Liity verkostomme!

EU

Afzal Khan MEP perustetaan kansainvälinen järjestö ja kehottaa EU: ta tukemaan kansanäänestys Kashmirissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

1417218760895Euroopan parlamentin jäsen Afzal Khan (kuvassa), Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, perustaa kansainvälisen järjestön tukemaan Kashmirin rauhan, oikeuden ja demokratian tavoitetta. 

Khan ja rouva Farzana Yaqoob, AJ&K: n hallituksen sosiaali- ja naiskehitysministeri, olivat yhtä mieltä siitä, että Kashmirin kysymyksen ratkaisemisen lisäksi Kashmir todella tarvitsee keskitettyjä toimia eteenpäin. He ovat yhdessä päättäneet luoda "Kashmirin kansainväliset ystävät".

Ilmoitus on tullut sen jälkeen, kun Euroopan parlamentissa on käynnistetty virallinen raportti ihmisoikeusloukkauksista Kashmir-EU-viikon aikana.

Mainos

Mietinnössä todetaan huolestuttavan suuri määrä Intian hallussa tapahtuneita väärinkäytöksiä, joihin kuuluvat muun muassa tuomioistuinten ulkopuoliset murhat, pakotetut katoamiset, lukuisat kidutukset ja seksuaalinen väkivalta Kashmiria vastaan.

Raportin julkaisemisen jälkeen puhunut Euroopan parlamentin jäsen Afzal Khan sanoi: "Kashmir on kärsinyt vuosikymmenien väkivaltaa ja poliittista epävakautta. Maailma valvoo, kun Pakistanin ja Intian välinen kilpailu nielaisee maan epäjärjestyksessä. Tämä ei ole enää siedettävää. Kashmirilla on oltava oikeus päättää omasta kohtalostaan. Siksi me luomme "Kashmirin kansainvälisiä ystäviä".

Khan ja ministeri Yaqoob sitoutuvat järjestämään ensi vuonna Brysselissä kansainvälisen konferenssin, joka kokoaa yhteen kansainväliset sidosryhmät, Euroopan unionin elimet, Yhdistyneet Kansakunnat, asiaankuuluvat kansalaisjärjestöt ja Kashmiri-diasporaa.

Mainos

Konferenssin tavoitteena on palauttaa kansainvälinen yhteisö etsimään mahdollisuuksia Kashmirin ongelman ratkaisemiseen. 

Perustajat ovat myös sitoutuneet jatkamaan ihmisoikeusryhmien tukemista monimutkaisten tosiseikkojen löytämisessä.

"Demokratia on ainoa ratkaisu Kashmirille", sekä Khan että ministeri Yaqoob korostivat.

Euroopan parlamentin jäsen Afzal Khan: "Kashmirin kansainväliset ystävät" käynnistää myös tietoisuuden lisäämiskampanjan tarpeesta edistää kansanäänestystä, joka tasoittaa tietä itsemääräämiselle ja lopulta sovinnolle, perustuen Yhdistyneiden Kansakuntien Kashmirin asemaa koskevaan työhön .

"Pakistan ja Intia nauttivat demokratiasta. Miksi Kashmirilta pitäisi riistää? Demokratia on tasa-arvon ilmaus ja sellaisenaan tunnustettu perusihmisoikeudeksi.

"Euroopalla on vastuu toimia. EU on aiemmin tukenut kansanäänestyksiä Itä-Timorissa ja Etelä-Sudanissa. Se tarjosi anteliaita vaaleja ja valmiuksien kehittämistukea näille uusille maakunnille. Niiden pitäisi tehdä sama Kashmirissa."

Ministeri Yaqoob: "Olen niin iloinen, että Euroopassa meitä tullaan kuuntelemaan. Kashmiria on laiminlyöty vuodesta 1947 lähtien. Minun sukupolveni voisi olla se, joka näkee kamppailumme lopun.

"Uskon, että herra Khanin ja hänen kollegoidensa kanssa Euroopan parlamentissa voimme vihdoin siirtyä kamppailumme myötätunnon ilmaisusta mielekkääseen kansainväliseen toimintaan."

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa