdysvaltain joukot vetäytyvät, vältämme uusien konfliktien riskiä, kirjoittaa Imran Khan.

Maidallamme on sama kiinnostus pitkään kärsivään maahan: poliittinen ratkaisu, vakaus, taloudellinen kehitys ja terroristien mahdollisen sataman kieltäminen. Vastustamme Afganistanin sotilaallista haltuunottoa, joka johtaa vain vuosikymmenien sisällissotaan, koska Taleban ei voi voittaa koko maata, ja silti se on sisällytettävä mihinkään hallitukseen, jotta se onnistuu.

Aiemmin Pakistan teki virheen valinnassa sotivien Afganistanin osapuolten välillä, mutta olemme oppineet tästä kokemuksesta. Meillä ei ole suosikkeja, ja teemme yhteistyötä minkä tahansa hallituksen kanssa, joka nauttii Afganistanin kansan luottamuksesta. Historia osoittaa, että Afganistania ei voida koskaan hallita ulkopuolelta.

Maamme on kärsinyt niin paljon Afganistanin sodista. Yli 70,000 20 pakistanilaista on tapettu. Vaikka Yhdysvallat antoi tukea 150 miljardia dollaria, Pakistanin taloudelle aiheutuneet tappiot ovat ylittäneet XNUMX miljardia dollaria. Matkailu ja investoinnit kuivuivat. Liityttyään Yhdysvaltain ponnisteluihin Pakistan kohdennettiin yhteistyökumppaniksi, mikä johti Tehreek-e-Taliban Pakistanin ja muiden ryhmien aiheuttamaan terrorismiin maamme kanssa. Yhdysvaltain drone-iskut, joista varoitin, eivät voittaneet sotaa, mutta ne kuitenkin tuottivat vihaa amerikkalaisia ​​kohtaan ja paisuttivat terroristiryhmien joukkoa molempia maiamme vastaan.

Vaikka Väitin ​​vuosia Koska Afganistanissa ei ollut sotilaallista ratkaisua, Yhdysvallat painosti Pakistania ensimmäistä kertaa lähettämään joukkomme Afganistanin kanssa rajoittuville puoliautonomisille heimoalueille, odottaen väärin, että se lopettaa kapinan. Se ei, mutta se syrjäytti sisäisesti puolet heimoalueiden väestöstä, 1 miljoonaa ihmistä yksin Pohjois-Waziristanissa, miljardeja dollareita vahinkoja ja kokonaisia ​​kyliä tuhottu. "Hyödyntäminen" siviileille tuossa hyökkäyksessä johti itsemurhaiskuihin Pakistanin armeijaa vastaan ​​ja lisää sotilaita kuin Yhdysvallat hävisi Afganistanissa ja Irakissa yhteensä, samalla kun se kasvatti vielä enemmän terrorismia meitä vastaan. Pelkästään Khyber Pakhtunkhwan maakunnassa murhattiin 500 pakistanilaista poliisia.

Afganistanilaisia ​​on yli 3 miljoonaa pakolaiset maassamme - jos jatkuu sisällissota, ei poliittisen ratkaisun sijaan, on paljon enemmän pakolaisia, jotka horjuttavat ja köyhdyttävät raja-alueitamme edelleen. Suurin osa Talebanista kuuluu pastunien etniseen ryhmään - ja yli puolet pastuneista asuu puolellamme rajaa. Miekkailemme jo nyt tämän historiallisesti avoimen rajan melkein kokonaan.

Jos Pakistan suostuisi isännöimään Yhdysvaltojen tukikohtia, joista Afganistania pommitetaan, ja seuraisi Afganistanin sisällissota, terroristit joutuisivat jälleen kostamaan Pakistania. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tähän. Olemme jo maksaneet liian raskasta hintaa. Sillä välin, jos Yhdysvallat, historian tehokkaimmalla sotakoneella, ei pystyisi voittamaan sotaa Afganistanin sisältä 20 vuoden kuluttua, kuinka Amerikka tekisi sen maamme tukikohdista?

Pakistanin ja Yhdysvaltojen edut Afganistanissa ovat samat. Haluamme neuvoteltua rauhaa, ei sisällissotaa. Tarvitsemme vakautta ja molemmille maillemme suunnatun terrorismin lopettamisen. Tuemme sopimusta, joka säilyttää Afganistanissa kahden viime vuosikymmenen aikana saavutetut kehitystyöt. Ja haluamme, että taloudellinen kehitys ja lisääntynyt kauppa ja yhteydet Keski-Aasiassa nostavat talouttamme. Menemme kaikki viemäriin, jos sisällissota jatkuu.

Siksi olemme tehneet paljon todellista diplomaattista raskautta nostaaksemme Talebanin neuvottelupöytään ensin amerikkalaisten ja sitten Afganistanin hallituksen kanssa. Tiedämme, että jos Taliban yrittää julistaa sotilaallisen voiton, se johtaa loputtomaan verenvuodatukseen. Toivomme, että Afganistanin hallitus osoittaa myös enemmän joustavuutta neuvotteluissa ja lopettaa Pakistanin syyttämisen, koska teemme kaikkemme sotilaallisten toimien puuttuessa.

Siksi olimme myös osa viimeaikaista "Laajennettu troikka ”-yhteislausunnotyhdessä Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa julistamalla yksiselitteisesti, että me kaikki vastustamme kaikkia pyrkimyksiä asettaa hallitus voimalla Kabuliin, ja se myös veisi Afganistanilta mahdollisuuden saada tarvitsemaansa ulkomaanapua.

Nämä yhteiset julkilausumat merkitsevät ensimmäistä kertaa, kun neljä Afganistanin naapuria ja kumppania on puhunut yhdellä äänellä siitä, miltä poliittisen ratkaisun tulisi näyttää. Tämä voisi johtaa myös uuteen alueelliseen rauhan ja kehityksen sopimukseen alueella, johon voisi sisältyä vaatimus tietojen jakamisesta ja yhteistyöstä Afganistanin hallituksen kanssa uusien terrorismin uhkien torjumiseksi. Afganistanin naapurit sitoutuvat olemaan sallimatta alueidensa käyttämistä Afganistania tai muita maita vastaan, ja Afganistan lupasi saman. Kompakti voi johtaa myös sitoutumiseen auttamaan afgaaneja maan jälleenrakentamisessa

Uskon, että taloudellisten yhteyksien ja alueellisen kaupan edistäminen on avain kestävään rauhaan ja turvallisuuteen Afganistanissa. Muut sotilaalliset toimet ovat turhia. Jos jaamme tämän vastuun, Afganistan on kerran synonyymiMahtava peli”Ja alueelliset kilpailutilanteet voivat sen sijaan tulla malliksi alueellisesta yhteistyöstä.

Imran Khan on Pakistanin pääministeri. Ensimmäinen julkaistu Washington Post.

Continue Reading

Pakistan

Pakistanin suurlähetystön, Brysselin isännöimä tapahtuma matkailun ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseksi maassa

Julkaistu

on

Pakistanin suurlähetystö Brysselissä isännöi tapahtumaa Pakistan Housessa edistääkseen Pakistanin kulttuuria ja matkailupotentiaalia. Suuri määrä elämäntapojen ja matkailun vaikuttajia, joilla on miljoonia online-seuraajia, osallistui vastaanottoon.

Pakistanin suurlähettiläs Belgiassa, Luxemburgissa ja Euroopan unionissa Zaheer A.Janjua sanoi tervetulleissa huomautuksissaan, että Pakistania siunataan majesteettisilla maisemilla, rikkaalla ja monipuolisella kulttuurilla ja historiallisella perinnöllä.

Hän korosti hallituksen ponnisteluja matkailun edistämiseksi ja matkailukohteiden kehittämiseksi maassa. Hän korosti, että British Backpacker Society, Forbes ja Conde Nast Traveler olivat luokittaneet Pakistanin maailman parhaaksi seikkailumatkailukohteeksi.

Korostaen sosiaalisen ja digitaalisen median merkitystä, suurlähettiläs Janjua sanoi, että näistä alustoista on tullut olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Pakistanin kansalaiset käyttävät aktiivisesti sosiaalisen median foorumeita jakamaan näkökulmansa elämän kaikkiin osa-alueisiin, mukaan lukien kulttuuri, kirjallisuus, musiikki, elokuvat, politiikka, koulutus, terveys ja matkailu.

Hän korosti, että hallitus käytti myös näitä sosiaalisen median sovelluksia tiedotuksensa parantamiseksi, politiikkojen levittämiseksi, avoimuuden varmistamiseksi ja kansalaisten helpottamiseksi, mukaan lukien heidän palautteensa sosioekonomisista kysymyksistä.

Hän kutsui osallistujat vierailemaan Pakistaniin ja kokemaan Pakistanin lumoavan kauneuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja sananlaskun vieraanvaraisuuden.

Tapahtumaan sisältyi myös esittely Pakistanin keittiöstä ja kulttuurista. Kulma järjestettiin perinteisillä rannekorilla ja mehndillä.

Sosiaalisen median vaikuttajat arvostivat tapahtumaa ja Pakistanin kulttuuria ja ruokaa.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa