Liity verkostomme!

EU

NextGenerationEU: 93 miljoonan euron elvytys- ja sopeutumissuunnitelma Luxemburgin mukaisesti

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (18. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Luxemburgin elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 93 miljoonan euron avustuksia elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Se tukee Luxemburgin pyrkimyksiä päästä eroon COVID-19-pandemiasta.

RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Luxemburgin suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin, jotta voidaan vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Luxemburgin elvytys- ja sietokykysuunnitelmalle. Suunnitelmassa painotetaan voimakkaasti vihreän siirtymän turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mikä osoittaa Luxemburgin sitoutumisen kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. Olen ylpeä siitä, että NextGenerationEU: lla on tärkeä rooli näiden toimien tukemisessa. "

Komissio arvioi Luxemburgin suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti, tukevatko Luxemburgin suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisessa ohjausjaksossa määriteltyihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Turvallista Luxemburgin vihreää ja digitaalista siirtymistä  

Komission arvion mukaan Luxemburgin suunnitelmassa 61 prosenttia kokonaismenoista kohdennetaan ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Tähän sisältyy toimenpiteitä uusiutuvan energian toimittamiseksi Neischmelzin asuinaluehankkeeseen, tukijärjestelmä sähköajoneuvojen latauspisteiden käyttöönottoa varten ja Naturpakt-järjestelmä, jolla kannustetaan kuntia suojelemaan luonnonympäristöä ja biologista monimuotoisuutta.

Komissio katsoo, että Luxemburgin suunnitelmassa 32 prosenttia kokonaismenoista osoitetaan toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Tähän sisältyy investointeja julkisten palvelujen ja menettelyjen digitalisointiin; terveydenhuollon hankkeiden digitalisointi, kuten online-ratkaisu terveydenhuollon etätarkastuksiin; ja laboratorion perustaminen erittäin turvallisten, kvanttiteknologiaan perustuvien tietoliikenneyhteyksien testaamiseksi. Lisäksi investoinnit kohdennettuihin koulutusohjelmiin antavat työnhakijoille ja lyhytaikaisen työohjelman työntekijöille digitaalitaitoja.

Vahvistetaan Luxemburgin taloudellista ja sosiaalista sietokykyä

Komissio katsoo, että Luxemburgin suunnitelman odotetaan myötävaikuttavan tehokkaasti kaikkiin asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa (CSR) yksilöityihin haasteisiin tai merkittävään osaan niistä. Erityisesti se auttaa käsittelemään yritysten yhteiskuntavastuuta työmarkkinapolitiikassa käsittelemällä ammattitaidon epäsuhtaa ja parantamalla ikääntyneiden työntekijöiden työllistettävyyttä. Se myötävaikuttaa myös terveydenhuoltojärjestelmän sietokyvyn parantamiseen, käytettävissä olevien asuntojen, vihreiden ja digitaalisten siirtymien lisäämiseen sekä rahanpesun vastaisen kehyksen täytäntöönpanoon.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Luxemburgin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkiin kuuteen pilariin.

Tukee lippulaiva-investointeja ja uudistushankkeita

Luxemburgin suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita viidellä Euroopan lippulaivalla. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, jotka käsittelevät kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille alueilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan vihreän ja digitaalisen siirtymävaiheen toteuttamiseen. Esimerkiksi Luxemburg on ehdottanut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä julkishallinnon palvelujen tehokkuutta lisäämällä digitalisaatiota.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Onnittelut Luxemburgille elvytyssuunnitelman suunnittelusta, jonka painopiste vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen ylittää vähimmäisvaatimukset. Tämä myötävaikuttaa merkittävästi Luxemburgin toipumiseen kriisistä ja lupaa nuorilleen valoisamman tulevaisuuden investoimalla digitaalisiin taito-ohjelmiin, työnhakijoiden ja työttömien kouluttamiseen sekä lisäämällä kohtuuhintaisen ja kestävän asumisen tarjontaa. Nämä investoinnit tekevät Luxemburgin taloudesta sopivan seuraavalle sukupolvelle. On myös hyvä nähdä Luxemburgin suunnitelmat investoida uusiutuvaan energiaan ja digitalisoida julkiset palvelut edelleen - molemmilla alueilla on vankan talouskasvun potentiaalia. "

Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Luxemburgin käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Vaikka Luxemburgin rahoitusosuus on suhteellisen pieni, Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelma on suunniteltu tuottamaan todellisia parannuksia useilla alueilla. Erityisen myönteistä on vahva keskittyminen suurherttuakunnan ilmastomuutoksen tukemiseen tärkeillä toimenpiteillä sähköajoneuvojen käyttöönoton edistämiseksi ja rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi. Kansalaiset hyötyvät myös pyrkimyksestä lisätä julkisia digitaalisia palveluja ja tarjota edullisempaa asumista. Lopuksi, olen tyytyväinen siihen, että suunnitelma sisältää merkittäviä toimia rahanpesun torjunnan puitteiden ja niiden täytäntöönpanon vahvistamiseksi. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 93 miljoonan euron avustusten myöntämisestä Luxemburgille RRF: n nojalla. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 12 miljoonan euron maksamisen Luxemburgille ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Luxemburgille osoitetusta kokonaismäärästä.

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä hahmoteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä. 

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio tukee Luxemburgin 93 miljoonan euron elvytyssuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykokonaisuus: kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu Luxemburgin elvytyssuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Luxemburgin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Belgia

Kuolleiden määrä nousee 170: een Saksan ja Belgian tulvissa

Julkaistu

on

Kuolleiden määrä tuhoisissa tulvissa Länsi-Saksassa ja Belgiassa nousi vähintään 170: een lauantaina (17. heinäkuuta) sen jälkeen, kun joet puhkesivat ja tämän viikon äkilliset tulvat romahtivat talot ja repivät teitä ja voimajohtoja, kirjoittaa Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi Düsseldorfissa, Philip Blenkinsop Brysselissä, Christoph Steitz Frankfurtissa ja Bart Meijer Amsterdamissa.

Noin 143 ihmistä kuoli tulvissa Saksan pahimmassa luonnonkatastrofissa yli puolen vuosisadan ajan. Siihen sisältyi noin 98 Ahrweilerin alueella Kölnin eteläpuolella poliisin mukaan.

Sadat ihmiset olivat edelleen kadonneita tai saavuttamattomia, koska useille alueille ei päässyt korkean vedenpinnan takia, kun taas tietoliikenne oli edelleen poissa.

Asukkaat ja yritysten omistajat kamppaili poimia palat pahoinpidellyissä kaupungeissa.

"Kaikki on tuhoutunut kokonaan. Et voi tunnistaa maisemia", sanoi Michael Lang, viinikaupan omistaja Bad Neuenahr-Ahrweilerin kaupungissa Ahrweilerissä taistellen kyyneleitä vastaan.

Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier vieraili Erftstadtissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, jossa katastrofi tappoi vähintään 45 ihmistä.

"Me suremme niiden kanssa, jotka ovat menettäneet ystäviä, tuttavia, perheenjäseniä", hän sanoi. "Heidän kohtalo on repimässä sydämemme erilleen."

Noin 700 asukasta evakuoitiin perjantaina myöhään sen jälkeen, kun Wassenbergin kaupungissa Kölnin lähellä murtui pato, viranomaisten mukaan.

Mutta Wassenbergin pormestari Marcel Maurer sanoi, että vedenpinta oli vakiintunut yön jälkeen. "On liian aikaista antaa kaikki selkeät, mutta olemme varovaisia ​​optimistisia", hän sanoi.

Steinbachtalin pato Länsi-Saksassa oli kuitenkin edelleen vaarassa rikkoutua, viranomaisten mukaan noin 4,500 ihmisen evakuointi kodeista alavirtaan.

Steinmeier sanoi, että kestää viikkoja, ennen kuin kaikki vahingot, joiden odotetaan vaativan useita miljardeja euroja jälleenrakennusvaroja, voidaan arvioida.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet ja CDU-puolueen ehdokas syyskuun vaaleissa kertoi puhuvansa lähipäivinä valtiovarainministeri Olaf Scholzin kanssa taloudellisesta tuesta.

Kansleri Angela Merkelin odotettiin matkustavan sunnuntaina Rheinland-Pfalziin, osavaltioon, jossa asuu tuhoutunut Schuldin kylä.

Bundeswehrin joukkojen jäsenet, osittain veden alla olevien autojen ympäröimänä, kahlivat tulvaveden läpi voimakkaiden sateiden jälkeen Erftstadt-Blessemissä, Saksassa, 17. heinäkuuta 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Itävallan pelastusryhmän jäsenet käyttävät veneitä kulkiessaan tulvien kärsimän alueen läpi voimakkaiden sateiden jälkeen Pepinsterissä, Belgiassa, 16. heinäkuuta 2021. REUTERS / Yves Herman

Belgiassa kuolonuhrien määrä nousi 27: een kansallisen kriisikeskuksen mukaan, joka koordinoi siellä avustusoperaatiota.

Se lisäsi, että 103 ihmistä oli "kadonnut tai tavoitettavissa". Jotkut olivat todennäköisesti saavuttamattomissa, koska he eivät voineet ladata matkapuhelimia tai olivat sairaalassa ilman henkilöllisyystodistuksia, keskus sanoi.

Viime päivien aikana tulvat, jotka ovat enimmäkseen kohdanneet Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiota, Nordrhein-Westfalenia ja Itä-Belgiaa, ovat sulkeneet kokonaiset yhteisöt vallasta ja viestinnästä.

RWE (RWEG.DE), Saksan suurin sähköntuottaja, ilmoitti lauantaina, että Indenin avomerikaivokseen ja Weisweilerin hiilivoimalaitokseen vaikutti huomattavasti, ja lisäsi, että laitos käy pienemmällä kapasiteetilla tilanteen vakiintumisen jälkeen.

Belgian eteläisissä provinsseissa Luxemburgissa ja Namurissa viranomaiset ryntäsivät toimittamaan juomavettä kotitalouksille.

Tulvat vedenpinnat laskivat hitaimmin Belgian pahimmissa osissa, jolloin asukkaat pystyivät lajittelemaan vahingoittuneen omaisuuden. Pääministeri Alexander De Croo ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailivat joillakin alueilla lauantai-iltapäivällä.

Belgian rautatieverkko-operaattori Infrabel julkaisi linjojen korjaussuunnitelmat, joista osa olisi jälleen käytössä vasta elokuun lopussa.

Alankomaiden hätäpalvelut olivat myös edelleen valppaana, koska ylivuotoiset joet uhkasivat kaupunkeja ja kyliä koko Limburgin eteläisessä maakunnassa.

Kymmenet tuhannet alueen asukkaat on evakuoitu kahden viime päivän aikana sotilaat, palokunnat ja vapaaehtoiset työskentelivät kiihkeästi koko perjantai-iltana (16. heinäkuuta) patojen valvomiseksi ja tulvien estämiseksi.

Hollantilaiset ovat toistaiseksi paenneet katastrofista naapureidensa mittakaavassa, eikä lauantaiaamuna ole ilmoitettu uhreja.

Tutkijat ovat jo pitkään sanoneet, että ilmastonmuutos johtaa rankkasateisiin. Mutta sen roolin määrittäminen näissä säälimättömissä sateissa vie ainakin useita viikkoja tutkimukseen, tutkijat sanoivat perjantaina.

Continue Reading

Tšekin tasavalta

NextGenerationEU: Tšekin tasavallan presidentti von der Leyen esittämään komission arvion kansallisesta elvytyssuunnitelmasta

Julkaistu

on

Tänään (19. heinäkuuta) komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (Kuvassa) Tšekissä esittävän komission arvion vuoden XNUMX kansallisesta elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta Seuraava sukupolviEU. Maanantai-aamuna presidentti von der Leyen matkustaa Prahaan tapaamaan pääministeri Andrej Babišin yhdessä varapuheenjohtaja Věra Jourován kanssa. Hän vierailee myös Prahan valtionoopperassa ja Valtionoopperassa ja kansallismuseossa ja keskustelee energiatehokkuuteen tehtävistä investoinneista. 

Continue Reading

Viikko eteenpäin

Edessä oleva viikko: Poleaxed Polexitiin

Julkaistu

on

Alkaen "Fit for 55" -sovelluksesta mihinkään

Brysselin lehdistöjoukot jäivät tyhjiksi viikolla näennäisesti loppumattomia uutiskirjeitä uudesta ehdotuspaketista, jonka tarkoituksena oli auttaa EU: ta saavuttamaan tavoitteensa päästöjen vähentäminen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ehdotukset ovat epäilemättä paljon keskustelu ja hevoskauppa tulevina kuukausina - ja mahdollisesti vuosina, mutta tämän viikon tulvat Saksassa, Alankomaissa ja Belgiassa muistuttavat meitä siitä, että tilanne on kiireellinen, että kaikki ovat haavoittuvia ja että epäonnistumisesta aiheutuu erittäin korkeita kustannuksia. 

Puola on laillisessa mustassa aukossa

Yksi EU: n perusperiaatteista on, että se on lakiin perustuva unioni. Lyhyesti sanottuna komissio esittää ehdotuksen ja sitten - yleensä - Euroopan parlamentin, joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden parlamentin jäsenistä, ja neuvoston kansalliset ministerit taistelevat sitä vastaan, kunnes saavutetaan yleisesti hyväksyttävä kompromissi. Sitten kaikki kunnioittavat sovittua lakia, enemmän tai vähemmän, satunnaisella ranteella. Jos kansallinen hallinto ei mielestäsi noudata lakia, voit suojata oikeuksiasi tuomioistuimissasi. Ainakin näin sen pitäisi toimia. Enemmän tai vähemmän. 

PiS: n johtama Puolan hallitus on kuitenkin päättänyt toisin. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että Puolan tuomareiden kurinpitojärjestelmä ei takaa puolueettomuutta ja riippumattomuutta ja on avoin poliittiselle vaikutukselle. Tämän pitäisi olla sinänsä huolestuttavaa, mutta kurinpitomenettelyt on aloitettu sen seurauksena, että tuomarit ovat esittäneet ennakkoratkaisupyynnön EU: n tuomioistuimelle ja tosiasiassa rangaistavat tuomareita siitä, että ne kunnioittavat sitä, että Puola EU: n jäsenenä on suostunut EU: n ensisijaisuuteen. EU: n lainsäädäntö kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Puolan hallitus kaksinkertaistaa tilanteen korjaamisen sijaan. 

Puolan hallituksen edustaja kertoi tänään (16. heinäkuuta) toimittajille, että Euroopan tuomioistuimen tuomio kurinpitolautakunnasta on perustuslain vastainen, sitä ei ole syytä panna täytäntöön Puolassa ja se odottaa Euroopan komission toimivan perussopimusten puitteissa. Tämä on de facto, ellei tosiasiallisesti, Polexit. EU: n on ryhdyttävä toimiin nopeasti.

Muut asiat:

Maatalous- ja kalastusneuvosto (19. heinäkuuta) keskustelee luonnonmukaisesta toimintasuunnitelmasta, jonka tavoitteena on tehdä vähintään 25 prosenttiin EU: n maatalousmaasta luonnonmukainen vuoteen 2030 mennessä. keskustella kauppakysymyksistä; kalkkunoiden hyvinvointi ja Euroopan kansalaisaloite ”End the Cage Age”.

Slovenian ympäristöministerien epävirallinen kokous (20. – 21. Heinäkuuta) keskustelee FF55-paketista (ks. Edellä) COP26-valmistelut Glasgow'ssa marraskuussa; luonnon monimuotoisuus; ja kertomus pölyttäjiä koskevan aloitteen täytäntöönpanosta.

Tutkimusministerien kokouksessa (21. heinäkuuta) keskustellaan eurooppalaisesta tutkimusalueesta ja Euroopan tutkimus- ja innovointisopimuksesta. Kilpailukykyministerit (22. heinäkuuta) keskustelevat siirtymisestä kiertotalouteen ja luovaan teollisuuteen lisäarvoa tuottavana taloutena.

Euroopan ministerien epävirallisessa kokouksessa (22. – 23. Heinäkuuta) keskustellaan laajentumispolitiikasta; oikeusvaltio; ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin liittyvät toimet.

Mitä tulee Euroopan parlamenttiin, ensi viikolla parlamentin jäsenet osallistuvat "ulkoiseen parlamentaariseen toimintaan ja vaalipiirityöhön" tai, kuten he sanovat yhteisessä kielessä, "lomalla". Se on luultavasti hieman epäoikeudenmukaista. Parlamentin virallinen loma alkaa seuraavalla viikolla. Koska parlamentin jäsenenä oleminen on pikemminkin kutsu kuin tavallinen työ, voidaan kyseenalaistaa, ovatko he todella lomalla. Toivomme, että he saavat mahdollisuuden laittaa jalkansa ja ladata akunsa.

Brexit 

Torstaina (22. heinäkuuta) Yhdistynyt kuningaskunta esittelee * tiensä Pohjois-Irlannin pöytäkirjassa (NIP) Westminsterin parlamentille. NIP on tietysti osa EU: n ja Ison-Britannian erosopimusta, joten saattoi ajatella, että Yhdistynyt kuningaskunta keskustelee tästä etukäteen EU: n kanssa - mutta näennäisesti ei.

Ja jos luulet, että luottamus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on matalalla laskusuhdanteella Brysselissä…

Britannian hallitus on onnistunut yhdistämään Pohjois-Irlannin poliittiset puolueet ainakin yhdestä aiheesta, luottamuksen täydellisestä romahduksesta Boris Johnsonin hallitukseen. Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin ulkoministerin Brandon Lewisin ehdotus armahdukseksi kaikkien Pohjois-Irlannin kolmenkymmenen vuoden konfliktin "ongelmien" osallistujien syytteeseenpanossa vastasi epäuskoisesti. 

Konfliktien jälkeisissä tilanteissa ei ole helppoja ratkaisuja. Kuten Seamus Heaney kirjoitti: "Kukaan ei voi korjata väärää, aiheutettua tai sietämää", mutta vastausten ja oikeuden etsinnän pyyhkäisy yksipuolisella yleisellä armahduksella on vieraantanut kaikki. 

Presidentti Ursula von der Leyen matkustaa Tšekin tasavaltaan esittämään komission hyväksynnän heidän kansalliselle elvytyssuunnitelmalleen (19. heinäkuuta), ja tiistaina (20. heinäkuuta) hän tapaa Bill Gatesin. 

Komissaarikollegio pidetään tiistaina, koska keskiviikko on belgialainen pankkiloma. 

Torstaina Euroopan keskuspankki päivittää säännöllisesti kuukausittain. Tämä on ensimmäinen sen jälkeen, kun sen strateginen katsaus esiteltiin 8. heinäkuuta.

END

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa