Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistaminen maailmassa: EU käynnistää 1.5 miljardin euron suunnitelman yleismaailmallisten arvojen edistämiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Ihmisoikeuspäivän aattona (10. joulukuuta) ja samaan aikaan demokratiahuippukokouksen kanssa Euroopan unioni käynnisti Global Europe Human Rights and Democracy -ohjelman. Tällä 1.5 miljardin euron ohjelmalla lisätään EU:n tukea ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, demokratian ja oikeusvaltion edistämiseen ja suojelemiseen sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien työhön eri puolilla maailmaa vuosina 2021–2027. Ohjelmalla edistetään ja suojellaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta, vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta ja vastuuvelvollisuutta ihmisoikeusloukkauksista ja -loukkauksista sekä puolustetaan perusvapauksien täysimääräistä ja tehokasta käyttöä, mukaan lukien sananvapaus, tukemalla riippumatonta journalismia ja tiedotusvälineitä. digitaalisiin ja uusiin teknologioihin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja riskien torjuminen.

Korkea edustaja / varapresidentti Josep Borrell sanoi: "Rohkeat ihmiset kaikista taustoista taistelevat päivittäin kansalaisvapauksiensa puolesta, riippumattomien tiedotusvälineiden puolesta ja demokraattisten instituutioiden turvaamiseksi, usein suurella henkilökohtaisella riskillä. Euroopan unioni on heidän puolellaan. Global Europe Human Rights and Democracy -ohjelman avulla voimme vahvistaa tukeamme ja suojeluamme yleismaailmallisille ihmisoikeuksille ja demokratian periaatteille maailmanlaajuisesti: kaikille, milloin tahansa ja kaikkialla. Yhdessä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, YK:n ihmisoikeustoimiston ja kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa emme jätä ketään taakse."

Kansainvälisistä kumppanuuksista komissaari Jutta Urpilainen sanoi: "Ihmisoikeudet ja demokratia ovat kestävän ja osallistavan kehityksen kulmakivi, ja ne ovat välttämättömiä globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansalaiset hyödyntävät täyden potentiaalinsa ja toteuttavat toiveensa. Millä tavalla sitä mitataankin – vakauden, tasa-arvon, talouskasvun, terveyden tai pitkäikäisyyden suhteen – demokratiat ovat aina parempia kuin muut hallintomuodot pitkällä aikavälillä. Olen ylpeä voidessani ajatella niitä lukemattomia ihmisoikeuksien puolustajia, nuoria, naisia, tyttöjä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, joille 1.5 miljardin euron Global Europe Human Rights and Democracy -ohjelma auttaa rakentamaan parempaa huomista meille kaikille.

Globaali Eurooppa ihmisoikeudet ja demokratia

Globaalin Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiaohjelma kaudelle 2021–2027, joka täydentää kahdenvälistä ja alueellista lisätukea, on EU:n lippulaivaväline ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi, mukaan lukien maailmanlaajuisten haasteiden, kuten esim. ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen, digitaaliset ja uudet teknologiat tai COVID-19-pandemia.

Ohjelma voi tukea toimintaa missä tahansa EU:n ulkopuolisessa maassa ja maailmanlaajuisesti. Siksi se täydentää muita EU:n ohjelmia paikallisella, maa- ja aluetasolla.

Sillä on viisi yleistä prioriteettia:

Mainos
  • Yksilöiden suojeleminen ja voimaannuttaminen - € 704 euroa

Puolustaa kaikkia ihmisoikeuksia, mukaan lukien pyrkimys kuolemanrangaistuksen yleismaailmalliseen poistamiseen, kidutuksen sekä julman ja epäinhimillisen kohtelun poistamiseen, perustarpeiden tyydyttämiseen, kunnollisiin työoloihin, lapsityövoiman käytön poistamiseen sekä turvalliseen, puhtaaseen ja terveelliseen ja kestävä ympäristö. Ohjelmalla edistetään tasa-arvoa, osallisuutta ja moninaisuuden kunnioittamista, tuetaan ihmisoikeuksien puolustajia ja torjutaan kansalaisyhteiskunnan tilan pienenemistä, vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta, varmistetaan oikeudenmukainen ja tehokas oikeudenkäyttö ja kurotaan tilintekovelvollisuus.

  • Kestävän, osallistavan ja demokraattisen yhteiskuntien rakentaminen – 463 miljoonaa euroa

Ohjelma tukee toimivia pluralistisia, osallistuvia ja edustuksellisia demokratioita ja turvaa vaaliprosessien eheyden. Se esimerkiksi ottaa kansalaisyhteiskunnan tarkkailijat mukaan vaalitarkkailuihin ja tukee demokratiaa edistäviä järjestöjä, verkostoja ja liittoutumia.

  • Maailmanlaajuisen ihmisoikeus- ja demokratiajärjestelmän edistäminen – 144 miljoonaa euroa

Tehostetaan strategisia kumppanuuksia keskeisten toimijoiden, kuten YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR), kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC), alueellisten ihmisoikeusjärjestelmien, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden, yksityisen sektorin ja maailmanlaajuisen kampuksen kanssa. Ihmisoikeudet.

  • Perusvapauksien turvaaminen, mukaan lukien digitaalisten ja uusien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja haasteisiin vastaaminen - € 195 euroa

Luo ja ylläpidä ympäristöä, joka edistää kaikkien perusvapauksien täysimääräistä käyttöä sekä offline- että online-tilassa. Se esimerkiksi auttaa vahvistamaan riippumattomien, moniarvoisten ja laadukkaiden tiedotusvälineiden, mukaan lukien tutkivat toimittajat, bloggaajat ja faktantarkistajat, kykyä tarjota yleisölle luotettavaa tietoa vastuullisen ja ammattimaisen raportoinnin kautta. Se tukee kansalaisyhteiskuntaa edistämään verkkomedialukutaitoa ja digitaalisia taitoja sekä edistämään avointa, maailmanlaajuista, ilmaista ja turvallista Internetiä, joka on yhtäläisesti kaikkien saatavilla.

  • Yhteistyöllä toimittaminen – 6.6 miljoonaa euroa

Korvamerkityillä varoilla voidaan tukea kansalaisyhteiskuntaa vuorovaikutuksessa kansallisten viranomaisten kanssa ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa, jota EU käy kumppanimaiden kanssa, tai rahoittaa koulutusta, tutkimuksia tai parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Se tukee kaikkia toimintoja.

Ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna EU keskittyy maailmanlaajuisen ihmisoikeus- ja demokratiajärjestelmän edistämiseen. Esimerkiksi vuosina 2022–2024 EU tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa 16 miljoonalla eurolla, Global Campus of Human Rights -kampusta 10 miljoonalla eurolla ja kansainvälistä rikostuomioistuinta 3 miljoonalla eurolla. EU tukee myös vuonna 2022 Team Europe Democracy -aloitteen käynnistämistä vahvistaakseen EU:n ja jäsenvaltioiden maailmanlaajuisen tuen vaikutusta demokratiaan. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma täydentää useita aiemmin hyväksytyn ohjelman kiireellisiä yksittäisiä toimenpiteitä.

Tausta

Global Europe Human Rights and Democracy -ohjelma on menettelyjen suhteen joustava ja tukee kansalaisyhteiskunnan toimia kumppanimaiden hallitusten ja muiden viranomaisten suostumuksesta riippumatta. Suuri osa ohjelmasta toteutetaan maatasolla. Seuraavat ehdotuspyynnöt, jotka kattavat eri toimintoja ja jotka ovat avoimia kansalaisyhteiskunnan organisaatioille kaikkialla maailmassa, julkaistaan ​​tulevina kuukausina.

Uuden naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) – Global Europe – temaattisesta pilarista rahoitettu Global Europe Human Rights and Democracy -ohjelma on vuonna 2006 perustetun demokratian ja ihmisoikeuksien eurooppalaisen välineen (EIDHR) seuraaja. 2014 kansalaisyhteiskunnan johtamien toimien tukemiseksi ihmisoikeuksien ja demokratian alalla EU:n ulkopuolisissa maissa. Edellisellä tilikaudella 2020–1.33 demokratian ja ihmisoikeuksien eurooppalaiselle rahoitusvälineelle osoitettiin XNUMX miljardia euroa.

Lisätietoja

Monivuotinen ohjeellinen ohjelmointi ihmisoikeuksien ja demokratian teemakohtaiseen NDICI-Global Europe -ohjelmaan 2021–2027

Vuosittainen toimintasuunnitelma 2021 ihmisoikeuksien ja demokratian teemaohjelmalle

Euroopan komissio ja demokratia

Euroopan komissio ja ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ja demokratia -toimintasuunnitelma

EU:n tasa-arvoa koskeva toimintasuunnitelma III

Demokratian ja ihmisoikeuksien erityistoimenpiteet 2021

Team Europe Democracy -aloite

Rahoitusmahdollisuudet| Kansainväliset kumppanuudet

Ehdotuspyynnöt ja tarjouspyynnöt

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa