Liity verkostomme!

Kazakstan

Kazakstanin rohkeat ponnistelut Aral-meren elvyttämiseksi: Toivon majakka ympäristön ennallistamiselle

SHARE:

Julkaistu

on

Aralmerestä, joka oli aikoinaan maailman neljänneksi suurin järvi, on tullut ympäristökatastrofin symboli neuvostoaikaisten kasteluhankkeiden ansiosta. Kazakstanin viimeaikaiset pyrkimykset elvyttää tämä kerran kukoistava vesistö ovat kuitenkin saaneet kansainvälistä huomiota. Nämä aloitteet esittelevät yhdistelmän innovatiivista suunnittelua, ympäristönsuojelua ja kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on peruuttaa yksi maailman dramaattisimmista ekologisista katastrofeista.

Aralmeren tragedia

Kazakstanin ja Uzbekistanin välissä sijaitseva Aral-meri alkoi kutistua 1960-luvulla, kun Neuvostoliiton viranomaiset ohjasivat sen sisäänvirtausjoet, Amudarjan ja Syr Darjan, suuriin maatalousprojekteihin. Ohjaus johti vedenpinnan jyrkkään laskuun, jolloin meri jakautui Pohjois-Aralmereen (Kazakstanissa) ja Etelä-Aralmereen (Uzbekistanissa). Seuraukset olivat kauheita:

 • Ympäristön pilaantuminen: Vedenvedet jättivät jälkeensä laajoja suolatasankoja, mikä johti vakavaan aavikoitukseen ja vesieliöiden häviämiseen.
 • Terveyskriisit: Altistunut merenpohja vapautui myrkyllistä pölyä, mikä aiheutti hengitysvaikeuksia ja muita terveysongelmia paikallisen väestön keskuudessa.
 • Talouden romahdus: Kalastusteollisuus, joka oli aikoinaan alueen elinehto, tuhoutui, mikä johti laajalle levinneeseen työttömyyteen ja köyhyyteen.

Kazakstanin sitoutuminen ennallistamiseen

Näistä haasteista huolimatta Kazakstan on noussut johtajaksi Aralmeren ennallistamispyrkimyksissä. Maan strategiat keskittyvät kestävään vesihuoltoon, ekologiseen kunnostukseen ja yhteisön osallistumiseen.

Kok-Aralin patoprojekti

Vuonna 2005 Kazakstan rakensi Maailmanpankin taloudellisella tuella Kok-Aral-padon Aralmeren pohjoisosaan. Tämän kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena oli erottaa pienempi Pohjoinen Aralmeri suuremmasta, kuivuneemmasta Etelä-Aralmerestä, jolloin Syr Daryan vesi voi täydentää pohjoista altaan. Tulokset ovat olleet lupaavia:

 • Vedenpinnan nousu: Padon valmistumisen jälkeen vedenpinnat Pohjois-Aralmerellä ovat nousseet merkittävästi ja ovat upottaneet aiemmin kuivia alueita.
 • Elvytetty kalastus: Veden palautuminen on johtanut kalastusalan elpymiseen, ja paikalliset kalakannat ovat elpyneet merkittävästi.
 • Parempi paikallinen ilmasto: Vedenpinnan nousu on auttanut hillitsemään paikallista ilmastoa, vähentämään pölymyrskyjä ja parantamaan maatalouden tuottavuutta lähialueilla.

Kestävä vesihuolto

Kazakstan on toteuttanut useita toimenpiteitä varmistaakseen vesivarojen kestävän käytön, mikä on ratkaisevan tärkeää Aralmeren pitkän aikavälin terveyden kannalta:

 • Tehokkaat kastelukäytännöt: Kastelujärjestelmien nykyaikaistaminen maatalouden vesihävikin vähentämiseksi, joka on yksi Aralmeren taantuman pääsyyllisistä.
 • Vesistöalueen hoito: Koordinoidaan naapurimaiden kanssa Syr Darya- ja Amu Darya -jokien tehokkaamman hallinnan varmistamiseksi, jotta Aralmereen pääsee riittävästi vettä.

Mainos

Kansainvälinen yhteistyö

Kazakstan tunnustaa, että alueellinen yhteistyö on välttämätöntä Aralmeren onnistuneen ennallistamisen kannalta. Maa on toiminut aktiivisesti kansainvälisten kumppaneiden ja naapurivaltioiden kanssa vastatakseen yhteisiin vesihaasteisiin:

 • Keski-Aasian alueellinen ympäristökeskus (CAREC): Kazakstan tekee yhteistyötä CARECin kanssa edistääkseen kestäviä ympäristökäytäntöjä ja edistääkseen alueellista vuoropuhelua vesihuollosta.
 • Globaalit ympäristöaloitteet: Kazakstan osallistuu maailmanlaajuisiin foorumeihin ja tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa tiedon jakamiseksi ja rahoituksen saamiseksi ympäristöhankkeisiin.

Edessä oleva tie: haasteita ja mahdollisuuksia

Vaikka edistyminen Pohjois-Aralmerellä on rohkaisevaa, merkittäviä haasteita on edelleen:

 • Etelä-Aralmeri: Suurempi Etelä-Aralmeri kärsii edelleen vakavasta ekologisesta rappeutumisesta, mikä edellyttää koordinoituja toimia kaikilta rantavaltioilta.
 • Ilmastonmuutos: Nousevat lämpötilat ja muuttuvat sademäärät lisäävät uhkia alueen veden saatavuudelle.

Näistä esteistä huolimatta Kazakstanin ponnistelut tarjoavat suunnitelman ympäristön kunnostusprojekteille maailmanlaajuisesti. Kok-Aralin patohankkeen menestys osoittaa, että poliittisella tahdolla, kansainvälisellä yhteistyöllä ja kestävillä käytännöillä on mahdollista kääntää ympäristövahinkoja ja ennallistaa luonnon ekosysteemejä.

Kazakstanin matka kohti Aralmeren elvyttämistä on osoitus ihmisen kekseliäisyydestä ja sitkeydestä. Se korostaa kestävän vesihuollon ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä ekologisten kriisien ratkaisemisessa. Kun Pohjoinen Aralmeri jatkaa elpymistä, se toimii toivon majakkana ja mallina muille samankaltaisten ympäristöhaasteiden kanssa kamppaileville alueille. Jatkuvalla omistautumisella ja innovatiivisilla lähestymistavoilla Kazakstan tasoittaa tietä valoisammalle, kestävämmälle tulevaisuudelle Aralmerelle ja sitä ympäröiville yhteisöille.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa