Liity verkostomme!

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Liettuan 2.2 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt myönteisen arvion Liettuan elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: n myöntämää 2.2 miljardin euron avustuksia elvytys- ja sopeutumisvälineestä. Tämä rahoitus tukee Liettuan elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen tärkeiden investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on keskeinen rooli, kun Liettua voi tulla vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Liettuan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin. Tavoitteena on vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Liettuan suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Liettuan suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisessa ohjausjaksossa määriteltyihin haasteisiin; ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä.

Mainos

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Olen iloinen voidessani esitellä Euroopan komission myönteisen arvion Liettuan elvytys- ja sopeutumissuunnitelmasta. Liettuan suunnitelma keskittyy investointeihin ja uudistuksiin, jotka nopeuttavat sen digitaalista ja vihreää siirtymistä. Tähän sisältyy huomattavia investointeja puhtaaseen energiaan ja nopeisiin Internet-verkkoihin, jotka tekevät Liettuan taloudesta kestävämmän, dynaamisemman ja innovatiivisemman. NextGenerationEU: n tuella voimme varmistaa, että kaikki jakavat digitaalisen ja vihreän siirtymän edut. Seisomme sinua joka askeleella varmistaaksemme, että suunnitelmastasi tulee menestys. "

Liettuan vihreän ja digitaalisen siirtymän turvaaminen 

Komission arvion mukaan Liettuan suunnitelmassa osoitetaan 38 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suunnitelma sisältää uudistuksia ja investointeja uusiutuvien energialähteiden voimalaitosten kehittämiseksi sekä julkisten ja yksityisten energian varastointilaitosten luomiseksi. Näitä toimenpiteitä täydennetään uudistuksilla ja investoinneilla, joilla poistetaan käytöstä eniten saastuttavat tieliikenteen ajoneuvot, lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta liikennealalla ja nopeutetaan rakennusten kunnostamista tukemalla modulaaristen elementtien tuotantoa orgaanisista raaka-aineista valmistettaville kunnostustöille.  

Mainos

Komission arvio Liettuan suunnitelmasta osoittaa, että se omistaa 32 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Suunnitelma sisältää huomattavia investointeja liitettävyyteen, keskittyen erityisesti suurten nopeuksien verkkojen laajaan käyttöönottoon ja 2,000 km: n nopeiden yhteyksien infrastruktuurin kehittämiseen maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Suunnitelmassa suunnitellaan myös merkittäviä investointeja sähköiseen hallintoon ja tekoälyratkaisujen kehittämiseen liettuan kielelle.

Liettuan taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn vahvistaminen

Suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittäviin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, jotka on esitetty neuvoston Liettualle Eurooppa-ohjausjaksolla vuonna 2019 ja 2020 Liettualle osoittamissa maakohtaisissa suosituksissa. .

Terveydenhuoltojärjestelmän sietokykyä, laatua, saatavuutta ja tehokkuutta odotetaan parantavan terveydenhuoltolaitosten nykyaikaistamisen, tartuntatautien osaamiskeskusten kehittämisen ja terveydenhuoltojärjestelmän digitalisoinnin ansiosta. Koulutusjärjestelmän tehokkuuteen ja laatuun liittyvät kauan tunnustetut haasteet ratkaistaan ​​konsolidoimalla kouluverkkoa, modernisoimalla yleissivistävää koulutusta, parantamalla ammatillista koulutusta sekä aikuiskoulutusta, parantamalla korkea-asteen koulutuksen ja opiskelijoiden rahoitusta. sekä edistämällä yliopistojen tutkimusta ja kansainvälistymistä. Olemassa olevien innovaatioita edistävien virastojen yhdistämisen odotetaan tehostavan tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Taatun vähimmäistoimeentulon suojan uudistuksen sekä työttömyysvakuutusjärjestelmän kattavuuden kasvun, etuuksien kattavan tarkistamisen ja eläkkeiden indeksointimekanismin parantamisen on tarkoitus lisätä sosiaaliturvaverkon riittävyyttä ja vahvistaa sosiaalista sietokykyä.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Liettuan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen Liettuassa ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti kaikkiin RRF-asetuksessa tarkoitettuihin kuuteen pilariin.

Tukee lippulaiva-investointeja ja uudistushankkeita

Liettuan suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä Euroopan lippulaiva-alueella. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille aloilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan kaksoissiirtymään. Esimerkiksi Liettua on ehdottanut 242 miljoonan euron investointia avomeren ja maalla tuotettavan tuulivoiman ja aurinkoenergian kehittämiseen sekä julkisten ja yksityisten energian varastointilaitteiden luomiseen ja 341 miljoonan euron investoiminen eniten saastuttavien tieliikenteen ajoneuvojen poistamiseksi käytöstä ja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämiseksi. energialähteet liikennealalla.

Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Liettuan käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset ehkäisevät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Liettuan elvytyssuunnitelma lisää sen talouskasvua ja asettaa sen vankalle pohjalle tulevaisuutta varten, kun Eurooppa valmistautuu vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Sen tavoitteena on nykyaikaistaa Liettuan terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmiä, vahvistaa sosiaalista suojelua ja parantaa vero- ja etuusjärjestelmän tehokkuutta. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että suunnitelma keskittyy Euroopan yhteistä etua koskeviin suurhankkeisiin, erityisesti puhtaaseen energiaan - kuten tuuli- ja aurinkosähköntuotantoon sekä saastuttavien tieliikenteen ajoneuvojen käytöstä poistamiseen. Tämä suunnitelma auttaa Liettuaa nousemaan vahvemmaksi kriisin jälkeen. Kannatamme Liettuaa sen toteuttamiseksi täysimääräisesti. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 2.2 miljardin euron avustusten myöntämisestä Liettualle RRF: n nojalla. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 289 miljoonan euron maksamisen Liettualle ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Liettualle osoitetusta kokonaismäärästä.

Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. 

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Liettuan suunnitelma saa 2.2 miljardia euroa eurooppalaista tukea maan pyrkimyksille vastata 21-luvun haasteisiin. Investoinnit sähköautojen latauspisteisiin ja puhtaisiin linja-autoihin, rakennusten kunnostamiseen ja soiden kunnostamiseen lisäävät voimakkaasti maan ilmasto- ja ekologisia toimia, kun taas sekä julkinen että yksityinen sektori hyötyvät nopeiden verkkojen käyttöönotosta myös syrjäisillä alueilla . Olen erityisen tyytyväinen suunnitelman vahvaan sosiaaliseen ulottuvuuteen, johon sisältyy uudistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja terveydenhuollon laatua, lisätä työttömyysvakuutuksen kattavuutta ja tarjota lisäetuja heikossa asemassa oleville ryhmille. "

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio tukee Liettuan 2.2 miljardin euron elvytys- ja sietokykysuunnitelmaa

Palautus- ja sietokykykokonaisuus: kysymyksiä ja vastauksia

Tietolomake Liettuan elvytyssuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Liettuan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Liettuan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvioinnin hyväksymisestä

Henkilöstöasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Palautus- ja sietokykyväline

Elvytys- ja sietokykyasetusta koskeva asetus

Euroopan komissio

Puola määräsi maksamaan Euroopan komissiolle puolen miljoonan euron päivittäisen sakon Turówin kaivoksesta

Julkaistu

on

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määrännyt Puolalle 500,000 21 euron päivittäisen sakon, joka maksetaan Euroopan komissiolle, koska se ei ole noudattanut XNUMX. toukokuuta annettua määräystä lopettaa louhintatoiminta Turówin avoimessa ruskohiilikaivoksessa, kirjoittaa Catherine Feore.

Kaivos sijaitsee Puolassa, mutta lähellä Tšekin ja Saksan rajoja. Sille myönnettiin toimilupa toimia vuonna 1994. Puolan ilmastoministeri myönsi 20. maaliskuuta 2020 luvan jatkaa ruskohiilen kaivostoimintaa vuoteen 2026. Tšekki lähetti asian Euroopan komission käsiteltäväksi ja 17. joulukuuta 2020 komissio antoi perustellussa lausunnossa, jossa se kritisoi Puolaa useista EU: n lainsäädännön rikkomisista. Komissio katsoi erityisesti, että Puola oli rikkonut EU: n lainsäädäntöä hyväksymällä toimenpiteen, joka mahdollistaa kuuden vuoden pidennyksen tekemättä ympäristövaikutusten arviointia. 

Tšekki pyysi tuomioistuinta tekemään väliaikaisen päätöksen, kunnes yhteisöjen tuomioistuin antoi lopullisen tuomion. Koska Puolan viranomaiset eivät kuitenkaan noudattaneet tämän määräyksen mukaisia ​​velvoitteitaan, Tšekki teki 7. kesäkuuta 2021 hakemuksen, jossa Puolaa velvoitettiin maksamaan päivittäinen 5,000,000 XNUMX XNUMX euron uhkasakko EU: n talousarviosta sen noudattamatta jättämisestä sen velvoitteet. 

Mainos

Tuomioistuin hylkäsi tänään (20. syyskuuta) Puolan hakemuksen välitoimien kumoamisesta ja määräsi Puolan maksamaan komissiolle 500,000 XNUMX euron uhkasakon päivässä, joka on kymmenesosa Tšekin tasavallan vaatimuksesta. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Tšekin tasavallan ehdottama määrä ei sido heitä ja että alempi luku olisi riittävä kannustamaan Puolaa "lopettamaan väliaikaisen määräyksen velvoitteidensa laiminlyönti".

Puola väitti, että ruskohiilen louhinnan lopettaminen Turówin kaivoksella voi aiheuttaa lämmön ja juomaveden jakelun katkeamisen Bogatynian (Puola) ja Zgorzelecin (Puola) alueilla, mikä uhkaa kyseisten alueiden asukkaiden terveyttä. Tuomioistuin totesi, että Puola ei ollut riittävästi osoittanut, että tämä oli todellinen riski.

Koska Puola ei noudattanut väliaikaista määräystä, tuomioistuin katsoi, ettei sillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin määrätä sakko. Unionin tuomioistuin on korostanut, että on hyvin harvinaista, että jäsenvaltio nostaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen toista jäsenvaltiota vastaan, tämä on yhdeksäs tällainen kanne tuomioistuimen historiassa.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

7 miljardia euroa keskeisiin infrastruktuurihankkeisiin: puuttuvat yhteydet ja vihreä liikenne

Julkaistu

on

Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenneohjelmasta käynnistetty ehdotuspyyntö tarjoaa 7 miljardia euroa eurooppalaisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. Suurin osa tämän ehdotuspyynnön puitteissa rahoitetuista hankkeista auttaa lisäämään koko liikenneverkostomme kestävyyttä, mikä saa EU: n saavuttamaan eurooppalaisen vihreän sopimuksen tavoitteen eli vähentää liikenteen päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: ”Kasvamme massiivisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon käytettävissä olevia varoja 1.5 miljardiin euroon. Tuemme ensimmäistä kertaa myös hankkeita, joiden tarkoituksena on, että Euroopan laajuiset liikenneverkostomme soveltuvat siviilipuolustuskäyttöön ja parantavat sotilaallista liikkuvuutta kaikkialla EU: ssa. Eilisen haun puitteissa rahoitetut hankkeet edistävät tehokkaan ja yhteenliitetyn multimodaalisen liikennejärjestelmän luomista sekä matkustajille että rahdille ja infrastruktuurin kehittämistä kestävämpien liikkuvuusvalintojen tukemiseksi. ”

EU tarvitsee tehokkaan ja yhteenliitetyn multimodaalisen kuljetusjärjestelmän sekä matkustajille että rahdille. Tähän on sisällyttävä edullinen, suurnopeusrautatieverkko, runsas lataus- ja tankkausinfrastruktuuri nollapäästöisille ajoneuvoille sekä parempi automaatio tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Lisätietoja on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

REACT-EU: 4.7 miljardia euroa työpaikkojen, taitojen ja Italian köyhimpien ihmisten tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt Italialle 4.7 miljardia euroa REACT-EU-ohjelman puitteissa, jotta se rohkaisee maan vastausta koronaviruskriisiin ja edistää kestävää sosioekonomista elpymistäery. Uusi rahoitus on seurausta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja vähävaraisimpien eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) kahden toimintaohjelman muuttamisesta. Italian kansallinen ESR: n ohjelma "Aktiivinen työllisyyspolitiikka" saa 4.5 miljardia euroa työllisyyden tukemiseksi alueilla, jotka kärsivät eniten pandemiasta.

Lisärahat lisäävät nuorten ja naisten palkkaamista, mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen koulutukseen ja tukevat räätälöityjä palveluja työnhakijoille. Lisäksi ne auttavat suojaamaan työpaikkoja pienyrityksissä Abruzzon, Molisen, Campanian, Puglian, Basilicatan, Calabrian, Sisilian ja Sardinian alueilla.

Työllisyyden ja sosiaalisten oikeuksien komissaari Nicolas Schmit sanoi: ”Euroopan unioni auttaa edelleen kansalaisiaan selviytymään COVID-19-kriisistä. Italian uusi rahoitus auttaa luomaan työpaikkoja erityisesti nuorille ja naisille eniten tarvitseville alueille. Investoinnit taitoihin ovat toinen painopiste, ja ne ovat välttämättömiä ekologisten ja digitaalisten siirtymien hallitsemiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota myös Italian heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin vahvistamalla ruoka -avun rahoitusta. "

Mainos

Koheesio- ja uudistuskomissaari Elisa Ferreira (kuvassa) sanoi: ”Alueet ovat keskeisessä asemassa Euroopan toipumisessa pandemiasta. Olen iloinen siitä, että jäsenvaltiot käyttävät unionin hätäapua pandemian torjuntaan ja aloittavat kestävän ja osallistavan elpymisen pitkällä aikavälillä. REACT-EU-rahoitus auttaa italialaisia ​​pahiten kärsineillä alueilla toipumaan kriisistä ja luo perustan modernille, tulevaisuuteen suuntautuvalle taloudelle. Osana NextGenerationEU: ta REACT-EU tarjoaa 50.6 miljardin euron (nykyhinnoin) lisärahoitusta koheesiopolitiikan ohjelmille vuosina 2021 ja 2022 työmarkkinoiden kestävyyden, työpaikkojen, pienten ja keskisuurten yritysten ja pienituloisten perheiden tukemiseksi. "

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa