Liity verkostomme!

Italia

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Italian 191.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (22. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Italian elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel kohti EU: ta maksettaessa 68.9 miljardia euroa avustuksia ja 122.6 miljardia euroa lainoja elvytys- ja sopeutumiskehyksen puitteissa. Tämä rahoitus tukee Italian elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on avainrooli, jotta Italia pystyy nousemaan vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta. RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Italian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin. Tavoitteena on vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla käyttöön vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Italian suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen perusteiden perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Italian suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisessa ohjausjaksossa määriteltyihin haasteisiin; ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä. Italian vihreän ja digitaalisen siirtymän turvaaminen Komission arvion mukaan Italian suunnitelmassa osoitetaan 37% kokonaismenoista ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Suunnitelma sisältää investointeja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän laajamittaisen peruskorjausohjelman rahoittamiseksi. Siinä säädetään myös toimenpiteistä uusiutuvien energialähteiden, mukaan lukien vety, käytön edistämiseksi. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä investoimalla kestävään kaupunkiliikenteeseen ja rautatieinfrastruktuuriin.

Komission arvion mukaan Italian suunnitelmassa käytetään 25 prosenttia kokonaismäärärahoistaan ​​toimenpiteille, jotka tukevat digitaalista siirtymistä. Toimenpiteisiin, jotka tukevat Italian digitaalista siirtymistä, sisältyy investointeja yritysten digitalisaation tukemiseen sekä erittäin nopeiden laajakaistaverkkojen ja 5G-yhteyksien laajentamiseen. Investoinnit kohdistuvat myös julkishallinnon digitalisointiin suunnitelluilla toimenpiteillä julkisen hallinnon, terveydenhuollon, oikeuden ja koulutuksen aloilla. Italian taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn vahvistaminen Komissio katsoo, että Italian suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittäviin osiin taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty Italialle osoitetuissa maakohtaisissa suosituksissa. Eurooppa-ohjausjakson aikana vuosina 2019 ja 2020. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä julkisen talouden kestävyyden edistämiseksi, terveydenhuollon sietokyvyn lisäämiseksi, aktiivisen työmarkkinapolitiikan tehokkuuden parantamiseksi ja koulutustulosten parantamiseksi.

Suunnitelman odotetaan myös lisäävän investointeja alueellisten erojen vähentämiseksi, julkishallinnon ja oikeusjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi, liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja kilpailun esteiden poistamiseksi. Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Italian taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja myötävaikuttaa siten asianmukaisesti kaikkiin kuuteen pilariin, joihin viitataan RRF-asetuksessa. Tukea lippulaiva-investointeihin ja uudistushankkeisiin Italian suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kuudella Euroopan lippulaiva-alueella.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (kuvassa) sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Italian 191.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmalle. Tämä ennennäkemätön investointitaso yhdistettynä ratkaiseviin uudistuksiin auttaa jälleenrakentamaan Italian taloutta ja valmistelemaan sitä tulevaisuutta varten. Olen ylpeä siitä, että NextGeneration auttaa italialaisia ​​katsomaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja kunnianhimoisesti. Nyt on aika toimittaa. Seisomme sinua joka askeleella varmistaaksemme, että suunnitelma tulee menestymään Italiassa ja Euroopassa. "

Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille alueilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan kaksoissiirtymään. Esimerkiksi Italia on ehdottanut 12.1 miljardin euron myöntämistä asuinrakennusten energiatehokkuuteen, 32.1 miljardia euroa kestävään liikkuvuuteen ja 13.4 miljardia euroa yritysten digitalisaation tukemiseen. Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Italian käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Italian suunnitelma antaa rakenteellisen sysäyksen sen talouskasvulle ja auttaa vähentämään sosiaalisia ja alueellisia eroja. Kunnianhimoiset julkishallinnon ja oikeusjärjestelmän uudistukset - myös digitalisaation avulla - sekä liiketoimintaympäristön parantaminen auttavat poistamaan kasvua hidastavat esteet. Pyrkimykset vähentää veropetoksia ja tehostaa julkisia menoja tekevät Italian taloudesta oikeudenmukaisemman ja kestävämmän. Suhtaudumme myös myönteisesti suunnitelman sosiaalisiin näkökohtiin, erityisesti sosiaalisen asumisen tarjoamiseen, eteläisten alueiden hyväksi toteutettaviin toimenpiteisiin ja sen painopisteen parantamiseen koulutuksessa ja työllistymismahdollisuuksissa. Se auttaa myös suojelemaan ilmastoa parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, lisäämällä kestävää liikennettä ja edistämällä uusiutuvaa energiaa. Odotamme innolla, että suunnitelma saa aikaan todellisia muutoksia kentällä, kun se pannaan täysimääräisesti täytäntöön. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen päätökseksi 68.9 miljardin euron avustusten ja 122.6 miljardin euron lainojen myöntämisestä Italialle korkotuen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus. Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 24.9 miljardin euron maksamisen Italialle ennakkorahoituksena. Tämä vastaa 13 prosenttia Italialle osoitetusta kokonaismäärästä. Komissio sallii lisämaksut perustuen elvytys- ja sopeutumissuunnitelmassa esitettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten toteuttamisen edistymistä.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Ennennäkemättömän kriisin jälkeen Italialla on tänään ainutlaatuinen tilaisuus rakentaa parempi tulevaisuus. Italia on esittänyt uudistuksia ja investointeja koskevan suunnitelman, jonka avulla maa pystyy vastaamaan ongelmiin, jotka ovat liian pitkään hidastaneet taloudellista kehitystä ja sosiaalista kehitystä. Tehokkaampi julkishallinto, tehokkaampi oikeudenkäynti, lisääntynyt kilpailu: emme enää puhu unelmakirjasta, vaan yksityiskohtaisen työohjelman keskeisistä osista. Samalla Italia tekee ratkaisevia investointeja kestävään liikkuvuuteen, uusiutuvaan energiaan, yritysten digitalisointiin sekä 5G- ja ultralaajakaistan käyttöönottoon, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia koko maan osille. Jos Italia voi menestyä NextGenerationEU: ssa, se voi merkitä uuden, vahvemman kasvun ja kestävän kehityksen luvun alkua. Menestyksen saavuttamisen on oltava tärkein prioriteetti tulevina vuosina. Eurooppa on Italian puolella joka askeleella. "

Italia

Opi kytkeytymään pois päältä, sanoo paavi ensimmäisen kerran Vatikaanissa sairaalahoidon jälkeen

Julkaistu

on

Franciscus (Kuvassa) teki ensimmäisen julkisen esiintymisensä 18. heinäkuuta sen jälkeen, kun palasi Vatikaaniin viikon puolivälissä 11 päivän sairaalahoidon jälkeen ja kertoi terveishoitajille, että heidän tulisi pitää tauko ja siirtyä pois nykyajan stressistä, kirjoittaa Crispian Balmer, Reuters.

"Pysähdytkäämme kiihkeää juoksemista esityslistan mukaan. Opettakaamme kuinka pitää tauko, sammuttaa matkapuhelin", sanoi paavi Francis viikoittaisessa puheessaan ikkunasta, josta on näkymät Pietarinaukiolle.

84-vuotiaasta paavista osa kaksoispisteestä poistettiin leikkauksessa 4. heinäkuuta - ensimmäistä kertaa Francis on kohdannut merkittävää terveysongelmaa kahdeksan vuoden paavinsa aikana.

Hän johti viime sunnuntain Angelus-rukousta ja siunausta sviittinsä parvekkeelta Rooman Gemellin sairaalassa ja palasi keskiviikkona Vatikaaniin, missä tarvitsi avustajien apua autosta päästäkseen.

Hän näytti hyvältä sunnuntaina puhuen selkeällä, vahvalla äänellä.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 2.5 miljardin euron Italian järjestelmän itsenäisten ammatinharjoittajien ja terveydenhuollon ammattilaisten tukemiseksi koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 2.5 miljardin euron italialaisen järjestelmän itsenäisten ammatinharjoittajien ja tiettyjen terveydenhuollon ammattilaisten tukemiseksi koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä vapauttamalla heidät osittain sosiaaliturvamaksuista. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Tämä 2.5 miljardin euron järjestelmä antaa Italialle mahdollisuuden tukea edelleen itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka ovat kärsineet koronaviruksen puhkeamisesta. Järjestelmä tukee myös eläkkeellä olevia terveydenhuollon ammattilaisia, joiden on palattava toimintaansa vastaamiseksi taudinpurkaukseen. Työskentelemme edelleen läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi koronaviruksen puhkeamisen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi EU: n sääntöjen mukaisesti. "

Italian tukitoimenpiteet

Italia ilmoitti komissiolle ohjelmassa Väliaikainen kehys tukiohjelma, jonka arvioitu kokonaisbudjetti on 2.5 miljardia euroa, vapauttaa itsenäiset ammatinharjoittajat ja tietyt terveydenhuollon ammattilaiset sosiaaliturvamaksuista vuodeksi 2021, kuitenkin enintään 3,000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Järjestelmään voivat osallistua itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden liikevaihto tai ammatilliset palkkiot ovat laskeneet vähintään kolmanneksen vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna ja joiden vuotuinen sosiaaliturvamaksujen alainen tulo vuonna 2019 ei ylittänyt 50,000 euroa. Järjestelmä on avoin myös terveydenhuollon ammattilaisille, jotka olivat eläkkeellä, mutta joiden oli palattava ammatilliseen toimintaansa vastaamaan koronaviruksen puhkeamiseen vuonna 2020.

Järjestelmän tarkoituksena on vähentää sosiaaliturvamaksujen kustannuksia aikana, jolloin koronaviruksen puhkeaminen häiritsee vakavasti markkinoiden normaalia toimintaa.

Komissio totesi, että Italian järjestelmä on väliaikaisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki (i) ei saa olla suurempi kuin 225,000 270,000 euroa kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivaa yritystä kohti, 1.8 31 euroa maataloustuotteiden alkutuotantoa harjoittavaa yritystä kohden tai 2021 miljoonaa euroa yritystä kohden kaikilla muilla aloilla ; ja (ii) myönnetään viimeistään XNUMX. joulukuuta XNUMX.

Siksi komissio totesi, että toimenpide on välttämätön, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisissa puitteissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Tämän perusteella komissio hyväksyi tukitoimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Tausta

Komissio on antanut a Väliaikainen kehys jotta jäsenvaltiot voivat käyttää valtiontukisäännöissä säädettyä täyttä joustavuutta talouden tukemiseksi koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Väliaikainen kehys, sellaisena kuin se on muutettuna 3 huhtikuu, 8 toukokuuta, 29 kesäkuu, 13 lokakuu 2020 ja 28 tammikuu 2021, säädetään seuraavista tukimuodoista, joita jäsenvaltiot voivat myöntää:

(i) suorat avustukset, pääomasijoitukset, valikoivat veroetuudet ja ennakkomaksut enimmillään 225,000 270,000 euroa maatalouden alkusektorilla toimivalle yritykselle, 1.8 1.8 euroa kalastus- ja vesiviljelyalan yritykselle ja 100 miljoonaa euroa aktiiviselle yritykselle kaikilla muilla aloilla vastaamaan kiireellisiin likviditeettitarpeisiinsa. Jäsenvaltiot voivat myös antaa nimellisarvoon 225,000 miljoonaa euroa yritystä kohden nollakorkoisia lainoja tai takauksia lainoille, jotka kattavat 270,000% riskistä, lukuun ottamatta alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyalaa, jossa Hakemus on XNUMX XNUMX euroa ja yritystä kohden XNUMX XNUMX euroa.

(Ii) Valtiontakaukset yritysten ottamille lainoille varmistaa, että pankit jatkavat lainojen antamista niitä tarvitseville asiakkaille. Nämä valtiontakaukset voivat kattaa jopa 90 prosenttia lainojen riskistä auttaa yrityksiä kattamaan välittömät käyttöpääomat ja investointitarpeet.

(Iii) Tuetut julkiset lainat yrityksille (ensisijaiset ja pääomalainat) edullisilla korkoilla yrityksille. Nämä lainat voivat auttaa yrityksiä kattamaan välittömän käyttöpääoman ja investointitarpeet.

(Iv) Suojatoimet pankeille, jotka ohjaavat valtiontukea reaalitalouteen että tällaista tukea pidetään suorana tukena pankkien asiakkaille, ei pankeille itselleen, ja se antaa ohjeita siitä, miten taataan pankkien välisen kilpailun vähäinen vääristyminen.

(V) Julkinen lyhytaikainen vientiluottovakuutus kaikille maille ilman, että kyseisen jäsenvaltion on osoitettava, että kyseinen maa on väliaikaisesti ”ei-kaupallinen”.

(Vi) Tuki koronavirukseen liittyvälle tutkimukselle ja kehitykselle (T & K) käsitellä nykyistä terveyskriisiä suorien avustusten, takaisin maksettavien ennakkojen tai veroetujen muodossa. Bonus voidaan myöntää rajatylittäville yhteistyöhankkeille jäsenvaltioiden välillä.

(Vii) Tuki testauslaitosten rakentamiseen ja skaalaamiseen kehittää ja testata tuotteita (mukaan lukien rokotteet, tuulettimet ja suojavaatetus), jotka ovat hyödyllisiä koronaviruksen puhkeamisen varalta ensimmäiseen teollisiin käyttöönottovaiheisiin saakka. Tämä voi tapahtua suorien avustusten, veroetujen, takaisin maksettavien ennakkojen ja tappioiden muodossa. Yritykset voivat hyötyä bonuksesta, kun niiden sijoitusta tukee useampi kuin yksi jäsenvaltio ja kun sijoitus saadaan päätökseen kahden kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

(Viii) Tuki koronaviruksen puhkeamisen torjumiseksi tarkoitettujen tuotteiden tuotannolle suorien avustusten, veroetujen, takaisin maksettavien ennakkojen ja tappioiden muodossa. Yritykset voivat hyötyä bonuksesta, kun niiden sijoitusta tukee useampi kuin yksi jäsenvaltio ja kun sijoitus saadaan päätökseen kahden kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

(Ix) Kohdennettu tuki verojen lykkäämisen ja / tai sosiaaliturvamaksujen keskeyttämisen muodossa niille aloille, alueille tai yritystyypeille, joita puhkeaminen on kärsinyt eniten.

(X) Kohdennettu tuki työntekijöiden palkkatukina niille yrityksille aloilla tai alueilla, jotka ovat kärsineet eniten koronaviruksen puhkeamisesta ja jotka muuten olisi pitänyt lomauttaa henkilöstöä.

(Xi) Kohdennettu pääomankorotustuki yrityksille, jos muuta sopivaa ratkaisua ei ole käytettävissä. Suojatoimenpiteillä voidaan välttää kohtuuton kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla: edellytykset toiminnan tarpeellisuudelle, tarkoituksenmukaisuudelle ja laajuudelle; edellytykset valtion osallistumiselle yhtiöiden pääomaan ja palkkiot; edellytykset valtion irtautumiselle kyseisten yhtiöiden pääomasta; hallintoa koskevat ehdot, mukaan lukien osinkokielto ja ylimmän johdon palkkakorot ristikkäistuen ja hankintakiellon kieltäminen ja lisätoimenpiteet kilpailun vääristymien rajoittamiseksi avoimuus- ja raportointivaatimukset.

(xii) Tuki kattamattomille kiinteille kustannuksille yrityksille, joiden liikevaihto laskee tukikelpoisen ajanjakson aikana vähintään 30 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Tuella maksetaan osa tuensaajien kiinteistä kustannuksista, joita ei kateta heidän tuloillaan, enintään 10 miljoonaa euroa yritystä kohden.

Komissio antaa myös jäsenvaltioille mahdollisuuden muuntaa väliaikaisten puitteiden mukaisesti myönnetyt takaisin maksettavat välineet (esim. Takaukset, lainat, takaisinmaksettavat ennakot) 31. joulukuuta 2022 saakka muiksi tukimuodoiksi, kuten suoriksi avustuksiksi, edellyttäen että väliaikaisen kehyksen ehdot täyttyvät.

Väliaikaiset puitteet antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden yhdistää kaikki tukitoimenpiteet toisiaan lukuun ottamatta lainoja ja takuita samalle lainalle ja väliaikaisessa puiteohjelmassa säädettyjen kynnysarvojen ylittämistä. Se mahdollistaa myös, että jäsenvaltiot yhdistävät kaikki väliaikaisen kehyksen nojalla myönnetyt tukitoimenpiteet olemassa oleviin mahdollisuuksiin myöntää vähämerkityksistä tukea yritykselle, jonka enimmäismäärä on 25,000 30,000 euroa kolmen verovuoden aikana ensisijaisen maatalouden alalla toimiville yrityksille, 200,000 XNUMX euroa kolmelta verovuodelta vuodeksi. kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivat yritykset ja XNUMX XNUMX euroa kolmen tilikauden aikana kaikilla muilla aloilla toimiville yrityksille. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden on sitouduttava välttämään samojen yritysten tukitoimien tarpeetonta kumuloitumista rajoittaakseen tukea niiden todellisten tarpeiden täyttämiseen.

Lisäksi väliaikainen kehys täydentää monia muita jäsenvaltioille jo tarjolla olevia mahdollisuuksia lieventää koronaviruksen puhkeamisen sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Komissio antoi 13. maaliskuuta 2020 a Tiedonanto koordinoidusta taloudellisesta vastauksesta COVID-19-puhkeamiseen asettamalla nämä mahdollisuudet. Esimerkiksi jäsenvaltiot voivat tehdä yleisesti sovellettavia muutoksia yritysten hyväksi (esimerkiksi verojen lykkääminen tai lyhytaikaisen työn tukeminen kaikilla aloilla), jotka eivät kuulu valtiontukisääntöjen piiriin. Ne voivat myös myöntää korvauksia yrityksille vahinkoista, jotka ovat aiheutuneet koronaviruksen puhkeamisesta tai suoraan aiheutetusta.

Väliaikaiset puitteet ovat voimassa joulukuun 2021 loppuun asti. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi komissio arvioi ennen tätä päivämäärää, onko sitä tarpeen jatkaa.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.63719 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla heti kun mahdolliset luottamukselliset kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi, löytyy tätä.

Continue Reading

Italia

Paavi Francis lähtee sairaalasta mahdollisimman pian, ei enää pyörätuolissa

Julkaistu

on

By

Paavi Francis vierailee lasten syöpäosastolla Gemellin sairaalassa Roomassa, Italiassa 13. heinäkuuta 2021.
Paavi Francis vierailee lasten syöpäosastolla Gemellin sairaalassa Roomassa, Italiassa 13. heinäkuuta 2021.

Paavi Francis jatkaa suunniteltua hoitoa ja kuntoutusta suolistoleikkausten jälkeen 10 päivää sitten ja lähtee sairaalasta mahdollisimman pian, Vatikaani on sanonut, kirjoittaa Philip Pullella.

Vatikaanin päivittäinen lääketiede 84-vuotiaasta paavista, jolla osa paksusuolesta poistettiin 4. heinäkuuta, kertoi myös tavanneensa monia potilaita oleskellessaan Gemellin sairaalassa, mutta tunsi olevansa erityisen läheinen "vuoteiden ja vuoteiden kanssa". ei voi palata kotiin ".

Se ei antanut lisätietoja paavin tilasta.

Tiistai-iltapäivällä (13. heinäkuuta) Vatikaani julkaisi viisi kuvaa paavista aikaisemman päiväkäynnin aikana vieraillessaan sviitin kanssa samassa kerroksessa sijaitsevassa lasten syöpäosastolla.

He osoittivat, että paavi näytti hyvältä, kun hän käveli ilman apua seurakunnan käytävällä tervehtimällä lapsia, vanhempia ja lääkäreitä. Kaksi päivää sitten julkaistuissa kuvissa hän käytti pyörätuolia vieraillessaan potilailla.

Vatikaani oli sanonut maanantaina (12. heinäkuuta), että hän olisi sairaalassa muutama päivä pidempään kuin seitsemän alun perin odotettua "optimoida lääketieteellistä ja kuntoutushoitoa".

Sunnuntaina hän esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti leikkauksen jälkeen seisomassa noin 10 minuuttia puhuessaan sviitin parvekkeelta.

Hänellä ei ole sitoumuksia loppukuukauden ajan lukuun ottamatta sunnuntain siunausta, vaikka Vatikaani suunnittelee paavinmatkaa Slovakian ja Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin syyskuun puolivälissä.

Skotlannin piispat ilmoittivat maanantaina, että paavi osallistuu Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssiin (COP26) Glasgow'ssa marraskuussa terveyden sallimalla. Lue lisää.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa