#BorderManagement: Euroopan raja- ja rannikkovartiosto vahvistaa operatiivista yhteistyötä #Albanian kanssa

| Helmikuu 13, 2018

12 helmikuussa maahanmuutto-, sisäasiat- ja kansalaisuuskomissaari Dimitris Avramopoulos ja albanialainen sisäministeri Fatmir Xhafaj parafoivat luonnoksen sopimusluonnokseksi Euroopan raja- ja rannikkovartioston ja Albanian väliselle operatiiviselle yhteistyölle.

Sopimus mahdollistaa viraston avun antamisen ulkorajojen valvonnan alalla ja mahdollistaa sen, että Euroopan rajavartiolaitoksen työryhmät voidaan ottaa nopeasti käyttöön Albaniassa, jos muuttovirrat muuttuvat äkillisesti.

Komission jäsen Avramopoulos sanoi: "Haluan kiittää Albanian viranomaisia ​​hedelmällisistä neuvotteluista ja niiden sitoutumisesta sopimukseen pääsemiseen niin nopeasti. Albania on alueen edelläkävijä, ja sopimus toimii esimerkkinä samankaltaisista järjestelyistä, joista neuvotellaan muiden Länsi-Balkanin kumppaneiden kanssa. Albanian ja Euroopan rajavartiolaitoksen tiiviimpi yhteistyö antaa meille nopeamman ja joustavamman tavan vastata mahdollisiin muuttoliikkeisiin. Se on tärkeä edistysaskel, ja se on sekä Albanian että Euroopan unionin etujen mukaista. "

Sisäministeri Xhafaj sanoi: "Tämä on tärkeä sopimus, joka auttaa meitä saamaan pätevää apua rajavalvonnan alalla. Se myös antaa Albanialle mahdollisuuden hyödyntää Euroopan unionin toimittamia hankkeita tämän sopimuksen täytäntöönpanon aikana. Tämä on hyvä tilaisuus laajentaa rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistyötä EU-maiden kanssa. Kannatan myös tilaisuutta kiittää Albanian neuvotteluryhmää heidän ammattitaidostaan ​​tämän sopimuksen neuvottelemisessa ja tekemisessä. Menemme välittömästi tarvittaviin menettelyihin sopimuksen täytäntöönpanon aloittamiseksi. "

Presidentti Juncker ilmoitti unionin 2017 - valtiossa ja hyväksytty jonka komissio esitti viime viikolla, strategia, jonka aiheena on "Uskottava laajentumisnäkymä ja EU: n sitoutuminen Länsi-Balkanin maiden kanssa", korosti Albanian merkittävää edistystä sen eurooppalaisella tiellä ja alueen eurooppalaisella tulevaisuudella. Sopimusluonnos on ensimmäinen neuvottelu, joka tehdään Euroopan raja- ja rannikkovartioston ja Länsi-Balkanin EU: n kumppanien välillä.

EU: n ensisijaisten kolmansien maiden ja Euroopan raja- ja rannikkovartiostojen välisen operatiivisen yhteistyön lujittaminen edistää laittoman maahanmuuton parempaa hallintaa, lisää turvallisuutta EU: n ulkorajoilla ja vahvistaa viraston kykyä toimia EU: n välittömässä läheisyydessä. Albanian kanssa tehty statusussopimus on jälleen yksi askel kohti viraston täysipainoista toimintaa.

Komissio neuvottelee parhaillaan samankaltaisista sopimuksista Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa ja toivoo, että neuvottelut saadaan päätökseen nopeasti. Jäsenmaiden on nyt allekirjoitettava sopimus Albanian kanssa, ja ne tullaan virallisesti allekirjoittamaan myöhemmin, kun molemmat osapuolet toteuttavat tarvittavat oikeudelliset menettelyt. Kun sopimus on tullut voimaan, Euroopan raja- ja rannikkovartiosto voi toteuttaa operatiivisia toimia ja ottaa käyttöön tiimejä EU: n raja-alueilla sijaitseville Albanian alueille yhteisymmärryksessä sekä Albanian viranomaisten että näiden EU: n jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa Toiminta-aluetta rajoittavat valtiot.

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan komissio, Maailma