Liity verkostomme!

Etusivu

#IUUfishing Thaimaan edistymistä LIS

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

hae tiedostoThaimaa on ratifioinut Yhdistyneiden Kansakuntien 1982-merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja hyväksynyt 1995: n FAO: n vastuullisen kalastuksen käytännesäännöt. Laiton, sääntelemätön ja ilmoittamaton kalastus (IUU-kalastus) oli kuitenkin edelleen pitkäaikainen ongelma, joka uhkasi meren elollisten luonnonvarojen kestävyyttä ja heikentää Thaimaan uskottavuutta maailmanlaajuisen yhteisön mielestä. Näin ollen Euroopan unioni (EU) myönsi Thaimaalle "keltaisen kortin" 21-huhtikuun 2015-tapahtumassa ja yksilöi seuraavat haasteet auttaakseen Thaimaata vastaamaan sen rakenteellisiin ongelmiin:

1. Oikeudellista kehystä ei ollut suunniteltu torjumaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta.

2. seuranta-, valvonta- ja seurantajärjestelmät (MCS) ja jäljitettävyysjärjestelmät olivat heikkoja;

Mainos

3. lainvalvonta oli heikkoa ja puuttui yhdenmukaistamisesta.

Edellä esitettyjen haasteiden vuoksi Thaimaan hallitus perusti laittoman kalastuksen torjunnan komentokeskuksen (CCCIF), joka sijaitsee Thaimaan kuninkaallisen laivaston komentokeskuksessa 1 toukokuuta 2015. Hallitus perusti myös 28 Port In-Port Out (PiPo) -valvontakeskukset 22-rannikkoalueisiin 6-toukokuussa 2015, tavoitteena parantaa kalastusalusten hallintaa 30-bruttovetoisuuden yli. PiPo-keskukset ovat Thaimaan merenkulun valvontakeskuksen (Thai.MECC) valvonnassa. CCCIF: n yhteydessä perustettiin seitsemän työryhmää laatimaan ja toteuttamaan toimenpiteitä EU: n havaintojen ja suositusten mukaisesti.

Edistystä on tapahtunut

Mainos

1. Oikeudellinen kehys

1.1 Kuninkaallinen kalastusasetus BE 2558 (2015), joka sisältää 176-artiklat, on tullut voimaan marraskuun 14 jälkeen.

1.2 91 Toissijaiset lait on hyväksyttävä, joista 52 on ensisijaista. Edistyminen tällä alalla on seuraavaa:

1.2.1 Kaikki korkean prioriteetin alalaissa olevat 52 on laadittu.
1.2.2 35-lakien 52 on julkaistu kuninkaallisessa lehdessä.
1.2.3 12: n 52-lakia tarkistaa valtioneuvosto
1.2.4 5: n 52-lakista odotetaan ihmiskomission perustamista (helmikuuhun 2016 mennessä)
1.2.5 Lakia panevat täytäntöön 28 PiPo -keskukset ja kalatalousministeriön, työministeriön, meriosaston ja liikkuvan ryhmän yksiköiden upseerit.
1.2.6 Laaditaan ”kalastajien” laillinen käsikirja

2. Keskeisten järjestelmien kehittäminen

2.1 MCS -järjestelmä on perustettu CCM: ään ja DOF: ään. Järjestelmää kehitetään edelleen yhteyteen paikallisiin keskuksiin.

2.1.1-alusten tarkkailujärjestelmä (VMS) on asennettu 2,076: iin 2,216-kalastusaluksista, joiden bruttovetoisuus on vähintään 60 (93.7 prosenttia).
2.1.2 Laitonta kalastusta harjoittavien alusten seurannasta ja havaitsemisesta on konkreettisia, empiirisiä tuloksia.
2.1.3-automaattista hälytystä epäilyttävien laittomien toimintojen havaitsemiseksi aluksille, joiden bruttovetoisuus on vähintään 60, kehitetään.

2.2-jäljitettävyysjärjestelmä

2.2.1 E-License -järjestelmä on toiminnassa 30 maaliskuun 2016 mennessä.
2.2.2 Reaaliaikainen ja online-alusten rekisteröinti- ja lisenssijärjestelmä on kehitetty ja toiminut joulukuusta 2015 lähtien, ja sitä laajennetaan paikallisiin keskuksiin.
2.2.3-kapasiteetin kehittäminen on nopeata upseerille. Koulutuskurssi ja toimintaohjeet on luotu.
2.2.4 Ensimmäinen tarkkailijajoukko Thaimaan vesien ulkopuolella toimivilla kalastusaluksilla on suorittanut koulutuksensa 4-joulukuun 2015-alueella, ja se on valmis lähettämistä varten tammikuussa 2016.

3. Lainvalvonta

3.1 Lainvalvonta kalastusaluksissa

Useita virastoja käsittävät 3.1.1-erityistyöryhmät perustettiin tarkastamaan aluksia ja noudattamaan lakia.
3.1.2 Väliaikainen kielto jälleenlaivaukselle merellä on asetettu 180 päivän ajaksi alkaen 25 joulukuun 2015.
3.1.3-tarkastus on suoritettu Thaimaan vesillä toimiville 474-kalastusaluksille, joiden bruttovetoisuus on vähintään 60 (215 prosenttia EU: n suosituksesta). Tarkastuksessa paljastettiin 78-rikkomustapauksia, mukaan lukien 57-kalastuslain rikkomukset, 20-työlainsäädännön rikkomukset ja 1-tapaukset epäillystä ihmiskaupasta.

3.2 Lainvalvonta vesieläimiä harjoittavissa tehtaissa

3.2.1-tarkastus on tehty vesieläimiä harrastaville 145-tehtaille. Tarkastetuista 115-tehtaista rikkomuksia havaittiin 52-tehtaissa ja 11 30-tarkastettujen katkarapujen kuorinta-altaissa.
3.2.2 Tulokset osoittivat, että 63-tehtaissa löydettiin laitonta työtä. Tehtaiden 5 määrättiin väliaikaisesti keskeyttämään 10 päiviä (yksi tapaus käytiin sulkemiseen).
3.2.3 Pääministerin viraston raportin mukaan, joka koski pakkotyöhön ja ihmiskauppaan liittyviä syytteitä 41-tapauksista lokakuusta 1 - 29, joulukuuta 2015, 8-tapaukset olivat mukana pakkotyössä kalatalousalalla.

3.3 Lisätoimenpiteet

3.3.1 Thai -kabinetti hyväksyi periaatteessa 12 tammikuun 2016 seuraavasti:

- Luonnos ministeriasetukseksi alle 18-vuotiaiden työvoiman palkkaamisen kiellosta ...
- Laki ihmiskaupan tapausmenettelystä BE

3.3.2 Laittomien siirtotyöläisten laillistaminen kalastusaluksilla ja merenelävien jalostusalalla.
3.3.3 Avoin rekisteröinti laittomille siirtotyöläisille, jotka saavat työskennellä kalastusaluksilla ja kalanjalostusteollisuudessa 1-vuodessa takuulla, ettei maasta karkota. Marraskuun 2 aikana 2015 - 30 tammikuu 2016 (3 kuukautta) 12,606-siirtotyöläiset rekisteröitiin kalastusaluksilla työskentelemiseen. Marraskuusta 25 - marraskuusta 2015 - 22 helmikuun 2016, 22,443-siirtotyöläistyörekisterit rekisteröitiin työskentelemään kalanjalostusteollisuudessa.
3.3.4-työsopimukset saavat vaihtaa työnantajiaan.

4. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Valtion virastojen ja kalatalousalan yrittäjien, mukaan lukien kansalaisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt, kuten Green Peace, EJF (Environmental Justice Foundation) ja ILO (Kansainvälinen työjärjestö), väliset kansalliset yhteistyöpöytäkirjat on allekirjoitettu laittoman kalastuksen ja laittomien työntekijöiden torjumiseksi kokonaisuudessaan.

4.2 Kansainvälinen yhteistyö

4.2.1 Kambodža: työministeriö on allekirjoittanut työllisyyspöytäkirjan.
4.2.2 Vietnam: työministeriö on allekirjoittanut työpöytäkirjan.
4.2.3 Fidži: Maatalouden ja kalastusyhteistyön yhteisymmärryspöytäkirjat allekirjoitettiin.
4.2.4 Malesia: Kalatalousministeriö työskentelee kalastusyhteistyön kanssa Malesian kanssa.
4.2.5 Myanmar: kalastusta ja työvoimaa koskevat yhteisymmärryspöydät ovat Myanmarin harkinnan alla.
4.2.6 Indonesia: Perustetaan Thaimaan ja Indonesian kalastusyhteistyöryhmä, jonka yhteyspisteinä ovat kunkin maan ulkoministeriö.
4.2.7 Filippiinit: yhteisymmärryspöytäkirjasta sovittiin, odottaen mahdollisuuden allekirjoittamista.
4.2.8 Papua New Guinea (PNG): Memorandum on PNG: n harkinnan alla.
4.2.9 Etelä-Korea: Memorandumi ja pöytäkirja ovat Etelä-Korean harkinnan alla.
4.2.10 Tyynenmeren saarimaat (Kiribati, Salomonsaari, Marshallinsaaret ja Mikronesia): Yhteistyöstä on keskusteltu jonkin verran, mutta se odottaa edelleen ensimmäisen ehdotuksen ehdotusta.
4.2.11 Taiwan: Thaimaan on tarkoitus keskustella yhteistyöstä Taiwanin kanssa helmikuussa 2016.
4.2.12 Laos: Työntekijöiden yhteisymmärryspöytäkirjaa harkitaan Laosin puolella.
4.2.13 Espanja ja Kiina: vielä neuvotellaan.

5. Apu asianomaisille kalastajille ja kalatalousalan työntekijöille

5.1 228 miljoonan bahtin budjetti on osoitettu pyynnön esittäneille kalastajille (873-kalastusalukset). Heistä 70 prosenttia on saanut apua, ja loput ovat nopea.

5.2 215 miljoonan bahtin budjetti on varattu kalastajille, jotka haluavat myydä aluksensa, takaisinostosuunnitelmalle hallituksen 29 joulukuussa 2015 tekemän päätöksen mukaisesti. Ohjelma pannaan täytäntöön.

5.3 Niiden 8,024-kalastusalusten omistajille, joiden rekisteröinti peruutettiin, he voivat pyytää kalastusoikeuksiaan tammikuun 2016 mennessä, mutta vain niiden alusten osalta, joita tutkimus ei alun perin löytänyt.

5.4-apua on laajennettu Thaimaan kalastusmerenkulkijoihin, jotka työskentelevät ulkomailla. Heistä 1,398 on palannut Thaimaahan, ja heidän joukossaan 54 on salakuljetuksen uhreja.

5.5-apua annetaan käsityöläiskalastajille. DOF antaa ilmoituksen käsityöläisten ja kaupallisten kalastusalusten selkeistä kalastusalueista ja järjestää julkisen kuulemisen erilaisista kalastajien ryhmistä ja kalastusalan toimijoista.

Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.

Talous

Vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku vahvistaa euron kansainvälistä asemaa

Julkaistu

on

Euroryhmän ministerit keskustelivat euron kansainvälisestä roolista (15. helmikuuta) Euroopan komission 19. tammikuuta antaman tiedonannon "Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmä: vahvuuden ja sietokyvyn edistäminen" jälkeen.

Euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe sanoi: "Tavoitteena on vähentää riippuvuutta muista valuutoista ja vahvistaa autonomiaamme eri tilanteissa. Samalla valuuttamme lisääntynyt kansainvälinen käyttö merkitsee myös mahdollisia kompromisseja, joita jatkamme. Ministerit korostivat keskustelun aikana vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun mahdollisuutta parantaa euron käyttöä markkinoilla ja myötävaikuttaa samalla ilmastotavoitteemme saavuttamiseen.

Euroryhmä on keskustellut asiasta useita kertoja viime vuosina joulukuun 2018 eurohuippukokouksen jälkeen. Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtaja Klaus Regling sanoi, että liiallinen riippuvuus dollarista sisälsi riskejä ja toi esimerkkeinä Latinalaisen Amerikan ja 90-luvun Aasian kriisin. Hän viittasi myös vinosti "uudempiin jaksoihin", joissa dollarin määräävä asema tarkoitti sitä, että EU: n yritykset eivät voineet jatkaa yhteistyötä Iranin kanssa Yhdysvaltain pakotteiden edessä. Regling uskoo, että kansainvälinen rahajärjestelmä on hitaasti siirtymässä kohti monipolaarista järjestelmää, jossa kolme tai neljä valuuttaa ovat tärkeitä, mukaan lukien dollari, euro ja renminbi. 

Mainos

Talouskomissaari Paolo Gentiloni oli samaa mieltä siitä, että euron roolia voitaisiin vahvistaa laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjoja, mikä parantaa markkinoiden euron käyttöä ja myötävaikuttaa myös seuraavan sukupolven EU-varojen ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen.

Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että euron kansainvälisen aseman turvaamiseksi tarvitaan laaja-alaisia ​​toimia euron kansainvälisen roolin tukemiseksi, mukaan lukien muun muassa talous- ja rahaliiton, pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin edistyminen.

Mainos

Continue Reading

EU

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tukee Saksaa Kunduzin iskutapauksessa

Julkaistu

on

By

Saksan komentaja määräsi Saksan tutkimuksen Afganistanin Kunduzin kaupungin lähellä vuonna 2009 tapahtuneesta tappavasta ilmaiskusta, jonka mukaan saksalainen komentaja noudatti elämään liittyviä oikeuksiaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tiistaina 16. helmikuuta päätöksen. kirjoittaa .

Strasbourgissa sijaitsevan tuomioistuimen tuomio hylkää Afganistanin kansalaisen Abdul Hananin, joka menetti kaksi poikaa hyökkäyksessä, valituksen, jonka mukaan Saksa ei täyttänyt velvollisuuttaan tutkia tapausta tehokkaasti.

Syyskuussa 2009 Naton joukkojen saksalainen komentaja Kunduzissa kutsui yhdysvaltalaisen hävittäjän iskuun iskemään kaksi polttoaineautoa lähellä kaupunkia, jonka Naton mielestä Taleban-kapinalliset olivat kaapanneet.

Afganistanin hallitus ilmoitti, että silloin surmattiin 99 ihmistä, joista 30 oli siviilejä. Riippumattomien oikeuksien ryhmät tapettiin arviolta 60-70 siviiliä.

Mainos

Kuolleiden määrä järkytti saksalaisia ​​ja pakotti puolustusministerin lopulta eroamaan syytöksistä siviiliuhrien peittämisestä Saksan vuoden 2009 vaaleja edeltävänä aikana.

Saksan liittovaltion yleinen syyttäjäviranomainen oli todennut, ettei komentajalla ollut rikosoikeudellista vastuuta lähinnä siksi, että hän oli vakuuttanut ilmaiskun määräämällä, ettei siviilejä ollut paikalla.

Jotta hän olisi vastuussa kansainvälisen oikeuden nojalla, hänen olisi pitänyt todeta toimineensa tarkoituksella aiheuttaa liiallisia siviilejä.

Mainos
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tarkasteli Saksan tutkimuksen tehokkuutta, mukaan lukien se, perustiinko se tappavan voimankäytön. Se ei ottanut huomioon lentotapahtuman laillisuutta.

Afganistanissa olevasta 9,600 Naton joukosta Saksalla on toiseksi suurin joukko Yhdysvaltojen takana.

Talebanin ja Washingtonin välinen vuoden 2020 rauhansopimus kehottaa ulkomaisia ​​joukkoja vetäytymään 1. toukokuuta mennessä, mutta Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto tarkistaa sopimusta Afganistanin turvallisuustilanteen heikkenemisen jälkeen.

Saksa valmistautuu jatkamaan Afganistanin sotilasoperaationsa toimeksiantoa 31. maaliskuuta tämän vuoden loppuun asti, jolloin joukkojen taso pysyy jopa 1,300 XNUMX: ssa, Reutersin näkemän asiakirjaluonnoksen mukaan.

Continue Reading

EU

EU: n oikeusjärjestelmien digitalisointi: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen rajat ylittävästä oikeudellisesta yhteistyöstä

Julkaistu

on

Euroopan komissio käynnisti 16. helmikuuta a julkisen kuulemisen EU: n oikeusjärjestelmien nykyaikaistamisesta. EU pyrkii tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä mukauttaa oikeusjärjestelmiään digitaaliseen aikakauteen ja parantaa niitä EU: n rajat ylittävä oikeudellinen yhteistyö. Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders (Kuvassa) sanoi: "COVID-19-pandemia on edelleen korostanut digitalisaation merkitystä, myös oikeusalalla. Tuomarit ja asianajajat tarvitsevat digitaalisia työkaluja voidakseen toimia yhdessä nopeammin ja tehokkaammin.

Samalla kansalaiset ja yritykset tarvitsevat verkkotyökaluja oikeudenkäytön helpottamiseksi ja avoimemmaksi pienemmillä kustannuksilla. Komissio pyrkii edistämään tätä prosessia ja tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä muun muassa helpottamaan yhteistyötään rajat ylittävissä oikeudellisissa menettelyissä digitaalisilla kanavilla. " Joulukuussa 2020 komissio hyväksyi viestintä hahmotellaan toimet ja aloitteet, joilla pyritään edistämään oikeusjärjestelmien digitalisointia kaikkialla EU: ssa.

Julkisessa kuulemisessa kerätään näkemyksiä EU: n rajat ylittävien siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisten menettelyjen digitalisoinnista. Julkisen kuulemisen tulokset, johon voi osallistua laaja joukko ryhmiä ja yksilöitä ja joka on käytettävissä tätä 8. toukokuuta 2021 saakka, osallistuu rajat ylittävän oikeudellisen yhteistyön digitalisointia koskevaan aloitteeseen, jonka odotetaan olevan tämän vuoden lopussa, kuten Komission työohjelma vuodelle 2021.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa